MyMenu1

TIPP: A cikkek alatt rákattinthatsz a kapcsolódó cikkekre is.

2011. december 31., szombat

Számhordozás és flotta

Hasonló a mennyek országa a mobiltelefonos számhordozáshoz, amikor az egyik szolgáltató rég megszűnt flottás díjcsomagjából kilépve az ember átkerül a másik szolgáltató kedvezőbb flottájába...

2011. december 28., szerda

GONOSZ!!!

A Thayer lexikon adja a következő, nagyon érdekes és életet megváltoztató definíciót a gonosz szóra az ógörögben, kijelentve és pontosan eltalálva a szó gyökerének lényegét...

πονηρός (e: ponēros)
1) tele munkákkal, bosszúságok, kellemetlenségek, nehézségek
a) munkák által/miatt nyomás alatt van és zaklatott

Akkor mi is a gonoszság?
Gonoszság munkával próbálni elérni azt, amit csakis kapni lehet, méghozzá ingyen. Mivel az elérni kívánt cél nem szerezhető meg és nem érdemelhető ki munkával (hiszen "szigorúan ingyenes"), ez bosszúsággal és nehézséggel jár: az ember nyomás alatt van, mert folyton teljesítenie kell, és emiatt zaklatott. Tipikusan ilyen "szigorúan ingyenes" dolog az Istennel való békesség (de úgy általában véve mindenféle fentről adatott belső nyugalom is).

Jézus szerint is?
A János evangéliuma 6-os és 7-es fejezetben olvashatunk egy hitvitáról Jézus és az emberek között. Jézus szerint nem a morálisan elítélendő "rossz cselekedetek" a gonoszak, hanem már eleve mindennemű olyan irányú cselekedet, melyekkel Isten jóságát próbálják az emberek kivívni maguknak. E hitvita után jelentette ki Jézus: "Azért gyűlöl engem a világ, mert arról teszek bizonyságot, hogy cselekedeteik gonoszak." Tehát nem gonosz cselekedetekről beszél, hanem arról, hogy a jó cselekedeteik Isten előtt utálatosak. Miért? Mert: "Az az Isten dolga, hogy higgyetek abban akit Ő elküldött." Isten azon fáradozik, hogy cselekedetek helyett végre higgyünk már!

Akkor most szeret engem Isten vagy nem?
Ha tehát azt kérdezed magadtól, ma vajon elég jó voltam-e ahhoz, hogy Isten szeret, akkor az a válaszom, hogy Isten szemében ez egy gonosz kérdés. Ha elfogadod Jézus vérét a kereszten, hogy az Ő bűnhődése örökre elrendezte Isten és közted a kapcsolatot, tehát hiszel, akkor Isten szeretete felől nincs kétség életedre nézve. Ha ezt nem hiszed, akkor még bűneidben vagy ítélet alatt (az eddigi törvényszegéseid miatt) és mivel még nem vagy Isten szeretetében, más lehetőség nincs: Isten haragja marad rajtad.

A helyes kérdést kell feltenni
A kérdés tehát nem az, hogy én elég jó vagyok-e az Istennel való kapcsolatomban, hanem az, hogy Jézus befejezett műve és feltámadása elégséges-e számomra az Istennel való teljes kapcsolathoz. Tedd fel kérlek a helyes kérdést, és válaszod meg őszintén: elég neked Isten kegyelme, vagy ez így túl egyszerű, túl megalázó, túl szép, hogy igaz legyen, stb.?

Írásom indítéka és célja 
Bármi is legyen válaszod, ezt a cikket Krisztusért járva követségben írtam, mintha Ő kérne általam: kérve-kérlek, békülj meg Istennel!

Ha kereszténységed Jézusról és nem rólad szól, nyugodt lesz az életed.

2011. december 27., kedd

Elmúlt a karácsony

Elmúlt a karácsony. De, tudjátok, én nagyon szeretem a Bibliában a múlt időket. És nagyon szeretek képekhez kötni dolgokat. Kimutatták ugyanis, hogy sokkal könnyebb megjegyezni a dolgokat, ha azokat társítjuk valamihez. És mivel a kereszt is "t" alakú és a múlt idő jele is a "t", talán ez segít megértenünk Isten fő üzenetét! Hadd hozzak néhány példát!

2011. december 26., hétfő

Bolond karácsonyt!!!

Egy olyan "bolond" Isten, aki képes volt babaként egy szűztől megszületni egy anti-ántsz istállóba és állatitatóba, csak azért, hogy felnőve meghaljon saját ellenségeiért és helyet készítsen számukra örök királyságában: ha Ő nem szégyellte magát, én se fogom! Ez a karácsony üzenete számomra.

2011. december 18., vasárnap

Miben gondolkozik Isten?

Miért egyedül a hit az, ahogy tetszhetünk Istennek? Miért ezt várja el tőlünk és nem mást? Vajon miért írott formában hagyta ránk Isten az ő gondolatait? Ilyen és hasonló kérdésekkel fogunk foglalkozni. A válasz mindenesetre sokkal gyakorlatiasabb és egyszerűbb lesz, mint azt gondolnánk!

2011. december 16., péntek

A jó, a rossz, és az élet kenyere

Egy barátommal egyszer beszélgettem, aki azt mondta, ez a Biblia egy veszélyes könyv. Először nem tudtam, mire gondol, aztán kifejtette, hogy a vallásokra nézve veszélyes, mert mindenféle ott begyöpösödött szabályokkal kikezd. Ma hajnalban ismét sikerült olyat találnom, ami alapjaiban rázza meg az emberek "kereszténység"-képét. A legtöbben ugyanis azt hisszük, a Biblia arról tanít, hogy jónak kell lennünk és nem rossznak. Nos, ez egy nagy tévedés! Ezért adtam ezt a címet Ganxsta Zolee után szabadon...

2011. december 14., szerda

Rablóbarlang!

Nem tudom, hogy vagytok vele, de manapság van egy tendencia, egy vágy arra, hogy a keresztények normális és a társadalom szempontjából elfogadható életet éljenek. De valahogy a Bibliát olvasva azt látjuk, hogy Isten emberei nem ilyenek voltak... Hanem reformerek, akik próbálták az unalmas társadalom jólszituált és "kirittyentett bűnöseinek" elmagyarázni, hogy Isten szerint tök gázban vannak.

2011. december 13., kedd

Melyik szövetség alatt élsz?

Mindannyian tudjuk, hogy a Biblia két részből, az Ószövetségből és az Újszövetségből áll. De azt már kevesen tudjuk, hogy a kettő teljesen másféle gondolkozásmódot közvetít. Íme egy rövid teszt Joshua Tongol "prédikáció-rap"-je alapján, hogy meglássuk, vajon mi inkább ószövetségi módon gondolkozunk Istenről és magunkról, avagy pedig az Újszövetség szerint...

2011. december 6., kedd

Vizet kér és bort prédikál!

A kánai menyegző az az ismert történet, ahol Jézus a vizet borrá változtatta. De ez a sztori nem erről szól. Inkább arról, hogy Jézus nem az az Isten, akinek mottója a "vegyük el örömüket" lenne. Sőt! Hányszor képviseltük Őt félre... Pedig Ő éppen az ellentéte annak, amit sokszor hallottunk Róla a szószékről...