Menü

TIPP: A cikkek alatt rákattinthatsz a kapcsolódó cikkekre is.

2016. január 23., szombat

Sültgalamb

Az élet tele van jó dolgokkal, amiket sokszor nem is veszünk észre. Olyanokkal, amik magától jók, semmit nem teszel érte, mégis ott van. A kegyelem olyan, mint egy „erőszakos” sültgalamb. Akkor is belerepül a szádba, amikor épp nem számítasz rá. Csak egy dolgod van. Észrevenni a galambtámadást. :)
Nyisd ki a szádat, és én megtöltöm azt!
Zsoltár 81:11

A sültgalamb-készítő

Jézus a hegyi beszédben beszél Isten jóságáról, általánosságban, hogy Őróla vegyük a példát:
…a ti mennyei Atyátok… felhozza napját mind a gonoszokra, mind a jókra, és esőt ad mind az igazaknak, mind a hamisaknak.
Máté 5:45
A napsütés és az eső itt tipikus sültgalamb mind a jók, mind a rosszak számára, mind az igazak, mind a hamisak számára. Ez egy tipikus ki-nem-érdemlős dolog, ami magától belerepül a szádba.

Jézus azt szeretné természetesen elmagyarázni, hogy mi is adjunk sültgalambokat embertársainknak. A szövegkörnyezetben a megbocsátás, ellenségünk szeretete, áldásmondás, jótétemény és másokért való közbenjárás rájuk nézve sültgalamb. De itt most elsősorban arra szeretném felhívni a figyelmünket, hogy az Atya milyen. Jézus azt mondja: „hogy legyetek a ti mennyei Atyátok fiai”. A „fia” a héber-arámi közegben az „olyan mint”, „hozzá hasonló”, „tőle származó” jelentésekkel is bír. Régente a fiak eltanulták apjuk mesterségét, és azt vitték tovább generációkon keresztül. Isten mestersége a sültgalamb-készítés, ezért mondja Jézus, hogy tanuljuk el Tőle ugyanezt, és vigyük tovább a vállalkozást.

A sültgalamb-készítést képtelen vagy análkül megtanulni, hogy előbb meg ne tapasztaltad volna, hogy az magától belerepül a szádba. A kegyelmet képtelen vagy megérteni, amíg a bőrödön nem tapasztalod. Lázadni fogsz ellene, hülyeségnek fogod tartani, hogy „azért az nem csak úgy van”, sőt, még a Bibliából is fogsz tudni érvelni ellene.

A vízenjárás lehetetlen, és meg is fogod indokolni, hogy a csodák ideje már lejárt, ahogy Izrael gyermekei is megindokolták, hogy ők olyanok csak, mint a sáskák az ellenséggel szemben. Mert nem Isten igéreteire, hanem a láthatókra néztek.

A sültgalamb Isten azon igéreténél kezdődik, hogy aki Jézusra bízta életét, azt Isten „Vele együtt a mennyeiek világába ültette” (Efezus 2:6) Tehát már a mennyben vagyok. Ja, hogy nem ezt látom magam körül? Nos, ez a hit nemes harca. Én Isten Országának nagykövete vagyok, és evidens, hogy a mennytől egy idegen földön és kultúrában élek. De attól még „Krisztusért járok követségben” (2Korintus 5:20). Nekem diplomáciai védettségem van, és rám a Mennyek Országának „törvényei” érvényesek: „ahol a Szellem, ott a szabadság” (2Korintus 3:17)

Ami „törvény” vagy „szellemi törvényszerűség” létezik, azok is mind az enyéim, ha én a Szentlélekben való örömöt (Isten Országát) keresem és az Istentől átvehető megigazulásomban gyönyörködöm (Máté 6:33).
Földet adtam nektek, amelyen nem ti dolgoztatok, és városokat, amelyeket nem ti építettetek, mégis bennük laktok; szőlőket és olajfákat, amelyeket nem ti ültettetek, de esztek róluk.
Józsué 24:13
A sültgalamb másik nevén szólítva: „nem ti”. Erre egy kiváló példa Erik barátom beszámolója, amit itt olvashatsz, ha még nem tetted.


Az átalakulás sültgalambja

Még egy nagyon fontos témát szeretnék előhozni, amit sok keresztény annyira nehezen tud elengedni. Ez pedig a jobbá válás, a változás vagy a megszentelődés. Pedig ez is lehet sültgalamb. A Biblia egy fontos dolog, mert Isten szívét nyilatkoztatja ki, ugyanakkor sokszor ott rontjuk el, hogy mi magunk próbáljuk alkalmazni annak igazságait életünkre. Meglátunk benne egy parancsot, buzdítást, feddést, bármit, és törvényszerűen „jók akarunk lenni”, alkalmazkodni a most már új szabályrendszerhez. A magatartásunk talán megváltozhat, de belül a szívünk sokszor úgy marad, vagy csak még inkább elfárad. A könnyú iga nehézzé válik. A szabadság törvényekké.

Pedig a megszentelődés egy jó dolog. És ráadásul Isten ebből is készített sültgalamb verziót, a mi dolgunk csak szemlélni Jézus befejezett keresztmunkáját (igen, újra visszatérni az Evangéliumhoz, akár ezredjére is, és ott is maradni ezen a zsebkendőnyi földterületen – a kereszt lábánál). Ma csak egy harca van a kereszténynek: megmaradni abban a győzelemben, amit Jézus elért. Nem harcolni érte, nem kiérdemelni, nem megjavulni, hanem elhinni és hagyni az Élő Vizek Folyamait, hogy bensőnkből ömöljenek:
Mi pedig, miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét mindnyájan, ugyanarra a képre formálódunk át az Úr Lelke által dicsőségről dicsőségre.
2Korintus 3:18
Ez a megszentelődés sültgalamb ígérete. Miközben bambán bámulod leszakadt állkapoccsal és rácsodálkozva azt, hogy Jézus mit tett érted, és a Bibliában is mindig egy erre mutató képet találsz (nem magadat látod a Bibliában, hanem Jézust!!!), a sültgalmb egyszer csak a tátott szádba belerepül, és megtörtént a megszentelődés.

Az általam dőlt betűkkel kiemelt dolgokat érdemes megnéznünk:
  • Fedetlen: dicsőséges ragyogást fedetlen arccal nem nagyon lehet szemlélni, mert megvakulsz! De mivel igaz vagy Jézusban, és új „szemed” van, nem bánt már a kegyelem!!!
  • Szemléljük: újra és újra felfedezünk benne valami csodálatosat, ahogy a Bibliában is mindig a kegyelmet vizsgáljuk.
  • Dicsőségét: nem a mi bűneinket és hiányosságainkat, hanem az Úr tökéletes áldozatát. Jézust!
  • Mindnyájan: egy gyülekezet akkor válik mini-mennyországgá, ha az egészet a kegyelemre építjük, és mindenféle megosztó dolgok és ítélkezés helyett a testvérek mindnyájan, együtt csodálkoznak rá a kegyelemre, ezzel eríősítik meg a szívüket.
  • Ugyanarra: egyfelé nézünk, és Jézus képére formálódunk, pont úgy, ahogy eredetileg teremtve voltunk a bűn előtt.
  • Formálódunk át: gyönyörű passzív szerkezet, nem mi csináljuk, nem mi erőlködünk, nem mi formáljuk át magunkat hanem…
  • Lelke által: az Úr Lelke csinálja. A sültgalambot az Úr Lelke tálalja fel!
  • Dicsőségről dicsőségre: még meg se etted az előző sültgalambot, máris jön a következő. Épp ráleltél valamire Jézus dicsőségéből, és már jön a következő adag, amire megint leesik az állad, és belerepül a sültgalamb.
Ez a „sanyarú” sors vár mindazokra, akik megragadják a kegyelmet. :)


A sültgalamb ára

Természetesen a sültgalambot és a pincért is valakinek ki kellett fizetnie. Az illetőt Jézusnak hívják, aki felment a keresztre a bűneinkkel, és kifizette annak árát. Jézus azt mondta, jobb nekünk, hogy Ő elmegy, mert akkor elküldheti az Atyától a megígért Szentlelket (Szellemet), a pincért. Most Ő szolgál felénk. Sőt, mi több, átváltoztat minket is Jézusnak a sültgalamb-adományozó képmására. 

Aki hisz Jézusban, annak tenyeréről sültgalambok repülnek bele a környezetük szájába. Akár így is tolmácsolhatjuk azt, hogy „Aki hisz énbennem, ahogy az Írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek!” (János 7:38)


A nagy sültgalamb-szaporítás!!!

Jézus még azt is megígérte, hogy:
Azokat pedig, akik hisznek, ezek a jelek követik: az én nevemben ördögöket űznek ki, új nyelveken szólnak, kígyókat vesznek kezükbe, és ha valami halálosat isznak, nem árt nekik, betegre teszik rá a kezüket, és azok meggyógyulnak.
Márk 16:17-18
Ezek a jelek a Mennyek Országának nagyköveti sültgalambjai a környezetünk számára. Az ördögöktől és betegségektől való szabadulás által átadjuk a menny ki nem érdemelt kegyelmét. Az új nyelveken szólás kikapcsolja és lenyugtatja az agyat, és egy erőlködés-mentes kegyelem-atmoszférát hoz létre. Sátán összes ördögei és kígyói is a kezünkben vannak, mert Jézusnak adatott minden hatalom, mi pedig Őbenne vagyunk elrejtve. A halál a bűn következménye, és itt nem csak a mérgezésre kell gondolni, hanem mindenféle megnyomorító dolgokra, rossz hírekre és negatív gondolatokra, amiket magunkba szoktunk szívni – de mindezeken diadalmaskodik a konstans feltámasztó és életadó kegyelem, ami áramlik belőlünk, akik hiszünk!
Gyógyítsatok meg betegeket, támasszatok fel halottakat, tisztítsatok meg leprásokat, űzzetek ki ördögöket! Ingyen kaptátok, ingyen adjátok!
Márk 10:8

Nyugodj le Jézus bevégzett munkájánál és tele lesz életed sültgalambbal.

Kapcsolódó cikkek:

facebookos hozzászólás:

0 bloggeres hozzászólás:

Megjegyzés küldése