Menü

TIPP: A cikkek alatt rákattinthatsz a kapcsolódó cikkekre is.

2016. február 17., szerda

Sok az aratnivaló, kevés a munkás

Az aratnivaló sok, de a munkás kevés, kérjétek tehát az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat az aratásába. Menjetek...
Lukács 10:2
Jézus ezen mondata engem mindig megérint. Mindig is vágyam volt, hogy a magyarok közt is lássak olyanokat, akik felállnak és teljes életüket az Úr munkájára szentelik és meghonosodik itthon is a misszionárius kultúra: kiküldő gyülekezetekkel és támogatókkal. Ezen cikkem egy általános misszióra bátorítás, és szívem vágya az, hogy ezt minden gyülekezetben olvassák fel!


Misszió kegyelem alapokon

Ahhoz, hogy megértsük a misszió fontosságát, elengedhetetlen a találkozásunk Isten lenyűgöző szeretetével. Lehet engedelmességből, muszájból is missziózni, de meg kell értenünk Isten szívét a misszió mögött.

Lássuk meg ebben a mondatban a kegyelmet: „Az aratnivaló sok…” Látjátok, hogy Isten sok embert akar elérni? Ő sok embert szeret, Jézus halála nincs lekorlátozva! Nem az emberekkel van gond, sem Isten tervével. Neki egy hatalmas szántóföldje van („a szántóföld a világ” – Máté 13:38), és ez Isten hatalmas, kegyelmet adni akaró szívéről árulkodik. Isten annyira szerette ezt a világot, hogy Jézust odaadta a keresztre, hogy bárki, aki rábízza magát, el ne vesszen, hanem részesüljön az örök élet ajándékában!

Pál apostol, amikor elmagyarázta az evangéliumot a korintusiaknak (1Korintus 15:1-11), nem felejtette ki belőle, hogy összekösse a saját szolgálatával sem.
De Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok, és hozzám való kegyelme nem lett hiábavaló, sőt többet fáradoztam, mint ők mindnyájan; de nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme.
1Korintus 15:10
Pál volt a kegyelem legnagyobb szenvedélyese. Ő hirdette, hogy aki elhiszi, hogy Isten megigazítja az istentelent, annak ez a hite cselekedetek nélkül számít igazságul. És lássátok, ez a Pál azt mondja, hogy ez a kegyelem annyira szenvedélyessé tette őt, hogy többet fáradozott, mint a többi apostol együttvéve, mert Isten kegyelme magával ragadta őt. Tehát nem ő dolgozott keményen evangélistaként, hanem „Isten velem való kgyelme”.

Nem neked kell misszióznod majd, neked csak szabadjára kell eresztened Isten sírnál erősebb szeretetlángját és kegyelmét az életedben, és engedned, hogy azt csináljon veled, amit akar. De ehhez valamit meg kell értenünk.


Misszió helyes identitás alapokon

Jézus követőinek legalapabb dolguk tudni (üdvösség sisakja), hogy ha esik, ha fúj, ha erősek vagyunk, ha gyengék, ha jók, ha rosszak, „menthetetlenül mentve vagyunk” és örök életünk van, Isten örök szeretettel szeret minket. Jézus érdeméért, a kősziklára állunk örök elválaszthatatlan szeretetkapcsolatban, és apa-fiú kapcsolatban vagyunk Édesapánkkal, és rendelkezésünkre áll minden szellemi áldás a mennyekben (bármikor belenyúlhatsz Isten „hűtőszekrényébe”, hogy jóllakhass). Jézusban több mint győztesek vagyunk, és örökre (visszavonhatatlanul) tökéletessé lettünk téve (Zsidókhoz 10:14). Úgy kell magadra nézz, ahogy Isten lát téged Jézus vérén és érdemén keresztül: olyan igaz vagy, mint Ő! Mivel Ő el nem hagy, sem el nem távozik tőlünk, ezért bizakodva mondjuk: „Velem van az Úr, nem félek, ember mit árthat nekem?” (Zsidók 13:5-6).

Egyszerűen nem tudod elrontani! Úgy mehetsz missziózni, hogy tudod: már győztes vagy, minden rendben van veled, Isten nem hogy nem haragszik rád, sőt, áldását is adja, mert ujjongva örül feletted! Jézus kincset talált benned, és örömében eladta mindenét, hogy megvegye a szántóföldet. Úgyhogy örülj (ez a Szent Szellem egyik gyümölcse) és imádd szerelmesen Istenedet és csak neki szolgálj.


Misszió komplett bűnbocsánati alapokon

Értsd meg, hogy Isten az új szövetségben megígérte, hogy „bűneidről nem emlékezik meg többé” (Zsidók 8:12b). Sok keresztény magát alkalmatlannak, méltatlannak és érdemtelennek látja, és állandóan egy körkörös bűnbánati-megtisztulási mókuskerékben forgolódnak. Ez a Sátán egyik leghatásosabb húzása, mert amíg a keresztény a megszentelődésével törődik, elmegy az ennél sokkal fontosabb mennyei prioritások mellett: amíg magával törődik, a körülötte levő lelkek mind mennek a pokolra.

A kegyelem új szövetsége arról szól, hogy meg vannak bocsátva a bűneid. Így állította fel Jézus a gutaütöttett, és így állítja fel ma a gutaütött egyházat is. Testvérem, a bűneid meg vannak bocsátva, vedd az önsajnálatodat, és eredj missziózni!

Jézusnál egy sima vak meggyógyításából egy azonnali misszionárius lett. Pedig a vakot lebűnösözték, meg még a szüleit is, de Jézusnak egy sima csodája után a vakból spontán önkéntes apostol lett, aki most már a farizeusokat győzködte, hogy legyenek Jézus követői! (A tó, amiben megfürdött, a Siloám tava, lefordítva kiküldött, ami a görögben aposztelló – ebből ered az apostol szó is.) Jézusnál ilyen egyszerű egy nullának nézett emberből misszionáriust faragni! És még a Gadarai megszállottról nem is beszéltem.

Hol látod te ezeknél az embereknél, hogy saját bűneik és alkalmatlanságaik körül forgolódtak? És hol látod az ugráló sántánál, akit alig lehetett levakarni Péterről és Jánosról a templomban? Ezek nem a bűneikkel voltak elfoglalva, hanem a Szabadítójukkal!!! Érted már a bűnbocsánat lényegét? Meg vagy váltva! Eredj és mondd el a többieknek!


Misszió elérhetőségi alapokon

Talán emlékeztek a bibliai kifogásokra: „Vettem két iga ökröt, ki kell próbálnom, ments ki engem” és társaikra. Felsorolok most néhány félelmet, amit a Sátán tesz a fejünkbe, hogy elhitesse velünk, miért nem minket választ Isten a misszióra:

 • Fiatal vagyok még. Jeremiás is fiatal volt. Isten azt mondja neki: „Ne mondd, hogy fiatal vagy!”
 • Öreg vagyok én már. Mózes 80 éves volt, remegett, bottal járt és dadogott. Isten megharagudott rá, és odaküldte hozzá Áront segítségül.
 • Nem tudok beszélni. Lásd a dadogós Mózest ismét.
 • A legszegényebb vagyok. Gedeont a legutolsó családból hívta el Isten, és tette győztessé 300 emberrel tömeges túlerővel szemben egy furcsa éjszakai haditervvel.
 • Én kevés vagyok. Józsué és fegyverhordozója így gondolkozott: „Az Úrnak mindegy, hogy sok vagy kevés ember által hoz szabadulást”, és kettejük által az Úr elpusztított egy dombra épített helyörséget!
 • Bűnös vagyok. Lásd a „tisztátalan ajkú” Ézsaiást, aki amint meglátta az Úr szentségét, azon nyomban jelentkezett, hogy „itt vagyok, engem küldj!”
 • Félek. Józsué is félt, ezért parancsolta meg Isten neki, hogy ne félj és ne retteg, hanem légy bátor és erős, mert Én veled leszek.
 • Nincs bennem semmi extra. Pál is azt mondta, nincs semmi jó a testében, mégis utána a Szentszellemmel dicsekedett, hogy Ő vezeti Pált, és kiáltja a szellemében: Abbá, Édesapám!
 • Nem vagyok tehetséges. Bálám szamara sem volt az, mégis prédékált a prófétának! 
 • Nem vagyok elég okos. A legtöbb apostol írástudatlan ember volt (görög: idiótész).
 • Írd ide a saját egyéb kifogásodat. Jézusban te már halott vagy, és nem te, hanem Jézus él benned, aki szeretett téged, és önmagát adta érted. Igen, az a Jézus, aki otthagyta a mennyei pompát, tisztaságot és dicsőséget érted. Egy szavad nem lehet.

Isten csak az elérhetőségedet akarja (hogy akarj elérhető lenni), és nem azt, mid van, mid nincs, hogy nézel ki, mit tudsz, mit nem tudsz, hány éves vagy, stb. Nem: az Ő szemei áttekintik az egész földet, és keresi, kik azok, akik teljesen az övéi, hogy megmutassa nekik hatalmát!

Amikor még annak idején Debrecenben egy számítástechnikai cégnél dolgoztam misszió mellett, volt olyan, hogy négy hetente egy hétre magammal kellett vinni a céges telefont mindenhová, és bármikor felhívhattak (még a wc-n is!), hogy hibajegy érkezett, és x időn belül meg kellett tudni javítani a problémát. Hála Istennek, ő elég kegyelmes volt hozzám, nem sokszor történt meg a hívás. De volt, hogy éjjel ébredtem a csörgésre és azonnal észnél kellett lenni. Ezt jelenti az elérhetőség. Csak most nem négy hetente, hanem mindig elérhetőnek kell lenni. Legyen nálad Isten telefonja, és bármikor hív, menj! Légy része Isten csodáinak és mások életének megváltásában!


Misszió kiküldetési alapokon

Munkahelyemről még eszembe jutott, amikor kiküldetésben voltunk egyszer Szlovákiában. Kaptunk kiküldetési papírt és napi költőpénzt is. Az utazást és a szállást is a cég állta. Nem a magam, hanem a cég nevében léptem be Szlovákiába, hogy egy ottani munkában részt vegyünk. Ez engem akkor nagyon megérintett, mert megértetett velem Isten valamit.

Mi Isten Királyságának állampolgárai vagyunk, de ennél jóval többek. Pál nagykövetként határoz meg minket (2Korintus 5:20). Azt kell megértened, hogy te már nem ide, hanem a mennybe tartozol. Csak, ha a Sátán elhiteti, hogy te még a régi bűnös koszos ember vagy, alávetve evilág rendszerének, fog tudni elbátortalanítani téged a missziótól. Tudtad, hogy egy nagykövetségen és a nagyköveti autóban a követségi ország törvényei érvényesek? Nos, a te autód Krisztus. Te Krisztusban vagy, rád a kegyelem „törvényei” érvényesek, és nem evilág farkastörvényei. A te szíved hordozza a kegyelem és a megigazítás bőséges ajándékát, és a Szentszellem által a menny gyümölcsei teremnek benned és általad. Jelek és csodák követnek téged, mert Isten Királysága benned van és elközelített, ahol te csak megjelensz. Ezek nem nehéz dolgok. Nem kell szétböjtölnöd magad a csodákért, sem semmilyen szentségi fokozatokba feltornáznod magad. Egyszerűen:
„Békesség néktek! Ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket.” Ezt mondván, rájuk lehelt, és így folytatta: „Vegyetek Szentlelket!”
János 20:21
Békesség, Jézuséval azonos meghatalmazás, Szentszellem. Ennyi. Látod, hogy nem is kell túlbonyolítani. Jézus sem tette: te se tedd.

Értsd meg azt is, hogy ha jelentkezel Isten toborzására, akkor nem kell belefolynod a mindennapi élet dolgaiba, hogy megnyerd a toborzódnak a tetszését. Láttál már olyan katonát, aki heti hat napon át gürizik, és csak vasárnap megy a frontra harcolni? Nem. A katona teljes idejű katona, akiről a háttérországnak a feladata gondoskodni. Neki ez a főállású munkája! Ugyanez igaz a misszionáriusra is. Ha megérted a Máté 6:33 lényegét, hogy először Isten Királyságát keresed (jössz a toborzásra és átveszed az ezzel járó lehetőségeket is), és a tőle átvehető megigazulást (soha többé nem kell magadra nézz, mert Jézusban tökéletes vagy), akkor ráadásul minden amire szükséged van, megadatik neked. Sok keresztény keresi először a maga megélhetését, hogy mindene meglegyen, és a maradék idejében, utoljára keresi Isten Királyságát, és a tőle átvehető megigazulást. Nem! Kezdd ezekkel, és a többi legyen a Toborzódnak a gondja! Meg van írva:
Így rendelte az Úr is, hogy akik az evangéliumot hirdetik, az evangéliumból éljenek.
1Korintus 9:14

Misszió előrenézési alapokon

Egy kis motivációval zárom. Jézus megígérte, hogy senki nincs, aki elhagyja a cuccait, dolgait, vagyonát, családját, stb (le tud válni a hátráltató dolgokról életében, hogy Jézus dolgait előbbre helyezze) Isten Királyságáért, az ne kapná ezeket vissza százszorosan már most ebben a világban és az eljövendőben.

Jézus életcélt is ígért a szürkeegereknek. Aki meg akarja tartani evilágon életét, elveszíti (beszürkülsz, unalmas és kikopott leszel), de aki elveszti Énértem és az evangéliumért, megtalálja azt. (tehát tudod, hogy az örökkévalóság szempontjából igen is van értelme annak, amit csinálsz).

Pál is letette az önsajnálatot és a múltban elért eredményeit, és azt mondta, hogy mindez kár és szemét ahhoz képest, amit Jézusban nyert meg. Magát a börtönben sem Róma, hanem Krisztus foglyaként nevezi, mint akit megragadott Isten szorongató szerelme.

Péternek is elmondta előre Jézus feltámadása után, hogy milyen halállal fogja őt megdicsőíteni, és az egykor gyáva Péterből igazi bátor prédikátor lett.


Zárszó

Magyar férfi és nő testvéreim! Az aratni valóval nincs gond, abból sok van! Isten arra vár, hogy jelentkezz és elérhetővé tedd magad a számára. A magyar keresztények sem kivételek ez alól, semmivel sem vagyunk alábbvalóak külföldi társainknál. Ézsaiáshoz hasonlóan mondd: „Itt vagyok Uram, engem küldj!”

Inkább legyen olyan a hozzáállásod, mint az egykori gadarai megszállotté, aki már kérted az Urat, hadd mehess vele missziózni, és rád szól, hogy nem: te maradj a te városodban, mintsem olyan, aki sohasem kérted, hogy küldjön az aratásába.

Lehet, hogy nem értesz velem egyet, de én szerintem túlzásba van víve itthon a „munkahelyi kereszténység” – dolgozol/tanulsz, stb, nulla evangelizációval. Pedig ott van, hogy „aki meg akarja tartani életét, eleszíti…”. Csak akkor fogadom el ezt a hozzáállást, ha már kifjezetten kérted az Urat, és ő azt mondta: „maradj a helyeden”. De az alapfelállás az, hogy tegyünk tanítvánnyá minden népeket, és tudjuk, hogy a tanítványok mindent otthagytak Jézusért. A Mester is mindent otthagyott értünk, és a tanítvány nem nagyobb a Mesterénél. Kérd meg Őt, és bízzál az Ő vezetésében. Ne agyalj, ne okoskodj, ne félj. Csak higgy.

Ha pedig Jézus azt mondja, maradj a helyeden, dolgozz, szolgáld a családodat, stb, akkor is megteheted, hogy részt veszel a misszióban: imával, anyagilag(!) és időddel is beszállhatsz a missziók szolgálataiba. Nem azért, mert muszáj. Hanem mert Isten szíve ég az elveszettekért, és a benned levő Jézus továbbra is szereti őket. Ő ma is azon van, hogy „minden ember üdvözüljön, és eljusson az Igazság megismerésére.” (1Timóteus 2:4) Olyan nagy szíve van neki, engedd meg Neki, hogy ez a szív benned dobogjon!

Legyél a kegyelem csatornája. Nincs passzív keresztény, nincs „mennyei dugulás”. A kegyelem árad és árad. Ahol sok a bűn, ott még inkább áradni akar a kegyelem! Akik hisznek, azoknak a bensejéből élő vizek folyamai ömlenek. És te vagy ez az ember! Ámen?

Éld meg az elhívásodat, és másoknak is nyugodt lesz az élete.

Kapcsolódó cikkek:

facebookos hozzászólás:

0 bloggeres hozzászólás:

Megjegyzés küldése