Menü

TIPP: A cikkek alatt rákattinthatsz a kapcsolódó cikkekre is.

2013. február 6., szerda

Életem ereje

Az emberek sok mindenben bíznak, és sokmindenről hiszik, hogy azok tartják egyben életüket. Nebukadneccar babilóniai király (ur. i.e. 605–562) is sokáig úgy hitte, ő a királya nem csak saját életének, de mindenki másénak is a világon. Amíg csak Isten teljesen le nem csupaszította életét és el nem vett tőle mindent 7 évre (beleértve értelmét is), de csak abból a célból, hogy a király megértse, Isten a király nem csak az ő, de mindenki más életében is. A történetet Nebukadneccar saját szavaival alább olvashatjuk:


A beszámoló

1 Nebukadneccar király üzenetet küldött birodalma összes népének, nemzetének és nyelvcsoportjának:
„Bőséges békességet és jólétet kívánok nektek!
Helyesnek tartom, hogy kihirdessem nektek azokat a csodálatos jeleket, amelyeket a leghatalmasabb Isten vitt véghez a szemem láttára.
Milyen hatalmasak az ő jelei,
    milyen nagyok csodái!
Birodalma örök királyság,
    uralma megmarad
    nemzedékről nemzedékre.”
Én, Nebukadneccar, gondtalan békességben és jólétben éltem palotámban. De egyik éjjel álmot láttam, amely megrémített. Ágyamban feküdtem, de látomásaim és gondolataim nyugtalanítottak. Parancsoltam hát, hogy jöjjön elém az összes babilóniai bölcs, és fejtsék meg az álmom értelmét. Elém is álltak a varázslók, asztrológusok, jósok és káldeusok mind, akiknek elmondtam, hogy mit álmodtam, de egyikük sem tudta megfejteni. Végül elém jött Dániel — akit istenem neve után Baltazárnak neveztek el —, s akiben a szent istenek szelleme lakik. Neki is elmondtam az álmomat: 

„Baltazár, bölcsek vezetője, tudom, hogy a szent istenek szelleme lakik benned, és ezért nincs számodra megfejthetetlen titok. Hallgasd meg, mit álmodtam, és mondd meg nekem, hogy mit jelent! 10 Ezt láttam álmomban: Hatalmas fa állt a föld közepén, igen magas termetű. 11 Naggyá növekedett, és megerősödött, csúcsa az égig ért, messzire látszott, a föld széléig. 12 Koronája gyönyörű, termése bőséges, s jutott belőle mindenkinek. Árnyékában tanyáztak a mezei vadak, ágain fészkeltek az égi madarak. Táplált a fa mindenkit az ég alatt. 

13 Majd láttam álomban, hogy egy őrszem, egy szent szállt le a mennyből, 14 és ezt kiáltotta: »Vágjátok ki a fát, tördeljétek le ágait! Leveleit szaggassátok le, gyümölcseit szórjátok szét! Fussanak szét árnyékából a vadak, meneküljenek róla a madarak! 15 Tövét és gyökerét hagyjátok a földben, de kötözzétek meg vas- és bronzláncokkal! Így maradjon a mező füvén, égi harmat áztassa, lakjon a mezei vadak közt, s velük együtt legelje a mező füvét! 16 Emberi szív helyett kapjon állati szívet, s maradjon így hét időszakon át! 

17 Mennyei őrszemek határozata ez, a szentek döntöttek így, hogy az élők mind megtudják: a Felséges Isten uralkodik minden emberi királyság fölött, s annak adja azt, akinek akarja. Még a legalacsonyabb sorsút is trónra emelheti.« 

18 Ez hát az álom, amelyet én, Nebukadneccar király, láttam. Te pedig, Baltazár, magyarázd meg, hogy mit jelent, mert birodalmam egyetlen más bölcse sem volt képes erre! De rólad tudom, hogy megérted, mert a szent istenek szelleme lakik benned.” 

19 Akkor Dániel, akit Baltazárnak is neveznek, megdöbbent; és egy óráig szóhoz sem jutott, mert a gondolatai annyira megrémítették. A király azonban bátorította: „Baltazár, ne rettenj meg az álomtól, és annak jelentésétől!” 

Végül Baltazár megszólalt: „Uram, királyom, bárcsak az álom a gyűlölőidre vonatkozna, annak jelentése pedig az ellenségeidre! 

20 Álmodban egy hatalmas és erős fát láttál, amelynek teteje az égig ért, és az egész földön látható volt. 21 Lombkoronája gyönyörű és termése bőséges volt. Sokakat táplált, árnyékában tanyáztak a vadállatok, ágain fészkeltek az égi madarak. 22 Ez a fa te vagy, uram, királyom! Mert hatalmassá és erőssé lettél, nagyságod az égig ér, uralmad kiterjed a lakott föld széléig. 

23 Azután, királyom, láttad, hogy egy szent őrálló leszállt a mennyből, és ezt mondta: »Vágjátok ki a fát, és pusztítsátok el, de tövét és gyökerét hagyjátok a földben, vas- és bronzláncokkal megkötözve! Így maradjon a mező füvén, áztassa az ég harmata, lakjon a mezei vadak közt, egye velük együtt a föld füvét, s maradjon így hét időszakon át!« 

24 Királyom, ez a Felséges Isten határozata, amely beteljesedik rajtad!

Értelme pedig a következő: 25 száműznek téged az emberek közül, és a vadállatok között fogsz majd lakni. Füvet eszel, mint az ökör, és az égi harmat öntözi testedet. Így telik el hét időszak fölötted, amíg megtanulod, megérted és elismered, hogy a Felséges Isten uralkodik minden emberi királyság fölött, és az uralmat annak adja, akinek akarja. 

26 Mivel a határozat úgy szólt, hogy a fa tövét és gyökerét hagyják meg, királyságod megmarad számodra, s mihelyst megértetted, hogy a menny Istene uralkodik, vissza is helyeznek trónodra. 

27 Most hát, királyom, fogadd meg tanácsomat: szakíts bűneiddel, és élj igazságosan, szabadulj meg vétkeidtől, és bánj irgalmasan az elnyomottakkal! Így talán maradandó lesz békességed és jóléted.” 

28-29 Tizenkét hónap múlva mindez beteljesedett Nebukadneccar királyon, amikor a babilóniai királyi palota tetőteraszán sétált. 30 Miközben a nagy várost szemlélte, így kiáltott fel: „Milyen hatalmas és fenséges birodalmam fővárosa! Milyen nagy város ez a Babilon, amelyet hatalmam által építettem!” 

31 Még be sem fejezte, amikor egy hang szólt hozzá a mennyből: „Nebukadneccar király! Neked szól ez a határozat: elvették tőled királyi hatalmadat. 32 Száműznek az emberek közül, vadállatok között fogsz lakni, és füvet eszel, mint az ökör. Így telik el hét időszak fölötted, amíg megtanulod, megérted és elismered, hogy a Felséges Isten uralkodik minden emberi királyság fölött, és az uralmat annak adja, akinek akarja.” 

33 Ez be is teljesedett a királyon: száműzték az emberek közül, vadállatokkal lakott együtt, füvet evett, mint az ökör, testét az ég harmata öntözte, szőre olyan hosszúra nőtt, mint a sas tollazata, körmei pedig, mint a madarak karmai. 

34 Mihelyt letelt a megszabott idő, én, Nebukadneccar, az égre emeltem a tekintetem, és visszanyertem a józan eszemet.
Akkor áldottam
    a Felséges Istent,
dicsértem és dicsőítettem
    az Örökkévalót,
kinek uralma
    örökké tartó uralom,
királysága nemzedékről
    nemzedékre megmarad.
35 Hozzá képest a föld minden lakója
    sem ér semmit,
tetszése szerint bánik
    az égi seregekkel,
    és a földi lakókkal.
Senki sem foghatja le
    a Felséges kezét,
    senki sem vonhatja kérdőre tetteiért.
36 Mikor visszatért a józan eszem, visszakaptam királyi méltóságom, hatalmam és dicsőségem. Tanácsosaim és főembereim felkerestek, visszahelyeztek királyi trónomra, és még a korábbinál is nagyobb hatalomra tettem szert. 37 Ezért én, Nebukadneccar, áldom, magasztalom és dicsőítem a Menny Királyát, mert minden, amit tesz, helyes és jó! Ő mindenben igazságosan jár el, és a büszkéket megalázhatja.
Dániel könyve, 4. fejezet

Szívem vágya irántad

Te, aki most ezt a cikket olvasod, és Nebukadneccarhoz hasonlóan úgy véled, igazából nincs szükséged Istenre, mert magad is elboldogulsz és élvezed kezeid munkája gyümölcsét: azért imádkozom érted, hogy Isten vegyen el minden téged megtévesztő dolgot életedből, amik megpróbálják veled elhitetni, hogy, azok tartanak téged életben. Hogy tisztán láss, és megértsd, kizárólag Isten a te életed ereje. Lehet, bunkóságnak tűnik elsőre, amit csinálok, és tudom, hogy nehéz lesz, de ha úgy fogod fel, mint egy életmentő műtétet, ahol eltávolítják a daganatot, talán kicsit könnyebb lesz elfogadnod. Célom nem az, hogy megnyomorítsalak, hanem, hogy közel kerülj Istenhez, megismerd őt és irántad való szeretetét: amit eddig megpróbáltak eltakarni "a cuccok". Hogy élettelen és szeretettelen cuccok helyett az Élő Isten szeretete megragadhasson téged és egy új, tartalmas és még bőségesebb életet adjon neked.

Amint meglátod, hogy Isten a te életed ereje, nyugodt lesz az életed.

Kapcsolódó cikkek:

facebookos hozzászólás:

0 bloggeres hozzászólás:

Megjegyzés küldése