Menü

TIPP: A cikkek alatt rákattinthatsz a kapcsolódó cikkekre is.

2014. március 25., kedd

Szívpupilla

Szemünk úgy van megalkotva, hogy a sötéthez lassabban szokik hozzá, mint a fényhez. Amikor lekapcsoljuk a villanyt, pár perc is eltelik, mire észlelünk valamit környezetünkből. Az elején a fénynek még ott van a „zaja” a szemünkben. Ám a fényhez gyorsan alkalmazkodik a pupilla. Ezért kell például autóvezetéskor is az úttest jobbszélére nézni, amikor szembe jön velünk egy autó vakító reflektorral – utána ugyanis nem látnánk az utat, csak a „fénycsóvát”, míg pupillánk újra kitágul és a kimerült receptorok lenyugodva ismét képesek megfelelő ingert generálni az agyba.

El lehetne játszani a fény kettős fizikai természetével, miszerint hullámként is és anyagként is viselkedik. Ami számunkra most érdekes, az a visszaverődése. Maga a felület a fény egy részét elnyeli, más részét viszont visszabocsátja megváltozott rezgésű hullám formájában. Míg az elnyelt rész felmelegíti a felületet, a visszavert rész láthatóvá teszi az objektumot.

Ugyanez igaz az igazsággal és a bűnös emberrel kapcsolatban is: Ahogyan a fény mindig világít a sötétségben, az igazság mindig felszínre hozza a bűnt a szívben.

A fényhez hasonlóan először az igazság is bántja annak az embernek a szívét, aki már jó ideje a sötétségben, a bűnben él, megtántorodva szeme elé teszi kezét, hogy eltakarja a vakító fényt. Védekezik.

A fényhez hasonlóan Isten ítéletének is kettős természete van. Egyrészt, láthatóvá teszi a bűnt a szívünkben azáltal, hogy rávilágít (pl. tedd, ne-tedd törvények formájában; lelkiismeret; és Isten Igéje, a Biblia által). Másrészt hatást is gyakorol a szívre: vagy megkeményíti, vagy meglágyítja, hasonlóan, ahogy a hő megkeményít vagy meglágyít bizonyos anyagokat.

Jó esetben a fény – ellentétben a sötétséggel – nem pusztít el senkit, sőt, segít neki a tájékozódásban. Isten célja is az, hogy a bűnös elforduljon gonosz útjáról és éljen.

Isten fénye nem más, mint Jézus, a világ világossága. Ő mondta:
Aki Engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem az övé lesz az élet világossága.
János 8:12
Amikor megtérsz Jézushoz, és bűnösségedet felismerve kijössz a fényre, „szíved szemének pupillája” hozzáigazodik a fényhez, a tiszta és szent élethez. Beáll fény-üzemmódra és – a valódi pupillához hasonlóan – a szemcsapok működésbe lépnek, és így élesebben kezd el látni, nagyobb felbontásban. Jobban észreveszi a koszt is és irritálja. A sötétben a csapok nem működnek, ezért látunk mindent életlenül és homályosan. Ezért van az, hogy a bűnben élő ember sem látja tisztán a valóságot. S ahogyan a csapok felelnek a színlátásért is, ugyanígy képes az Istenhez megtért ember is színesebben látni a világot: csodálva alkotója keze munkáját az élet minden apró részletében!
A test lámpása a szem. Ha azért a te szemed tiszta, a te egész tested világos lesz. Ha pedig a te szemed gonosz, a te egész tested sötét lesz.
Máté 6:22-23
A szem egy másik érdekes tulajdonsága még az is, hogy állítólag ha nagyon sokáig van sötétben, hajlamos lehet a megvakulásra is. Hasonlóan a bűnt egyre inkább élvező szív is. Ugyanakkor a szem a huzamosabb napba nézéstől is károsodhat, hasonlóan ahhoz, hogy a megromlott testében az ember sem bír megállni Isten színtiszta szent jelenlétében. Ám ahogy megtéréskor új tiszta természetet kapunk, mely képes a Szentlélek jelenlétét élvezni, testünk feltámadásakor is olyan új szemet kapunk, amely képes lesz ránézni Istenre anélkül, hogy az illető szörnyethalna. Mert bizony, ha most eléd állna Isten, igaz lenne az alábbi tény:
Ezért nem állhatnak meg a bűnösök az ítélet idején és a vétkesek az igazak közösségében.
1. Zsoltár 5. vers
Isten azért küldte el Jézust, a Fiát a világba, hogy a világ éljen általa. Nem azért küldte, hogy korholja és kárhoztassa a világot, hanem, hogy megmentse. Akié a Fiú, azé az élet, akiben nincs meg Isten Fia, az élet sincs meg abban.

Barátom, hol állsz most? Ki számodra Jézus? Az a vakító fény, ami bántja a szemedet, akinek nem szeretnél a színe elé kerülni, mert félsz, hogy leleplezi a sötétséget életedben? Vagy pedig az az irányjelző fény, aki segít tájékozódni az életben, és vágysz arra, hogy minél több koszra rávilágítson életedben, mert már téged is irritál a saját bűnöd?

A megtérés az, amikor „szíved pupillája” összeszűkül, meglátod magad a magad valóságában. Először bűnben, megrettenve önmagad mocskától, vágyat érezve a megtisztulásra:
És akiben megvan ez a reménység Őiránta, az mind megtisztítja magát, miképpen Ő is tiszta.
1János 3:3
Hogyan tisztíthatja meg önmagát az ember? Nos, a maga erejéből igazából sehogy. A mosakodáshoz is kell külső tényező, víz és szappan. Ám a bűnnel kapcsolatban még ennél is rosszabb a helyzet. Csak úgy tudunk megtisztulni, ha őszintén egyetértünk Istennel helyzetünkkel kapcsolatban és kérjük az Ő tisztítását:
Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz Ő: megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól.
1János 1:9
Erre azért képes Isten, mert Jézus magára vette a bűneinket és azok büntetését is a kereszten:
Mert azt, aki bűnt nem ismert (Krisztust), bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk Őbenne.
2Korintus 5:21
Vegyük észre a „legyünk” szót, ami válaszlehetőségről árulkodik, nem pedig automatikusságról. Ugyanis az is előfurdulhat, hogy a igazság fénye ugyan elkezdett már ránk világítani, de még nem hevítette fel szívünket, még nincs meg bennünk az igazság:
Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság. [...] Ha azt mondjuk, hogy nem vagyunk bűnösök, hazuggá tesszük Őt, és nincs meg bennünk az Ő igéje (beszéde).
1János 1:8 és 10
Ezért fontos lépés, hogy megszólítsuk és segítségül hívjuk Jézus nevét, hogy ha mindez tényleg igaz, akkor Ő maga mutasson rá bűnös területeinkre, és tárja fel előttünk, hogy megszabadulhassunk bűneinktől és az ítélettől:
Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. [...] Az Írás is így szól: „Aki hisz őbenne, nem szégyenül meg.” [...] Ő bőkezű mindenkihez, aki segítségül hívja; amint meg van írva: „Aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül.”
Róma 10:9-13
Ne késlekedj, ha még nem tetted, hívd segítségül Jézust még ma, és engedd, hogy kivezessen bűneidből a valódi világosságra!

Járj Jézus világosságában és nyugodt lesz az életed.

Kapcsolódó cikkek:

facebookos hozzászólás:

0 bloggeres hozzászólás:

Megjegyzés küldése