Menü

TIPP: A cikkek alatt rákattinthatsz a kapcsolódó cikkekre is.

2016. február 29., hétfő

Isten jótékonysága minden katolikus iránt

Nemrég beszélgettem valakivel, és a beszélgetés során előjött az Irgalmas Samaritánus témája. Erről korábban írtam már egy cikket, és most tovább gördült a gondolat. Jelen írásom arról szól, hogy hogyan mondjuk el úgy a Megváltás Evangéliumát felemelően katolikus barátainknak, amivel tudnak (tudtok ti is) azonosulni.

Amikor jót teszünk valakivel, vagy jótékonykodunk, akkor igazából nem azon jár az eszünk, hogy az illető megérdemli-e vagy sem, hogy jó volt-e vagy rossz. Adakozunk a szegénynek, beteget látogatunk, bármi lehet. Egyszerűen segítünk, mert megtanultuk, hogy ez a helyes, így illik, Istennek is ez kedves. Nem feltétlenül tudunk róla mindent, csak egyszerűen segítünk. Akár feltétel nélkül is, lelkiismeretből, vagy simán szeretetből.

Ha elhisszük, hogy Isten képmásai vagyunk, miért ne gondolhatnánk, hogy Isten is abban gyönyörködik, ha feltétel nélkül segíthet rajtunk? Miért ne örülne Isten annak, hogy odaadja a Fiát engesztelő áldozatul a bűneinkért, hogy mi ingyen mehessünk Őhozzá a mennybe? – sőt, már itt a földön is megtapasztaljuk Isten jelenlétét?

Úgy vélem, ha feltétellel lehetne a mennybe jutni, azaz ki kellene érdemelnünk, akkor ellentmondásba kerülne Isten önmagával. Hiszen, ha elvárja tőlünk, hogy segítsünk a bajba jutotton, akkor ebből egyértelmű, hogy Ő is meg akar minket menteni a pokoltól, a kárhozattól, hiszen mi is bajba jutottak vagyunk. Ahogy olykor mi is feltétel nélkül, méregetés nélkül segítünk, Isten sem a jó vagy rossz tetteinket nézte, amikor Jézus vérével kivásárolt téged és engem a Sátán és a vádló lelkiismeret markából.

Ilyen értelemben Jézus az igazi „katolikus”. Ő a te jótevő felebarátod. Ő a te Mennyei Irgalmas Samaritánusod. Ő jött el a Mennyből, és szeretete által Ő szabadított meg téged a bűn és a halál hatalmából a kereszten, amikor a vérét ontotta érted. Csak nyújtsd ki hited kezét a feltámadt Jézus felé, és fogadd el az Ő szeretetét és ingyenes megváltását. Ha te szeretsz jót tenni és irgalmas lenni, mennyivel inkább akar Jézus jót tenni veled és akar ugyanúgy, sőt, ezerszer inkább irgalmazni neked? Csak fogadd el, amit tett érted a kereszten, és pihenj meg az Ő szeretetében.

Ha pedig esetleg még úgy érzed, hogy van valami tartozásod Isten felé, emlékezz: az Irgalmas Samaritánus megígérte a fogadósnak, akire rábízta a pórul járt embert, hogy amikor visszajön, minden egyéb felmerülő költséget is rendezni fog. Mennyivel inkább gondoskodott Jézus is a te esetleges megvallatlan, vagy jövőben elkövetendő bűneid, szégyened rendezéséről a golgotai kereszten!
Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert az Isten nem azért küldte el a Fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem, hogy üdvözüljön a világ általa
János evangéliuma 3:16-17
Jézus oly mértékben rendezte a te és az én bűneimet, hogy egy olyan fantasztikus szövetséget kötött velünk és Istennel, amiben Isten megígérte, hogy többé nem emlékezik meg a bűneinkről, így igazából többé további áldozásokra sincs szükség:
»Ez az a szövetség, amelyet kötök velük ama napok múltán«, így szól az Úr: »Törvényemet szívükbe adom, és elméjükbe írom; bűneikről és gonoszságaikról pedig többé nem emlékezem meg.« Ahol pedig a bűnbocsánatról van szó, ott nincs többé bűnért bemutatott áldozat.
Zsidókhoz írt levél 10:16-17
Jézus szabaddá tett, és azon van, hogy el merd hinni, Neki úgy kellesz, ahogy vagy. Engedd, hogy szeressen!
Mert egyetlen áldozattal örökre tökéletessé tette a megszentelteket.
Zsidókhoz írt levél 10:14
A kereszten téged Jézus örökre tökéletessé, Isten számára elfogadhatóvá és célbaérkezetté tett – az Ő drága egyetlen és tökéletes áldozatával a kereszten. Ennyire szeret téged. Ő már jótékonykodott a kereszten irányodban, feltétel nélkül szeretett. Örülj, és légy szabad vádló lelkiismeretedtől! Áldott vagy és Jézus nagyon szeret téged!Fogadd el Jézus jótékony kezét és nyugodt lesz az életed.

Kapcsolódó cikkek:

facebookos hozzászólás:

0 bloggeres hozzászólás:

Megjegyzés küldése