Menü

TIPP: A cikkek alatt rákattinthatsz a kapcsolódó cikkekre is.

2013. január 29., kedd

Győződj meg magad!

A szállodai konyhán, ahol betanulok és dolgozom, ma reggel rám került a sor, hogy többek között elkészítsem a vendégeknek a kávét. Kora reggel kezdtem, de meglepetésemre úgy találtam, hogy valaki már betette a gépekbe a kávét, így úgy véltem, csak a vizet kell hozzátennem és beindítanom a gépet... Nos, lássuk, mi is lett ebből...

Egy kis bacon kávéval

Amikor beindult a vendégforgalom, az ott levő hosztessz (akinek a szerepében már szintén játszottam), meglepetésemre közölte, a káve eléggé átlátszóra sikeredett. Így hát újat kellett főzni. A szitu új volt, kora reggeli álmos fejjel úgy véltem, talán más dolga a kávét betenni és simán elhittem, hogy minden rendben van.

Később, amikor a hosztessznek el kellett mennie, még megkérdeztem tőle, mennyi bacon van odakint, és közölte, hogy csak hat. Így szóltam a szakácsnak és nekiálltunk még sütni extrát. Aztán amikor a szakács kiment, látta, hogy jóval több van, mint hat. Talán valamit félreérthettem? Lehet... de hogy ez már a második ilyen eset? Kissé frusztráló, ugye? (Talán veled is fordult már elő valami ehhez hasonló.)

A szakács elmondta, mind a reggeli kávéval, mind a baconnal kapcsolatban, hogy ellenőrizzem, amit csinálok és ne bízzak mindig a másik munkájában vagy amit mond. Hanem személyesen ellenőrizzem a rám bízott dolgokat és győződjek meg, hogy minden rendjén van-e vagy sem.

Miért is mondom ezt? Nos, azért, mert úgy vélem Isten emlékeztetni akar, nem csak engem, hanem szerintem másokat is, hogy (bármilyen bizalmatlanul és illetlenül is hangzik, de) ne higgyünk el kapásból mindent, amit a lelkipásztorok a pulpitusról vagy szószékről mondanak nekünk (Apostolok Cselekedetei 17:11). Azért kaptuk a Bibilát és a Szentlelket, hogy ne tudjanak átverni minket, és így megmentsük mind magunkat, mind hallgatóinkat a fölösleges kellemetlenségektől (1Timóteus 4:16).

Egy felkavaró gyülekezeti élmény

Vasárnap másodszor is voltam egy híres gyülekezetben, akiknek a zenéjüket nagyon szeretem. Ám van egy zavaró szokásuk, hogy a dicsőítés után a tanítás előtt a tizedet hirdetik. Nem a kegyelem szerinti szeretetből való adakozást, hanem a félelem-megelőző "maffiás elv" alapján. Tehát ha adsz, akkor Isten megvéd a bajoktól. (Kívülállók vagy ismerkedők kedvéért: a tized olyan egy keresztény "dogma", amit ahogy ma tanítanak a gyülekezetekben, nincs benne a Bibliában, a kereszténység alapkönyvében. A tan lényege, hogy pénzbeli bevételed egytizedét add oda a gyülekezet számára, és akkor Isten jobban meg fog védeni a bajoktól, mintha nem adnád oda - nos ez így nem igaz, és mindjárt ki is fogok rá térni.)

Nem kell mindent elhinnünk, és nem kell mindig megbíznunk abban, amit a lelkipásztor vagy bárki is hirdet. Isten azért adta a Bibliát és a Szentlelket, hogy imádságos szívvel kutassuk az igazságot, és hogy meg tudjuk magunkat védeni a vallásos rendszerek tudatos vagy akár tudattalan és nem szándékos megtévesztéseitől.

A tizedhirdetés során a jól ismert Malakiás 3:10-ből tanítottak:
Hozzátok be a tizedet mind az én tárházamba, hogy legyen ennivaló az én házamban, és ezzel próbáljatok meg engem, azt mondja a Seregeknek Ura, ha nem nyitom meg néktek az egek csatornáit, és ha nem árasztok reátok áldást bõségesen.
Malakiás 3:10
Ez alapján a szokásos torzításokat hirdették, hogy:
 1. a tized a pénzbeli jövedelmed egytizede
 2. a tárház, ahová behozod a tizedet, a gyülekezeti épület
 3. ha fizeted a tizedet, akkor ki fogja Isten nyitni a mennyet az életedben
Nos, talán azt kérdezed tőlem, mi a bajod ezzel, Attila? Nos, az, hogy Jézus Krisztus örömhíre szerint az örök élet és Isten jósága "szigorúan" ingyen van és független minden cselekedettől. A Malakiás könyve az ószövetségben található, és Jézus nekünk azt tanítja, hogy a törvény és a próféták (az ószövetség könyvei) Keresztelő Jánosig prófétáltak (tehát addig tartott az érvényességük, lásd Máté 11:13 és Lukács 16:16). Ha valakinek ez kevés lenne, akkor Jézus a kereszten konkrétan kijelentette, hogy "elvégeztetett", és a hegyibeszédben pedig azt mondta: "nem eltörölni jöttem a törvényt, hanem a követelés-szomját betölteni".

Isten sosem kötött velem, sem veled ószövetséget, mely a te hozzáállásodtól és odaszánásodtól függött. Te és én nem voltunk ott Mózessel együtt a Sínai hegynél, amikor átvették a kőtáblákat a tízparancsolattal és az összes többi kiegészítő parancsolattal (mely összesen így 613 rendelkezést takart). Isten velünk új szövetséget kötött, ami nem a te és az én odaszánásomban és adakozásomban található, hanem Jézus vérében. Ezt ünnepeljük (elvileg) az úrvacsoránál, amikor vesszük a poharat: "e pohár bor az új szövetség az Én véremben" (hogy gyakorlatilag értjük is ezt vagy nem, nos, az már egy más kérdés). Tehát az újszövetség Jézus vérében van, az ő engedelmességében, az ő tisztaságában és abban, hogy ő itta ki a harag és az átok poharát, hogy a miénk csordultig tele legyen Isten örömével és áldásaival.

Gondolkozzunk kegyelem szerint

A Biblia alapján a fenti három pont cáfolata nagyon egyszerű:
 1. a tized sosem volt pénz (noha pénz már létezett), hanem pásztorbot alatt átmenő élő állat, illetve takarmány. Amit ha "megváltottál", azaz mégis pénzben akartál fizetni, akkor 20% "áfá-t" kellett rátenned az árára, tehát a pénzbeli tized minimum 12% volt, de ha az összes létező tizedfajtát összeadjuk, akkor valójában 28% jön ki.
 2. a gyülekezeti épületet a Biblia sehol sem nevezi tárháznak, sem a tárházat gyülekezeti épületnek. Az "én házamban" egy ószövetségi fogalom, ami ma már nem létezik, mert Jézus lerombolta a fizikai templomi vallási rendszereket a halálával és feltámadásával egy szellemi templomot hozott létre, akikkel Ő közösségben van. Maga Jézus azt mondta a samáriai asszonynak: "Istent se nem ezen a helyen, sem másutt nem imádják, hanem a Szentlélek vezetésében és a valóigazság kutatásában, megismerésében és követésében" (János 4:21-24). Istent nem imádhatod teljesen, ha vallásos hazugságban maradsz. Pál apostol elmondja, hogy "Isten nem lakik emberkéz csinálta templomokban" (Apostolok Cselekedetei 7:48), tehát egy gyülekezeti épületre sem mondhatja semelyik lelkipásztor, hogy ez az "Isten háza". Pál tovább megy és azt kérdezi a keresztényektől: "hát nem tudjátok, ti vagytok az élő Isten temploma, és Isten Szentlelke tibennek (és nem máshol) lakik?" (1Korintus 3:16, 6:19, 2Korintus 6:16) Te és én, élő lények vagyunk az élő Isten háza, akik hiszünk Jézusban, s nem egy halott épület halott istenekkel és bálványokkal. Isten benned és bennem lakik, nem egy gyülekezeti épületben, ahová állítólag vinned kellene a pénzbeli tizededet. (Az ószövetségben van egy tréfa ezzel kapcsolatban: "edd meg a tizededet" (5Mózes 12:7), tehát ha már egyszer te vagy Isten temploma, akkor hozd be a "tárházba" a tizedet: magyarul: költsd magadra, edd meg és ünnepeld, hogy szabad vagy a vallásos megfélemlítésektől!!!)
 3. Isten nem akkor fogja (jövő idő) kinyitni a mennyet és rád árasztani áldásait, ha (miután) befizetted a tizedet. Isten nem egy kólaautómata, sem maffiafőnök, aki védelmi pénzt szed tőled. Isten úgy szerette a világot (el volt ájulva teremtményei értékessége miatt), hogy Jézus Krisztust 2000 éve leküldte a földre, hogy kifizessen mindent evilág istenének és maffiavezérének, Sátánnak, aki Istent mindig a törvénnyel vádolta az emberrel szemben: igazságosnak kell lenned és meg kell büntetned az embereket a bűneik miatt! Nos, Isten a szeretet és Jézuson leverte a te és az én bűneink büntetését egyszer és mindenkorra, amikor Jézus ártatlanul szenvedett és halt meg a kereszten. A te és az én bűneim rákerültek, és miránk az ő ártatlansága. Így nincs szükségünk arra, hogy fizessünk a védelemért, mert már ki van fizetve minden és áldottak vagyunk. (Lásd cikkemet az irgalmas samaritánusról, aki nem más, mint Jézus.)

A nagy képmutatás

Én szeretek adakozni, de ki nem állhatom a terrort és a vallásos manipulációt. Nem félelem miatt akarok adakozni. Sem "önfegyelem", "tanítványság", "sáfárság" vagy bármiféle hátsó szándék miatt (hogy akkor áldott leszek). Nem azért akarok adakozni, hogy "jobb" keresztény legyek. Ez mind vallásos képmutatás. Ilyen esetben nem azért adakoznék, mert szívből teszem, hanem mert elő van írva. Tehát nem tudnám szeretetből tenni. Olyan ez, mint a kötelező olvasmány. Szabadon szeretnek a gyerekek is könyvet olvasni, de ha elő van írva, sőt, jegyre egy összefoglalót is kell írni belőle, akkor ez negatív érzéseket és dacot vált ki az emberből.

Tehát te azt látnád, én adakozok, és milyen jó ember vagyok, de belül önzés vezérel és az, hogy "Isten, ennyit és annyit adtam, tehát ennyire és annyira áldott leszek. Sőt, látod, mennyivel jobb vagyok annál, aki nem adott?!" (Lásd a farizeus és vámszedő történetét, Lukács 18:10-14.) Amikor előírás-szerűen adakozok, az agyam számol és kalkulál. Képmutató vagyok. Kívül látványos, de belül tele zsákmányszerzési vággyal, ahogy Jézus fogalmazott (Máté 23:25). Ezzel szemben, amikor Isten Szentlelke mindenféle számítgatás nélkül indít egy adott helyzetben (ami sokkal szélesebb körű, mint a korlátozott vallásosdi), akkor hirtelen, szinte tudtomon kívül odaadom, amit kell, mielőtt különösebben elkezdenék gondolkozni a dolgon és szinte el is felejtem.

Turmix

A gyülekezet, ahol most voltam, egy kegyelmes gyülekezet, de mint szinte minden "nagy" gyülekezetben, ezt a tabutémát (a tizedet) nem merik tanulmányozni, mert akkor félő, hogy összeomlana a rendszer. A vicc az egészben az volt, hogy a tized utáni tanításban a másik lelkipásztor épp az ellenkezőjét tanította, mint a "tizedes". Péterről beszélt, akinek a hajójába belépett Jézus, és több tonna halat fogtak ki, hogy két hajó alig bírta el. Péterről sehol sem olvassuk a történetben, hogy előbb tizedet adott Jézusnak. Hanem azt, hogy Jézus eme jósága ösztönözte őt arra, hogy magát méltatlannak érezze. Jézus ekkor hívta őt el apostolnak. "Ne félj, mostantól embereket fogsz halászni." (A történetet lásd: Lukács 5.) Tehát egy törvény tanítás után egy kegyelem tanítás jött, és csodálkoznak a vezetők, ha az egyszerű emberek össze vannak zavarodva, hogy most akkor Isten miért is szeret engem és miért is áld meg (pontosabban: Kiért szeret és Kiért áld meg)?

Isten nem félelmekkel manipulál minket. Hanem a szeretetével és jóságával, ami épp ellenkezőleg kiűzi belőlünk a félelmet és a jövő miatt való aggódást. Nem azért fogsz adakozni, hogy Isten kinyissa a mennyet és meg legyél áldva, hanem azért, mert már "Krisztussal együtt a mennyeiek világába ültetett", és már "megáldott minket minden szellemi áldással a Krisztusban" (Efezus 1:3 és 2:6). Múlt idő. A kereszt miatt a menny már nyitva van és te már áldott vagy. Meg van bocsátva neked az egész életed! Szabad vagy minden bűntudattól, minden lelkiismeret furdalástól és manipulációtól. Jézus igaz mivolta miatt, amit a te számládra írtak, leszel erős és ezért nem kell gondolnod a nyomorral (Ézsaiás 54:14)! Te tökéletes vagy, Jézus miatt az Atya úgy szeret, tisztel és fogad el téged, ahogy vagy: mert olyan igaznak lát téged, mint amilyen igaz ő maga!  Ez a kegyelem evangéliuma Jézus miatt!

Isten magától növekedő békeországa

Nem kell tizedet fizetned. Semmit sem kell tenned. Csak Jézushoz jönnöd, vissza az első szeretet öröméhez, ha meg vagy fáradva és meg lettél terhelve és nyomorítva a "bibliás keresztény" és egyéb embercsinálta vallások elvárásaival. Ő szeliden bánik veled (nem mint egy uzsorás), és megnyugvást ad a lelkednek. Az ő terhe könnyű és boldogító. Az ő terhe pedig nem más, mint "igyekezz bemenni Isten nyugalmába" (Zsidókhoz írt levél 4:10-11) azáltal, hogy életed minden területére személyesen elhiszed az evangéliumot: az összes elvárás ki van végezve a kereszten! És akkor tele leszel szeretettel és Isten természete tudattalanul is meg fog benned nyilvánulni. Nem saját erőddel, nem mások hatalmaskodása miatt, hanem Isten benned lakó Szentlelkének gyümölcseként.

Mert az Isten Országa úgy van (Márk 4:26-28), hogy a földműves (az Atya) elveti a magot a földbe (Jézus kereszthalála) és az éjszaka alatt (az ördög legdühösebb támadása ellenére) a vetés (az újjáteremtett, isteni természettel rendelkező te és én) kikel magától (a Szentlélek és a feltámadás ereje által.)

Ne higgy el mindent mindenkinek és Jézussal nyugodt lesz az életed.

Kapcsolódó cikkek:

facebookos hozzászólás:

2 bloggeres hozzászólás:

 1. Nagyon erős, és pozitív értelemben szókimondó Post! sok a félreértés,és félretanítás a tizeddel kapcsolatban, de amíg sok keresztény nem tanulmányozza a Bibliát Szentírásként,és nem mer vallásos gyakorlatokra rákérdezni,addig a megélhetési "pásztorok" nyugodtan végzik a birkanyírást.

  VálaszTörlés
 2. Nyugodt lesz az életed
  Mert Jézus meghalt helyetted
  Nem kell többé tizedet fizetned
  A Megváltó kifizette helyetted
  Ő mondta:
  E L V É G E Z T E T E T T !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  VálaszTörlés