Menü

TIPP: A cikkek alatt rákattinthatsz a kapcsolódó cikkekre is.

2015. szeptember 14., hétfő

Jézus valódi szíve a tanítványok kinevelése mögött

Az Úr Jézus, amikor szolgált az emberek felé, hirdette az Isten Országa közeljöttét (zsidóknak zsidó Messiásként, akik várták a békekorszak eljövetelét és a sebek gyógyítását), és demonstrálta ezt gyógyításokkal. Eközben megindult a szíve az emberek láttán, ahogy szegények tévelyegnek és kallódnak ide-oda, mindenféle csapdákba esnek és elcsüggednek, kimerülnek. Úgy látta őket, mint juhokat juhász nélkül.

Megindult a szíve, és mintegy azt mondta a tanítványainak (ha nem is épp ezekkel a szavakkal):
Barátaim, sok az igény, sok a munka, sok a teendő az emberekkel, mint a búzával az aratási időszakban. Imádkozzatok, hogy Isten hívjon el és küldjön sok-sok embert ebbe a szolgálatba.
Máté 9:37 parafrázisa
Testvéreim, miért szeretném én is, hogy minél inkább te is tanítványává válj az Úr Jézusnak, és ne csak keresztény legyél? Azért, mert Jézus ezt a dolgot a tanítványaival osztotta meg, hogy ők imádkozzanak ezért. Nem a keresztényekkel, nem a langyos, néha követő, néha a maga dolgára siető tömeggel, hanem azokkal, akik teljesen odaadták magukat Neki.

Mert Jézus szíve sír az emberek lelki/szellemi állapotáért. Épp a tévelygésünk miatt sújtotta az ÚR őt mindnyájunk vétkéért (Ézsaiás 53:5). Mert az emberek kallódnak és nem tudják, mi Isten akarata, és ez bűn, céltévesztés. De Jézus nem csak elhordozni szeretné ezt a bűnt, hanem helyreállítani az embereket a sérülésekből, hogy aztán ők is tanítványok (nem csupán „keresztények” – a szó mai elcsépelt értelmében) legyenek, akik kibővítik és tovább viszik Isten Országa ugyanezen szolgálatát:
Tegyetek tanítvánnyá minden népeket. Indulásképp merítsétek vízbe őket, mintegy eltemetve régi életüket és önközpontú természetüket. Tegyétek ezt az Atya, Fiú és Szentlélek mint elhívó és kiküldő nevében. Ez az indulás ahhoz, hogy aztán meg is tartsák  mindazt, amit igazából nektek, első tanítvánaimnak is parancsoltam.
Máté 28:19-20a némi magyarázattal
Jézus célja tehát az, hogy mindenki tanítvány legyen, hogy mindenki kiszabaduljon a „saját útja járásából” és a „tévelygésből”, hogy beteljesüljön mindnyájunk életében Jézus válasza Sátán kísértésére a pusztában: „Meg van írva: Csak az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj.”
Mert lelki/szellemi értelemben az ember Isten akaratában van a legnagyobb biztonságban, akit Jézus a bűnből és a sötétség hatalma alól kivásárolt saját vérével. Keljünk fel, imádkozzunk, és kérjük az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat - MINKET - az Ő munkájába. Ugyanazzal a szeretettel, ahogy Jézus is megszánta a juhász nélküli juhokat.
nyugodt lesz az életed.

Kapcsolódó cikkek:

facebookos hozzászólás:

0 bloggeres hozzászólás:

Megjegyzés küldése