Menü

TIPP: A cikkek alatt rákattinthatsz a kapcsolódó cikkekre is.

2015. április 14., kedd

Mihez is hasonlítsam Isten Országát? :)

Néhány karikatúra álljon itt arról, milyenek is lennének az Újszövetség szövegei, ha korunk neoprotestáns kultúrájában születtek volna az Írások. Célom természetesen nem az, hogy bárkit is megbántsak, inkább tekintsétek amolyan udvari bolond-féle élcelődésnek! :) (A történetek alatti jobb alsó sarokban a hivatkozásokra húzva az egeret megjelenik az eredeti verzió is.)

Amphiteátrum

Jézus a Genezáret-tó partján állt, és nagy sokaság vette körül. Ekkor odaszólt az egyik halásznak:
– Simon, add kölcsön a csónakot, hadd beszéljek kissé bentebbről, mert szorongat a tömeg.
– Semmiképpen sem Uram, inkább béreljük ki az amphiteátrumot. Gyorsan összehozok egy stábot és megszervezzük a konferenciát. Adj három hónap előkészületi időt.

A Mester megkönyörült rajta, és belement. Ekkor Simon Péter nekiállt Jánossal és Jakabbal a szervezkedésnek, de egész éjjel nem aludtak. Másnap kimenve a partra látták, hogy a tó amphiteátrummá változott. Amikor Simon csodálkozva bement, annyi ember volt ott, hogy repedeztek a falak. Ekkor Péter megrémülve leborult Jézus előtt, és ezt mondta:
– Menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok, Uram!
Jézus akkor így szólt Simonhoz:
– Ne félj, ezentúl megacsörcs pásztor leszel!
V.ö.: Lukács 5:1-9

Kenetes víz

Amikor hallották, hogy arra jár, a környéken sorra vitték ki a betegeket az utcákra, hogy meggyógyítsa őket. Az egyik apostol így tessékelte arrébb az embereket a betegágyakkal:
– Elnézést, a Mesternek most sietnie kell a csarnokba, hamarosan kezdünk. Jegyek még kaphatók a bejáratnál! Aggodalomra pedig semmi ok: az alkalmon anointed watert (kenetes vizet) is lehet vásárolni TV Joshua szenior prófétától.
V.ö.: Márk 6:55-56

A tanítványság ára

A konferencia után így szólt tanítványaihoz:
– Aki utánam akar jönni, az a könyvesasztalnál megvásárolhatja legújabb bestselleremet.
V.ö.: Máté 16:24

Beharangozó

– Ezek az emberek a magasságos Isten prófétái, akik az üdvösség útját hirdetik.
Pál megköszönte a jövendőmondó lánynak, és felfogadta PR-osnak a gyülekezetplántálási csapatába.
V.ö.: ApCsel 16:16-18

De köztetek ne így legyen

Jézus magához hívta őket, és ezt mondta:
– Tudjátok, hogy a népek fejedelmei uralkodnak rajtuk, és a nagyok hatalmaskodnak rajtuk. De közöttetek ne így legyen: hanem aki naggyá akar lenni közöttetek, az alapítson egy zenekart.
V.ö.: Máté 20:25-28

Kedvezményből, hit által

– Jézus, nem úgy tanítottad, hogy ingyen kaptátok, ingyen adjátok, mert méltó a munkás a maga kenyerére?
– De igen, csak azóta már változtak a dolgok. Tudod, ma már a kegyelem sincs ingyen. De neked tíz százalék kedvezményt adok.
V.ö.: Máté 10:7-10

Jordán

Amikor Keresztelő János ráadta Jézusra a törülközőt, Jézus így szólt hozzá:
– Mennyire szeretném ha már lángolna az új albumom! Amint kiadtad, mindenki megtudja majd, mekkora sztár vagyok!
– Nekem volna szükségem arra, hogy kiadd az én cédémet, és te jössz hozzám?
– Engedj most, mert az illik hozzánk, hogy így töltsünk be minden igazságot. Ö... akarom mondani, fel a kasszát.
Akkor engedett neki.
V.ö.: Máté 3:13-15

Jordán 2

Ezután Jézus megkérdezte Jánost:
– Akkor felteszed a youtube-ra a promó videót?
– Jaj, Uram! A kamera beleesett a Jordánba. Pedig ezt is kölcsönkértem!
– Hová esett?
János megmutatta neki a helyet, ő pedig levágott egy gitárszólót. A kamera ekkor úszni kezdett, ő pedig kiemelte szárazon.
V.ö.: 2Kir 6:4-7
(Jó, beismerem, ez Ószövetség, de a kivétel erősíti a szabályt.)

Éves konferencia

– Jézus, ha te vagy a Messiás, akkor akiket az Atya hív, megtalálnak téged, ne menj fel nyilvánosan az éves konferenciára.
Mert testvérei sem hittek benne.
V.ö.: János 7:2-5

Jesús Loves Electro

– Mester, nemrég azt hallottam, hogy te szereted az elektrót, ez igaz?
– Nem lehet, hogy összekevertek valami latin-amerikaival?
V.ö.: Jel 3:19

Tapsoljuk meg őket!

És íme, a koncert után megszólalt vala Jézus, és mondá nékik:
– Tapsoljuk meg őket!
Este pedig néhányan odamentek hozzá tanítványai közül és kérék vala, magyarázza el nékik ezt a példázatot. Jézus pedig felele nékik és monda:
– Oh, ti balgatag és rest szívűek annak elhívésére, a mit mondtam vala néktek! Hogyan is tudnátok celebek lenni ti, a kik nem fogadtok el dicsőséget egymástól, és csak az Istennek dicsőségét keresitek?
V.ö.: János 5:44

Hiábavaló fáradozás

Amikor a sokaság rájött, hogy a tó túloldalán van, odasereglett hozzá, és megkérdezte tőle:
– Mester, mikor jöttél ide?
Ő így felelt nekik:
– Ti csak azért kerestek engem, mert azt hiszitek, hogy az örök élet beszéde van nálam és nem tudtok máshová menni. Ne veszendő Bibliáért fáradozzatok, hanem azért a koncertért, amit jövő héten adok le Jeruzsálemben.
V.ö.: János 6:24-69

Jobb és bal felől

Ekkor János és Jakab anyja odament Jézushoz és azt mondta:
– Mester, szeretnék kérni Tőled valamit.
– Mondjad, leányom!
– Add meg fiaimnak, hogy egyikük jobbod felől, másikuk balod felől ülhessen, mikor eljössz királyságodba.
– Nehezet kértek. Le tudjátok-e játszani azt a skálát, amit én lejátszok? És ki tudjátok-e énekelni a magas C-t a huszadik pótvonalon, amit én kiéneklek?
– Igen, meg tudjuk csinálni.
– Bár a skálát lejátsszátok és a magas C-t kiéneklitek, a helyeket azok kapják majd, akik a székek alá rejtett bilétákat megtalálják.
V.ö.: Máté 20:20-23

A nagy megbízás

Magam is jónak láttam, hogy miután eleitől kezdve mindennek pontosan utánajártam, sorjában megírjam azokat neked, nagyrabecsült Teofilus, hogy azokról a dolgokról, amelyekről tanítást kaptál, kiadd 2015 New York Times bestsellerét, és a bevételből meglegyen a lelkipásztori fizetésünk.
V.ö.: Lukács 1:3-4

Búcsúcédula

Sokan összegyülekezének, annyira, hogy teltház vala, Ő pedig adá nékik a szimfóniát. Míg muzsikál vala, négyen egy mentőhelikopterrel leeresztének egy nyoszolyát elé, a stadion közepére az emelvényre, a melyben egy gutaütött feküvék vala. Jézus pedig azoknak jegyét látván, mondá a gutaütöttnek:
– Fiam, megbocsáttattak a te bűneid.
V.ö.: Márk 2:2-5Egy kis humorral megmaradva a Biblia mellett nyugodt lesz az életed.

Kapcsolódó cikkek:

facebookos hozzászólás:

0 bloggeres hozzászólás:

Megjegyzés küldése