Menü

TIPP: A cikkek alatt rákattinthatsz a kapcsolódó cikkekre is.

2018. április 3., kedd

Teljesség kontra „kenet” és „impartáció”

Voltatok már olyan alkalmon, ami arról szólt, hogy jöjjünk össze dicsőíteni és töltekezni? Esetleg hallottátok már azt a kifejezést, hogy „kenet”, vagy ennek modernebb változatát, hogy „impartáció”? Vagy, hogy „részegedjünk meg a Szent Szellemtől”? A Nyugodt lesz az életed… egy Jézus- és evangélium-központú blog, melynek egyik célja a valláskárosultak helyreállítása, és ezt többek közt az egyházban tanított sok „szent tehén” leölésével és „egyházi hagyomány” bibliai mérlegre tételével teszem. A mai írás célja, melyet több hete már a szívemre helyezett az Úr, hogy segítsen megkülönböztetni az igazi Szent Szellemet annak egy sokakat elhitető, a gyülekezetekben ma rohamosan terjedő utánzatától.


Miért írok ilyeneket?

Talán kérdezheted, miért kell ilyeneket írkálni? Biztos ítékezni fogsz, igaz? Mire jó ez a megosztás? Miért kell félelmet kelteni? Nem lehetne egyszerűen a szeretetről és egységről írni? Nos, elárulom, bárcsak ne kellene ilyeneket írnom. De ha már olvastad egyszer valaha is Júdás, Jézus testvére levelét (nagyon rövid, ott van a Biblia végén, a Jelenések előtt), ő is hasonló helyzetben volt, mint most én. Valami szépről szeretett volna írni, de az Úr arra indította, hogy mégis egy intő levelet kelljen írnia:
Szeretteim, miközben teljes igyekezettel azon fáradoztam, hogy közös üdvösségünkről írjak nektek, szükségesnek láttam, hogy ezt az intést megírjam: küzdjetek a hitért, amely egyszer s mindenkorra a szentekre bízatott
Júdás 1:3
Tehát Júdás is az evangélium pozitív üzenetét szerette volna megírni, mégis egy intés lett a levélből.

Mivel az utolsó idők vannak, és Sátán is tudja, hogy egyre kevesebb ideje van, ezért itt az ideje, hogy újra eszetekbe juttassam ezt – hogy ne túlozzak: rajtam keresztül az Úr. Hiszen Jézus is figyelmeztetett minket előre a végidők óriási megtévesztéséről. A Márk 13-ban, amikor az utolsó időkről beszél, Jézus 6-szor mondja azt: „vigyázzatok!”

Sokan sajnos engedetlenek Jézusnak, vagy egyszerűen tudatlanok, és az ilyen „vészmadarakat” azonnal törlik vagy figyelmen kívül hagyják. De nekem nem az a célom, hogy bárkit is bántsak, sem az, hogy elkövessem „a Szent Szellem káromlás” bűnét, hanem az, hogy az emberek vizsgáljanak meg mindent. Hogy ha lehet, minél kevesebben legyenek megtévesztve. Hogy az emberek a józanság és ne a naivitás szellemét hirdessék. Mindezt a szeretet műveli bennem. A Szent Szellem sosem haragszik, ha megvizsgáljuk a munkáját – a munkát, mely mindig Jézusra és az üdvösségre mutat, s nem magukra a jelekre és csodákra terel, mint valami vidámparkban.

Nálam is történnek jelek és csodák, de a démonűzés is teljesen normális a számomra (Márk 16:17–18). Úgy írom ezt a cikket, hogy már űztem kundalini szellemet, ráadásul karizmatikus, „szent szellemes” testvérből. A tisztátalan szellem kígyózó-tekergő mozdulatokkal távozott a testvérből. Erről a prófétáló kígyóról az ApCsel 16:16-ban olvasunk, és a görög szöveg puton néven említi, ami óriáskígyót jelent. Erről kicsit lejjebb olvashatsz.

Szeretném, ha kedves Olvasó, megértenéd, hogy nem esik jól nekem, hogy mostanában folyamatosan figyelmeztetni kell. Ezen a blogon rengeteget hirdettem az evangéliumot, de most a végidők veszélyét kell tárgyaljam. Ezt törődésből teszem, nem bántásból, és nagy teher a szívemen. Hogy aki el is indult a kegyelemben, mindvégig ki is tartson (Máté 24:13). „Vigyázzatok!”


Más Jézus, más szellem, más evangélium! 

Először is ebben a témában elengedhetetlenül fontos tisztába tenni egy alapot az eltévelyedésről, amit Pál így fogalmaz meg:
Mert ha valaki odamegy hozzátok, és más Jézust hirdet, nem akit mi hirdettünk, vagy más szellemet fogadtok be, nem akit kaptatok, vagy más evangéliumot, nem amelyet elfogadtatok, azt szépen eltűritek.
2Korintus 11:4
Tehát ezen ige alapján lehetséges hirdetni más Jézust, és befogadni más szellemet és más evangéliumot – azután is, hogy már az Eredetit hirdették nekünk és befogadtuk. Ezen ige alapján lehetséges más szellemet befogadni a Szent Szellem befogadása után! Ezt majd később az úgynevezett „impartációnál” lesz fontos megemlítenünk.

A fenti ige fényében – hogy van egy apostolok által eredetileg hirdetett Jézus, és vannak más „jézusok” – minden hívő kötelessége a bibliai Jézust és üzenetét tanulmányoznia! Különben könnyen befogadhat valami mást, valami sátáni mérget.

A legtöbb kutató szerint az evangéliumokat (Máté, Márk, Lukács, János) mindet Pál leveleinek megírása után írták le. Azért volt erre szükség, mert már sokan sokféle „Jézust” hirdettek addigra. Ezért kellett rendet tenni, hogy melyik Jézus is az igazi, akit az apostolok hirdettek. Jézust hirdetni azt jelenti, Jézust az ő üzenetével együtt hirdetni. Tehát nem az volt az üzenet, hogy: „Higgy Jézusban”, hanem az, hogy: „Higgy abban a Jézusban, aki ezt meg azt tanította és csinálta, akiről mi is írtunk.” Jézus elválaszthatatlan az üzenetétől. Ezért kellett később megírni az evangéliumokat, hogy az emberek meglássák, igazából melyik az eredeti Jézus, akit az apostolok hirdettek és akiben hinniük kell.

Az Ő életét és tanítását tanulmányozva sajnos rá fogunk döbbenni, hogy a pulpitusról az esetek 99%-ában egy MÁSIK Jézust hirdetnek, más üzenettel, nem a Biblia Jézusát.  Mindig azt kell megnézni, a testvér vagy szónok, evangélista, pásztor, stb. „Jézusa” és üzenete egyezik-e a Biblia Jézusával és a bibliai Jézus üzenetével.

Ez egyben félelmetes is, mert keskeny az út és kevesen járnak rajta.


Néhány gyors ismertetőjele a hamis szellemnek

Egyre több, magát „szent szellemes”-nek nevező mozgalom és csoportosulás jön létre, nem csak külföldön, hanem hazánkban is. Ők olyan hamis evangéliumot hirdetőket hívnak (importálnak) Magyarországra, akik egy más, démomi szellemmel operálnak. A kundalini (óriáskígyó, ApCsel 16:16-ban: „puton”) egy hamisítványa a Szent Szellemnek, a profetikusban és a csodákban mozog, és egyik fő ismertetőjele az önkéntelen remegés és rángás, önkontroll nélküli dolgok. A hinduizmusban és a new age-ben ezeket „krija”-ként ismerik.
Történt pedig egyszer, hogy amikor az imádkozás helyére mentünk, egy szolgálóleány jött velünk szembe, akiben jövendőmondó szellem (gör.: puton, óriáskígyó) volt, és jóslásával nagy hasznot hajtott gazdáinak.
ApCsel 16:16
Akik szabadultak ettől a kígyó démontól, a kundalinitől, arról számolnak be, hogy a „tűz”, amit éreztek, nem a galamb Szent Szellem ereje, hanem egy kényszerítő és agresszívebb erő. A Szent Szellemet onnan ismered fel, hogy alárendeli magát a prófétáknak és gyümölcse az önkontroll:
A prófétákban lévő szellem pedig alárendeli magát a prófétáknak.
1Korintus 14:32
Tehát bármikor tudod „vezérelni” a kegyelmi ajándékod működését. Pl. a prófétai beszédedet tudod időzíteni, félbeszakítani, stb. A kundalini tünete pedig, hogy rád erőlteti, hogy prófétálnod kell és nyelveken kell szólnod, olyan értelemben, hogy nem tudod irányítani magadat. Tehát ez egy erőszakos, leuraló szellem, ami a démoni jelenlétre jellemző. A próféta szellem viszont alárendeli magát a prófétának. Tehát a két szellem nem ugyanaz. A Szent Szellem alázatos, és Jézusra mutat. A kundalini meg produkálja magát mindenféle bizarr jelenségekkel.

Ez fontos drága testvéreim, hogy meg tudjuk különböztetni a szellemeket.

Kattints az ábrára a nagyításhoz!

A kundalinit hordozók „evangéliumában” nincs szó megtérésről és ítéletről, csak a szeretetről. Sem Jézus, sem az apostolok KIFELÉ sosem hirdették, hogy „Jézus/Isten szeret téged”. Hanem az ember gonoszságát, Isten ítéletét és a megváltásra való szükséget a megtéréssel együtt. A kundalinisek a „szellemet” és a csodákat teszik a középpontba, nem pedig Jézust, a helyettesítő áldozatot és Jézus tanításait.

Ezzel fertőzött pl. a Felház, Bethel, CfAN, Heidi Baker, a Kenneth Copeland-del egyesülő Todd White stb... mindenhol, ahol a remegést és egyéb bizarr dolgokat csinálják, és KERÜLIK a valódi megtérést és az ökumenikus világvallást propagálják. Az ökumenizmus jellemzője, hogy aki az igazságot hirdetné, azt megbélyegzik „szeretetlenként”. De Jézus legtöbb tanítása is feddés volt, ezért is utálták őt a fővonalas vallásban, mert kimondta az igazat, és leleplezte a képmutatást.


A bibliai Jézus megosztó, a hamis Jézus ökumenizáló

Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet hozzak a földre. Nem azért jöttem, hogy békességet hozzak, hanem hogy kardot.
Márk 10:34
A hamis Jézust hirdető mindig békességet és egységet fog hirdetni, olyan hamis szeretetet, aminél nem fontos az igazság. A szeretet természetesen a legkiválóbb út, csakhogy a bibliai szeretet „nem örül a hamisságnak” (1Kor 13:6). Ha valaki próbálna figyelmeztetni, az illetőt „megosztónak”, „ítélkezőnek” stb. bélyegzik meg, és ezzel el van intézve a „szellemek megkülönböztetése” (1Kor 12:10), a „próféciák megítélése” (1Kor 14:29) és a „minden megvizsgálása” (1Thessz 5:20–22) felelősségünk. Egy-egy ilyen megbélyegzéssel azt a pszichológiai hatást érik el, hogy a kevésbé erősek meg akarnak felelni a többség nyomásának, és inkább elhallgatnak. A hamis prófétát szeretik az emberek, hiszen csupa pozitív dolgot beszél és azt mondja, amit az emberek hallani akarnak: „lesz még egy ébredés, és minden jó lesz”. Ám az igazi Jézust hirdetőt utálják, pontosan ahogy Jézust is utálták. A Máté 10-ben egy alapos kiképzést ad a tanítványoknak Jézus, mire készüljenek fel. Sok-sok üldözésről és megütközésről beszél Jézus, megtévesztésekről és arról, hogy vigyázni kell.

A hamis prófétát onnan is fel lehet ismerni, hogy ÁLLANDÓAN pénzt gyűjt (adományt gyűjt). Erről mind Jézus mind Pál rengeteget tanít, hogy Isten Országában ez nem így működik!


Tűzbe merítés: áldás vagy ítélet?

Jellemzője még a kundalininek, hogy folyton tűzről beszélnek: „a Szent Szellem tüze”, „légy tűz a szívemben”, „légy tűz, mely lelkem mélyén ég”stb. Az alapigét az ApCsel 2-ből veszik, ahol lángnyelvek vagyis mini tűzoszlopok voltak a tanítványok felett és előtt, és ezek a lángnyelvek szálltak rájuk és szóltak nyelveken és prófétáltak. Ám a szöveg sehol nem mondja, hogy a tűzoszlop, a lángnyelv beléjük, a szívükbe vagy a lelkükbe szállt volna. Ezek az emberek zsidók voltak, és tudták nagyon jól, mi az a tűzláng. Tűzlángról akkor olvasunk a Bibliában, amikor kijöttek Egyiptomból, és a pusztában éjjel egy tűzoszlop vezette és védte a népet. Amikor elindult, a nép is elindult. Amikor megállt, a nép is megállt. Ez a „vezetés” pontosan arra rímel, hogy akit az Úr Szelleme vezérel, az hasonlít a szélhez, nem tudod, honnan jön és merre tart, és nem aggódik a holnap felől. Az ApCsel 2-ben olvasható tűzoszlop nem a szívbe vagy lélekbe kerülő perzselő érzés, mint amiről a kundaliniből szabadultak számolnak be.

A tűzbe merítésről nézzük meg, az Újszövetség mit tanít. Az ominózus „tűzkeresztség” szakaszban a tűz háromszor szerepel:

A fejsze pedig ott van már a fák gyökerén: ezért minden fa, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágatik, és tűzre vettetik. Én vízzel keresztellek titeket, hogy megtérjetek, de aki utánam jön, erősebb nálam: arra sem vagyok méltó, hogy a saruját vigyem. Ő majd Szentlélekkel és tűzzel keresztel titeket. Kezében szórólapát van, és megtisztítja szérűjét: a gabonáját csűrbe takarítja, a pelyvát pedig megégeti olthatatlan tűzzel.
Máté 3:10-12
Két ítélet között mintegy „szendvicsben” középen szerepel a tűzkeresztség, a Szent Szellem keresztséggel együtt. A „kereszség” szó bemerítést és bemártást jelent. Tehát helyesen tűzbe mártást jelent. A két szomszédos „tűz” ítéletet jelent, mégis, miért gondolják, hogy a tűzbe mártás valami jó dolog lenne? Nézzük meg a végítéletet:
És láttam egy nagy fehér trónust és a rajta ülőt
Jelenések 20:11
Nagyon fontos megértenünk, hogy nem az Atya fog ítélni, hanem a Fiú:
Az Atya nem is ítél senkit, hanem az ítéletet egészen a Fiúnak adta át.
János 5:22
Ezek alapján a nagy fehér trónuson ülő maga Jézus lesz. Nézzük, mit is csinál Jézus:
Ha valakit nem találtak beírva az élet könyvébe, azt a tűz tavába vetették.
Jelenések 20:15
Magyarul Jézus belemártja a tűzbe őket, tűzzel keresztel! Ez a tűzkeresztség, az olthatatlan tűzzel való megégetés.

Elgondolkodtató, hogy az apostolok – bár számtalan lehetőségük lett volna erre – az ApCselben sosem teszik hozzá Jézus Szent Szellemmel való bemerítéséhez, hogy „és tűzzel”.

A Károliban a tűz az Újszövetségben 88-szor fordul elő, és szinte mindig ítéletet vagy valami negatív dolgot jelent. Van néhány rettenetes rész a Jelenések könyvében, amikor a fenevad tüzet is hoz le az égből (Jelenések 13:13). Egyre több „Awakening” vagy ébredési konferencián éneklik a keresztények, hogy tűz, szállj alá. Aki tüzet kér le az égből, nem tudja milyen szellem van benne.


„Még többet”, vagy „Megáldva minden szellemi áldással”?

A kundalinisek állandóan mindenféle „extra kenetről” és „impartációról” beszélnek. Ezzel ugyanazt a „hiányvezérelt” hozzáállást hirdetik, mint Sátán az Édenben Évának, hogy „valami még nincs meg”. A kundalinisek vallása a lemerülés-feltöltekezés körforgása (újra megszomjazás), pedig Jézus egyértelműen megmondta, hogy:
… aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne.
János 4:14
Sajnos az embereket kiskorúságban tartják, mintegy „rendszer-függővé”, drogossá teszik, hogy újra és újra járkálniuk kelljen a „különleges emberekhez”, természetesen legtöbbször fizetős alkalmakra (de adakozni mindenképp lehet).

Maga Pál apostol is megértette, mit jelent „soha többé nem szomjazni”, amikor az Efezus 1:3-ban azt írja, hogy már minden szellemi áldással meg van áldva a hívő Krisztusban. Ehhez persze normális újjászületés kell: megtérés, hit, vízbe temetkezés és a Szent Szellem vétele. Innentől kezdve már a kegyelemben jár az ember, és nincs szüksége még néhány későbbi „extra kenetre”.

Egy hívő tehát minden szellemi áldással rendelkezik. Ezzel szemben a „kenet” és az „impartáció” tana azt hirdeti, hogy még nincs meg minden szellemi áldás neked, ezért futkároznod kell mindenféle alkalmakra. Ez tehát ugyanaz a „hiányvezérelt” taktika, mint Édenben a kígyónak volt.

Vagyis, ahol kenetről és impartációról beszélnek, nem az igazság szelleme működik, mert Ő a Krisztusban való teljességedet (új teremtés) fogja kijelenteni, nem pedig egy „még több kell” ősi kígyó evangéliumot.

Láthatjuk, ez a különbség az igazság Szelleme és a megtévesztés hitető szelleme között.

Amikor pl. Heidi Baker vagy bármelyik másik ilyen személy „impartál”, akkor nem kiűzi a démont, hanem beleteszi az emberbe, mintegy „átfolyik” a kundalini az áldozatába. Tehát nem szabadítás, nem ördögűzés, hanem ennek épp az ellenkezője történik: ördögátadás! Számomra ez az impartáció. Mert ha minden szellemi áldás a hívőé, miért kellene még valamit KINTRŐL átadni?

Ez az utolsó napok óriási megtévesztése, amilyen azelőtt még sosem volt! Azt mondom a kedves olvasónak, legyél éber, és ha vettél már részt ilyen alkalmon, bánd meg, ahogy én is megtettem. Nehéz volt és kijózanító.

Íme egy videó a YouTube-ról, ahol Heidi Baker a reddingi Bethel gyülekezetben „szolgál”. Figyeld meg a gyerek szenvedését, ahogy Heidi beleteszi (impartálja) a démont:


Szomorú, hogy Heidi Baker idén hazánkba utazik, és szokás szerint Gégény Éváék hívták meg őt is, mint a legtöbb hasonló bizarr prófétát.


Józanságra kell inteni az utolsó napokban, és nem „megrészegedésre”!

Még kell szólni a „részeg dicsőség”-ről is (angolul drunken glory). Míg a Biblia szerint az erő, a szeretet és a józanság Szellemét vettük (2Tim 1:7), a karizmatikusok tévelygő része állandóan azt hirdeti: „részegedjünk meg a Szent Szellemtől!” Ám itt kell megjegyeznünk a búza és a konkoly példázatát, ahol Jézus egy olyan növényről beszél („szédítő vadóc”), aminek lisztjéből ha egy picit belekeverünk az igazi lisztbe és megesszük, megrészegedünk tőle. Ez akár halálos is lehet. Erről talán később, de nézzetek ennek utána ti is (Vigyázat, Kundalini, 80. oldal).

A „megrészegedés” tehát ellentétes a Bibliával, mert az utolsó napokra az a parancs, hogy JÓZANOK legyünk. Még egyszer, a Szent Szellem az erő, a szeretet és a JÓZANSÁG (nem: részegség!!!) szelleme. Akik azt hirdetik „megrészegültem a Szent Szellemtől”, vagy tudatlanok, vagy tényleg a kundalini drogos befolyása alá kerültek. Ez varázslás, vagy ahogy Pál mondja: ÁMÍTÁS. Egy elrettentő példa ismét Heidi Bakerrel.


Heidi Baker fenti videón megfigyelhető önkéntelen hirtelen mozdulatai az úgynevezett „kria” rángások, melyek a hinduizmusban ismert kundalinivel „betöltekezett” személyeket is kísérnek.


Tehát kénytelenek vagyunk megállapítani, hogy ezek a magukat „karizmatikus kereszténynek” kiadó személyek más szellemet, más Jézust és más evangéliumot hirdetnek. Komolyan el akartok menni Heidi Baker Gégény Éváék által szervezett fizetős konferenciájára? Vagy Daniel Kolenda és a CfAN konferenciájára?

Jézus a Márk 13-ban 6-szor(!!!) figyelmeztet az utolsó időkkel kapcsolatban, hogy VIGYÁZZATOK!!! Olvasnivaló még a 2Thessz 2 is, ahol a hitehagyásról és a tévelygés erejéről ír Pál apostol. A Biblia a végidőkben nem ébredésről, hanem hitehagyásról ír! Vigyázzatok, nehogy bárki is megtévesszen titeket!

Óvakodjatok tőlük is, meg mindentől, ami Géczy Glóriához és Gégény Éváékhoz kötődik!

Nem véletlen, hogy amikor Jézus a Máté 9:38-ban azt mondta: „Kérjétek az Aratás Urát, hogy küldjön munkásokat az aratásba”, hogy ott a küldeni szó helyén ugyanaz a szó áll, mint a démonűzésre: ekballo, ami azt jelenti: erőszakosan kihajítani, katapultálni! Képzelj el egy randalírozót egy rendezvényen, akit megfognak a biztonságiak és kihajítanak. Itt ez a szó áll.

„Kérjétek az Aratás Urát, hogy billentsen hátsón, hajítson ki és katapultáljon munkásokat az aratásba”, mert nagyon kevés aratómunkás van!!!


Miért kell Istennek erőszakosan kiküldenie a munkásokat?

Az ezt megelőző versek adják meg a választ. Jézus rengeteg, a Sátán által elgyötört és beteg embert lát, akiken megesik a szíve, hogy tévelyegnek, és nincs normális ember, aki Istenhez vinné őket. Tehát ég a ház, az emberek mennek a pokolra, és nincs tűzoltó, aki kimentené őket.

Az emberek maguktól ragaszkodnak a kényelmes élethez és az elfogadáshoz stb. Ez ma is így van, a pulpitusok szinte 99%-áról egy hamis, kényelmes, megalkuvó „Jézust” hirdetnek, nem pedig a Biblia Jézusát a keskeny úttal, és ez tetszik a többségnek.

Ám a katapultálásnál a levegőben elveszíted a talajt a lábad alól, mindazt, amiről addig azt hitted, az az igazság, és egy ismeretlen helyen landolsz Ez a hely a puszta, a megtöretés, ahol nincsenek elemi erőforrások, csak Isten. Egy keskeny útra kerülsz, ahol sokszor érzed úgy, egyedül vagy, és kőkeményen megtanulsz Istenben bízni, és az igazsághoz ragaszkodni.

Már elengedtél mindent és érvényes rád Jézus háromszori „ne féljetek tőlük” parancsa, amiről a Máté 10-ben beszél. Már ki vagy küldve bárányként a farkasok közé. De ez nem egy szelíd és cuki, „gyülekezet-kompatibilis” kiküldés lesz! Ez egy kihajítás, katapult. Pont ugyanolyan erőszakos, mint amikor a démont az akarata ellenére kiűzik.

És miért kell katapultálni a kényelmes életünkből?

AZÉRT, MERT AZ ÖRDÖG MÁR TOMBOL,
MERT TUDJA, HOGY KEVÉS IDEJE VAN.
EGYRE TÖBB HAMIS PRÓFÉTA LESZ.
EGYRE NAGYOBB LESZ A MEGTÉVESZTÉS.
ÉS ILYENKOR, AMIKOR NAGY A BAJ,
KELL KIKÜLDENI A TŰZOLTÓKAT.
AMIKOR MINDENKI TŰZRŐL BESZÉL, 
AKKOR TŰZOLTÓKAT KELL HÍVNI.

Leszel élő víz, mely eloltja a kundalini tüzét az igazi evangéliummal, igazi Szent Szellemmel és az emberek valódi megszabadításával?


Légy tisztában az igazsággal, és nyugodt lesz az életed.

Kapcsolódó cikkek:

facebookos hozzászólás:

12 bloggeres hozzászólás:

 1. Nagyon jó összefoglalás! Köszönöm, hogy ilyen jól összeszedted a fentieket és rávilágítottál a dologra. Sok karizmatikus hívő - köztük én is - át lett mosva a sok hamis tanítással. Így Istenfélelemre ösztönöz ez az írás. A tűzről vagy a tűzzel való keresztségről valóban az Úr nekem is hasonlót kezdett el mutatni évekkel ezelőtt: az ítélet, hívő életben a kitartást, megpróbáltatást jelenti. Itt megjegyezném, hogy van ahol szükségesnek vagy pozitív hasonlatként állítja be az Újszövetség a tüzet: 1) Amikor a munkánkat tűzben fogják megpróbálni az életünk végén és az mutatja meg, hogy amit építettünk, mennyi mennyei értéke van (1Kor 3:13). 2) A hitünk, becsesebb vagy drágább, mint a tűz által kipróbált arany (1Pét 4:12). 3) A megdicsőült Jézus Krisztusnak a lábai hasonlóak a kemencében megtüzesedett izzó fényű érchez (Jel 1:15). 4) Jézus azt tanácsolja a Laodiczeabeli gyülekezetnek, hogy vegyen tőle tűzben megpróbált aranyat (Jel 3:18). Egyébként a megrészegedésről csak annyi kiegészítést, hogy Pünköskör az apostolokra és a velük levőkre hitték azt, hogy részegek illetve a betöltekezésre buzdít Pál apostol a megrészegedés helyett. Tehát ebből következik, hogy a Szent Szellemmel való betöltekezés élménye helyettesítheti a megrészegedés állapotát vagy legalábbis teljesen lecserélheti a részegség utáni vágyat, kicserélve azt. Összességében jó dolgokat írtál és egyetértek. Áldás! Miki

  VálaszTörlés
 2. Kedves Attila (gondolom te írod ezt a blogot)! Csodálkozom ezen a cikkeden, mivelhogy nagyon keményen nekem estél az egyik interneten fellelhető igei tanításom kapcsán, ha jól emélkszem hamis egyháznak nevezve bennünket, engem pedig hamis tanítónak bélyegezve. Mondhatnám neked, hogy a kárhoztatás és az ítélkezés szelleme nem az Úrtól jön, de ennek feladását csak a Szent Szellem tudja benned elvégezni.

  Mindenesetre ha tényleg megnézted azt az igei tanítást, akkor csodálkozom ezen az irományodon. Akkor ugyanis nem írnál ilyeneket a tűzről. Akkor talán tényleg azt látnánk, hogy ismered az Igét. A tűz ugyanis központi szerepet töltött be Jézusnál is ("mindenki tűzzel sózatik meg", "azért jöttem, hogy tüzet bocsássak a földre, és úgy várom már, hogy lobogjon"), és éppen erről beszélek annak az igei tanításnak az elején. Krisztus szeretetére kérlek, gondold végig ki(k)nek esel neki, kiket kritizálsz, mert könnyen lehet, hogy épp annak, aki az "Úr nevében jön", talán éppen Jézus Krisztust támadod (mint Pál megtérése előtt).

  A gyülekezetekkel kapcsolatos kritikákat értem, és sokszor valóban vannak problémák gyülekezetekben, azonban az Ige világosan beszél arról, hogy a gyülekezet Krisztus menyasszonya. És ugyanúgy ahogy az Úr nem engedte meg Bálámnak, hogy bántsa az Ő népét (pedig még bűn is volt a táborban), Ő ma sem engedi meg, hogy bántsa a szeme fényét, bántsa a menyasszonyt. Máshol Krisztus testeként beszél a gyülekezetről, ez azt jelenti, hogy ha baj van a testben valahol, akkor az mindannyiónknak fáj, mert a testhez tartozunk. És nem a gyülekezetnek kell nekiesni, nem kárhoztatni és ítélkezni kell, hanem féltő szeretettel igyekezni segíteni és gyógyítani. Azzal vádolsz bennünket is, hogy "intézményesült egyház" vagyunk, ezalatt csak te tudod mire gondolsz, mi egész egyszerűen Krisztus testének része vagyunk, örömmel plántálunk gyülekezetetet, örömmel hirdetjük az evangéliumot az embereknek, örömmel jövünk össze, és vagyunk közösségben egymással, örömmel emeljük fel Jézus nevét a gyülekezetben, örömmel telepszünk le az Ő Igéje köré családjainkban, és a gyülekezetben is. És bátorítunk mindenkit Jézus követésére, mert tényleg találkoztunk vele. És tényleg közelebb érezzük magunkat hozzá, ha engedelmességben járunk, ha bizonyságot teszünk róla, ha kiárad az Ő Szelleme. A Biblia az Istennel való kapcsolatot a házassághoz is hasonlítja, és egy házasságban is van, amikor közelebb érzi egymáshoz a két ember, még akkor is, ha már házas, és szövetségben vannak egymással.

  Jézus maga nagyon fontosnak tartotta, hogy az Atya közelségében maradjon, ezért vette annyira komolyan azt, hogy félrement imádkozni újból és újból, és az Atya éppen ezért mondta: "Ez az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm, Őt hallgassátok!"

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Kedves Dániel. Ha valóban Krisztust hallgatnátok, akkor nem lenne se dicsőítés, se monológ tanítás egy pulpitusról, és nem is építenétek gyülekezeti házakat. Tudod, amikor "nekiesek az egyháznak", akkor nem a hívőknek esek neki, hanem a hamis rendszernek, ami passzívvá teszi a hívőket, nem tanítvánnyá.

   Ha igazán Jézusra hallgatnál, akkor kidobnád a pulpitust, lemondanál a titulusodról ("én vagyok a pásztor") és egyszerűen elkezdenél "testvér" lenni, amint a Máté 23-ban figyelmeztetett az intézményesülés ellen.

   A kárhoztatás nem az én dolgom. Jézus ezt úgy reagálta le: nem én kárhoztatlak, hanem az ige, amit kimondtam, kárhoztat titeket.

   Tudod, pont az a probléma veletek, pásztorokkal, hogy a titulus miatt már márkás testvéreknek képzelitek magatokat, és sokkal nehezebb megaláznotok magatokat, amikor valaki korrekcióval jön felétek. De ha csak egy picit is olvastál már valaha Bibliát, jól látod, hogy Isten emberei állandóan korrekcióval és feddéssel jöttek, és ezt utálták az emberek.

   Magát Jézust is azért feszítették meg, mert nem azt mondta, amit hallani akartak. Ha a tanítványa akarsz lenni, akkor neked is le kell állnod azzal, hogy azt hirdeted, ami az embereknek tetszik. Gyere ki a kuckóból, és kezdd el az utcán gyógyítani a betegeket és űzni az ördögöket. Na, ez Jézus követése.

   Az, hogy építünk egy házat, és ott zenélgetünk és pulpitus mögül beszélünk, vagy bármiféle PROGRAMOT csinálunk: ez nem Jézus követése, mert Ő se csinált ilyet soha.

   Sajnálom, ha ez sokkolóként hat, de magam is benne voltam a rendszerben 18 évig, és amikor Isten felrázott, összetört és kihozott az egészből, és mindent elvesztettem, ami fontos volt: tudod, ez az, amikor az ember végre meghal magának, és azt mondja: rendben, Istenem csinálj, amit akarsz velem.

   És ekkor indult be AZ AZ ÉLET nálam, amit a Bibliában is látok. Addig csak bohóckodás volt, megtévesztésben éltem én is, mint nagyon sokunk még ma is. Mert, amit csináltok, az "módosított katolicizmus", nem Jézus követése.

   Gyertek ki a rendszerből, mind Abrám Úr Kaszdimból, mint Mózes a fáraótól, mint Dávid Saul elől, mint Máté a vámszedőasztaltól, mint Péterék a hajótól, és mint maga a MESTER, aki "a táboron kívül szenvedett gyalázatban".

   A földi kincsgyűjtést be kell fejeznünk, és itt az ideje végre kompromisszum nélkül a mennybe gyűjteni a kincseket, és úgy élni, ahogy Jézus élt.

   És ha ő pellengére állította korának hamis tanítóit, és képmutatónak nevezte, akkor a tanítványától sem nagy baj, ha ugyanúgy fedd. Mert amikor ezt teszem, mindig látok embereket felébredni, kijönni a rendszerből, és megerősödni: végre valaki kimondja, és elkezdenek valóban a tanítványság útjára lépni. Csak azt teszem, amit Pál is: bemegyek a zsinagógába, ott evangélizálok, és néhány ember kijön velem a hamis vallásos rendszerből. Hogy ezért Pált megkövezték? Ez természetes.

   Számomra a "gyülekezetek" ugyanolyan evangélizációs terep, mint a világ, mert egyáltalán nem automatikus, hogy akik hozzád járnak, újjá vannak-e születve, csak mert hétről hétre fizetik neked az amúgy nem biblikus tizedet. De ez egy másik téma lehetne.

   Szóval igen, ha van kedved, beszélgessünk, csak arra kérlek, te is mondd el azt az imát, ami az én életemet gyökerestül megrázta: „Istenem, szabadíts meg és ne hagyj meg engem semmiféle hazugságban, amit eddig valaha is elhittem.” Ez kemény ima, de Isten azokra fogja küldeni a megtévesztés erejét, „akik nem fogadták be az igazság szeretetét” -- 2Thessz 2. Tehát kötelességünk kérni Istent, őrizzen meg mindenféle hazugságtól és emberi hagyományoktól, Krisztus-hamisítványoktól.

   Számomra az a szeretet, hogy ezt elmondom neked, vállalva azt, hogy ezért esetleg utálni fogsz.

   Attila

   Törlés
  2. Ismét üres vádaskodásba merülsz ki, valószínűleg kemény eledel számodra azt kimondani: "Áldott aki az Úr nevében jön!" - inkább kárhoztatod azt, aki az Ő nevében jön. A blogodnak inkább azt a címet kéne adnod: "te.is.kárhoztató.leszel.stop." :) Na de vegyük sorra vádaskodásodat, szemmel láthatólag ez éltet téged:

   "lemondanál a titulusodról ("én vagyok a pásztor") és egyszerűen elkezdenél "testvér" lenni" - kedves Attila, én csak egy egyszerű ember vagyok, akit az Úr Szent Szellemével való betöltekezés annyira radikálisan megváltoztatott, hogy elhatároztam, ha Jézus mindenét odaadta értem, az egész életét, akkor én is leteszem az életemet az Ő lábai elé, és életem végéig Neki fogok élni és szolgálni. Ilyenmódon nekem semmiféle titulosom nincs, a gyülekezetben sem pásztornak szólítanak, mégcsak nem is "testvérnek", hanem nevemen, Dánielnek, az Úr is nevemen szólított, hála Neki!

   "A kárhoztatás nem az én dolgom. Jézus ezt úgy reagálta le: nem én kárhoztatlak, hanem az ige, amit kimondtam, kárhoztat titeket."- csakhogy te kárhoztatsz, és szembemész az Igével, majd idézek is Igét, hiszen a lényeg nem az, hogy te vagy én mit gondolok akár a titulosokról, hanem hogy az Ige mit mond erről.

   " mondta, amit hallani akartak. Ha a tanítványa akarsz lenni, akkor neked is le kell állnod azzal, hogy azt hirdeted, ami az embereknek tetszik" ???? - ezt vajon melyik Igehirdetésemre mondod, hiszen én mindig az Ige alapján beszélek, és az Ige köré rendezem a gondolatokat. Az viszont tény, hogy az Igét az emberek számára érthetően kell elmondani, ahogy azt Jézus tette, és SOKASÁG hallgatta, az ő nyelvükön szólt, példabeszédekben.

   "Gyere ki a kuckóból," - milyen kuckóra gondolsz? Honnan veszed a bátorságot bárkit is kioktatni, kárhoztatni, akit nem is ismersz? Nem félsz attól, ahogy az egyik hozzászóló is célzott rá, hogy az Úrral találod szembe magad? Hiszen az Úr megvédi a gyülekezetet is (mely az Ő szeme fénye), és megvédi mindazokat is, akik Neki élnek, és Őt szolgálják. Hadd beszéljek egy kicsit magamról, hogy megismerj, és utána kezdj kárhoztatni. Holnap reggel 6.00-ra imaórára megyek a gyülekezetbe (reggeli imaórákat tartunk, az elmúlt hetekben mindennap hétköznap, és imádkozunk azért, hogy tömegek térjenek meg és rázza fel Jézus Debrecent és ezt az országot), onnan megyünk munkába/iskolába. Hétköznap kimegyünk az egyetemisták közé, bizonyságot teszünk az Úrról nekik, múlt héten kettőt is az Úrhoz vezettünk, ma egyikőjük már itt volt a gyülekezetbe (a másik Pestre kerül, de lelkére kötöttük, hogy keressen gyülekezetet ott, és ő már kifejezte, hogy másokat is az Úrhoz szeretne vezetni). Emellett gyülekezeteket plántálunk, evangélizálunk, utcai alkalmakat tartunk, romák között szolgálunk, evangélizálunk, szerdán Bpestre megyek, mert az Úr oda is küld. A múlt héten is voltam Bpesten, a Vajdahunyad váránál rengeteg tursta volt, különféle nyelveken beszéltek, és az Úr szólt hozzám, úgyhogy vissza fogok oda is menni, és megállok majd az utcán a turisták tömege között, és angolul fogom hangosan hirdetni feléjük az evangéliumot. Isten jelenléte és ereje pedig le fog szállni, ahogy azt számtalan hasonló helyzetben megtapasztaltuk.

   Törlés
  3. "építünk egy házat" - bár építenénk, de nincs pénzünk rá :)

   Amit pedig a dicsőítésről írsz, az annyira Ige-ellenes, hamis tanítás, hogy nem is kívánok reagálni rá, olvasd el a Zsoltárok könyvét és a Jelenések könyvét, és gondolkozz el azon, hogy az Ige miért mondja vajon, hogy Isten a dicséretek között lakozik.

   "Ő se csinált ilyet soha" - már hogyne csinált volna. Mi pontosan Őt követjük, és azt tesszük, amit Tőle látunk. Ő is kiment az utcákra, persze hogy mi is kimegyünk. Ő is bement a zsinagógákba, sőt azt is olvassuk, hogy korán reggel felkelt és bement a Templomba, és sokaság hallgatta Őt. Mi is ugyanezt tesszük.

   "A földi kincsgyűjtést be kell fejeznünk." - na, ezt is egy olyan embernek mondod, akit 4 gyermekével együtt kilakoltattak, mégsem zúgolódtam Isten ellen, mégsem panaszkodtam az embereknek, az Úr szolgálatát úgy folytattam tovább, mint azelőtt, továbbra is Benne bízva. A kocsimat rengeteget használtam szolgálatra, és az utóbbi időben rengeteg probléma feljött benne, a feleségemmel leborultunk az Úr elé, imádkoztunk, mert semmi pénzünk nem volt se másik kocsira, se megcsináltatni. Az Úr pedig megajándékozott egy új mikrobusszal, amit álmainkban sem gondoltunk volna. Az Úr oda fog állni az Őt szeretők mellé, ezt te Attila sem fogod tudni soha megakadályozni.

   Nézzük akkor az Igét a "titulusokról". Pál folyamatosan használta "titulusát", és apostolnak szólította magát leveleiben, nem szégyelte, nem kendőzte el, hiszen Isten hívta el. Ha az Úr hívott el valakit apostolnak, pásztornak, evangélistának, prófétának, tanítónak, és ezt használja, akkor Attila szégyeld magad, hogy te ebben felelősségre vonod! Teljesen igei ezt használni.

   "És Ő adott némelyeket apostolokul, másokat prófétákul, ismét másokat evangélistákul, vagy pásztorokul és tanítókul." (efézus 4,11) - Tehát Isten ajándékai a pásztorok is, szégyeld magad a pásztor-ellenességedért, Isten ajándékát gyalázod ezzel!

   Igében Kóré, a lázadó Mózesről, és Áronról: "Elegünk van belőletek! Miért emelitek magatokat az Úr gyülekezete fölé?!"

   Attila: "már márkás testvéreknek képzelitek magatokat, és sokkal nehezebb megaláznotok magatokat, amikor korrekcióval jön valaki felétek" - hát Kóré épp hasonló korrekcióval érkezett Isten felkent szolgája felé.

   És ha azt gondolod, hogy az Isten szolgáinak támadása, kárhoztatása nem bűn, akkor nézd meg Mózes és Áron könyörgését "Ó Isten, aki lelket adsz minden testnek! Miért haragszol az egész közösségre, holott csak egy ember vétkezett!" Ne haragudj, de bűn az amit csinálsz! Te itt Isten ajándékát kárhoztatod, az Ő szolgáinak esel neki, és meg kell térned a kárhoztatás és megtévesztés szelleméből!

   "ha van kedved, beszélgessünk" - nincs kedvem hozzá, felfuvalkodott vagy, magadat emeled fel, másokat lehordasz, az Úr jelenlétében le kell raknod a kárhoztatást, ítélkezést, megtévesztést, meg kell alázkodnod, és a legnagyobb áldás az lenne számodra, ha beépülnél egy egészséges, életteli gyülekezetbe, és alárendelnéd magad az ottani vezetésbe (na ez az igazi kihívás neked, ezért hagytad ott szerintem a gyülekezeti életet). Nézd meg Uzzijá királyt a Bibliában, amíg "Istent kereste Zekarjá idejében, aki istenfélelemre tanította, és amíg az Urat kereste, sikert adott neki Isten." - neked is kellene valaki az életedben, aki istenfélelemre tanít, és ha lesz ilyen, akkor lesz áldás rajtad, mert az az ember segíteni fog neked kijönni az ítélkezésből és kárhoztatásból.

   Na lássuk, te hogy veszed a korrekciót...

   Törlés
  4. Kedves Dániel. Végigolvastam a két hozzászólásodat. Látom benned a jószándékot és a naivitást, és nem leszólni akarlak, de nálad a„vak vezet világtalant és mindketten verembe esnek” esetével van dolgunk.

   Miért mondom ezt? Mert ahogy olvastam a soraidat, látom, hogy Jézist akarnád követni, de annyira tele vagy ószövetségi gondolkozással, hogy az fájdalmas.

   Amikor a gyenge pontodra tapintottam (kuckó), akkor felment benned a pumpa. Tudod, a kuckózás nem Jézus követése, hanem akármennyire is fáj, de a babiloni katolikus rendszer van benned. Még ha nem is tudsz róla, amit csinálsz, annak zöme katolicizmus, és nem Jézus követése.

   Az, hogy kimész az emberekhez, és "Jézushoz" akarod vezetni őket, szép, de ott rontod el, hogy utána be akarod építeni őket a rendszerbe.

   Onann is látszik, hogy gyenge pontodra tapintottam, hogy először azt a látszatot kelted, mintha nem számítana a titulus, aztán mégis előjössz a tipikus karizmatikus megfélemlítő szöveggel, hogy én lázadó vagyok. Nem, nem vagyok lázadó, vannak lábmosó és alázatos őszinte testvérek, akiktől szívesen tanulok. Az efezusi érvelésed teljesen vakvágány, mert azok az ajándékok az egyház szolgálatra való FELKÉSZÍTÉSÉRE adattak, nem pedig a nekik való alárendelődésre.

   Amit a babliloni rendszer gondol az öt szolgálati ajándékról, teljességgel ellentéte az eredeti céljának. Mert ti magatok alá rakjátok az embereket mint valami piramisban, ahelyett, hogy tanítvánnyá tennétek őket.

   Az egy dolog, hogy kimentek az utcára evangéliumot hirdetni. Hány ember gyógyul meg, hányból űztök ördögöket, és hány ember dönt úgy, hogy megtagadja magát és felveszi naponként a keresztjét?

   Oké, hogy Jézust hirdetitek, de utána szépen beviszitek az embert a babiloni rendszerbe, és ez a ti bűnötök.

   Amit a dicsőítésről mondasz, azt is vallásos szemüvegen keresztül látod, ószövetségi mentalitással. A dicsőítés az, amikor valaki meggyógyul vagy kimegy a démon belőle, és az illető kezdi el magától dicsérni Istent. Nem pedig egy erőltetett, programozott kuckós "dicsőítés". Igen, a Mennyben majd fogjuk Őt dicsőíteni, de ott már nem lesz gond. Tudod, hogy ezek a dicsőítések nem sokat érnek, a démonok kifejezetten szeretik ezeket. De már jópár keresztényből űztem démont, karizmatikusból is. Ha annyira "szent" lenne a dicsőítés, hogy tudnak Isten jelenlétében a démonok mégis megmaradni és elbújni?

   Mondj, csak egy példát, amikor Jézus olyan istentiszteletet csinált, mint amit a hagyományos vasárnapi felállásban csinálnak az emberek?

   Tudod, jobb a pofon a testvértől, mint a hízelgő szó az ellenségedtől.

   Nevezz bárminek, kövezz meg, ölj meg, nem számít, akkor is szeretni foglak és az igazságot fogom mondani neked. Térj meg Babilonból, gyere ki a rendszerből, ne vegyél részt annak bűneiben és kezdj végre kompromisszumok nélkül úgy élni, mint Jézus tanítványa.

   Bizonyára van sok bizonyságod, amit elhiszek, mindannyiunknak van, mert Jézus jó és akárhol is tartunk, fog segíteni nekünk. Tévelygéseimben is vezetett az Úr engem, és mindig hűséges marad.

   De itt az ideje befejeznünk a "Jézus plusz rendszer" gondolkozásmódot, és a kuckózást, mert már nem sok időnk van hátra. Ideje felkészülnünk az antikrisztus alatti kizárólag Istenben bízó életre.

   Törlés
  5. Kedves Attila! Örülök, hogy végre visszafogottabban írtál, még akkor is, ha a rágalmazástól továbbra sem szűntél meg.

   "vak vezet világtalant esete" -írod rám. Ezt üres vádaskodásnak, Krisztus gyermekéhez méltatlan rágalomnak tudom be, és utasítom el azt, nem magam miatt, hanem a bennem lakó Krisztus miatt, akit te itt lekicsinyítesz, sőt meggyalázol, hiszen vaknak nevezed azt, aki Krisztussal találkozott, akinek az életét Jézus átformálta, újjá teremtette, Akivel én ma reggel is találkoztam, Akivel ma is beszéltem, Akinek a vezetését nap mint nap megtapasztalom. Nagyon kérlek, térj meg ebből, ez bűn, ÉPPEN EZÉRT KÉRTE JÉZUS: "NE ÍTÉLJ, HOGY NE ÍTÉLTESS!" - itt te ugyanis Jézus felett ítélkezel, Vele kerültél szembe, az Ő munkáját ítéled vakságnak. Nem én számítok ugyanis valamit, hanem a bennem (is) lakozó Krisztus, Ő minden mindenekben! Amit teszek, miatta teszem, Őérte élek, Ő az első az életemben, Őt szeretem, Őt imádom, Őelőtte hajtok fejet.

   Na, és akkor nézzük Jézus munkáját (magadat is megvizsgálhatod, vajon teszed-e ezeket, nem mintha én ítélkezni akarnék feletted):

   - Jézus kora reggel elment imádkozni - mi is ezt tesszük, ma is ezt tettük, holnap is megyek reggel 6.00-ra a gyülekezetbe imádkozni a tesókkal.
   - Jézus virrasztott - mi is gyakorolni kezdtük a virrasztást, egy péntek éjjel a gyülekezetben maradtunk virrasztani, imádkozni, hálát adni, dicsőíteni Őt!
   - Jézus szertejárt Izráelben - mi is gyakoroljuk, csak a múlt héten több mint 1600 km-t utaztam építeni az Ő országát
   - Jézus bement a templomba, a zsinagógákba - mi is gyakoroljuk
   - Jézus tanította a sokaságot, foglalkozott a tanítványaival - mi is gyakoroljuk, szervezünk nagyobb alkalmakat, utcai alkalmakat, és tanítványokat képzünk, segítünk a megtérőknek növekedni, segítünk mindenkinek beállni az Ő szolgálatába
   - Jézus gyógyított - mi is imádkozunk gyógyulásért, és nem mindennapi csodákat tapasztalunk meg (pl. valaki decemberben utolsó stádiumos rákos betegként már a temetését készítette elő, már morfiumot kapott, ereje már nem volt jönni a gyülekezetbe, de kérésére kocsival elvittem, imádkoztunk érte, és minden rákos daganat eltűnt a testéből, a mai napig él, és biciklivel jár gyülekezetbe!) - viszont nem a csodákkal dicsekszünk, hanem Jézus Krisztussal!!!

   "a tipikus karizmatikus megfélemlítő szöveggel, hogy én lázadó vagyok" - hűha, milyen karizmatikus szöveggel jöttem? Én Isten Igéjét idéztem, Mózes karizmatikus volt? Isten Igéje igazság, akár elfogadod, akár nem.

   Abban meg szégyeld magad, hogy a gyülekezetet, a gyülekezeti életet, azt a szolgálatot, amit mi is a Jézus nevében végzünk, te babiloni rendszernek degradálod le. Itt ismét az Úrral kerültél szemben, ezzel Őt gyalázod. Ő nem mond ellent magának, Ő az Igéjéhez hű marad, és Ő mondta, hogy ahol ketten-hárman összejönnek az Ő nevében, Ő ott lesz. Mi is az Ő nevében jövünk össze, az Ő nevében megyünk az utcára, az Ő nevében megyünk a falvakba, városokba, az Ő országát építjük. Ne próbáld úgy beállítani az Urat, mintha Ő nem lenne hű Önmagához. Ő igenis megjelenik ott, ahol az Ő nevét segítségül hívják! És Ő az aki a mi gyülekezetünket is kormányozza, irányítja, mi Őalá rendeljük magunkat, tévedsz akkor, amikor azt gondolod hogy emberek alá kell magunkat alárendelni. Ugyanakkor teljesen természetes hogy a gyülekezetben egymást különbnek tartjuk, tiszteljük egymást, nem gyalázzuk azokat, akik szolgálnak, sőt Krisztust látjuk bennük, és Krisztust igyekszünk mindenkiben meglátni a gyülekezetben!

   Törlés
  6. Még egyszer: a gyülekezet Krisztus teste, és ennek a testnek sok tagja van, különböző elhívással, egyik nem nézheti le a másikat, de ha a Testet támadás éri, akkor Krisztust éri támadás, és mindannyian megvédjük azt, sőt Krisztus is megvédi azt! Ezért nagyon veszélyes az amit csinálsz, mert te az Ő testét támadod, és ezzel Őt magát! Sürgősen járulj az Ő királyi széke elé, amely egyben a kegyelem királyi széke is, borulj le elé, tarts bűnbánatot még ma, mert az Ő irgalma nap mint nap megújul, és a töredelmes szív előtte kedves ajándék!

   Befejezésül hadd írjak neked a legutóbbi vasárnapi istentiszteletünkről. Fantasztikus alkalmunk volt. Miért? Mert Isten jelenléte kiáradt a szívekre. Magam is meglepődtem mennyien jöttek előre az alkalom végén. És tudod miért? Mert új életet akartak kezdeni az Úrral! Mert le akarták rakni bűneiket az Ő jelenlétében! És ennek örülni is fogok mindig is, sem te, sem más nem akadályozhat meg ebben, mert én VILÁGOSAN TUDOM, teljes meggyőződéssel, hogy ott akkor is Krisztus volt jelen közöttünk, és Ő cselekedett! Az alkalmon a testvérek bizonyságaiban is Ő jelent meg, a jegyespár beszámolójában is, ahogy elmondták nekünk hogyan vezette az Úr őket egymáshoz, szintén az Úr jelenlétét láttuk! És mindezért Neki adunk dicsőséget, hiszen ez az Ő munkája, nem a miénk! Mi csak cserépedények vagyunk, amelyekbe Ő az ő kincsét elhelyezte, mi könnyen összetörünk, de az Ő szeretete örökké megmarad!

   Törlés
  7. Még minding nem haltál meg magadnak. Még mindig nem Krisztust látom benned, hanem egy védekező óembert. Ideje keresztre menned, Kriszt Dániel.

   Törlés
 3. Kedves Attila.Olvasva írásod csak arra szeretném felhivni a figyelmed hogy Jézus idejében pont a vallásos emberek nem ismerték fel a messiást sem szellemét.nem azt mondom hogy nincs igazad de azt sem hogy igazad van.Sokat beszéltél Heidi ellen.a kérdésem az hogy arrol is tudnál beszélni amit Afrikában tesznek az emberekért már több mint husz éve.vagy az mind az ördögtöl van?Jézus azt mondta hogy a gyümölcseikről ismeritek meg őket...

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Kedves Névtelen,

   engem sosem győz meg, hogy ki mennyire jó, és milyen sok jót tesz. Történetesen maga az antikrisztus is épp egy jó ember lesz, aki sok jót fog tenni.

   Az evangélium lényege, hogy az ember GONOSZ, és ezért kell a megváltó.

   Engem nem Heidi Baker jósága érdekel, hanem az üzenete, amit hirdet. Teréz Anya sem érdekel, ki is derült róla, hogy maga sem hitte, hogy mentve van, épp ezért, kompenzálásból, félelemből tette a sok jót. Ez pedig a cselekedetek általi üdvösség lenne, ami pontosan az evangélium ellentéte, tkp. ez a római katolicizmus lényege.

   Tehát: nem érdekel, mit csinál Heidi Baker, mint ahogy a krisnások sok jócselekedete sem érdekel. Úgyhogy ez az érvelésed kizárva.

   Maradjunk ennyiben.
   Maradik tisztelettel:
   Váradi Attila

   Törlés
 4. Kedves Attila!

  Köszönöm, hogy sok-sok elgondolkodtató írásoddal arra késztetsz bennünket, hogy összevessük hitünket, gondolatainkat és cselekedeteinket az Igével, hogy egyeznek-e azok az ÚSZ-el mind tartalmilag és formailag.

  VálaszTörlés