Menü

TIPP: A cikkek alatt rákattinthatsz a kapcsolódó cikkekre is.

2013. szeptember 5., csütörtök

Jó ember vagy?

Az alábbi képregény segít kideríteni.Fontos útmutatás!

Fenti képregényt a Biblia ihlette, miszerint a Tízparancsolat (Isten törvénye) az önmagát jónak gondoló ember érdekében adatott, hogy azt helyesen alkalmazva megláttassa vele bűnös mivoltát és így rávilágítson arra, hogy halálos bajban van. Ahogy a lázmérő sem gyógyít meg senkit, ugyanúgy a törvény betartása sem tesz igazzá senkit sem. Mindkettő csupán arra való, hogy kimutassa a problémát. Ahogy a betegséget az orvos által előírt kúra és gyógyszerek alkalmazása, ugyanúgy a bűnt is csak az Isten által előírt ártatlan Áldozat, Jézus Krisztus halálának és feltámadásának elfogadása gyógyítja meg. De ahogy csupán azt mondani: „beveszem a gyógyszert”, nem gyógyít meg, hanem csak az azzal való tényleges „kapcsolatba kerülés”, tehát annak szervezetünkbe juttatása – ugyanúgy egy „imaszöveg” puszta elmondása sem gyógyít meg, csak az Áldozattal való tényleges kapcsolatba lépés, szervezetünkbe juttatása, életünkbe hittel való befogadása és behívása. Tehát a fenti imádság a képregényben akkor és csak akkor válik élővé életünkben, amennyiben – nem csak papagájként elismételtük, hanem – valóban szívből magához Istenhez fordultunk bűneink bocsánatáért. Mert nem az ima üdvözít, hanem akihez fordulunk az imádsággal: maga az Üdvözítő személy, az Úr Jézus Krisztus.

Azért tartottam célszerűnek mindezt hozzátenni, mert vannak némelyek, akik mintegy „amulettként” tekintenek az előre megfogalmazott imádságokra is. Ha viszont valóban, akár más szavakkal is, de az Úr Jézus elé borulva segítségül hívtad Őt, hogy mentsen meg a pokoltól, akkor Ő megígérte, hogy nem fog téged elutasítani, neveden szólít és örökre az Övé vagy. Ez esetben Isten igazzá nyilvánított téged hit által, bűneidet örökre semmisnek tekinti és semmi nem választhat el többé téged az Ő szeretetétől, ami megjelent Krisztus Jézusban, mint Urunkban.

Sok támadás fog érni, és sok-sok felől próbál majd az ördög (sátán, vádló, ellenség, tolvaj) becsapni, hogy félrevezessen téged örök életed felől és meglopja hited és örömödet. Ezért, a legfontosabb bibliai igék, amit már most tanulj meg fejből, hogy emlékezz, min áll örök életed. Ezek mentették meg az én hitemet is nem is egyszer:
Bizony, bizony, mondom néktek: aki hallja az én beszédemet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van; sőt ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe.
János 5:24
Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.
Efezus 2:8-9
Aki szomjazik, jöjjön! Aki akarja, vegye az élet vizét ingyen!
Jelenések 22:17
Ezt azért írtam nektek, akik hisztek Isten Fia nevében, hogy tudjátok: örök életetek van.
1János 5:13

Kérj kegyelmet az Úr Jézustól és nyugodt lesz az életed.

Kapcsolódó cikkek:

facebookos hozzászólás:

0 bloggeres hozzászólás:

Megjegyzés küldése