MyMenu1

TIPP: A cikkek alatt rákattinthatsz a kapcsolódó cikkekre is.

2011. május 11., szerda

De

Kudarcaink, hibáink és tévedéseink miatt legtöbben tele vagyunk belső önvádlással, illetőleg a környezetünkből felénk áradó kritikával. Egyszer könnyes szemekkel ébredtem, mert azt álmodtam, a menny azért lesz tényleg mennyei hely, mert semmiféle vád nem fog minket soha többé érni se kintről, se bentről, se lentről. Kukkantsunk bele egy tipikus, mennyei bíróságon elhangzó párbeszédbe. Pál volt a vádlott, a tárgyalás arról szólt, alkalmatlan-e a tökéletes Isten szolgálatára...

A mennyei bíróság "Pál méltó-e a királyi szolgálatra?" c. tárgyalásának résztvevői:
Vádlott: Tarzusi "Pál" Saul
Ügyész: Törvény Önvád
Ügyvéd: Kegyelem Élet
Bíró: az örökkévalóság halhatatlan, láthatatlan Királya

A tárgyalás Pál apostol Timótheusnak írt első levele (1:12-17) alapján fogjuk közzétenni, Ravasz László fordításának feldolgozása által. Egy-egy idézet után a bírósági tárgyalásról jön a tudósítás:
Hálát adok a Krisztus Jézusnak, a mi Urunknak, aki engem megerősített, hogy hűnek ítélt és szolgálatára rendelt...
Bírósági tudósító: A mennyei bíróság nagyban különbözik a földiektől: először hozzák meg az ítéletet, és utána kezdődik meg a tárgyalás. Az ítélet elhangzott: Pál megbízható ember. Törvény Önvád kapja meg a szót, hogy tiltakozzon az ítélet ellen:
... jóllehet előbb káromoltam, üldöztem és bántalmaztam Őt ...
Törvény Önvád: Felség, álljunk meg egy percre: hogyan alkalmazhatnád őt? Hát káromolt téged, ellenséged volt, lázadt ellened! Nem alkalmazhatod őt! Ítéld el! Megszegte a törvényt: "Isten nevét hiába szádra ne vedd!" Halálra méltó, nemhogy szolgálatodra, óh, Király!

Bírósági tudósító: Most Kegyelem Élet kapja meg a szót a vádlott védelmére:
... de könyörült rajtam, mert tudatlanul cselekedtem ...
Kegyelem Élet: Tudatlanul cselekedett. Emlékszel, Atyám, mit kértem Tőled a kereszten? "Bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek." Tehát könyörültél rajta.
... a hitetlenség állapotában
Törvény Önvád: Hitetlen volt! "Istennek lehetetlen hit nélkül tetszeni!" Halál rá!
De azután szerfelett megsokasodott a mi Urunk kegyelme a Krisztus Jézusban való hittel és szeretettel.
Kegyelem Élet: "Ami embernek lehetetlen, Istennek nem, mert Istennél minden lehetséges." "Ahol megsokasodik a bűn, ott sokkal inkább kiárad a kegyelem." Tudom, hogy hitetlen volt, ez az ő hiányossága volt, ezért adtam neki hitet azáltal, hogy szerettem Őt. Ugyanis akit szeretnek, az felszabadul a bizalomra afelé, aki szereti őt. Azért szerettem őt a kereszten, amikor meghaltam érte, hogy most már tudjon hinni Bennem. Tehát ejtve van ez a vád is.

Bírósági tudósító: A teremben nagy csend lett. Törvény Önvádat kérdezték, hogy van-e valami ellenvetni valója. Mivel nem volt, ismét Kegyelem Élet kapta meg a szót.
Igaz beszéd ez, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött a világra, hogy megtartsa a bűnösöket...
Kegyelem Élet: Nem azért jöttem, hogy elítéljem a bűnösöket, ahogyan az orvos sem azért megy ki házhoz, hogy megölje a pácienst. Nem azt küldik a kórházba, aki már egészséges, így én sem azokért haltam meg, akik szentek, jók, erkölcsösek és makulátlanul betartják a törvényt. Azért jöttem, hogy megmentsem az elveszetteket: "Mentsd meg azokat, akiket halálra visznek, és ne fordulj el azoktól, akiket a vesztőhelyre hurcolnak!"
... a kik közül az első vagyok én... 
Törvény Önvád: Állj! Ez azért már mégis csak sok! Ő a legnagyobb bűnös! Egy kis bűnösért még meghalhatsz, de egy istenkáromló gyilkos öntelt emberért nem! Ez botrányos!

Bírósági tudósító: A teremben teljes hangzavar támadt, mire a Bíró "Csendet!" parancsolt, majd megadta a szót Kegyelem Élet részére.
De Jézus Krisztus azért könyörült rajtam, hogy elsősorban bennem mutassa meg az Ő teljes hosszútűrését, és én példaképe legyek azoknak, akik majd hisznek őbenne az örök életre.
Kegyelem Élet: Minél nagyobb bűnösön könyörülünk, annál nagyobb bátorítást tudunk mutatni a magukat "kisebb" bűnösöknek tartók számára is. Mert ezt fogják gondolni: Ha rajta könyörült, és őt is szereti, akkor dicsőség a Királynak! Nekem is van esélyem!

Bírósági tudósító: A Király Törvény Önvádhoz fordult, aki jelezte, hogy nincs több ellenvetése. Ezután a Király a vádlottat eképpen szólította meg:

Király: Megigazított, van-e valami szava az elhangzottakhoz?

Bírósági tudósító: Megigazított Tarzusi Pál hálatelt szívvel torka-szakadtából a következőt kiáltotta:
 Az örökkévaló Királynak pedig, a halhatatlan, láthatatlan egy Istennek, tisztesség és dicsőség örökkön örökké...
Megigazított Tarzuszi Pál: Óh, nemes Király! Köszönöm, hogy megtanítottál a "De" szó jelentésére, hogy megtanuljak ellentmondani Törvény Önvádnak. Dicsőség neked, hogy most már tudhatom, szabad vagyok, és nem hogy vádolsz és elítélsz, még ezen felül méltónak is ítéltél engem arra, hogy Felségedet szolgáljam, aminek örömmel teszek eleget.

Király: A tárgyalást ünnepélyes zárszómmal berekesztem:
"Dicsőséges dolog a Törvényt szolgálni, vagyis rábizonyítani az emberekre bűneiket, és elítélni őket. De sokkal dicsőségesebb az a szolgálat, amely Isten számára elfogadhatóvá teszi az embereket!" (2Korinthus 3:9, Egysz. ford.)
... Ámen!

Fogadd el Kegyelem Élet "de" szavát Törvény Önváddal szemben és nyugodt lesz az életed.

Kapcsolódó cikkek:

facebookos hozzászólás:

0 bloggeres hozzászólás:

Megjegyzés küldése