MyMenu1

TIPP: A cikkek alatt rákattinthatsz a kapcsolódó cikkekre is.

2011. május 12., csütörtök

Mese a tizedről - 4. Malakiás (Átok?)

Most egy kicsit górcső alá vesszük a Biblia leginkább félreértelmezett részét. Már érzem az üldöztetés szelét. :) Csak úgy visszacseng a fülemben: "kirekesztenek titeket a zsinagógákból..." Ajjaj, hány pásztornak fog ez fájni. Előre is bocs, ne engem, az Igét üldözzétek. Malakiásból több cikket fogok írni, egyidejűleg csak egy-egy nézőpontra koncentrálva, ahogy Pál apostolnak is szép sorjában hullottak le a pikkelyek a szeméről, mire meglátta Anániást.

Bizony, Anániás neve: Jahve kegyelme. Tehát Pál Isten kegyelmét látta meg, de csak miután az összes pikkely lehullott a szeméről.1 Így hát hirdetem én is Isten kegyelmét, míg szép sorjában lehullnak a pikkelyek a Gamáliel Teológián2 tanult tizedtanítók szeméről.

Tudjátok, hogy Jézus ismeretének páratlan gazdagságához képest galambganéj a tized? Egyenest bűzlik ez az izzadságszag a kegyelem illatához képest... Ezt nem én mondom, hanem Pál a börtönből a filippieknek...3

Most azzal a problémával fogunk foglalkozni, hogy némely pásztorok szerint, ha valaki nem fizet rendszeresen tizedet a gyülekezetben, átkozott lesz az élete. (Az enyhébb verzió szerint nem lesz eléggé áldott, stb.)

No vegyük akkor pásztoraink kedvencét, a Malakiás 3:10-et, a 8-as verstől:
8 Szabad-e embernek Istent megrövidíteni, ahogy ti engem megrövidíttek? És azt mondjátok: Miben rövidítünk meg? A tizedben és az emelékáldozatban. 9 Átokkal vagytok ti megátkozva, és engem megrövidíttek, ti, egész nemzet! 10 Hozzátok be az egész tizedet a tárházba, hogy legyen élelem házamban; kísértsetek csak meg engem ezzel, azt mondja a Seregek Ura, nem nyitom-e meg nektek az ég csatornáit? És áldást öntök ki rátok elégségig; 
Mielőtt belemennénk a részletekbe, mert sok van, a lényeggel kezdjük. Vegyük észre a tipikus mózesi sémát: áldás, ha jó vagy, és átok, ha rossz. Zsinagógabeli tanítóink szeretik az "Áldás és átok" című meséket. Ahogy az Apostolok cselekedeteiben is hangzik: "Mózest minden városban tanítják."4 Így hát én meg a kegyelmet fogom hirdetni, mint hiánycikket a pogányoknak.

Kezdjük az elejénél. Volt sok fa, meg két jelentőségteljes fa. Az egyik az élet fája volt, a másik meg a jó-rossz tudásának fája. (Fája fejem ettől a sok fától.) Nem rémlik valami? Az élet fája Jézus, a jó-rossz fája meg a törvény. (Erről a "jó-rossz" párosról nekem az "áldás-átok" jut eszembe az 5Mózes 28-ból.) Jézus életet hoz kegyelemből, a törvény meg halált a be nem tartókra. Lehet választani. Szóval, nekem komoly bajom van ezzel az áldás-átokkal. Inkább megyek az élet fájához enni. Bocs. Nem szeretem a kígyókat. :)

Tudjátok, mennyi múlik egy betűn? Az Újszövetségben nem Mal 3:10, hanem Gal 3:10 szerepel! Amíg Mal 3:10 a Jó és rossz tudásának fája, addig  Gal 3:10 az Élet fája! Nem Malakiás, hanem Galaták:
10 Mert akik a törvény cselekedeteiből vannak, átok alatt vannak, mert meg van írva: Átkozott mindenki, aki meg nem marad mindazokban, melyek megírattak a törvénynek könyvében, hogy cselekedje azokat. 11 Hogy pedig a törvény által senki sem igazul meg Isten előtt, nyilvánvaló, mert az igaz ember hitből él. 12 A törvény pedig nem hitből van, hanem: Amely ember cselekszi azokat, élni fog azok által. [Törvény = áldás és átok, jó és rossz tud. fája] 13 Krisztus váltott meg minket a törvény átkától[Malakiás 3:10]átokká lévén érettünk (mert meg van írva: Átkozott mindenki, aki fán függ); 14 hogy a pogányokra az Ábrahám áldása Krisztus Jézusban jöjjön el, hogy a Lélek ígéretét a hit által vegyük [Jézus = átokmentes áldás, élet fája](Kommentár tőlem.) 
Hoppá! Mit is látunk? Ismét áldást és átkot, csak kicsit másképp! A törvény átkai az Újszövetségben Jézusra kerültek! Mind! Az áldás pedig ránk! És ha nem vagyok elég egyértelmű? Akkor jöjjön a 2Korinthus 1:20 is!
Mert Istennek valamennyi igérete őbenne lett igenné és őbenne lett Ámenné az Isten dicsőségére mi általunk.
Röviden: minden feltételes áldás Jézusban lett igenné (elérhetővé) és ámenné (beteljesítetté), hogy mi hálásak lehessünk és szeretetéért dicsőítsük Istent. Az átkot Jézus elvette, így számunkra csak az áldás maradt. Nem, nem vagyok gazdagság és egészség mániás! Biblia-mániás vagyok! Fogd a régi feltételes törvényeidet, és szépen helyettesítsd be a feltétel helyére Jézust! Mondok egy példát: "Ha megtartjátok" helyett az újszövetségi hívő így olvassa: "Mivel Jézus megtartotta." És így tovább...

Az ószövetségi zsinagóga-gyülekezet azért átkozott, mert a sok törvényszegés miatt átok alá kerülnek, ha nem tartják be a teljes törvényt. Elég csak egyet is megszegni, és máris jönnek a démonok. Ajjaj!

Az újszövetségi kegyelem-gyülekezet meg azért áldott, mert Isten feltétel nélküli szeretetében és a "megigazultság" állapotában vannak: "Ez a pohár az Új szövetség az én véremben." -  hangzik el minden úrvacsorakor, mikor megemlékezünk Jézus haláláról és feltámadásáról.5 Nem a törvényben, hanem "a véremben" - mondja Jézus! A kettőt nem lehet mixelni, mert a régi vallásos merev tömlőt szét fogja repeszteni az újbor pezsgése!7 Tehát, kétféle "kereszténység" próbál létezni. A hamisítvány és az igazi. Az ószövetségi (áldás és átok) és az újszövetségi (Jézus vére). Ehhez nagyon fontos megérteni, hogy az evangélium Isten ereje a hívőnek üdvösségre, mert Isten abban adja át az Ő saját igazságát a bűnös embernek.Ismétlem: Isten neked adja a saját igazságát.

Remélem, kezded érteni! Te annyira igaz ember vagy, mint amennyire igaz Isten, mert hiszel Jézus helyettesítő áldozatában. Ő vitte el a te átkaidat. Tudod, a poklot, meg ilyeneket. Azért mész a mennybe, mert "sajnos"* csak az áldás maradt, miután eltörölték az átkot. Azért vagy áldott, mert Jézus elvitte az átkot. Így szegény sátán nem tud mivel vádolni és neked sincs sok választásod, hova kerülsz, ha már egyszer Jézusba vetetted a bizalmadat...  Ez hihetetlenül jó hír, nem? 

Nos, szerinted mi történt a tized-nem-fizetés átkával a Malakiásból? Ajjaj, azt hiszem, ezzel a Jézussal még sok bajuk lesz a zsinagógai elöljáróknak...

(Pszt, ha nem akarod őket megbotránkoztatni, szeretetből adj nekik tizedet, jó? De ez maradjon köztünk. Tudod, Pál is körülmetélte Timóteust, amikor bevitte őt a jeruzsálemi templomba. De tudd, hogy nem leszel átkozott, ha nem fizetsz tiezedet. Jézus elvitte a balhét, hát nem egy jó hír ez? De alkalom után esetleg menj oda a pásztorhoz, és javítsd ki a sajtóhibát: tudod, nem Mal 3:10, hanem Gal 3:10.)

Jézus kifizette a tizededet, tehát nyugodt lehetsz a gyülekezeti tizedszedéskor.

* sajnos csak az áldás maradt: az átokmentes életet elképzelni nem tudó, és a híveket átkokkal kiskorúságban tartani akaró zsinagógai elöljárók számára ez rossz hír
1 Apostolok cselekedetei 9:18
2 ApCsel 22:3
3 Filippi 3:8
4 ApCsel 15:21
5 1Korinthus 11:25
6 Róma 1:16-17
7 Márk 2:22

Kapcsolódó cikkek:

facebookos hozzászólás:

0 bloggeres hozzászólás:

Megjegyzés küldése