MyMenu1

TIPP: A cikkek alatt rákattinthatsz a kapcsolódó cikkekre is.

2011. december 16., péntek

A jó, a rossz, és az élet kenyere

Egy barátommal egyszer beszélgettem, aki azt mondta, ez a Biblia egy veszélyes könyv. Először nem tudtam, mire gondol, aztán kifejtette, hogy a vallásokra nézve veszélyes, mert mindenféle ott begyöpösödött szabályokkal kikezd. Ma hajnalban ismét sikerült olyat találnom, ami alapjaiban rázza meg az emberek "kereszténység"-képét. A legtöbben ugyanis azt hisszük, a Biblia arról tanít, hogy jónak kell lennünk és nem rossznak. Nos, ez egy nagy tévedés! Ezért adtam ezt a címet Ganxsta Zolee után szabadon...

János azért írta meg evangéliumát, hogy segítsen minket hinnünk Jézusban és így örök életet kapjunk. Szándékosan olyan sztorikat jegyzett le, amik kifejezetten az üdvösségünk szempontjából fontosak. Evangéliumában nem azon van a hangsúly, hogy légy jó. Viszont van valami, amin annál inkább! Amiről egész végig beszél Jézus és János.

A 6. és 7. fejezet lényegében Jézus tanításának összefoglalása. Nem, ez nem a hegyi beszéd, nem a miatyánk, sem a tízparancsolat! A kereszténység nem a hegyi beszédről szól, sem a miatyánkról, sem a tízparancsolatról! Felejtsük el ezt örökre! Hanem miről szól? Nos, biztos nem ezekről, mert Jézust e mostani beszéde után meg akarták ölni! A hegyi beszédért, tízparancsolatért és a miatyánkért még egy vallásost sem láttam tiltakozni! Menj be egy templomba, ez a kedvenc témájuk: hogyan legyél jó, erkölcsös és kegyes!

Ellenben Jézus ezt mondta saját testvéreinek, akik celebbé akarták tenni őt: "Titeket nem gyűlölhet a világ, engem azonban gyűlöl, mert én arról tanúskodom, hogy cselekedetei gonoszak!" 1 Nos, ma reggel engem ez ihletett meg. Hogy Jézus szerint a világ cselekedetei gonoszak. Csakhogy, mi a szövegkörnyezet? Jézus jó emberekkel beszélt. Erkölcsös, értelmiségi, vallásos zsidókkal. Nem körözött bűnözőkkel! A szövegösszefüggésből kiderül ugyanis, hogy mik Isten szemében a rossz cselekedetek! Ugyanis ami az emberek előtt magasztos, Isten előtt utálatos. 2

Jézus ugyanis tett egy csodát, és 5000 férfit lakatott jól családjaival együtt néhány darab kenyérből. Erre mindenki királlyá akarta őt tenni, mert mekkora jófej ez a Jézus, soha semmi bajunk nem lesz mellette. Ő meg lerázta őket és azt mondta, ne veszendő kenyérért fáradozzatok, hanem az örök élet kenyeréért. 3

Erre a vallásosabbja megkérdezte: jó, de akkor "mit csináljunk, hogy Isten dolgait cselekedjük?" Jézus így felelt: "Az az Isten dolga, hogy higgyetek abban, akit Ő elküldött!" 4 Éles a kontraszt! Az ember mindig tenni akar Istenért, Isten meg azon fáradozik, hogy: "ne, ne tegyél Értem semmit, hanem higgy már végre abban, akit Én elküldtem!"

Ezután egy vita alakul ki Jézus és a vallásos jó erkölcsös emberek között. Jézus próbálja meggyőzni őket, hogy Ő a mennyei kenyér, és ha úgy éhezzük Őt, mint a sivatagi vándor a mannát, akkor örök életünk lesz. Sőt, egyenest azt mondta Jézus: "Aki nem eszi az én testemet és nem issza véremet, élet sincs abban. Aki viszont eszi és issza, örök élete van és én feltámasztom az utolsó napon!" 5 Jézus itt arra utalt, hogy aki úgy függ Jézus keresztáldozatától (megtört testétől és kifolyt vérétől) egész életében, mint ahogy az ember függ az ételtől és italtól: annak van örök élete. A zsidók erre meg kiakadtak, zúgolódtak és meg akarták ölni. Azt mondták: "kemény beszéd ez, ki hallgathatja?" 6

Tegnap és ma elgondolkoztam ezen. A kereszténység Jézus szerint nem arról szól, hogy milyen jók és erkölcsösek vagyunk. Hanem arról, mennyire rászorulunk arra, amit Jézus tett értünk a kereszten. Pont az ellenkezője! Jézus nekik mondta: "senki sem jöhet hozzám, ha az Atya nem vonzza" és: "akit az Atya vonz, mind énhozzám jön." 7 Nem egy felekezethez, hogy feliratkozzon tagnak! Hanem Jézushoz! Voltam már olyan gyülekezeti alkalmon, ahol megtanítanak minket, keresztényként hogy kell jó döntéseket hoznunk, stb, csak épp Jézusról nem beszéltek, hogy mit tett értünk a kereszten.

Jó, de honnan tudhatom, hogy az Atya vonz engem és nem egy program, szabály, felekezet? Onnan, hogy éhezed és szomjazod Jézus testét és vérét! Hogy Jézus kereszthalála megelégít és felszabadít téged mindenféle görcsöléstől. Amikor Jézusban a jó, erkölcsös és vallásos zsidók megbotránkoztak, Péter így szólt hozzá: "Uram, hová mehetnénk, hiszen örök élet beszéde van nálad!" 8 Az Atya kiválasztotta Pétert, a lúzert, a vesztest, a bűzlő halászembert, aki sose fogott egy normális telehajónyi halat. Péter mindig akkor lett sikeres, amikor Jézus kegyelme segített rajta. Ez a Péter mondta: "Jézus, nélküled nem tudok élni." A többi jó, erkölcsös és vallásos zsidó meg azt mondta: "Na ne hülyéskedj, ettől a zsidó ácstól, József fiától függne örök életem, mikor én is tudok jó lenni!?" 9

Kedves Olvasóm, kihívás elé állítalak. Egy olyan kihívás elé, ami ha nem zaklat fel téged annyira, hogy megölj engem, akkor nem azt hirdetem, amit Jézus hirdetett. Mert ha számodra a kereszténység nem azt jelenti, hogy teljesen ki vagy szolgáltatva Jézusnak, hogy semmit nem tehetsz magadért, hanem arról, hogy hogyan lehetnél jobb ember, akkor van egy kemény beszédem a számodra: térj meg a halott vallásodból, erkölcsödből, jó cselekedeteidből! Isten szemében utálatos, amit csinálsz! Lehet, hogy az embereknek tetszik, de Isten gyűlöli ezt! Ha nem eszed Jézus testét és nem iszod a vérét, ha nem egyedül az Ő kereszthalálától teszed függővé életedet, akkor semmi közöd Jézushoz, mert nem hagyod, hogy a Király szolgamód megmossa a lábad! Nem hagyod, hogy a Szent a te bűnöddé váljon (hiszen nincs is akkora bűnöd, hogy teljesen rá legyél utalva, hogy Ő hordozza el). Akkor csak egy vagy azok közül, akik "veszendő kenyérért fáradoznak", akiknek Jézus csak azért kell, hogy jobbá tegye életüket, s nem azért, mert eleve totálisan el vagy veszve és nélküle halott vagy.

De ha úgy olvasod, hogy "igen, Jézus, nélküled halott lennék, semmi esélyem nem lenne se Isten előtt, se az életben", akkor, barátom, te az az ember vagy, aki megértetted már, mit jelent enni Jézus testét és inni az Ő vérét. Akkor te már az új szövetség részese vagy. Mert "ez az új szövetség az én véremben." 10 Nem a tízparancsolatban, nem a miatyánkban, sem a hegyi beszédben, vagy a bemerítkezésben, egyháztagságban, hanem Jézus vérében. Erről emlékezünk, Jézus halálát hirdetjük, amíg eljön.

Ne feledd: az ember első bűne, hogy azt hiszi, tudja, mi a jó és mi a rossz cselekedet. Jézust azért gyűlölték, mert kijelentette, hogy legjobb cselekedeteik is gonoszak, mert nem akarnak enni az élet fájáról, ami Isten szemében az egyedül elfogadható jó.

És még zárásként, mennyire vallásosak az emberek: szó szerint veszik, amint Jézus jelképnek szánt, csak hogy végre cselekedhessenek valamit a hit helyett! Vannak felekezetek, ahol szó szerint megmossák a másik lábát, holott arról beszél Jézus, hogy hagyd, hogy Isten szolgaként szolgáljon feléd. Ez ugye a büszkeséged teljes megalázása lenne! És megint csak vannak felekezetek, ahol úgy vélik, Jézus testét szó szerint kell enni és vérét inni, és ezért egy pap állítólag az ostyát Jézus testévé transzszubsztanciálja. – Egészségedre! – De, bizony mondom néktek, a testi erőlködéseitek nem használnak semmit! Jézus beszéde és Szelleme az, ami életet ad! 11

Ha tudod, hogy teljesen Jézus testétől és vérétől függsz, nyugodt lesz az életed.

1 János 7:7 • 2 Lukács 16:15 • 3 János 6:27 • 4 János 6:29 • 5 János 6:53-59 • 6 János 6:60 • 7 János 6:37 és 44 • 8 János 6:67 • 9 Lásd: János 6:42 • 10 Lukács 22:20 • 11 János 6:63

Kapcsolódó cikkek:

facebookos hozzászólás:

1 bloggeres hozzászólás: