MyMenu1

TIPP: A cikkek alatt rákattinthatsz a kapcsolódó cikkekre is.

2012. március 6., kedd

Káin és Ábel

Káin vagy Ábel? Vagyonszerzés vagy hiábavalóság? Lándzsa vagy levegő? E kétféle hozzáállás létezik kezdettől fogva e földi élethez... Mi volt a különbség Káin és Ábel áldozatai között? Miért fogadta el Isten Ábelét, és miért utasította el Káinét?

Káin és Ábel élete
Káin nehéz munkával szerezte táplálékát, Ábel pedig kint volt a mezőn a juhokkal. Káin saját kezével művelte a földet és az átok szerint izzadsággal szerezte kenyerét. Minden erejét felőrölve fáradtan esett haza a munkából. Ábel ezzel mit sem törődve egész nap kint volt a bárányokkal, vigyázott rájuk és Isten dolgain elmélkedett. Sehogy sem tudta kiverni a fejéből, amit apjától hallott: "Isten leölt egy állatot, hogy ne kelljen szégyenkeznünk meztelenségünkön. Érted, fiam? Egy állat halt meg, pedig Isten azt mondta, nekem kell meghalnom. Miért? Miért ez az állat halt meg? Ő nem vétkezett semmit. Én vagyok a hibás. Csak azt nem értem, bűntudatom és szégyenem miért csökkent, miután Isten rám tette ezen állatnak a bőrét ruhaként. Mindenesetre el kell ismernem, kényelmesebb, mint a fügefa levél. Ez nem irritálja bőrömet és nem okoz viszketést, mint amit mi találtunk ki."

Ábel egyszer ezt mondta: "De szeretném meghálálni Istennek, hogy mégsem kellett meghalnunk. Istenem, szeretnék megemlékezni arról az áldozatról, amit Te hoztál értünk. Itt van ez a bárány. Kérlek, takarj be engem is, mint apámat."

Szülei ezt látva azt mondták Káinnak:
- Láttad, fiam, Ábel megemlékezett Isten jóságáról, és áldozatot vitt neki. Nem kellene neked is megemlékezned Isten kegyelméről, hogy nem haltunk meg, holott ítélete szerint meg kellett volna?
- Igazatok van, akkor viszek Neki én is. Mégpedig a kezem munkájából.
- Fiam, áldozz te is bárányt.
- Egy bárányt? Miért? Én is a saját kezem munkáját szeretném odavinni Istennek, megmutatva, hogy milyen engedelmes vagyok.
- Engedelmes? Hogyhogy?
- Hát Isten azt parancsolta, hogy a földből éljek és izzadsággal szerezzem kenyeremet, és én így is teszek.
- De fiam, ne feledd el, hogy ez egy átok volt!
- Átok vagy parancs, nem mindegy? Én legalább azt cselekszem, amit Isten mondott, nem úgy, mint ez az ingyenélő Ábel! Ő nem csinál semmit!
- Fiam, emlékezz meg, a fügefalevél viszket! Isten egy bárányt ölt le, hogy nekünk kényelmes legyen!
- Nehogy már! Én be akarom bizonyítani Istennek, milyen kemény és fáradságos áldozatot hozok Neki!
- Miért nem kérsz Ábeltől egy bárányt? Biztos szívesen adna, van neki elég.
- Ingyen nekem nem kell semmi!
- Hát jó. Bízzuk akkor Istenre, mit szól hozzá
...

A történet vége ismerős. Isten Ábel áldozatát elfogadta, Káinét elutasította. Miért?

Káin és Ábel áldozatainak elemzése
 • Ábel Isten cselekedetére emlékezett.
  Ezzel szemben Káin áldozata Isten átkára mutatott.
 • Ábel a kegyelmet látta az áldozatban.
  Káin a megfelelést.
 • Ábel terhe könnyű volt, igája gyönyörűséges volt.
  Káin izzadsággal akart valamit elérni.
 • Ábel áldozata elfogadást jelent más kárán.
  Káin áldozata adást jelent a saját erőmből.
 • Ábel állatáldozata a betakarásra mutat.
  Káin növényáldozata a bűntudat miatti "viszketésre" mutat.

Káin és Ábel tulajdonságai
 • Ábel neve levegőt jelent, melyet ingyen kapunk. Hiábavalóságot, hogy Isten nélkül nem vagyunk boldogok.
  Káin neve vagyonszerzést, földi berendezkedést jelent és lándzsát, hogy a háborúzással és hatalomszerzéssel lehetünk boldogok.
 • Ábel "levegős" élete a Szentlélekkel (vagyis Isten Szellemével) való járás előképe. Jézus a Szentszellemet ugyanis széllel, levegővel azonosította. A görög "szellem" szó jelentése is ez: könnyedén szárnyalni a levegőben.
  Káin "lándzsás" élete az önerőből való testi hadakozásra utal. A görög "test" jelentése: nehézkes, lomha.
 • Ábel Istennel törődött. Isten áldozatát "ölte meg emlékképpen".
  Káin saját renoméjával törődött, magát hasonlítva a másikhoz. A nem tetsző másikat ölte meg.
 • Ábel szellemi volt: kegyelemből élt. A bárány ugyanis "magától" szaporodik.
  Káin testi volt, önerőből élt, irritálta az "ingyenesség", lenézte, üldözte és megölte a szellemit.

Káin és Ábel végigvonul az egész történelmen
 • Ábel Jákób, aki Isten ígéreteit kereste. Ő volt a kisebb, a lenézettebb.
  Káin Ézsau volt, a ládzsás vadász, aki Isten igéreteivel mit sem törődött. Meg is akarta ölni Jákóbot.
 • Ábel József, aki ígéretet kapott Istentől és erre tekintett.Káin a többi testvér, akik nem kértek Isten ígéretéből és inkább eltették Józsefet az útból.
 • Ábel Dávid, aki bárányokat legeltetve Istennel beszélgetett és neki énekelt.
  Káin Saul, aki ládzsát hajított az Istent imádó Dávid felé. Istent sosem imádta igazán!
 • Ábel a vámszedő, aki kérte Istent, hogy "Irgalmazz nekem bűnösnek".
  Káin a farizeus, aki tizedet adott terményeiből, és lenézte a vámszedőt.
 • Ábel Máté, aki jól fizető munkáját hiábavalóságnak ítélte az örökkévalósághoz képest.
  Káin a gazdag ifjú, aki az örökkévalóságot hiábavalóságnak ítélte vagyonához képest.
 • Ábel az ítéletet elismerő lator, aki azt mondta: "Jézus, emlékezz meg rólam, mikor eljössz királyságodba!"
  Káin az önmagát elismerő lator, aki önmaga helyett Jézust kárhoztatta, hogy "miért nem szállsz le a keresztről és ment meg minket is?"
 • Ábel Péter, aki tudta, hogy sehová se mehet Jézuson kívül. Bűnbánata Jézus-központú volt.
  Káin Júdás, aki fizikai királyságot keresett. Csalódása után bűnbánata önsajnálatból állt.
 • Ábel Pál, aki azt mondja: "Elég nekem Isten kegyelme, mert gyengeségeim által Isten meg tudja mutatni erejét nekem és másoknak is".
  Káin Tarzuszi Saul, aki a törvény megtartása szempontjából feddhetetlen és üldözi azokat, akik Isten kegyelméből élnek.

Ma is ez a kétféle hozzáállás van
 • Ábel megtagadva a saját izzadságát és elméleteit azt mondja: Istenem, rád van szükségem.
  Káin vagyont szerez, és saját eredményére hivatkozva büszkén mondja Isten előtt: én elértem valamit, ezért vagyok boldog.
 • Ábel elismeri, hogy Isten szerint bűnös, ezért kegyelmet kér.
  Káin saját maga szerit helyesnek ítélt cselekedeteket hajt végre, mert ő jónak képzeli magát.
 • Ábel egyedül üdvözítője Jézus
  Káiné egyháza, vallása vagy élet-filozófiája
 • Ábel Istennel való kapcsolatát mindvégig kegyelemből éli, mert bűnös létére elismeri, hogy gyakran elrontja
  Káin (keresztény) cselekedetekben bízik, pl. tizedfizetésben, odaszánásában, mások megsegítésében vagy önjavításában.
 • Ábel számára az élet Krisztus, a meghalás nyereség.
  Káin számára az élet nyereség, Krisztus a meghalás.
 • Ábel Jézusban hisz és semmi másban.
  Káin mindig valami másban hisz, esetleg Jézus mellett vagy nélküle.
 • Ábel a Bibliában Isten ígéreteit és kegyelmét keresi.
  Káin a Bibliában Isten parancsolatait és átkait keresi.
 • Ábel az Úrvacsorán Isten áldozatára visszaemlékezik.
  Káin a Szent Eucharisztián az áldozatot újra bemutatja önerőből.
 • Ábel legyőzte a világot. Békessége, boldogsága független a körülményektől és teljesítményétől.
  Káint legyőzi a félelem. Békessége és boldogsága saját teljesítményétől és a körülmyénektől függ.
 • Ábel élete csendben el van rejtve Jézusban.
  Káin életének zaja elrejti szemei elől Jézust.

Alkalmazás saját életünkre
Tegyük fel tehát magunknak a kérdést: ábeli mentalitásom van, vagy káini? Ha magunkra ismertünk Káinban e fenti elemzésben, akkor talán itt az ideje, hogy letegyük saját elképzelésünket: a lándzsát és életünk bebiztosítását vagyongyűjtéssel; és végre elkezdjünk bízni Istenben az Ő ígéretei alapján, szárnyalni e világ törvényeinek átkai fölött a levegőben, életünket Isten áldozata által bebiztosítva már itt a földön, de a túlvilágon még inkább.

Ki az igazi Ábel és hogyan lehetünk követői:
Ahogyan Ádámnak két fia volt kezdetben: az ártatlan és az ártó, ugyanúgy kétféle "fia", azaz emberfajtája van Istennek: a bukott emberiség és az ártatlan "Isten Fia". Jézust (Ábelt) az egész emberiség (Káin) bűne szegezte a keresztre, mindannyiunkat beleértve: téged és engem. De ahogy Isten pecsétet tett Káinra és azt mondta: "Káint ne öljék meg", ugyanígy Isten a Jézus-gyilkos emberiségre is szeretne pecsétet tenni. Igen: rád is! - és azt mondani az ítélet napján: "Ne öljétek meg!" Ez a pecsét a Szentlélek, akit azoknak ad Isten, akik hisznek Jézusban.

Káin fia! Ha rajtad van Isten pecsétje, nem fognak megölni és a kénköves tüzes tóba vetni az ítélet napján. Ne késlekedj, ember-csinálta kényelmetlen fügefaleveleid: áldozataid és elképzeléseid helyett fogadd el Isten "bárány-áldozatát", Jézust, hogy betakarja, sőt: örökre eltörölje bűneidet!


Nézz Isten áldozatára a sajátod helyett és nyugodt lesz az életed.

Kapcsolódó cikkek:

facebookos hozzászólás:

0 bloggeres hozzászólás:

Megjegyzés küldése