Menü

TIPP: A cikkek alatt rákattinthatsz a kapcsolódó cikkekre is.

2012. július 26., csütörtök

Új élet

Az emberek sokat gondolkoznak azon, vajon, ha van Isten, sőt, ennek az Istennek van is üzenete a számunkra, akkor vajon mit is üzen nekünk, hogy kapcsolatba tudjunk vele lépni. Holott úgy vélem, Isten már mindent elmondott, amit el szeretett volna mondani az emberiségnek. Ha van hozzá nyitott szívünk és halló fülünk, akkor megszívleljük, hogy a Bibliában Isten mit is kívánt tudomásunkra hozni. Ő mondta: Attól ne térjünk el se balra, se jobbra.

Az Új élet c. füzet bemutja nekünk tömören, egy-két összekötő szón kívül kizárólag Isten szavát idézve: Isten szerinti elveszett állapotunkat, annak következményét, Isten megoldását, valamint azt, hogy ezt hogyan fogadhatjuk el és léphetünk bele az Istentől nekünk szánt új életünkbe. Meggyőződésem szerint nincs hathatósabb, hitelesebb és meggyőzőbb üzenet magánál Isten beszédénél a vele való kapcsolat felvételéhez.


A füzet tartalma:

 
Olyan beszédet hirdetek neked, amelyek által
megmenekülsz mind te, mind egész házad népe.

Mindenki elszakadt Istentől a bűn miatt

Isten az embereket eredetileg becsületesnek teremtette, de ők mindenféle okoskodáshoz folyamodtak. Mindenki vétkezett és szűkölködik az Isten dicsősége nélkül. A ti bűneitek választanak el titeket Istentől. A test cselekedetei nyilvánvalók, mégpedig ezek: házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás; irigység, gyilkosság, részegeskedés, tobzódás és ezekhez hasonlók.

A bűn következménye ítélet és örök halál

Ezekről előre megmondom nektek, akik ilyeneket cselekszenek, nem öröklik Isten országát. A bűn zsoldja a halál. Isten elrendelte, hogy az emberek egyszer meghaljanak, azután pedig ítélet következik. Ha valakit nem találtak beírva az élet könyvébe, azt a tűz tavába vetették. Ez a második halál, a tűz tava. Ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás.

Jézus kifizette helyetted bűneid büntetését

Nem kívánom a bűnös halálát, hanem, hogy megtérjen gonosz útjairól és éljen. Igaz az a beszéd, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött el a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse, akik közül az első én vagyok. Mindnyájan tévelyegtünk, mint a juhok, mindenki a maga útját járta. De az Úr őt sújtotta mindnyájunk bűnéért. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Krisztus meghalt a mi bűneinkért az Írások szerint. Eltemették, és - ugyancsak az Írások szerint - feltámadt a harmadik napon. Azután megjelent több, mint ötszáz szemtanúnak egyszerre.

Jézus vére megtisztít téged minden bűntől

Isten kegyelmi ajándéka az örök élet Jézus Krisztusban. Azoknak, akik az Ő vérében hisznek. De ha nem hisztek, meghaltok bűneitekben. Vér kiontása nélkül nincs bűnbocsánat. Őbenne, az Ő vére által van megváltásunk, bűneink bocsánata. Nem jótettekért, hogy senki se dicsekedjék. Ha elismerjük bűneinket, hű és igaz, és Isten Fiának, Jézusnak a vére megtisztít minket minden bűntől. Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem engedelmeskedik a Fiúnak, nem lát majd életet, hanem az Isten haragja marad rajta.

Szólítsd meg hittel és lépj kapcsolatba Jézussal!

Aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. Mind boldog, aki Hozzá menekül. „Úr Jézus, bocsáss meg nekem, bűnösnek.” Ha tehát száddal elismered az Úr Jézust és szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta Őt a halálból, megmenekülsz. Ő mondta: Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz Énbennem, ha meghal is, él; és aki él, és hisz Énbennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt? „Uram Jézus, hiszem, hogy Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia.”

Újjászülés Istentől

Akik befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek; mindazokat, akik hisznek az Ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. De ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába. Nem az általunk véghez vitt igaz cselekedetekért, hanem az Ő irgalmából üdvözített minket újjászülő és megújító fürdője a Szentlélek által.

A sötétség helyett élj a Szentlélek ereje által

Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok gyermekeiteknek jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad mennyei Atyátok Szentlelket azoknak, akik kérik tőle? Azért küldelek el, hogy nyisd meg a szemüket, hogy a sötétségből a világosságra, és a Sátán hatalmából az Istenhez térjenek; hogy az énbennem való hit által megkapják bűneik bocsánatát, és örökséget nyerjenek azok között, akik meg lettek szentelve. Ő szabadított meg minket a sötétség hatalmából, és Ő vitt át minket szeretett Fiának országába. Mert egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban: éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. Hiszen jól tudjátok, hogy egyetlen paráznának, tisztátalannak vagy nyerészkedőnek, azaz bálványimádónak sincs öröksége a Krisztus és az Isten országában. Senki meg ne tévesszen titeket üres beszédével, hiszen éppen ezekért sújtja Isten haragja az engedetlenség fiait. Ne vegyetek tehát részt ezekben. Hanem teljetek meg Szentlélekkel, és adjatok hálát az Istennek, az Atyának mindenkor mindenért, a mi Urunk Jézus Krisztus nevében.


Levélben elküldhető és  kinyomtatható verziók:

Kétféle nyomtatási verziót teszek közzé. Az A4 alapú verzió olvasható számítógépnél is, míg az A5 füzet verzió kétoldalas füzet nyomtatására van optimalizálva, melyet A4-es lapokra nyomtatva egy középen összehajtható füzet állítható össze. A nyomtatáshoz természetesen előbb le kell tölteni a fájlt. (Nyomtatási segítség pl: letöltés; megnyitás Acrobat Readerrel; nyomtatás; oldalak: 1, majd a papírokat visszatéve a nyomtatóba új nyomtatás; oldalak: 2. Tehát több példány esetén először az első oldalt nyomtatjuk, visszatesszük a lapokat a nyomtatóba, majd a második oldalt rányomtatjuk az üres részre, végül középen félbehajtjuk.)

Új élet
A4 alapú
A5 füzet
 Remélem sokak számára válik hasznossá.

Engedd, hogy Isten beszéde megérintsen, és nyugodt lesz az életed.

Kapcsolódó cikkek:

facebookos hozzászólás:

1 bloggeres hozzászólás:

  1. Nagyon jó,és hasznos füzet: kívánom,hogy sokan megtapasztalják általa Isten áldását!

    Köszönöm, Attee!

    VálaszTörlés