MyMenu1

TIPP: A cikkek alatt rákattinthatsz a kapcsolódó cikkekre is.

2012. március 29., csütörtök

Schmitt Pál? Én se vagyok jobb, csak sunyibb...

Jézus Krisztus, amikor itt járt a földön, nagyon sok mindenre tanította az embereket. Mégis, tanításai közül volt egy dolog, amit kihangsúlyozott, amikor azt mondta valamire, hogy mindenekelőtt erre a dologra figyeljünk oda.
Mindenekelőtt oltalmazzátok meg magatokat a farizeusok "kovászától", ami a képmutatás: mert nincs oly rejtett dolog, ami napfényre ne jönne; és oly titok, ami ki ne tudódnék. Tehát amit a sötétben mondtatok, a világosságban fog meghallatszani; és amit fülbe súgtatok elrejtőzködve, azt a házak tetején fogják hirdetni. (Lukács 12:1-2)
A tésztát megkelesztő kovász egy olyan allegória, amit annak bemutatására használtak, hogy egy ártatlannak tűnő kis dolog felpuffadva hogyan fertőzi meg a társadalmat. A képmutatás nem más, mint amikor kifelé jónak igyekszünk látszani, miközben gondolatban vagy titkon ugyanolyan bűnös dolgokat követünk el, mint mások, csak épp rejtegetjük. Jézus ezt egyszer egy olyan hasonlattal írta le, hogy valaki elmossa a tányér külsejét, ami látszik, de ami belül van, azt nem. Ezzel arra akart rámutatni, hogy ahogyan az ember sem szívesen eszik koszos tányérból, Isten sem fogja tudni elfogadni az ítélet napján meg nem tisztított bensőnket, titkos bűnökkel és mennyeinek nem éppen mondható gondolatokkal teli szívünket.


Objektíven...
Ne térjetek se jobbra, se balra! (5Mózes 5:32)
Engedtessék meg nekem most az egyszer, hogy egy politikailag aktuális és botrányos esetet használjak fel Isten kegyelmének és igazságszolgáltatásának illusztrálására. Mivel a Biblia azt tanítja, "ne térjünk se jobbra, se balra", ezért a félreértéseket tisztázva kihangsúlyozom, hogy nem politizálni szeretnék. Egyik "oldalra" sem szeretnék csapódni, mert ezeknél valami sokkal lényegesebbet és mélyebb dolgot szeretnék átadni.
Az vesse rá az első követ, aki közületek nem bűnös. (János 8:7)
Gyarló emberi vonásaink közé tartozik, hogy szeretünk elégtételt venni egy lebukott gazfickón, miközben kicsiben mi is ugyanazokat a játszmákat folytatjuk. Jézus azt tanítja, hogy egyedül az mondhat lenéző ítéletet Schmitt Pál (és bárki más) felett, aki maga nem szokott lopni, csalni és hazudni.

Ez a probléma ugyanis meggyőződésem szerint az egész országra jellemző. Talán nem túlzok, amikor azt mondom, minden emberre. Rám is és rád is. Aki ezen a ponton most azt mondaná, hogy ő még sosem hazudott vagy csalt, az épp a jelen pillanatban csapja be saját magát. Senkit sem ment fel bűne alól a másik ember fölött kimondott ítélete. Régi közmondás: amilyen a nép, olyan a vezetés. A hatalom igazából csak felnagyítja a kisember bűneit azáltal, hogy lehetőséget kap a véghezvitelére. De a bűn: a lopás, a csalás, a hazugság mindig ott bent a szív gondolataiban kezdődik el, és Isten ezt fogja elítélni az ítélenapon. Ki-ki a saját bűnei miatt fog ítéletre jutni, s nem a másik ember vétkei miatt.


Ki-ki a maga portáján tegyen rendet...
- Hát vele mi lesz?
- Mit törődsz vele? Te jöjj és kövess Engem! (János 21:21-22)
Jézus szerint nem helyes azzal tölteni időnket, hogy önmagunkat másokhoz mérjük, hanem inkább Őhozzá, aki bűnt nem követett el. És igen, bármilyen botrányos is, de Jézus Krisztus meghalt még Schmitt Pál bűneirt is, és feltámadt azért, hogy őt a mennyben igazzá nyilváníthassák. Mindez persze ránk is igaz. Így ha ő elfogadja a megváltást Jézus Krisztus műve által, és bűne bocsánatát véve Isten új szívet ad neki, akkor őt felmentik az ítéletnap alól. Míg ha mi Schmitt Pál bűneivel törődünk, és nem követjük Jézust beismerve saját bűnös mivoltunkat Isten előtt, akkor minket el fognak marasztalni. Ha másért nem, legalább azért az egy bűnért, hogy istent játszva mi ültünk be a bírói székbe. Erre valaki így reagálhat: "Tessék? Hogy mondhatsz ilyet?! Hát nem kell elítélni a bűnöst?" Erre az a válaszom, hogy ez a bíróság feladata, Isten őrájuk bízta ezt a hatalmat (amiért ők lesznek a felelősök). Nem ránk, átlagemberekre bízta az ítéletet, hisz Jézus külön kiemelte:
Amilyen mértékkel ítélsz, olyannal fognak téged is elítélni. (Máté 7:2)
Korábban én egy nagyon ítélkező ember voltam, mivel megtanultam a Bibliából, mi a bűn és mi nem az. Így könnyű volt másokban meglátnom a hibát. De amikor Jézus ezen mondatához értem, nagyon megijedtem. Rájöttem, hogy nagyon nagy bajban vagyok. Én nagyon nem szeretném, hogy Isten felvegye hibakereső szemüvegét, hogy elkezdje életemet azok alapján megítélni, ami rosszat én is megláttam másokban. El kellett ismernem Isten előtt, hogy vétkes vagyok ebben a dologban. Ezért tehát, hogy segítsek másoknak is elkerülni ezt a veszélyt, hadd bátorítsak mindenkit, hogy ne a "doktor úrral" törődjünk, se az ő "gyalázatos" bűneivel, hanem inkább mindenki álljon meg csendben Isten jelenlétében és hagyja, hogy a Szentlélek halkan meggyőzze őt méltatlan dolgairól. Ami most éppen eszedbe jut, talán éppen abban vagy vétkes. Most már talán érted, hogy érted is meg kellett halnia Jézusnak. Ismerd hát el, hogy szükséged van a megváltásra neked is, és megkapod bűneid bocsánatát.


Megbocsátva!
Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek! (Lukács 23:34)
Tudatlanságunk idejét elnézi Isten. Schmitt Pál Isten előtt ugyanolyan bűnös, mint én vagyok. Nem vagyok én különb nála. Nem ismerem az ő szívét, csak a sajátomat. Saját kis titkos bűneimet. Nekem is szükségem volt a megváltásra. És mivel én is megbocsátást nyertem fentről, ezért én is megbocsátok neki, hiszen én is a poklot érdemelném, ha Jézus nem halt volna meg értem. A kedves olvasót is kérem tehát, bocsásson meg neki és keresse bűnei bocsánatát a Messiásban, aki a kereszten nem a bűneinket kereste, hanem felmentésünket. Kövessük őt. Ennek a népnek nincs szüksége több ítélkéezésre, pletykára, hanem sokkal inkább megbocsátásra és egymás felemelésére.

Meggyőződésem és személyes tapasztalatom is, hogy egy méltatlanul kapott és megelőlegezett megbocsátás sokkal nagyobb csodát tud elérni az ember gondolkozásában, mint ezernyi ítélet. Legyünk tehát irgalmasak, mint Mennyei Atyánk is irgalmas. Mert "az ítélet irgalmatlan ahhoz, aki nem volt irgalmas, de az irgalmasság diadalmaskodik az ítéleten."

Élj a megbocsátást elfogadva és gyakorolva, és nyugodt lesz az életed.

Kapcsolódó cikkek:

facebookos hozzászólás:

0 bloggeres hozzászólás:

Megjegyzés küldése