MyMenu1

TIPP: A cikkek alatt rákattinthatsz a kapcsolódó cikkekre is.

2011. október 26., szerda

Az üdvösség ingyenes ajándéka

Isten Jézus Krisztus személyében egy ajándékot adott a világ számára: mindenki, aki hisz benne, örök életet kap.

Az üdvösség ingyenes ajándéka mögött Isten szeretete áll, Isten irgalmát fejezi ki és kegyelmét mutatja be. Hit által lehet a miénk.*
Hiszen kegyelemből van üdvösségetek (mentett meg és adott örök életet Isten) a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. (Efezusiakhoz 2:8-9)
Sok keresztény számára ismerős ez az elv, hogy kegyelméből mentett meg Isten, de vannak, akik elsiklanak afölött, hogy ugyanennyire fontos és igaz az is, hogy a kegyelem erősít meg minket a továbbiakban is az Istennel járásban, ahogy keressük az Ő tervét életünkre. Kegyelemből adja nekünk Isten az ő erejét, hogy már ebben az életben békességet és örömet tapasztaljunk.
De ő ezt mondta nekem: "Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz." Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy a Krisztus ereje lakozzék bennem (nyugodjon meg rajtam). (2Korinthusiakhoz 12:9)
Isten kegyelme ment meg és erősít meg minket! Ahogy Lélekben járunk, egyre inkább megtapasztaljuk Isten gazdagságát Krisztus költségére. Krisztus Elvette GYalázatomat, Ezért Lehet Enyém Mindene. A kegyelem fantasztikus!
Hiszen kegyelemből van üdvösségetek (mentett meg Isten) a hit által... (Efezus 2:8)
A megváltás egy szellemi dolog, mert hit által lesz a mienk, ugyanakkor Isten kegyelme tette befejezetté és elérhetővé számunkra. Kegyelemből megváltottnak lenni azt jelenti, hogy a kegyelem az oka. Ez teljesen mást jelent, mint az, hogy hitből megváltottnak lenni, vagyis, hogy a hitünk az oka. Nem mindegy, hogy maga a hitünk vagy pedig a kegyelem megváltásunk forrása (és ehhez a hitünk csak a csatorna). Ha hitünk okán lennénk megváltva, ezzel a megváltást egy önerőből elérhető megtapasztalássá tennénk. De Isten szándékosan a kegyelem elvét választotta, mert ez részünkről semmiféle erőfeszítést nem igényel.
Hiszen kegyelemből van üdvösségetek (mentett meg Isten) a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. (Efezusiakhoz 2:8-9)
Ha lenne akár csak egy dolog is, amit tenned kellene a megváltásodért, akkor lehetőséged lenne a dicsekvésre, csakhogy Isten ezt egy ingyenes ajándékká tette. Pál apostol a három különféle ógörög szó közül bármelyiket választhatta volna az ajándékra. De ő azt választotta, amelyik a lehető leginkább fejezi ki, hogy ez az ajándék ingyenes.

Köszönjük az Úr Jézus megmentő kegyelmét!

Üdvösségedet tekintsd kizárólag Isten munkájának és nyugodt lesz az életed.

* A cikket angolból fordítottam, itt-ott változtattam ugyan a kifejezéseken, de nem a mondanivaló tartalmán. Kiemelések tőlem. Angolul tudóknak ajánlom a teljes The Gospel of Grace blogot, mely a kegyelmi megváltás témáját hívatott kifejteni.

Kapcsolódó cikkek:

facebookos hozzászólás:

0 bloggeres hozzászólás:

Megjegyzés küldése