Menü

TIPP: A cikkek alatt rákattinthatsz a kapcsolódó cikkekre is.

2013. február 7., csütörtök

Miről is szól a kereszténység?

Az emberek többnyire azt vélik, a kereszténység egy könyv (a Biblia) vagy egy templomi vallásos rendszer követése. Nos, a bibliai Római levél 7. fejezete elmondja, hogy egyik sem, mert totál nem erről van szó. Mielőtt Jézushoz jöttél, képletesen értve Isten szabályokkal teli törvénye volt a "férjed". Egy olyan követelőző férj volt, aki tökéletességet kívánt tőled, aminek ha nem tudtál megfelelni, nem tudott mást tenni, mint vádolni, leszólni és bűntudatba kergetni (ha nem is ismered Isten törvényét, akkor a lelkiismeretedben levő "törvény" dirigál neked).
[...] A törvény addig uralkodik az emberen, amíg [az ember] él. Például a férjes asszony is, amíg él a férje, hozzá van kötve a törvény szerint; de ha meghal a férfi, akkor fel van mentve a törvény hatálya alól, amely a férjéhez kötötte. Amíg tehát él a férje, házasságtörőnek számít, ha más férfié lesz, de ha meghalt a férje, megszabadul a törvényes kötöttségtől, és már nem házasságtörő, ha más férfié lesz.
Róma 7:1-3
Ez alól a "férj" alól (a törvény alól) nem lehetett felszabadulni, elválni: a törvény ezt házasságtörésnek nevezi és elítéli. Csak ha meghalsz (mint felesége), leszel szabad a "férjtől". A probléma csak az, hogy mivel Isten törvénye örök, ezért ez "a férfi" soha nem fog "meghalni", a törvény nem fog elmúlni! Tehát sajnos neked kell meghalnod, hogy szabad lehess tőle... Érthető ugye? Ha igen, akkor bizonyára kezded érezni, hogy ez így most eléggé kellemetlenül hangzik. Igaz?

Nos, van egy jó hírem. Jézus Krisztus 2000 éve a kereszten meghalta helyetted a törvénytől felszabadító halálodat, amikor magára vette a te bűneidet (a törvény elvárásait). Tehát már nem kell meghalnod a törvénynek (nem kell ezt az elvárását betöltened, hogy szabad lehess), mert Jézus meghalta helyetted ezt a halálodat (Jézus mindent megcsinált helyetted, ami kellett ahhoz, hogy Istennel jóba lehess a törvény szerint). Meggyőződéssel tehát halottnak tekintheted magad a törvény számára Jézus halálára és feltámadására nézve:
Ugyanígy ti is, testvéreim, meghaltatok a törvény számára a Krisztus teste által, s ezért másé vagytok: azé, aki feltámadt a halottak közül, hogy gyümölcsöt teremjünk Istennek. Mert amíg test szerint éltünk, a bűnök törvény által szított szenvedélyei hatottak tagjainkban, amelyek a halálnak termettek gyümölcsöt. Most azonban, miután meghaltunk annak a számára, ami fogva tartott minket, megszabadultunk a törvénytől, úgyhogy az új életben a Lélek [az Isten Szentlelke aktuális vezetése szerint] szolgálunk, nem pedig az Írás betűje szerint [a szabályok betartása által], mint a régiben.
Róma 7:4-6
Amíg nem jöttünk oda Jézushoz, a törvény állandóan követelt tőlünk, és mi a saját testi és emberi erőnkből és félelemből igyekeztünk "jók" lenni. Ennek az lett a következménye, hogy állandóan elbuktunk és még rosszabbak lettünk (aki ezen még nem ment át, az nem igazán próbálta meg 100% betartani a törvényt vagy talán nem őszinte önmagához). Tehát a halálnak termettünk gyümölcsöt, egyre több bűnünk lett, egyre züllöttebbnek látszott az életünk (vagy jól takargattuk). De miután elhittük, hogy Jézus meghalt helyettünk, mi is meghaltunk a minket fogvatartó bűntudatnak és bátran faképnél hagyhattuk a törvényt. A törvény követeléséből fakadó bűntudat helyett most már Isten vigasztaló és bátorító Szentlelke vezérel minket (aki ezt nem érti, még nem bízta rá életét Jézusra, még nincs benne Isten Lelke és ő még nem Istené) és nem a Biblia összes betűjének való megfelelés.

A kereszténység tehát arról szól, hogy magadat halottnak tekinted a vallásnak és a Biblia betűszerinti elvárásainak, és mintegy összeházasodsz azzal a Jézussal, a kegyelem-férjjel, aki korán reggel behozza neked a reggelit és a kávét/teát az ágyba és kényeztet és megáld téged minden jóval, amivel eddig neked kellett volna szolgálnod Törvénynek úrnak (aki mellesleg semmit sem tud tenni érted).

Tehát nem szabályok, nem vallásoskodás, nem templom, nem Biblia, hanem egy örömteli áldásokat elfogadó kapcsolat Jézussal: ez a kereszténység, és nem más.

Nos, valaki kérdezheti: "De hát mi van az alábbi a mondással, amit Jézus a hegyi beszédben mondott:"
Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát. Sokan mondják majd nekem ama napon: Uram, Uram, nem a te nevedben prófétáltunk-e, nem a te nevedben űztünk-e ki ördögöket, és nem a te nevedben tettünk-e sok csodát? És akkor kijelentem nekik: Sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők! 
Máté 7:21-23
Nos, tényleg sokan "uram-uramozzák" Jézust, és nagy dolgokat tesznek a nevében, de ő nem ismeri őket, mert nem házasodtak vele össze, csak hajlonganak előtte, mintha ő lenne a törvény (és ezzel teljesen összekeverik őt valami mással)...

"De," teheted fel az újabb kérdést a fenti idézet alapján, "mi is akkor Jézus Atyjának az akarata, amit cselekednem kell?". Ez a kérdés jogos és helytálló, mások is megkérdezték tőle, akik nem értették:
Ekkor megkérdezték tőle: "Mit tegyünk, hogy Istennek tetsző dolgokat cselekedjünk?" Jézus ezt felelte nekik: "Az az Istennek tetsző dolog, hogy higgyetek abban, akit ő küldött."
János 6:28-29
A probléma tehát Jézus szerint a "sokat cselekedőknél" a Jézusba vetett bizalmuk hiánya. Ezért tettek "nagy dolgokat" az egyszerű helyett! Jézus nem ismerhette meg őket személyesen, mert nem bíztak benne. Kétféle lehetőséged van tehát: vagy betű-törvénynek nézed Jézust, és félelemből egyfolytában "uram-uramozol" és megpróbálsz a lehető legjobb "bibliás keresztény" lenni (persze ezesetben sosem fogod megtenni, amit a Biblia mond); vagy pedig bízol benne és hagyod, hogy Jézus mint megváltód megismerjen téged és megmentsen a törvénnyel való "házasság" átkától.

Szeretnél végre szabad lenni a bűntől és a bűntudattól? Szeretnél tiszta szívvel szeretni? Szeretnél szent lenni? Szeretnél nagyobb igazsággal rendelkezni, mint a Bibliát betű szerint betartó farizeusok (szentfazekak)? Akkor higgy az Úr Jézus kereszten befejezett és téged az elvárásoktól mentesítő halálában, és hidd el, a Szentlélek miatt mintegy "magától" sikerülni fog.

Hadd kérje meg Jézus a kezed, és nyugodt lesz az életed.

Kapcsolódó cikkek:

facebookos hozzászólás:

0 bloggeres hozzászólás:

Megjegyzés küldése