MyMenu1

TIPP: A cikkek alatt rákattinthatsz a kapcsolódó cikkekre is.

2012. június 25., hétfő

Az isteni aranyszabály

Emlékeztek azokra a mondásokra, hogy "Ha megdobnak kővel, dobd vissza kenyérrel!"? Vagy: "Amit akartok, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal."? Az első mondatról talán ismeretes, hogy nincs benne a Bibliában. Nos, a második mondat sem ám csak így önmagában szerepel. Vajon a szövegkörnyezet szerint mi az a még ennél is fontosabb dolog, amire Jézus próbálja felhívni figyelmünket?


Lelkemet felüdíti

Nos, amikor Isten elé járulunk szomjas és kilátástalan szívvel és újra megitat minket friss kegyelmével, Ő mindig megmutat egy-egy mélyebb mondanivalót. Egy-egy jelentéktelen dolgot, amit talán észre sem veszünk és idézni se nagyon szoktuk. Ami pedig épp az egész értelmét fordítja fel gyökerestül.

Velem is ez történt, ám nem úntatnálak most a részletekkel. A lényeg, hogy amikor az ember elkezdi a tökéletes megigazultságot hirdetni (hogy Jézus érdeméért te olyan ártatlan vagy, mint Isten), a pokol teljes erővel azon van, hogy megállítsa és visszavigye az embert a bűntudatba és önsajnálatba. (Luther Mártonról már hallottatok.)

Tegnap reggel felébredtem kora reggel az Úr igéjéből lakmározni. És szokás szerint, az Ő hűségével szólt hozzám, csendes vízhez terelt, asztalt terített az önvádlások közepette és megnyugtatta lelkemet (ld. 23. zsoltár). Több mindent mutatott meg. Az áldás egyetlen kitétele például "csak" annyi, hogy kitartóan kérj Istentől és kapsz:
Kérjetek és adnak nektek; keressetek és találtok; zörgessetek és megnyitják nektek. Mert aki kér, mind kap; és aki keres, talál; és a zörgetőnek megnyitják. Avagy Hiszen ki az az ember közületek, aki ha az ő fia kenyeret kér tőle, követ ad neki? És ha halat kér, vajon kígyót ad-e neki? Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad a ti mennyei Atyátok jókat azoknak, akik kérnek tőle?! Máté 7:7-11

Istennel nasizni is jó

Ha megfigyeljük ezeket a "jelentéktelen" kötőszavakat (ezeket a nasikat a Bibliában), megértjük a lényeget. A kérés következménye, hogy adnak: "Kérjetek és adnak." Nem úgy: "Kérjetek, úgyse kaptok!" Majd meg is indokolja, miért? "Mert aki kér, mind kap." Miért kérj? Mivel bátorítja a hitedet? Azzal, hogy mindenki kap! Istennél nem fogy ki a készlet, sem a jóindulat! Nem úgy: "Néhányan kapnak, de bocs, te nem vagy a legkedveltebbek között!" Nem! Tehát nincs kivétel! Mind kap, aki kér!

Majd hoz egy kétszeresen indokló példát, a kenyeret és halat adó apával, melyet az "avagy", vagy mai nyelven a "hiszen" szóval köt át. Az apa nem fogja megszomorítani a gyerekét, ha kér tőle. Egyiket sem! Végül levonja a tanulságot: "azért", és összehasonlítja Istennel, a gonosz földi apákat: Ő "mennyivel inkább ad jókat!"

Nos, itt állj meg, és jusson eszedbe, amikor édesapád (függetlenül mennyire volt kegyetlen vagy épp normális veled) valami nagyon jót adott neked. És mondd ki: "Isten sokkal inkább ad jókat!" Egy feltétel: "azoknak, akik kérnek tőle." A kérni szó ötször szerepel, az adni (és ennek passzív kapni formája) pedig hatszor. Egy szó mint száz, ne hitetlenkedj, kérj a mennyei édesapádtól, ahogy egy gyerek se hitetlenkedik földi apjával szemben!

- Jól van, Attila, értem én ezt, de miért hoztad ezt most ide? Hisz egy teljesen más témáról kezdtél beszélni...

Nos, barátom, várd ki a végét, még csak most jön a java a pacalnak! Jézus ugyanis közvetlen azután, hogy kérni bátorít mennyei édesapádtól, mondja a következőt:
... Amit akartok azért, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal; mert ez a törvény és a próféták. Máté 7:12
Nos, ha emlékszel, én azokkal a "jelentéktelen" szavakkal indítottam (idézőjelesen, ironikusan, persze), hogy ki szoktuk őket hagyni. Hidd el, eddig nekem sem tűnt fel. Csak most, hogy egy kicsit Istennel voltam. Jézus ezt mondja: "Azért." Ezt ki szoktuk hagyni az ún. "aranyszabály" idézéséből (a keresztények gyakran ezt a mondatot nevezik a Biblia aranyszabályának). Az előbb már beszéltünk róla, hogy az "azért" után a tanulságot szoktuk levonni. *


Az aranyszabály Istenről szól!

Nos, rövidre fogva: Jézus nem az aranyszabállyal kezdi, hogy legyek jó ember, hanem az Istennel való kapcsolattal, hogy kipróbáljam és megtapasztaljam, hogy Ő jó! Hogy Ő azt teszi velem, amit szeretne, ha én veled tennék!

Ítélkező és kritikus hozzáállásomból nem az gyógyított ki engem, hogy legnagyobb igyekezettel megmondták, nem szabad ítélkezni. (Persze most már tudom, hogy igazuk volt.) Hanem sokkal inkáb az, hogy amikor bajba kerültem és kértem, Isten sose ítélt el és dörgölte oda, hogy "na ugye, most megtanulod a leckét!" Hanem a hangos sírásra mindig jött hűségesen, elsimította a balhét és engem kimentett. Mert a szeretet sok vétket elfedez! Éppen abból, hogy nem azt kaptam Tőle, amit vártam, sőt, olykor az ellentettjét legnagyobb meglepetésemre, kezdte felnyitni szememet, hogy álljak már meg, és gondolkozzak már el megbocsátottságomon! Hogy Isten mindig úgy bánik velem, mint aki teljesen ártatlan, és akit meg kell menteni! El se tudod képzelni, mily nagyszerű volt ezek után ma Ézsaiásnál ezt olvasni:
Nagy örömöm telik az Úrban, víg örömre indít Istenem, mert az üdvösség ruhájába öltöztetett, a megigazítottság palástját terítette rám... mert ahogyan a föld növényeket hajt... úgy sarjaszt majd megigazítottságot az én Uram, az ÚR is, öröméneket minden nép hallatára. Ézsaiás 61:10-12
Figyeled, érted a leckét? Annak tudata, hogy Isten igaz mivolttal ruházott fel téged, messzire elható örömöt ad szívedbe. És látod az én példámat is? Ítélkezésemből az gyógyított ki, ahogy Isten bánt velem, és érte el az aranyszabály működését bennem, hogy ne elítéljelek téged, hanem úgy bánjak veled, ahogy mennyei Édesapám bánt velem: megigazított, kimentett, szeretett. Annak ellenére...


A hiány lehetőség, élj vele!

Tudod, a hiányt időnként arra használja Isten az életünkben, hogy Tőle kérjük a megoldást, és így megtanuljuk úgy látni és kezelni az embereket, ahogyan Ő lát és kezel minket. Ha pl. sose lenne szeretethiány az életedben: sose kérnél Istentől vigasztalást, és sose tanulnád meg, milyen a másiknak, amikor szeretetre van szüksége.

De mivel hiányod van egy adott területen, és kérsz és kapsz, azért már te is úgy fogsz bánni felebarátoddal, ahogy megtanultad Mennyei Atyádtól, hogy hogyan szeretnéd, ha veled bánnának. Igen: a hiány mutatja meg, mire van szükséged! És amikor "csak úgy" Isten jóságából megkapod: meglátod, többé már te sem fogsz követ és skorpiót adni senkinek.

Látod, mennyire fontos az a kis "jelentéktelen" azért szócska a szövegben? Ha kiveszed, a lényegét ölöd meg Jézus mondanivalójának. Hogy az Istennel töltött minőségi és tapasztalati időnk fogja meghatározni, mennyire vagyunk telve szeretettel mások iránt. János megértette ezt, és ő már így alkalmazza ezt levelében: "Mi tehát azért szeretünk, mert Ő előbb szeretett minket." (1jános 4:19)

Engem volt, hogy épp akkor töltött be a Szentszellem, amikor elkezdtem aggódni, és csak átölelt és azonnal lenyugtatott, mintegy közölve: "Attila, tudom, nyugi, semmi baj." Ha engeded, hogy Isten törődjön veled, és közben "véletlen" meglátnád, mennyire nem érdemled az Ő jóságát: hidd el, észre sem veszed, előbb-utóbb az embereknek sem kell megérdemelniük a szeretetedet. Egyszerűen csak úgy fogsz bánni velük, ahogy a mennyei Atyád bánt veled. Mert ne feledd: aki kér, mind kap, hogy amikor kérnek, adhass! Úgy, ahogy Isten válaszol: Még mielőtt felebarátod száján sincs a szó, te már érteni fogod...

Tanulj abból, ahogy Isten bánik veled, és a többieknek is nyugodt lesz az életük.

* Bár valaki megfigyelheti, hogy a Lukács 6:31-ben Jézus az "azért" szó nélkül mondja az aranyszabályt, ám ha az illető tovább olvassa, a 36-os versben Jézus egy hasonló ok-okozati következtetést von le, mint ebben a cikkben én levontam: "Legyetek azért irgalmasok, mint mennyei Atyátok irgalmas." Amire tehát fel szerettem volna hívni a figyelmet: Jézus mind Mátéban, mind Lukácsban arra hívja fel a figyelmünkat, hogy ahogy bánik az Atya velünk és az emberekkel, mi is úgy kezdjünk el bánni egymással.

Kapcsolódó cikkek:

facebookos hozzászólás:

0 bloggeres hozzászólás:

Megjegyzés küldése