Menü

TIPP: A cikkek alatt rákattinthatsz a kapcsolódó cikkekre is.

2017. szeptember 7., csütörtök

Az elme megújítása – A testi elme (Curry Blake)

Az érzéki, testi elméről szeretnék beszélni. A testi elme egy olyan elme, amely a természetes vagy az érzéki dolgok felé irányul. A testi azt jelenti, hogy a hústestből való. Nem feltétlenül a fizikai testről van szó, hanem általában olyan elméről, amely élvezi a testi dolgokat. A testi elme jobban élvezi a fizikai természetes dolgokat, mint Isten szellemi dolgait. A természetes és a testi elme lényegében ugyanaz. A testi elmét az érzelmek, a körülmények vagy a dolgok világ szerinti elvégzésének módja vezeti vagy irányítja.

Valaki eljárhat gyülekezetbe, olvashat Bibliát, sőt, még idézheti is azt úgy, hogy még mindig testi az elméje. A testi elméjű ember még azt is mondhatja, hogy hisz az Írásnak, de tettei megmutatják, hogy még mindig úgy gondolkozik és cselekszik, mint egy világi elméjű személy. Nagyon kicsi a különbség egy természetes elméjű meg nem tért ember és egy természetes elméjű, vagyis testi elméjű keresztény tettei és életmódja között. Egy testi elméjű ember szinte ugyanúgy hoz döntéseket, mint egy meg nem tért ember. Ha a meg nem tért személynek vannak erkölcsi normái, akkor nagyon nehéz megkülönböztetni őt egy testi elméjű kereszténytől.

A testi elméjű ember többnyire a félelemre alapozva hoz döntéseket. Az ilyen emberek gyakran használnak olyan szavakat, mint a „bölcsesség” arra, hogy megmagyarázzák saját tetteiket, és mint a „fanatikus” arra, hogy megmagyarázzák egy olyan személy tetteit, aki náluk jobban van elkötelezve a keresztény életmódra. Az a „bölcsesség”, amire ők támaszkodnak, a Jakab 3-ban van meghatározva, ahol kétféle bölcsességről van szó: isteni és földi (vagy ördögi) bölcsességről.

Az 1Korintus 3:1-ban Pál apostol a testi korintusi gyülekezetnek ír. „Testvéreim, én azonban nem beszélhettem veletek úgy, mint szellemiekkel, csak mint testiekkel, mint Krisztusban kisdedekkel.” Azt mondja: „Tejet adtam nektek, nem pedig kemény eledelt, mert még nem bírtátok volna el, sőt még most sem bírjátok el, mert még testiek vagytok.” Miért nem voltak képesek elbírni a kemény eledelt, csak a tejet befogadni? Elmondja a 3-as versben: „Mert amikor irigykedés, versengés van közöttetek, vajon nem testiek vagytok-e, és nem emberi módon jártok-e? Mert mikor egyik ezt mondja: Én Pálé vagyok; a másik meg: Én Apollósé; nem testiek vagytok-e?”

Ennek megértéséhez a kulcs egyszerűen ez: Nem Pálról vagy Apollósról kell szólnia, hanem hallgatod az üzenetet, és eldöntöd: vajon a Szentlélek szól ehhez az emberhez? Ennek az eldöntésének két módja van. Mindkettőre szükséged van. Az első: Az Íráshoz vonnak-e közelebb és azt mondják, az Írás pontosan azt jelenti, amit mond? A másik pedig, hogy amikor befejezték a tanításukat vagy bármit, amit mondanak neked: sokkal inkább olyan vagy, mint Jézus, vagy kevésbé inkább?

Engedd, hogy Isten Igéje átformálja az elmédet, és nyugodt lesz az életed.


Forrás: D.E.N.K. az elme megújítása szeminárium 4. rész

https://www.youtube.com/watch?v=52ZEd_7yAqk

Kapcsolódó cikkek:

facebookos hozzászólás:

0 bloggeres hozzászólás:

Megjegyzés küldése