MyMenu1

TIPP: A cikkek alatt rákattinthatsz a kapcsolódó cikkekre is.

2012. január 10., kedd

A törvény betöltése? - 1. Igazság-szomjának kioltása

Egy sokak számára félrevezető dologról fogok most beszélni. Amikor Jézus beszélt a törvényről, azt mondta, hogy nem eltörölni jött a törvényt, hanem betölteni. De vajon mit értett ez alatt? Hogy belénk töltse a törvényt? Hogy mi is megtartsuk a törvényt? Vagy valami egész mást? A keresztre-feszítés története fogja megadni a helyes választ számunkra.

Milyen jó, ha az embernek okostelefonja vagy bibliaszoftvere van, és elkezd babrálni a görög szavakban... Velem is ez történt, ezért lettem erre figyelmes. János evangéliumában épp ehhez a részhez érkeztem.
Ezután tudva Jézus, hogy immár minden elvégeztetett [teleō], azért, hogy beteljesedjék [teleioō] az írás, ezt mondta: Szomjazom. Volt pedig ott egy ecettel teli edény. Azok azért szivacsot töltöttek meg [pleō=pimplēmi] ecettel, és izsópra téve odatették a szájához. Mikor azért elvette Jézus az ecetet, ezt mondta: Elvégeztetett[teleō] És fejét lehajtva kibocsátotta lelkét. (János 19:28-30) 
A szivacs megtöltéséről jutott eszembe a témaindító félreértett szakasz:
Ne gondoljátok, hogy a törvénynek vagy a prófétáknak eltörlésére jöttem. Nem azért jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem feltöltsem [plēroō]. (Máté 5:17)
A lentebbi szótárból is látható lesz, hogy a törvény feltöltése ugyanaz, mint amikor a szivacsot feltöltötték ecettel. Fentebbi szakaszt vizsgálva érdekes összefüggéseket mutatott a Szentlélek. Miért mondta Jézus, hogy "Szomjazom?" Nos, azt tudjuk, hogy mikor és mi céllal mondta:
1. Tudta, hogy minden elvégeztetett=teleō, és
2. Hogy beteljesedjék=teleioō az írás (a két görög szó gyakorlatilag ugyanaz)

Szóval, szomjazik.És erre mi lett a felelet: szivacsot töltöttek meg=pleō. A görögben gyakorlatilag ugyanaz a szó, mint a törvény feltöltésénél. Jézus tudatosan mondta, szándékosan ezt a "szomjazom"-ot! Mutatni akart valamit! Ha nem mondta volna, nem jegyezték volna le a szivacsos sztorit és nem értenénk a Máté 5:17-es törvénybetöltést. Nem értenénk, mit jelent, hogy "immár minden elvégeztetett." Mit akar tehát Jézus bemutatni? Két dolgot mindenképp.
1. Ahogy a szivacsot feltöltötték ecettel, ugyanúgy kell a törvény "igazság-szomját" is feltölteni. A törvény issza magába az igazságot, ahogy a szivacs is. Addig nem nyugszik, míg tele nem lesz.
2. Jézus első "szomját" a samáriai asszonynál láthatjuk. Kenyere és itala az volt, hogy Isten akaratát elvégezze. Jézus rendeltetése ugyanaz, mint a szivacsnak: Ahogy a szomjazó ihat a feltöltött szivacsból, ugyanúgy a szomjazó törvény is ihat az igazsággal feltöltött Jézusból.

Kétféle szomjat látunk tehát: Jézus szomját, mint teljesíteni a törvényt, és a törvény szomját, mint követelni az igazságot. És ha Jézus a szivacs, akkor ahogy a szivacs kifacsarásából volt nyerhető az ecet, úgy Jézus testének "keresztrefacsarásából" volt nyerhető az igazság is a szomjas törvény számára.

Amit még látnunk kell, hogy a szomjoltó "feltöltés" és az írást betöltő "elvégeztetett" jelentése gyakorlatilag megegyezik, csak más kameraállásból látjuk ugyanazt. Míg a feltöltésnek inkább hiánypótló szerepe van (a hiányon a hangsúly), addig az elvégzésnél a teljesítésen, a kifizetésen van a hangsúly.

Ezért mondta itt, tudván, hogy elvégeztetett minden, hogy "Szomjazom!": hogy értsük meg, a törvény szomja a keserű halállal kielégült.

Érdekességként nézzük meg a két idevágó görög szótövünket (és a származékokat):

feltölteni: pleō=plēroō=pimplēmi=plērēs
teljesen feltölteni (edényt), bebútorozni, űrt betölteni, hiánytalanná tenni, elérni, kivitelezni, minden részében befejezett egésszé tenni
Máté 14:20 Tizenkét kosarat töltöttek tele kenyérrel és hallal
Lukács 4:1 Jézus Szentlélekkel telve visszatért a Jordántól
Lukács 4:21 E napon teljesedett be az Írás a fületek hallatára
Lukács 3:5 Minden völgyet fel kell tölteni

elvégezni: teleō=teleioō
befejezni (egy hosszabb folyamat utolsó feladatát), lezárni, teljesíteni (parancsot), kifizetni, elérni
Máté 13:53 Jézus befejezte példázatait
Máté 17:24 Fizet-e a mesteretek templomadót?
Lukács 2:39 Teljesítették a gyermekre kötelező törvényeket

A Máté 5:17 helyes értelmezése
Értjük már, mit jelent, hogy Jézus a törvény feltöltésére jött? Betöltötte=pleō a törvény hiányát, a szomját, a követelését azzal, hogy kifizette=teleō bűneinkért az árat. Feltöltötte, de nem törölte el: ha nem hiszel Jézusban, a törvény tőled szomjazza az igazságot és leszel elítélve ha nem elégítetted ki 100%. A törvény akkor "érzi jól magát", ha kifacsarhatja belőled a 100%-os igazságot, míg Jézus akkor, ha odaadhatja a törvénynek az övét, hogy az végre békén hagyjon téged. Nos, melyiket választod: a törvény ítéletét, vagy Jézus kegyelmét?

A cikk folytatódik.

Hasogasd helyesen az Írásokat és nyugodt lesz az életed.

Kapcsolódó cikkek:

facebookos hozzászólás:

0 bloggeres hozzászólás:

Megjegyzés küldése