MyMenu1

TIPP: A cikkek alatt rákattinthatsz a kapcsolódó cikkekre is.

2012. március 21., szerda

Mi a halálos bűn?

Azon a bizonyos lájkolós honlapon valaki feltette a kérdést: "Mi a legnagyobb bűn?" És már jöttek is csípőből a válaszok, hogy "A Szentszellem káromlása" és hasonlók. Valahol beültek egy istentiszteletre és valakitől ezt hallották... De hát kérem, az a szerencsétlen Biblia Jézusról szól, és azt hiszem, hogy Jézus követte el a halálos bűnt helyetted...


A halálos bűn

Mielőtt mélyre mennénk, a Biblia elmondja, hogy a bűn zsoldja a halál, tehát minden bűn halálos bűn. Akár törvény alatt vagy, akár nem, a bűn mindenkire elhatott, és a bűn által a halál is. A Római levél egy nagyon tanulságos olvasmány, szívből ajánlom mindenkinek elolvasni.

Jézus azt mondta, hogy a hívőnek minden bűnt meg fognak bocsátani, még azt is, ha káromlod Jézust. Ezért nagyon hálás is vagyok, mivel én sátánista voltam és a törikönyben Jézust "történelmi szemét"-té írtam át "történelmi személy"-ről. Egy bűnt nem fognak csak megbocsátani: ha a Szentlelket káromlod. Nagyon sok félreértésre és félelemre adott már okot ez a tanítás, mert sokan nem tudják, mit is jelent. Pedig tök egyszerű és logikus. Leöljük ezt a keresztény "szent tehenet" is tehát...


Mi is az a Szentlélek káromlás?

A János 16:8-11 alatt Jézus elmondja, a Szentléleknek az a feladata, hogy meggyőzi a világot bűn, Isten által elfogadható igazság és ítélet célja tekintetében. Bűn az, hogy nem Jézusban hiszünk. Az Isten által elfogadható egyetlen életvitel Jézus élete volt, mert Ő mehetett az Atyához (olyan jónak kell lenned, mint Jézus volt). Az ítélet pedig az, hogy Isten eredetileg a Sátánnak készítette a poklot. Jézusban Isten felajánlotta bűneink bocsánatát. Minden bűnét. Logikus tehát, hogy csak egy bűnt nem lehet megbocsátani: ha elutasítod a megbocsátást. Ha nem engeded, hogy a Szentlélek meggyőzzön arról, te bűnös vagy, hogy az egyetlen elfogadható igazság Jézus élete és hogy az ítéletet Isten eredetileg a Sátánnak tervezte, hát, akkor Isten nem fogja rád erőltetni a megbocsátást. Akkor nem fog megbocsátani, tehát legyen a te hited szerint: akkor az ítélet nem csak a Sátán ellen lesz, hanem ellened is, hiszen aki nincs Jézussal, az a Sátánnal van. Ugye, hogy pofonegyszerű? Minek bonyolítjuk?


Okoskodás helyett

Én már amúgy belefáradtam ezekbe a teológiai kérdésekbe. Mindig az okostóni írástudók, farizeusok és szadduceusok tettek fel ilyen hülye kérdéseket Jézusnak. "Szabad-e a császárnak adót fizetni?" "Hogy lesz a mennyben a házasság?" "Miért nem mostok kezet?" "Mi a legnagyobb bűn?" Szerintem sokkal hasznosabb és építőbb dolog azt a kérdést feltenni: "Mi a halálos szeretet?"

A keresztények állandóan azzal küszködnek, hogy nem elég jók. Én is küszködtem, hogy nem tudok szeretni eléggé. Hogy nincs örömöm. Hogy valahogy több odaszánással ezeket elő kéne generálni magamból. De ez tévútnak bizonyul. Péter is ezzel küszködött, hogy meghalna az Úrért, aztán ugye csődöt vallott. Végül beismerte: "Uram, nem tudlak halálosan szeretni, csak barátként." Mire Jézus: "Na végre Péter, őszinte vagy. Mehetsz egyházat alapítani!"


Maradj már!

Jézus azt mondta a János 15-ben, hogy Ő a szőlőtő, mi a szőlővessző, az Atya meg a szőlősgazda. Jézus azt mondja, maradjunk a tövön, vagyis Őrajta. Akkor termünk gyümölcsöt. A szőlő magától nem tud teremni ha nincs a tövön. A keresztény magától se szeretni, se örülni nem tud, ha nem érti, hogy Jézus mit végzett el a kereszten.

A bűnt és az akadályokat félretéve Jézusra kell néznünk, hitünk szerzőjére és bevégzőjére. Nem csak szerzőjére: bevégzőjére is. Ez nem csak az alap tanítás. Ez a végcél is! Ő hitünk bevégzője is! A mennyben az első amit látni fogunk, az Jézus dicsősége lesz: a sebek, hogy a markába véste nevemet!

Ha azt megértjük, hogy az isteni szeretet nem olyan mint az emberi: "Szeretlek, ha...", hanem: "Szeretlek ok nélkül, örök szeretettel", akkor ez előbb-utóbb olyan gyümölcsöt fog teremni bennünk, hogy mi is ok nélkül fogunk szeretni. Hiszen felénk sincsenek elvárások, így előbb utóbb öröm lesz bennünk, és már nekünk se lesznek elvárásaink. Édes a szőlő. Nem izzad, csak rajta van a tövön. A tő Jézus, a tápanyag pedig a kereszthalál: "Aki nem eszi a testem és nem issza a vérem, abban élet sincsen." Ha nem Jézus halálából táplálkozol, satnya szőlő vagy. Az Atya a szőlősgazda, és az Isten dolga az, hogy abban higgyünk, akit Ő elküldött. Isten gondozza a szőlőt. Ha hiszel Jézus áldozatában, az azt jelenti, hogy az Atya már metszegetett téged, hogy még több gyümölcsöt teremj. Lemetszegeti a saját "jóságodat", hogy végre már csak Jézus jóságában tudj hinni.  Khm... nem az-e a halálos bűn, hogy "jó keresztény" akarsz lenni? ... Ha a törvény alatt vagy, halott vagy, kiestél a kegyelemből. Ha Jézusban vagy, akkor élsz.


Halálos szeretet?

Az Énekek énekében olvassuk, hogy Isten szeretete mélyebb a sírnál. A 139. zsoltárban pedig azt, hogy ha a seolban (a föld mélyén, legmélyebb pontomon) vetek is ágyat, Isten ott is utolér. Van egy "rossz" hírem. Isten halálodig üldözni fog szeretetével. :)

"Mi a halálos szeretet?" Mit tett ő? Mint istentelen bűnöst, szeretett téged és engem! Annak ellenére. Mint lázadót és őt gyalázót mentett meg téged a pokolból, amikor még erőtlen voltál.

Mivel Jézus bűnné lett, ezért Ő lett a halálos bűnné is. Ő követte el a halálos bűnt. A Római levél 8-ban Pál elmondja, hogy Isten Jézus testében kárhoztatta a bűnt, amikor felment a keresztre. Ez azért sokkoló szeretet, nem? Jézus annyira szeretett téged, hogy a te halálos bűnöddé lett, hogy te élhess! Ez olyan, mint amikor valaki teérted teszi tűzbe a kezét. A szent, tökéletes, örök Jézus teérted lett profánná, bűnné, halandóvá. Mert szeretett.

Amikor Jézus azt kiáltotta a kereszten: "Atyám, miért hagytál el engem?", ebből megértheted, hogy azért, mert ott vált Jézus a mi halálos bűnünkké és Isten nem tekinthetett Őrá. Azért kellett Istennek elhagynia a bűnné lett Jézust, hogy most már elmondhassa a tökéletessé nyilvánított hívőnek: "Nem hagylak el téged, sem el nem távozom tőled!"


Fontos a sorrend

Barátom, "Nem az a szeretet, ahogy mi szeretünk, hanem hogy Ő szeretett minket, és életét adta értünk." "Mi tehát azért szeretünk mert Ő előbb szeretett minket."

A vallás azt mondja: "Légy jó." De Jézus azt mondja: "Nélkülem semmi jót sem tudtok cselekedni." Magyarul: ismerd el, hogy Jézus nélkül soha nem ütöd meg a mércét. Az orvos sem azt mondja: "Legyél egészséges", hanem meggyógyít. Jézus sem a "jó" emberekért jött, hanem a "rosszakért", hogy meggyógyítsa őket azáltal, hogy gondolkozásváltoztatásra hívja őket.
Én úgy jöttem ki Biblia-iskolából, hogy mindent tudtam, de szeretet nem volt bennem. Amikor ezt beismertem, onnantól kezdve tud Jézus használni.


Egy párhuzam: Jézus a szövetség ládája

A kereszténység nem arról szól, hogy én milyen vagyok. Hanem hogy Jézus milyen. És ha őrá nézek, és őt csodálom, akkor elváltozok hasonlatosságára dicsőségről dicsőségre. Ne magadat nézd, az halál. Te bűnös vagy.

Ha belenézel a szövetségládába, ott 3 dolog volt: 1) tízparancs, 2) manna, 3) Áron vesszeje. A szövetségládában három ítélet volt, az előzőeknek megfelelően: 1) a törvényszegésé, 2) a gondviselésbe vetett hitetlenségé és 3) az Isten vezetése elleni lázadásé. Aki belenézett a ládába, az ítéletet látta és meghalt. Ha mi is saját magunkra nézünk, bűneinket látjuk és belehalunk. Nem fogunk gyümölcsöt teremni, hanem elcsüggedünk, depisek leszünk és nem lesz bennünk szeretet.

De a ládán volt egy fedő (a kegyelem fedele), mely eltakarta a bűnöket. Rajta két angyal egymással szemben. Isten ott találkozott a néppel. Ez a kegyelem-fedő Jézus. A láda a sírgödör. Jézus sírjánál két angyal volt, kik ezt kiáltották: "NINCS ITT HANEM FELTÁMADT." Péterék belenéztek a sírba és nem haltak meg, mert a bűn már nem volt bent, mert Jézus magára vette.

Isten ott, Jézus halálánál találkozik az emberiséggel:

ELVÉGEZTETETT!
KI LETT FIZETVE!
EL LETT FEDEZVE!
EL LETT TÖRÖLVE!

Barátom, menj vissza a kereszthez, menj el a sírhoz, és szemléld azt, amit Jézus tett érted. Ha ezt teszed, nem fognak zaklatni az olyan kérdések, hogy "Mi a halálos bűn?" Kit érdekel? Engem az érdekel inkább: "Mi a halálos szeretet?" Nem jobb ezen töprengeni, igaz? "Szeretett engem és önmagát adta értem." Ez elég, ugye?


Állj meg ott, hogy Isten "halálosan" szeret téged, és nyugodt lesz az életed.

Kapcsolódó cikkek:

facebookos hozzászólás:

0 bloggeres hozzászólás:

Megjegyzés küldése