MyMenu1

TIPP: A cikkek alatt rákattinthatsz a kapcsolódó cikkekre is.

2010. június 30., szerda

H3444

Egy kis érdekesség.

1890-ben Dr. James Strong (1822-1894), a New Jersey-beli Drew Teológiai Főiskola Szövegmagyarázati Tanszékének professzora, mintegy száz munkatársával visszavezette az angol Biblia (King James Version) teljes szókészletét  az eredeti héber és görög szövegekhez. Ez a munka az Ószövetségben használt 8674 héber szótövet és az Újszövetségben használt 5523 görög szótövet dolgozta fel mindenféle számítógép segítsége nélkül! Az eredeti szavak mindegyike meg van számozva. Ezek „Strong-számok”-ként ismertek. E számok segítségével ma már számítógéppel könnyen visszakereshetjük a Bibliából az eredeti szavakat és a beépített szótár segítségével azok eredeti jelentéseit is. És így olykor könnyfakasztó gyöngyszemekre bukkanunk!!!

Egy példa legyen a héber Ézsiás próféta (i.e. 700.) könyvéből a 12. rész:

1 És így szólsz ama napon: Hálákat adok néked, oh Uram! mert jóllehet haragudtál reám, de elfordult haragod, és irgalmasságot tanúsítottál felém!  2 Ímé, az Isten az én szabadítóm! bízom és nem félek; mert erősségem és énekem az Úr, az Úr, és lőn nékem szabadítóm!  3 S örömmel merítetek vizet a szabadító kútfejéből,  4 És így szólotok ama napon: Adjatok hálát az Úrnak, magasztaljátok az Ő nevét, hirdessétek a népek közt nagyságos dolgait, mondjátok, hogy nagy az Ő neve.  5 Mondjatok éneket az Úrnak, mert nagy dolgot cselekedett; adjátok tudtára ezt az egész földnek!  6 Kiálts és örvendj, Sionnak lakosa, mert nagy közötted Izráelnek Szentje!
A zsidó nép, talán tudjuk, ma is várja a messiást. Az idézett szakasz előtt, a 11. részben van leírva az Ő békés uralkodása, melyet az "ama nap" jelez. Bölcsen fog uralkodni, nem a látszat szerint ítél, a szociális háló tökéletes lesz, még a vadállatok is úgy megszelídülnek, hogy a kisgyereknek sem fognak ártani. Jeruzsálemből fog uralkodni, a népeket Isten ismeretére fogja tanítani és leszereli az Izraellel ellenséges népeket. Ez után következik ez a hálaadás. És hogy ki lesz a messiás, a szabadító, akit a zsidók ma is várnak, Ézsaiás már megírta 700 évvel a keresztény időszámítás előtt. Csak meg kell néznünk ezt a H3444-es számú szót az eredeti nyelven és a szótárban.

A szabadító szó, ugyanis héberül nem más, mint: yshuw`ah , amit úgy ejtünk: JESUA. Igen, Jézust így hívták eredetileg az anyanyelvén: Jesua! És ez csak egyike ama rengeteg ószövetségi próféciának, ami Jézusról szól, és amik közül több, mint 300 már be is teljesedett "első" ittlétekor. Ezek összességében csak Jézusban teljesedhettek be. Nevének jelentése: megmenekülés, segítség, győzelem, gazdagság, egészség, üdvösség. S ezen próféciák közül a szenvedő messiásról szólóak már beteljesedtek, amit néhány zsidó már felismert és ők így lettek messiás-hívő zsidók. Nekik sokkal könnyebb dolguk lenne, ha a rabbik nyitott szemmel, vélt vagy valós sérelmeiket félretéve olvasnák az ószövetséget. Egy megtért zsidó erről egyszer így írt: "Mindmáig, valahányszor Mózest olvassák, lepel van a szívükön. De ha majd megtérnek az Úrhoz, elvétetik a lepel."

Ha te is beteljesedsz Jézus szabadításában, életed nyugodt lesz.

*A legtöbb mai bibliafordításban a "megvigasztaltál" szó a legelső bibliafordítás szerint (melyet az elgörögösödött zsidók számára fordítottak le görögre az i.e. 3. században) ezt jelenti: "irgalmasságot tanúsítottál felém".

Kapcsolódó cikkek:

facebookos hozzászólás:

0 bloggeres hozzászólás:

Megjegyzés küldése