Menü

TIPP: A cikkek alatt rákattinthatsz a kapcsolódó cikkekre is.

2013. május 25., szombat

Kegyelem a kapcsolatainkban – 1: Helyreállás

Vannak időszakok, amire egyetlen szó jellemző: "Miért?" Amikor nem tudjuk, mi folyik körülöttünk, szétesnek a dolgok, kapcsolataink nem működnek, és úgy néz ki a helyzet, hogy kövezés előtt állunk. Nos, a bibliai Dáviddal is hasonló dolgok történtek, közvetlenül mielőtt királlyá avatták...


Szélfútta

Dávid hatszáz fegyveres vezetője volt, akik vigasztalást és bátorítást találtak vezetése alatt, miután megkeseredve családjaikkal együtt hozzá menekültek az őket kizsigerelő Saul király elől. Dávid hozzánk hasonló ember volt, néha jó formában volt, néha megingott. Nagy szüksége volt Istenre neki is.

Egyszer, amikor megingott és kétségbe esve úgy vélte, az őket üldöző Saul úgy is meg fogja ölni, átpártolt a szomszéd ország, Gát királyához, Ákishoz, Maokh fiához.1 Letelepedtek országában, és kaptak tőle egy várost, még pedig Ciklágot. Ezek mind beszélő nevek kánaáni nyelven, jelentéssel bírnak és üzenetet hordoznak. Saul neve "nagy", Gát jelentése "szőlőprés", Ákis azt jelenti: "csak ember", Maokh neve "elnyomást" jelent, Ciklág pedig egy eléggé "szélfútta" város volt. Mindez a kétellyel indult: az a Dávid, aki egykoron legyőzte a két és fél méteres Góliátot, mert hitben látta, hogy annak neve azt jelenti: "már el van távolítva az útból" – szóval ugyanez a Dávid most megijedt a "nagy" problémától, "szőlőprés" alatt érezte magát, és "csak emberi" szemmel látott, megfeledkezve a mindenek felett álló Isten életére vonatkozó tervéről. Eközben "elnyomás" alatt érezte magát és élete "szélfúttává" vált. Velünk is meg szokott esni az ilyesmi, valljuk meg.


Felszínes

Dávid nagyon jó barátságba került Ákissal, a király megbízott benne, mert Dávid a feddhetetlenség látszatát fent tudta tartani előtte – holott titkon becsapta őt, és fosztogató hadjáratokat folytatott, a nyomokat pedig gondosan eltüntette maga után. Sőt, elhitette vele, hogy hazája egyik városa ellen vonultak ki, és ez persze tetszett Ákisnak!2

Amikor levesszük a tekintetünket Istenről és "csak emberi" szemmel látunk, mi is jó barátságba kerülünk a külsővel, a kinézettel, emberek véleményével, közben pedig belül tudjuk, hogy elegünk van ebből és legszívesebben szétrombolnánk ezt az egész kirakat-világot!


Kutyaszorító

Egyszer Ákis szerette volna Dávidot elhívni egy hadjáratra. Ez a hadjárat Dávid egykori otthona, Izrael földje ellen lett volna. Ám a király főurai nem bíztak Dávidban, és azt gondolták, a csata közben Dávid ellenük fordul és visszapártol hazájához. Dávidék Ákis seregével már felvonultak a csatához Afékhoz, az izraeliek pedig Jezréelnél voltak, amikor a király személyesen, de tisztelettel és elismeréssel megkérte Dávidékat, hogy távozzanak a főurak miatt. Ez Dávidnak rosszul esett, de végül elfogadta a kérést, és visszaindultak Ciklágba.3 Afék jelentése "körbezárás" vagyis kutyaszorító, Jezréelé pedig "Isten vet". Ezen jelentéseknek később még lesz jelentősége.

Mire visszaértek, egy felégetett várost láttak maguk előtt, de még füstölgött. Családjaikat elrabolták. Mindannyian kétségbe estek, Dáviddal együtt. A harcosok meg akarták kövezni Dávidot, elvégre ő vezette őket ilyen helyzetbe. Hányszor mondtuk már mi is magunknak a felégetett körülményeket látva: "Az én hibám, szörnyű ember vagyok" és szinte halálra kövezzük magunkat ezekkel a gondolatokkal.4


Isten munkálkodik

Dávid azonban "megerősítette magát az Úrban." Magához hívatta Abiáthár papot, aki Ahimelek fia volt. Megkérdezte az Urat: "Üldözzük-e a sereget? Legyőzzük őket"? A felelet az volt, hogy "Üldözzétek, mert egész biztosan legyőzitek őket és veszteség nélkül mindent és mindenkit visszanyertek." Ekkor Dávidék útra keltek és átkeltek a Bezór pataknál. 5 Dávid jelentése: "akit szeretnek", Abiátháré "Apám hatalmas", Ahimeleké "fivérem király", a Bezór patak jelentése pedig "vidám".

"Szélfútta" időszakainkban nekünk is meg kell erősítenünk magunkat Krisztusban, mint pozíciónkban az önvádlás helyett. Én vagyok "akit szeret" az én "hatalmas (mennyei) Apukám ", mert Jézus Krisztus, az én "fivérem király" a bűn és a halál fölött. Krisztusban olyan ártatlanságunk és vádolhatatlanságunk van, mint amilyen feddhetetlen, szent és tiszta Isten maga. Ő magára vette a mi bűneinket, így őbenne úgymond el vagyunk rejtve Isten ártatlanságában és igaz mivoltjában!5 Ezt a jó hírt hallva "vidámak" leszünk, még mielőtt az ígéret valóra válik, hogy "veszteség nélkül mindent és mindenkit visszanyerünk", amit a bűn és a bűn miatti rossz énképünk felégetett életünkben!

Térjünk vissza Afék és Jezréel jelentéseihez. Sokszor Isten a "kutyaszorítóban" kezdi "elvetni a magot" a szívünkben, hogy forduljunk vissza hozzá. Ugyanis Isten keze volt a főurak döntésében, akik elküldették Dávidékat a csatatérről. Ha nem térnek akkor vissza, hanem harcolnak, időt vesztenek. Sok időt. És talán visszafordíthatatlan károkat szenvedtek volna. Sokszor a "kutyaszorítóinkban" fordulunk Istenhez, pedig talán nem kellene annyit várnunk erre...


Több, mint helyreállás!

A történet pedig valóban úgy végződik, hogy Dávidék mindent és mindenkit hiány nélkül visszaszereztek, majd visszatértek Ciklágba, hogy újra felépítsék. Közben Ákisék végeztek Saullal, tehát Isten megoldotta a "nagy" problémát, ami "csak emberi" volt. Minderről Dávidék Ciklágban a harmadik napon értesültek. S amikor Dávidék ezek hallatára hazaérkeztek Hebrón városába, mindenféle erőlködés és propaganda nélkül királlyá avatták őt.6 (Hebrón jelentése: "asszociáció".)

Ismerős ez a "harmadik napon"? Igen!!! Jézus feltámadt a harmadik napon és a bűn és a halál le lett győzve, az eltolhatatlan kő pedig "el lett távolítva" (Góliát neve, emlékeztek?). Amikor identitásunkat Jézussal azonosítjuk ("asszociáljuk"), a mi "nagy" "emberi" problémánk, a "szőlőprés", az "elnyomás" és a "szélfútta" életünk keresztre lett feszítve, mi pedig Krisztussal együtt királlyá lettünk koronázva!


Tanulság

Amint megerősödünk az Úr szeretetében, hogy Ő hatalmas apukánk és bátyánk, Jézus a mi királyunk, aki a kereszten győzött: vidámakká válunk, szeretteinket visszanyerjük és királyi méltósággal kezdünk el forgolódni ebben az életben. (És számomra az is tanulság, hogy nagyon megéri Bibliát tanulmányozni!)

A sorozat következő részében az erőfeszítésmentes egységet fogjuk megvizsgálni kapcsolatainkban.

Erősítsd meg magad Istenben és nyugodt lesz az életed.

1 1Sámuel 27:1-7
2 1Sámuel 27:8-12
3 1Sámual 28:1-2, 29:1-11
4 1Sámuel 29:1-6a
5 1Sámuel 30:1-9
6 1Sámuel 30:10-31, 31:1-13, 2Sámuel 1:1-4, 2:1-4

Kapcsolódó cikkek:

facebookos hozzászólás:

0 bloggeres hozzászólás:

Megjegyzés küldése