MyMenu1

TIPP: A cikkek alatt rákattinthatsz a kapcsolódó cikkekre is.

2011. február 11., péntek

Isten győzött!

Egy kis összefoglaló arra, hogy mi a fontos, aminek mindig benne kell lennie az evangéliumban (örömhírben), amit másoknak elmondunk:
Eszetekbe juttatom továbbá, atyámfiai, az evangéliumot, melyet hirdettem nektek, melyet be is vettetek, melyben állotok is, amely által üdvözültök is, ha megtartjátok, aminémű beszéddel hirdettem néktek, hacsak nem hiába lettetek hívőkké. Mert azt adtam előtökbe legfőképpen, amit én is úgy vettem, hogy a Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint; és hogy eltemették; és hogy feltámadott a harmadik napon az írások szerint. (1Korinthus 15:1-3)
Az evangélium jelentése: Győzelem. Isten győzelme. Krisztus győzelme. Ezáltal jutsz a mennybe, ha megtartod úgy, ahogy az van:

1. Krisztus meghalt a te bűneidért, (nem csak a világ, hanem a TE SZEMÉLYES bűneidért)
2. Eltemették
(valóságos hulla volt, katonai orvosi igazolással)
3. Harmadik napon feltámadt. (Saját erőből, testileg, nem szellemként, ami istenségét és tanítása igaz voltát bizonyítja)

Ez az evangélium magja, lényege, hatóereje. Aki ezt így változtatás nélkül elfogadja, örök élete van.

Innentől egy kicsit bővebb kifejtés következik az érdeklődőbbek számára.

Az evangélium maga JÉZUS (jó, de melyik, mert annyi "jézust" hirdetnek már)
Van a jehovás jézus, ő Mihály arkangyal, sátán testvére.
Van a mormon jézus. Ő csak egy istenné vált ember.
Van a muszlim jézus. Ő nem Allah Fia, ő nem támadt fel a halálból, ő csak egy próféta.
Van a zsidók szerinti jézus. Ő egy rabbi, egy tanító, egy mester, egy szerencsétlenül járt ember.
Van a reikisek és egyéb okkultisták jézusa. Ő csak egy csodadoktor volt.
Van az ateisták jézusa. Ő egy történelmi személy, aki egy jó és humánus ember volt.

Megtanulandó alapvető igeversek (a MENNYEI JOG c. tantárgyhoz) :)

-- Csak egy JÉZUS van. 
"Isten megjelent testben" 1Timó 3:16

-- Ez a JÉZUS miért jött el?
"Nincsen igaz ember egy sem" Róma 3:10 -- Így az az ember sem igaz ember, akivel beszélgetsz...
"A bűn zsoldja a halál" Róma 6:23 -- Elég egy záptojás az ételbe... Elég egy bűn az életbe, és elfogadhatatlan.

-- Jó, de ha KIJAVÍTJUK a bűneinket, az nem elég jó Istennek?
"Mint a megfertőztetett ruha, olyan minden igazságunk" Ézsaiás 64:5 -- Isten előtt a jócselekedet annyi, mint a (bocs, a hébert idézem:) véres női ruha. Magyarul: szentségtelen, undorító.

-- Hogyan lehet akkor JÓVÁ TENNI a bűnömet?
"Vérontás nélkül nincsen bűnbocsánat." Zsidókhoz 9:22 -- valakinek meg kell halnia.

-- HOGYAN tette Jézus jóvá a kereszten az én bűnömet?
"Azt, a ki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk..." 2Korinthus 5:21 -- helycsere. Helyettesítő áldozat. Ő vitte el a balhét. Ő vette magára a te jogos büntetésedet.
"Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, átokká levén érettünk." Galata 3:13 -- Átokká lett, hogy te ne légy átkozott az ítélet napján.
"...hogy mi Isten igazsága legyünk őbenne."  -- Isten tökéletesen igaznak fogad el téged, ha Jézusban vagy. Nem Jézus mellett, nem Jézus-szimpatizánsként, hanem őbenne, az Ő befejezett munkájában elrejtve.

-- Kell/Tudunk-e még valamit HOZZÁTENNI Krisztus munkájához?
"Mikor elvette Jézus az ecetet, ezt mondta: Elvégeztetett! Majd lehajtotta fejét és kibocsátotta lelkét." János 19:30 -- A megváltás be van fejezve! NEM LEHET HOZZÁTENNI.
"Mert egyetlenegy áldozatával örökre tökéletesekké tette a megszentelteket." Zsidók 10:14 -- Egyetlen áldozat. Nincs több eucharisztia, áldozás, ceremónia, stb... Nincsenek "szentté avatottak, boldogok, stb." Ha hiszel Jézus egyetlen áldozatában, Isten előtt te egy örökre tökéletes (végcélba, mennybe ért) szent vagy. (Szent: aki félre lett téve Istennek egy különleges célra.) Isten avasson téged szentté, ne emberi ceremóniák!!!

-- Mi MOTIVÁLTA Istent, hogy Jézust erre a brutális kínzóeszközre, a keresztre küldje?
"Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy ha valaki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen." János 3:16 -- Isten szeretett téged. Ezért adta halálra Jézust. Hogy ne a pokolba vesszél el, hanem örök életed legyen. Isten örök életet akar adni, nem poklot.

-- Kinek készült a POKOL?
"Távozzatok tőlem, ti átkozottak, az örök tűzre, amely az ördögöknek és angyalainak készíttetett." Máté 25:41 -- Eredetileg Isten a sátánnak és a démonoknak készítette a poklot. Ha átkozott maradsz (nem fogadod el, hogy Jézus lett átokká helyetted), akkor te is oda kerülsz.

-- DÖNTÉST kell hozni:
"Akik pedig befogadták őt, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek... akik Istentől születtek" János 1:12-13 -- be kell fogadni Jézust a szívedbe és akkor születsz meg Istentől, akkor leszel Isten gyermeke. Most még nem vagy az. Neked kell döntened.
"Az életet és a halált adtam előtökbe, az áldást és az átkot: válaszd azért az életet, hogy élhess" 5Mózes (Törv ism) 30:19 -- Aki nem dönt, az is dönt: marad a halálban.

Döntsd el, hogy ebben a Jézusban hiszel, és nem kell félned az ítélettől.

Kapcsolódó cikkek:

facebookos hozzászólás:

2 bloggeres hozzászólás:

  1. Jézus Krisztus a mi szeretett Megváltónk és Szabadítónk, aki itt járt köztünk a Földön, és megalapította az Ő Egyházát. Elhívott 12 apostolt, hogy azok hírdessék az Ő Igaz Evangéliumát, legyenek különleges tanui Jézusnak, és misszionáriusi munkájukkal szervezzék meg a szentek közösségeit, gyülekezeteit, amelyekben a szeretet, szolgálat és a hit cselekedetekben való megnyilvánulása jellemző.

    VálaszTörlés
  2. "Azt, a ki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk..." 2Korinthus 5:21

    Amikor ezt az Igeverset olvastam az jutott eszembe, hogy:

    A bűn az Istentől való elválasztottság. Jézus tette bűnné, azaz Jézusnak kellett megtapasztalnia az Istentől valóságosan is elválasztottság állapotát. Értünk, azaz azért, hogy az én bűneimet, az én Istentől való elválasztottságomat hordozta el Jézus a kereszten, hogy én bűn nélkülivé, azaz Istennel összekötötté váljak. Köszönöm Attila, hogy emlékeztetsz arra, hogy Isten győzött. Krisztusban elrejtve én ebben az Istenben élhetek, immár nem bűnben, hanem tisztán.

    VálaszTörlés