Menü

TIPP: A cikkek alatt rákattinthatsz a kapcsolódó cikkekre is.

2015. március 30., hétfő

Végállomás

„Végállomás. Kérjük, hogy megállás után szíveskedjenek elhagyni a vonatot, és erre figyelmeztessék utastársaikat is!” Bizonyára ismerős ez a metrószerelvényen elhangzó szöveg.

Amikor Jézus azt mondta, vigyázzatok, és imádkozzatok, mert nem tudjátok, mely órában jövök el, akkor ezt ma valami hasonlóval lehetne kifejezni:

„Emancipáció, lázadás, világiasság, sztárkodás, szeretetlenség, kompromisszumok. Kérjük, figyeljék az idők jeleit, hagyják el a vonatot és erre figyelmeztessék embertársaikat is.”

Angliában volt lehetőségem megtapasztalni azt a sajnálatos jelenséget, aminek negatív előjeleit látom Magyarországon is. Cikkemet szomorúan írom, nem azzal a céllal, hogy kárhoztassak bárkit is (sajnos, „aki nem hisz, már elkárhozott”, mondja Jézus), hanem azzal, hogy figyelmeztessem utastársaimat a végállomás felé közeledve.

Angliában kezdtem tapasztalni, bár már azelőtt is éreztem. Koncert-kereszténység, én így hívnám, persze sokféle nevet adhatunk neki. A zene és a zenészek dicsőítése, programok reklámozása „nagy emberek” asztalra letett dolgaival, stb... Ez egy olyan feel-good (érezd jól magad) dolog, ahol az emberek „örömmel” térnek meg, de amint jönnek a nehézségek, elpártolnak. Egy jelenségről beszélek, nem csak a koncertekről. Hanem egy olyan evangéliumról, amiben Jézus „életünk megjavítója”, de nem esik szó benne az ítéletről, Isten haragjáról, és Jézus kiengesztelő áldozatáról. Igen, beszélnek keresztől, és feltámadásról, meg hogy Isten szeret minket, és ez igaz.

De van, amit kerülnek, mint a forró kását. Mivel nem akarnak senkit megbántani, ezért kerülik azt a részt, hogy bűnös vagy, Isten ellensége és lesz egy ítéletnap. Kerülik a törvény jó értelemben vett használatát, ami rávilágít a bűnösségünkre, ami elvezet a valódi hithez. A törvény bűnleleplező ereje helyett fényeket, programokat és zenét használnak, amivel „odakényeztetik” az embert Jézushoz. De melyikhez?

Emlékeztek, amikor az igazi Jézus megsokasította az 5000 kenyeret? Jézus átküldte a tavon keresztül tanítványait, miközben ő felment a hegyre imádkozni egymagában. Majd tanítványainak a viharok után megmutatva magát Istenként: „ÉN VAGYOK”, elállt a szél. A parton maradt „nagyközönség” pedig útra kerekedett és elkezdték keresgélni Jézust. Ő pedig látva motivációjukat, megfeddte őket, miután megtalálták: „Nem én kellek nektek, nem messiási jeleim miatt jöttök, hanem csak azért, mert jóllaktatok a kenyerekből.” (lásd: János 6:27) Ezután számos igazságot és provokatív dolgot mondott nekik, amin ők „megbotránkoztak”, azaz megrökönyödtek.

Képzeljük el, hogy ma egy koncerten valaki ezt mondaná: „Ne veszendő koncertért fáradozzatok, hanem az igazi mennyei eledelért. Ha nem eszitek az emberfia testét, és nem isszátok vérét, nincs is élet bennetek, csak koncertre járkáló zombik vagytok.”

Képzeljük el, amint az emberek botránkozva mondják: „micsoda ítélkező beszéd ez, kicsoda hallgathatja?” Majd kiürül a gyülekezet vagy a csarnok, és csak tizenkét ember marad ott Jézussal, és mikor rákérdez, hogy ti is el akartok menni, Péter ezt mondja:
Uram, kihez mennénk? Örök élet beszéde van nálad. És mi hisszük és tudjuk, hogy te vagy az Istennek Szentje.
János 6:68
Péter ezzel a szándékát fejezte ki:

Nekem nem csak a kenyerek kellenek. Nem a csilivili, nem a csodáid. Nem a koncert! Nem a nagy kocsi, ház, jobb állás, sikeres vizsgák, stb... Ezek lehet, hogy szuper dolgok, de nekem Te magad kellesz. Te nem csak egy életjavító eszköz vagy a számomra, hanem Te az örök életről beszélsz. Nekem ez kell Jézus, Te, és amit mondasz! Többet látok holmi csodatevőnél, megasztárnál és csodarabbinál. Ismerlek téged személyesen. Te vagy Isten Szentje (a Messiás), Uram vagy, milyen más urat szolgálhatnék ezután?!

Jézus nem engedte, hogy testi gyülekezetnövelő módszerekkel bővüljön „követőinek” létszáma. Nem. Ő letesztelte őket motivációjuk alapján és hagyta őket elmenni. Egy képmutató még így is velük maradt, Júdás, aki viszont a legnehezebb órában nem tudott megtérni. Jézus közelében járt, de sosem volt Jézusnak helye a szívében. Sok lelkipásztor, gyülekezeti szolgáló, elöljáró és csodatevő attól még, hogy jézusos dolgokat tesznek, közel a nagyokhoz, még ugyanúgy el fognak kárhozni, mint Júdás, ha újjá nem születnek és meg nem térnek. Bibliai statiszika szerint talán 1 a 12-ből. Ki tudja? Mindenesetre jobb elővigyázatosnak lenni.

Visszakanyarodva a témához, Jézust az érdekli, hogy neked Ő kell, vagy a csilivili? Neked Ő kell, vagy a program, a zene, a koncert, a sztárok, a motivációs beszéd? Hajlandó vagy-e követni őt, és azt tenni, amit mond? Hajlandó vagy-e elveszíteni életedet Őérte és az evangéliumért? Hajlandó vagy-e alá is vetni magad az Ő akaratának? Akarod-e értelmesen tölteni földi életedet?

Végállomás következik. Nézzétek az idők jeleit, már nincs sok hátra.
És amint Nóé napjaiban történt, úgy lesz az Emberfia napjaiban is: ettek, ittak, házasodtak, férjhez mentek, egészen addig a napig, amíg Nóé be nem ment a bárkába. Azután jött az özönvíz, és elpusztított mindenkit. Éppen úgy lesz, mint ahogy Lót napjaiban történt: ettek, ittak, adtak, vettek, ültettek, építettek; de amely napon Lót kiment Sodomából, tűz és kénkő esett az égből, és elpusztított mindenkit. Ugyanígy lesz azon a napon is, amelyen az Emberfia megjelenik.
Lukács 17:26-27

Koncertek, női pásztorok és prédikátorok, meleg-házasságok, önjavító egészség-gazdagság evangélium, pszichológia, lélek-balzsam, szinte minden, ami ellentétes a Bibliával, ma már megtalálható az „egyházban” (nem az igaziban, hanem az intézményben).

Aki Jézust szeretné követni, tagadja meg magát... emlékezünk erre a tanítványi felszólításra? Nem, nem az üdvösségről beszélek, hanem az engedelmes tanítványságról, amire Jézus hív, hogy az igének ne csak hallgatóivá, hanem „tanítvánnyá tegyünk minden népeket” és arról, hogy a megtérésre való hajlandóság hiánya miatt a mai „egyház” kezd lassan ugyanolyanná válni, mint a világ (tisztelet a kivételnek!). Langyossá, amit Jézus ki fog köpni a szájából. A szüzek aludni fognak, és aktuális lesz a kérdés, hogy az Emberfia talál-e hitet a földön, amikor visszatér?

Természetesen nem azokról beszélek, akik küszködnek és kérik az Urat, hogy formálja át szívüket Krisztushoz egyre inkább hasonlóvá, hanem azokhoz, akiknek eszük ágában sincs életüket alárendelni a Bibliának. Akik egyszerre sántikálnak kétfelé, Jézussal is (keresztény körökben) és a világgal is. Ők Isten ellenségei, parázna (házasságtörő) férfiak és nők, akik a világ barátai akarnak lenni, miközben állítólag életüket összeházasították Istennel.

Meg kell térni. Jézus magára vette a bűneinket. És azt valljuk, hogyha egy meghalt, akkor mindenki meghalt, hogy többé ne önmagunknak éljünk (a koncertjeinkkel, a kis emancipált szabad akaratunkkal, engedetlenségben és lázadásban), hanem Őneki.

„Végállomás. Kérjük, hogy megtérés után szíveskedjenek elhagyni a világot és erre figyelmeztessék utastársaikat is!”
Hallottam, hogy egy másik hang szól az égből: "Menjetek ki belőle, én népem, hogy ne legyetek részesek bűneiben, és hogy a rámért csapások ne érjenek titeket; mert bűnei felhalmozódtak az égig, és megemlékezett az Isten az ő gonoszságairól.
Jelenések 18:4-5

Zárszóként írom: szeretetből írtam, amit írtam, mert úgy vélem, olykor jobb a nyílt feddés a titkolt szeretetnél. Ez van a szívemen, ez fáj, és egyre inkább vágyom olyanokkal lenni, akik az Urat szeretnék követni mindenféle giccs, csilivili, zaj, majomkodás, sztárkodás, fennhéjázás és pompa nélkül. Ott, abban a csendben, tudjátok, Jezabelektől és hamis prófétákól távol, ahol Illés is találkozott az Úr szelid csendes hangjával.

Tapasztalatból tudom, hogy ennek a cikknek kétféle hatása lesz. Lesznek, akikben ott van a megtérésre hajlandóság, és lesznek olyanok is, akik vitatkozni fognak és kifogásokat keresni. De nem baj, ez már őrájuk és Istenre tartozik. Remélem, kedves Olvasóm, mi és a mi házunk népe az Urat fogjuk követni és szolgálni.

Gyere ki az Úrhoz a tömegből, kövesd Őt és nyugodt lesz az életed.

Kapcsolódó cikkek:

facebookos hozzászólás:

0 bloggeres hozzászólás:

Megjegyzés küldése