MyMenu1

TIPP: A cikkek alatt rákattinthatsz a kapcsolódó cikkekre is.

2012. március 29., csütörtök

Schmitt Pál? Én se vagyok jobb, csak sunyibb...

Jézus Krisztus, amikor itt járt a földön, nagyon sok mindenre tanította az embereket. Mégis, tanításai közül volt egy dolog, amit kihangsúlyozott, amikor azt mondta valamire, hogy mindenekelőtt erre a dologra figyeljünk oda.
Mindenekelőtt oltalmazzátok meg magatokat a farizeusok "kovászától", ami a képmutatás: mert nincs oly rejtett dolog, ami napfényre ne jönne; és oly titok, ami ki ne tudódnék. Tehát amit a sötétben mondtatok, a világosságban fog meghallatszani; és amit fülbe súgtatok elrejtőzködve, azt a házak tetején fogják hirdetni. (Lukács 12:1-2)

2012. március 26., hétfő

A te problémád Isten problémája

Bizonyára mindannyiunknak vannak tipikus, visszatérő aggódalmai. Akár hívők vagyunk, akár nem. Vannak fontos aggályaink, de nyílván vannak egyebek is. Egy hívőnél általában ezek a fő imakérések. És igen, az embernek hol van hite hogy Isten be fog avatkozni, hol nincs... És a legnehezebb dolog: Tényleg Istenre bízni anélkül hogy én belekotornék.

2012. március 23., péntek

Szűzanyám, nincs több bűnöm!

Egyszer, amikor Jézusról beszéltem, hogy igazából nincs szükség Mária közbenjárására, se most, se halálunk órájában, mert bűneink (az összes!) meg vannak bocsátva a kereszten, valaki megszólalt:
Kedves Váradi Attila! Nincs bűnöd?!!! 
 Mire én:
Kedves ...! Nincs. Ott van mind a kereszten. A tied is.

2012. március 21., szerda

Mi a halálos bűn?

Azon a bizonyos lájkolós honlapon valaki feltette a kérdést: "Mi a legnagyobb bűn?" És már jöttek is csípőből a válaszok, hogy "A Szentszellem káromlása" és hasonlók. Valahol beültek egy istentiszteletre és valakitől ezt hallották... De hát kérem, az a szerencsétlen Biblia Jézusról szól, és azt hiszem, hogy Jézus követte el a halálos bűnt helyetted...

2012. március 13., kedd

"Talitha kúmi!"

Amikor nem úgy alakulnak a dolgok és az emberek mindenfélét mondanak, hogy törődj bele, és elkezdenek tanácsokat adni, akkor tegyük a következőt: 1) először hallgassuk meg őket, majd 2) menjünk egy csendes helyre és olvassuk végig Márk evangéliumát és figyeljük meg Jézus válaszait a csüggedő embereknek. Azonosítsuk a helyzeteket és az emberek válaszait saját helyzetünkkel. És garantálom, újra visszajön belénk az életkedv!

Facebook gyülekezet (Faceodícea)

Nemrég beugrottam egy scifientikváriumba. Tudjátok, egy jövőségboltba, ahol egy csomó még nem is létező kacatot lehet találni. A szemem hirtelen egy UV-fénnyel világító "FBV" Biblián akadt meg. A rövidítést megnézve ez egy FaceBook Verziójú Biblia volt. Kinyitottam találomra és ezt találtam a végítéletnél:
"Akkor majd odafordul a balkeze felől állókhoz is: éhes voltam, de csak lájkoltatok. Szomjas voltam, innom nem adtatok, csak lájkoltatok. Idegen voltam, de nem fogadtatok be, csak "ismerősnek" jelöltetek. Nem volt ruhám, csak megjelöltetek a fényképen. Beteg és fogoly voltam, s nem jöttetek el meglátogatni, csak lájkoltátok állapotfrissítésemet."

2012. március 8., csütörtök

Mese a tizedről - 6. Mózes (28%)

Hmmm... Már megint... Rémálmok! Ráadásul bibliaolvasás után... Álmomban asztalos voltam Jézus korában, talán munkatársa lehettem. Egyszer kint voltam a mezőn. Komolyan mondom, a szemem láttára nőttek ki azok az asztalok a földből! És elindultak felém! Mozgott a lábuk... rémisztő volt, azt hittem nekem jönnek! De nem. Szép nyugodtan áthaladtak a fűrészem alatt. Meglepetésemre minden tizedik azt kiáltotta: "Az Úr szent tulajdona vagyok!" Felriadtam! Majd ismét elaludtam. Most halász voltam, talán Péter beosztottja, és kint jártam a mezőn Galileában. Egyszer csak meglepetésemre halak nőttek ki a földből!!! Átpattogtak a pecabotom alatt és minden tizedik azt mondta: "Ünnep van! Edd meg a tizedet!" Harmadszorra bíró voltam a régi bibliai időkből, talán Sámson vagy Gedon. Kinn voltam a mezőn, és paragrafusok nőttek ki a földből. Minden tizediket, mely átsuhant a bírói kalapácsom alatt, oda kellett adnom a lévitának, az árvának, özvegynek és a köztünk élő jövevényeknek. De hogy mihez kezdtek vele, azt már sajnos nem tudom, mert felébredtem... és megkönnyebbültem: "A tized csak egy rossz rémálom volt!"

2012. március 7., szerda

Füldugó

Vasárnap ahogy mentem haza, és mentem lefelé a Margit-hídi HÉV-megálló lépcsőjén, egy fiatalember hátulról leszólított: "Elnézést, nincs véletlenül egy cigid?" Mire én: "Hála Istennek nincs rá szükségem." Majd hozzátettem: "De tudod, Jézus téged is képes megszabadítani ettől!" ...

2012. március 6., kedd

Káin és Ábel

Káin vagy Ábel? Vagyonszerzés vagy hiábavalóság? Lándzsa vagy levegő? E kétféle hozzáállás létezik kezdettől fogva e földi élethez... Mi volt a különbség Káin és Ábel áldozatai között? Miért fogadta el Isten Ábelét, és miért utasította el Káinét?

2012. március 5., hétfő

Megtisztelő bizalom

Levél elejére vagy végére szoktuk írni: "Köszönöm megtisztelő bizalmát." A mennyben is ugyanez hangzik el a feltámadt Úr Jézus szájából, amikor Hozzá fordulunk örök életért. Ha még nem tettük volna, tiszteljük meg Őt azzal, hogy Rábízzuk örök életünket, ezzel átvéve Tőle bűneink bocsánatát.