MyMenu1

TIPP: A cikkek alatt rákattinthatsz a kapcsolódó cikkekre is.

2011. február 25., péntek

Tűzszekerek

Bizonyára ismeritek a négy Oszkár-díjas Tűzszekerek c. filmet. (Internetes kapcsolattal megnézhető itt!)

A film két olimpiai futó megtörtént esetét dolgozza fel. Eric Isten dicsőségéért fut. Harold pedig inkább azért, hogy elismerjék őt az emberek és a társadalom. A film alapötlete nekem nagyon tetszik. Tényleg vannak olyan emberek, akik inkább Ericek, és vannak olyanok, akik inkább Haroldok. Illetve előfordulhatnak olyan helyzetek, amikor inkább Haroldként viselkedünk, mint Ericként.

Ezt az ellentétet már maga Jézus is megfogalmazta:
Hogyan tudnátok hinni ti, akik egymástól fogadtok el dicsőséget, de azt a dicsőséget, amely az egy Istentől van, nem keresitek? 1
Láthatjuk, hogy a baj nem a hitetlenséggel van, hanem azzal, hogy kitől várjuk a megbecsülést. Kinek akarunk tetszeni vagy megfelelni? Mivel sok embernek tetszeni sokkal nehezebb, mint egy Istennek, ennek meg is van az a hatása, hogy még az Istenbe vetett bizalmat is kiöli belőlünk. Mert úgy fogunk táncolni, ahogy a különféle emberi elvárások fütyülnek, és így egy elvárással teli istenképünk lesz egy önfeláldozó és szerető Isten helyett. *

Hasonlóan a Tűzszekerekhez, a Biblia is beszél egy olimpiai futóversenyről. Ám szemben a filmmel, ezen a versenyen csak az Ericek futhatnak, akik már Isten dicsőségére élnek. Tehát ezen a versenyen Harold nem vehet részt. Itt a futók a régi bűnös életüket otthagyva futnak a mennyei elhívás jutalmáért:
[...] azokat, amik hátam mögött vannak, elfelejtve, azoknak pedig, amik előttem vannak, nekifeszülve, a kitűzött cél irányában igyekszem az Isten felső hívásának pályadíjára Krisztus Jézusban. 2
Figyeljük meg, hogy már fut! Be van nevezve! Nem arról van szó, hogy elnyerje a mennyet, mint díjat. A menny ajándék, nem díj! Az ajándékot kapod, a díjat kiérdelmed. Óriási különbség! Ez a futóverseny arra való, hogy meghatározza a mennyei élet minőségét. A futó átfut a célon, csak nem mindegy, hányadikként. Ugyanígy, a mennyei futó, aki Krisztus Jézus edzősége alatt fut, ő is célba ér, csak nem mindegy, földi élete alapján milyen díjat kap.

Azok, akik magát a mennyet értelmezik jó és erkölcsös életük díjaként, azt állítják, hogy a versenyfutó díja a célszalagon való átfutás. Ki hallott még ilyen ostobaságot!? A futó azért fut a díjért, mert már be van nevezve. A megváltott ember is már tudja, hogy a mennybe jut (cél), ezért fut az ottani lét minőségéért (díj).

A valóság az, hogy akik erkölcsösködően beszélnek (hogy egy jó élettel talán kiérdemlem a mennyet), még csak be sem neveztek! Ők egy teljesen más versenyen futnak, más futópályán, más cél felé és más bíró előtt. A mennyei verseny részvételének feltétele ugyanis, hogy Krisztus Jézus tulajdonában kell lennünk:
[...] ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre. 3
Harold edzője a világ, az önmegváltás, az önmegdicsőítés, az emberek megítélése. Eric edzője az a Jézus, akinek feltétel nélküli megmentő szerelme indítja őt futásra. Eric hálából fut, amiért Jézus megbecsülte őt. Harold azért, hogy megbecsüljék. Az egyiknél a megbecsülés az indíóok, a másiknál csak a végcél.

Barátom, Isten felkínálta neked 2000 éve, hogy már ma megkapd az oly sóvárogva várt megbecsülést. Jézus a fordulópont az életedben. Ő az ajtó. Egy ajtón vagy kívül vagy, vagy belül. Ne állj meg a küszöbön! Lépj be rajta. Ne Krisztus mellett legyél. Ne vallásos/erkölcsös legyél. Ne szimpatizáns legyél. Lépj be az ajtón! Legyél Krisztusban! Ne a régi életedet tökéletesítsd! Figyeld meg még egyszer mit mond?
[...] ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre.
Nevezz be a mennyei futóversenyre Krisztus csapatába. A klubfelvételinél az átvizsgálónál le kell adnod a fémtárgyaidat Jézusnak. A régi bűnös életed kacatjait ott kell hagynod Nála. És amikor elindulsz a versenyen, új emberként egyre távolabb és távolabb fogsz kerülni régi életedtől, amit egyszer s mindenkorra elmúltnak fogsz tekinteni.

Hittel szólítsd meg Jézust, aki mivel feltámadt, ezért él, és hall téged:
Úr Jézus, szeretnék benevezni a Te csapatodba! Kérlek, vedd el régi életem kacatjait! Bűneimmel teli zsákom nélkül akarok futni egyenest azért a dicsőségért, amit Te adsz majd nekem a mennyben, miután átléptem a célt. Taníts engem, hogy földi életemben úgy fussak, mint aki az aranyért fut. Köszönöm bűneim bocsánatát és az örök életet!

Ha elmondtad ezt az imát, üdv a csapatban! Kezdd el olvasni a Bibliát az Újszövetségnél (hiszen új teremtés vagy) és megismered Isten életedre vonatkozó tervét (a futópályát). Csatlakozz be egy élő (nem: vallásos) közösségbe. Személy szerint a laza és fiatalos Golgota gyülekezetet ajánlom, de rád van bízva. Bibliás és laza emberek közé járj, ne szabály-központú vallásosokhoz. Ne feledd az alapelvet: Jézus szeret és megbecsül téged, nem pedig elvárásokat rak rád.

Fuss Jézus csapatában és megbecsült lesz az életed.

* Isten a tulajdon vérét ontotta érted, hogy örökre kivásároljon a bűn és a halál hatalma alól. - Apost. cselek. 20:28 és Zsidókhoz 9:12
1 János 5:44
2 Filippi 3:14 (Kecskeméthy István fordítása)
3 2Korinthus 5:17

Kapcsolódó cikkek:

facebookos hozzászólás:

0 bloggeres hozzászólás:

Megjegyzés küldése