Menü

TIPP: A cikkek alatt rákattinthatsz a kapcsolódó cikkekre is.

2018. január 20., szombat

Ez az a nap

Kapsz egy meghívót egy rendezvényre, melyben valami ilyesmi áll: „Gyere el, ez az a nap, amelyen örvendezni fogunk, jó lesz!” Épp egy YouTube klippet nézel egy „Ez az a nap” koncertről. Esetleg te magad is voltál már a Puskás Ferenc Stadionban egy ilyen rendezvényen. De lehet, hogy vasárnap a gyülekezetben a dicsőítésvezető próbálja a fáradt és álmos testvéreket némi több aktivitásra ösztönözni, hiszen „ez az a nap, amit az Úr szerzett”. Lehet, te is találkoztál már az „Ez az a nap…” mondattal, amivel egy rendezvényre vagy összejövetelre utaltak. Ez a cikk most arról fog szólni, hogy eredetileg Isten mit is értett az alatt, hogy „Ez az a nap…”


Mit is akart a zsoltáros mondani?

Mint Jézus hű követőinek, egyik fontos feladatunk az igazság keresése és annak lehető legpontosabb bemutatása, továbbadása. Nincs ez másképp a most vizsgált „Ez az a nap” kifejezéssel sem, és annak használatával. Célunk most az, hogy visszafejtsük, Isten mire gondolt, amikor ezek a sorok megíródtak, mert az eredeti Biblia nem volt versekre osztva, hogy innen-onnan egy „számozott verset” kiragadjunk. Bár az „Ez az a nap” kifejezés a Zsolt 118:24-ben található, a zsoltáríró épp egy gondolatmenet végén van, amikor ezt olvassuk. Ezért fontos, hogy megnézzük, mi áll előtte, és honnan jutott el az „Ez az a nap”-ig.

Az egész zsoltárt ha olvassuk, a szabadításról szól, de a lényeg a 21–24-es versekben van. Az ezt felvezető 19–20-as versekben a zsoltáríró kéri Istent, nyissa meg neki az igazságosság kapuit, hogy bemehessen rajtuk igaz emberként és dicsőíthesse Őt:
Nyisd meg nekem az igazságosság kapuit; bemegyek rajtuk, és dicsérni fogom az Urat. Ez az ÚR kapuja, amin át kell majd belépniük az igazaknak.
Zsolt 118:19–21, az angol MKJV1962-ből fordítva*
A zsoltáríró tehát azt kérte Istentől, nyissa meg neki az „igazságosság kapuit”, és egy választ kapott rá. Majd azt mondja, most figyeljetek rám, mert megmutatom nektek az Úr kapuját, amin az igazak bemehetnek.

Így értünk a 21-es vershez:
Dicsérni foglak; mert meghallottál engem, és te vagy az én üdvösségem. A Kő, amelyet az építők elutasítottak, lett a Sarok Feje (a sarokkő). Ez az Úrtól van; ez csodálatos a mi szemünkben. Ez az a nap, amelyet az ÚR készített; örülni és ujjongani fogunk emiatt.
Zsolt 118:21–24, MKJV1962
Válaszul a zsoltáríró kérésére Isten kijelentette neki az „igazságosság kapuit”, ami nem más, mint egy megvetett kő és egy nap.


Ez az a kapu

A nyelvezetet vizsgálva Isten egy olyan napról beszélt neki „igazságosság kapui” gyanánt, ami az örökkévalóságban már megvan, de a zsoltáros számára még a jövő. Ebből hit által megtudta, hogy az Úr már most az ő üdvössége (megmenekülése), noha számára ez a nap akkor még nem jött el. De egyszer, a jövőben dicsérni fogja Őt ezért a napért. Azon a napon, amikor ő is bemehet majd az igazságosság kapuin.

Mert miről van itt szó? Egy elutasításról és egy fejjé-tételről. Egy napról, amikor ezek a dolgok megtörténtek. Ez az egész az Úrtól van, ő készítette. Az üdvösséget, a napot, és az ezen a napon történteket. A prófétálás szabálya szerint, bár a jövőbe teszi ezt a napot (dicsérni foglak és ujjongani fogunk emiatt), mégis múlt idejűként beszél róla (lett, készített), ami mégis egy örökkévaló és már a prófécia megírásakor egy csodálatos dolog (az Úrtól van, te vagy).

Az alábbiakról beszél:
  1. az Úr az én üdvösségem,
  2. volt egy Elutasított Kő,
  3. ezt a Követ az Úr a Sarokkővé (Fejjé) tette,
  4. mindez a dolog: az elvetés és a fejjé tétel az Úrtól indult,
  5. Isten üdvössége csodálatos a mi szemünkben (a megmentettek szemében),
  6. a „nap” szó előtt szerepel egy „EZ”, ami rámutat arra, amiről az előbb beszélt: amikor az Úr az Elutasított Követ a Sarokkővé tette,
  7. e miatt a nap miatt lesz majd örömünk.

Talán már feltűnt :) 

Az olvasó mire eddigre eljutott, talán már észrevett valamit a Szent Szellem által. Van itt egy „plusz dolog” abban, hogy egy Követ nemcsak elutasítottak, hanem fejjé is tettek. Simon Péter így fogalmazza meg egy sánta talpraállítása miatti kihallgatása során:
Ez az a Kő, amelyet az építők értéktelennek tartottak, és Ő lett a Sarok Feje. És nincs másban üdvözülés; mert nincs más név a Mennyben, amelyet az emberek közé adtak, ami által meg tudnánk menekülni.
ApCsel 4:11–12, MKJV1962
Péter Jézus keresztrefeszítéséről és Isten általi feltámasztásáról beszél itt. Jézus megvetéséről és Isten általi fejjé tételéről. Kihallgatói nem tudtak Péterbe belekötni, mert ott állt velük együtt az imént még sánta is, aki Jézus neve által meggyógyult. Péter beszéde teszi egyértelművé számunkra, aki értelmezi a 118. zsoltárt, hogy Jézus feltámadásának a napja „ez az a nap”.


Nem az a nap

Itt tehát meg kell állnunk picit, és el kell szakítanunk a gondolkozásunkat a cikk elején leírt népszerű keresztény értelmezésektől. Az „Ez az a nap” nem egy koncert, nem egy vasárnapi istentisztelet vagy bármely más keresztény rendezvény, amin nekünk „be kell kapcsolnunk a hepi üzemmódot” és örvendeznünk kellene. Sajnos a hagyományainkkal erőtlenné tettük Isten parancsolatait, amint Jézus azt megmondta. Oh, mégis, hány és hány jóhiszemű testvér szervez ilyen meg olyan „örvendező alkalmakat”, hogy eleget tegyen ennek az igének. Megvan bennük ugyan az Isten iránti buzgóság, de nem a helyes ismeret szerint (Róma 10:2). Jó dolog ugyan összejönni Jézus nevében, hogy közösségben legyünk egymással, de nem az „istentisztelet napja” miatt kell örvendeznünk, hanem megváltásunk napja miatt. Tudom, hogy sokunknak ez egyértelmű, de mégis össze vannak keverve a fogalmak, és sokan kihegyeznek egy napot vagy egy rendezvényt az „örvendezésre”.

Jézus azt mondta, őt nem egy helyen vagy épületben, rendezvényen, stb. fogják imádni, hanem szellemben és valóigazságban. Ebből az is következik, hogy nem tévedésben, sem tévelygésben, sem hazugságban, sem félrevezetettségben. Hanem a valóigazságban.


Dicsőíteni = bemutatni őt, ≠ felemelni őt

Az igazság pedig az, hogy Jézus már meg lett téve Fejjé, „Sarokfejjé” vagyis Sarokkővé. Nem kell őt feljebb emelnünk, amint azt sok ilyen koncerten próbálják megtenni („We lift You up” = „Felemelünk Téged”), hiszen már minden hatalom az övé. Ő az eklézsia feje: az Istennek új, organikus, azaz „Élő Templomának” sarokköve. Az ő eldugott rendezvényeken való „emelgetése” helyett azt parancsolja, hogy az emberek közt mutassuk be Isten erejével, hogy Jézus már fejjé van téve, és minden hatalom az övé. Pont úgy, ahogy Péter tette a sántával: bemutatni az ő hatalmát és a feltámadás erejét az embereknek – ez az a dicsőítés, amit ő elvár követőitől. Nem attól fognak Jézushoz seregleni az emberek, mert mi felemeljük őt egy dicsőítőalkalmon, hanem azért, mert már fel van emelve, és mi ezt bemutatjuk az embereknek, pl. az ördögök kiűzésével és a betegek gyógyításával (Márk 16:17).


Hát ezt látta a zsoltáros!

Láthatjuk tehát, hogy a Zsolt 118:19–24 rész Jézusnak és az ő „új testének” evangéliumáról szól, arról a napról, ahol az Elutasított Követ az Isten Fejjé tette, és hogy ez az „igazságosság kapuja”, ami az üdvösségre vezet: a Szűk Kapu, ami az életre vezet, és amit csak kevesen találnak meg.

Legközelebb tehát, ha találkozol az „Ez az a nap” kifejezéssel, tedd hozzá: „Ez az a kapu” (az igazságosság kapuja), és jussanak eszedbe Péter szavai a Sarokkő elvetéséről, fejjé tételéről és arról, hogy nincs más névben üdvösség, amely által az emberek megmenekülhetnek. Mert itt most nem egy rendezvényről van szó, sem koncertről, sem istentiszteletről, hanem Jézus Fejjé tételéről. És ha valami miatt, emiatt aztán tényleg bármikor vigadozhatunk és örvendezhetünk. Akár a villamoson is, amikor épp a lábunkra lépnek. :)

Néha merj kicsit szabad lenni a „fővonalas keresztény értelmezéstől”, és gondolkozz a bibliai felfogás szerint.

Remélem áldásul szolgált ez a kis magyarázat, és felszabadított arra, hogy újra átéld az első szeretetet.

Jézus feltámadásának napja miatt lesz örvendező az életed.


*Itt most az angol MKJV1962-t fordítottam és használtam, de bármely fordítást vehet az olvasó. Most csak azért idéztem ezt, hogy aki már „hozzászokott” a szöveghez, a más megfogalmazás miatt ő is újra tudja gondolni.

Kapcsolódó cikkek:

facebookos hozzászólás:

0 bloggeres hozzászólás:

Megjegyzés küldése