Menü

TIPP: A cikkek alatt rákattinthatsz a kapcsolódó cikkekre is.

2017. december 7., csütörtök

A textil anyagok szabás előtti beavatása

Bár kissé furcsa címet adtam a mai cikkemnek, mégsem egy háziasszonyoknak szánt instrukciót szeretnék közölni. Ma reggel egy történetet olvastam Fülöpről az Apostolok Cselekedetei 8-ban, aki sok samáriai városban hirdette az Isten Országáról és a Jézus Krisztusról szóló örömhírt. Talán egy másik cikkre lenne szükség ahhoz, hogy részletesen elmondjam, milyen dolgokat tanított ezen keresztül az Úr most nekem, de itt most egy különlegességet osztanék meg, ahogy vezetett a tanulmányozás során. Olvassátok el az ApCsel 8-at ti is.

A történet röviden annyi, hogy megölték István vértanút és Saul is üldözi a tanítványokat, és emiatt mindenki szétszóródott és hirdette mindenfele az evangéliumot. Fülöp Samária felé menekült. Sok jelet és csodát tett, hallhatót és láthatót, mert az ördögök hangosan mentek ki az emberekből, a sánták és bénák pedig látványosan tudtak járkálni és ugrálni. Ez megalapozta, hogy odafigyeltek rá. Annyira, hogy a hallgatók azonnal be is merítkeztek a vízbe.


A ruhaanyagok beavatása

És itt szeretnék megállni. Ahogy kinyitottam a mobilomban a MySword alkalmazást*, hogy más fordításokat is megnézzek, a Masznyik Endre féle 1925-ös fordításban a megtérőknél se nem a „keresztelés”, se nem a „bemerítés” szó áll, hanem a „beavatás”! A biztonság kedvéért megnéztem, nem valamiféle new age-es vagy okkult szóként használja Masznyik ezt a beavatást, ezért a Márk elejéhez görgettem, hogy megnézzem, ott hogyan fordítja a keresztelést, bemerítést. Nos, János „a bűnvallókat beavatta a Jordán vizébe”, illetve „jött Jézus is hozzá a galileai Názáretből János beavatta őt a Jordán vizébe”. Ugyanígy az avatással fordítja azt is, hogy „Én vízzel avatlak, ő ellenben Szent Lélekkel avat be titeket.” Masznyik Endre a görög baptizo igét következetesen a „beavatni” magyar szóval fordította (Márk 1:5-10).

Miért érdekes ez? Azért, mert a baptizo egyik jelentése a ruhaanyagok úgynevezett „beavatása”, és úgy vélem, ezzel a párhuzammal is valami fontosat akar tanítani nekünk a Szent Szellem!

Mit is jelent ez? Nos, én sem tudtam, amíg rá nem kerestem, és a Textilország weblapon A textilanyagok beavatása cikkre nem bukkantam, ahol részletesen leírják ezt a folyamatot. Bizonyos természetes anyagok, pl a gyapjú, pamut és len hajlamos az első mosásnál a zsugorodásra. A beavatásnak az a lényege, hogy a szabás-varrás előtt mossák ki az anyagot, így a későbbi mosás nem deformálja a ruhát. Továbbá a textil színtartósságát is itt lehet leellenőrizni.

A folyamatból két lépésre hívnám fel a figyelmet, ami megszívlelendő a hívő életbe történő beavatás során is:
  • Érdemes jól kinyomkodni, hogy a kikészítésnél használt anyagok kiázzanak.
  • Figyelek, hogy az anyag mindenhol átvegye a vizet és ne lógjon ki belőle.
A beavatás lényege tehát, hogy a meleg vízben teljesen átázzon, teljesen benne legyen a vízben és szerkezetileg mindenhol átalakuljon, hogy a későbbiekben már ez ne okozzon problémát. Tehát, hogy amilyenre szabják később a ruhát, olyan is maradjon!


Igéd szerint éltek

Fontos, hogy ezt a tanulságot megértsük! Jézus követőiként nekünk az Igéhez kell szabnunk a gondolkozásunkat:
Én megismertettem nevedet azokkal, akiket te nékem adtál e világból. Tieid voltak ők, te bíztad rám őket s igéd szerint éltek … igéidet közöltem ővelük, ők be is fogadták … Érettük könyörgök. Nem a világért könyörgök, hanem értük, akiket rámbíztál, mert ők a tieid.
János 17:6-9 Masznyik
Jézus nem a világért imádkozott a János 17-ben, hanem azokért, akik „igéd szerint éltek.” Esetünkben fontos tehát megértenünk, mit jelent a beavatás, illetve az emögött álló görög szó, a baptizo, és mit nem jelent. Mert, ha aszerint járunk el, amit jelent, akkor Jézus értünk imádkozott. Ha szándékosan mást értünk alatta, akkor nem vagyunk az Övéi és Isten nem szentel meg minket, mert Isten az Ő Igéjével szenteli meg az övéit:
Szenteld meg őket igazságoddal. Igéd az Igazság.
János 17:17 Masznyik

Ne lógjon ki belőle

A ruha beavatásának lényege, hogy még a szabás előtt ki kell áztatni. Nem lóghat ki a vízből, teljesen át kell áznia. Jézus a nagy kiküldetési parancsában a beavatást a tanítványozás elé helyezi, mert a párhuzam érvényes: előbb kell a bennünk levő „emberanyagnak” teljesen átalakulnia, minthogy Isten elkezdhetne minket a Neki tetsző formára szabni. Előbb kell bemerítkeznünk, és csak azután lehetünk Jézus tanítványai.

Most jön a neheze. Készülj arra, hogy ezeket a sorokat olvasva akár fel is háborodhatsz, de ez így van rendjén. Isten Igéje fog szíven találni, és vagy mellé fogsz állni, vagy ellene fogsz állni. Isten Igéje elválasztja a világosságot a sötétségtől, az igazit a hamisítványtól. A szeretet nem örül a hamisságnak, amit most mondok, szeretetből teszem, hogy a lelked üdvözüljön. Mert a mennybe gyűjtünk kincseket.

Ha tehát Isten Igéje szerint akarunk élni, akkor őszintének kell lennünk, és a ruha beavatása alapján sajnos el kell utasítsuk azokat a beavatási formákat, ahol szárazon maradhat bármi is az emberből. Tehát érvénytelen a katolikus, a református, az evangélikus, a metodista és más egyházak csecsemő-keresztelése és a felnőtt-meghintése is. Nem azért, mert utáljuk őket, hanem azért, mert egyszerűen nem az Ige (Sola Scriptura) szerint járnak el.

A beavatás lényege a Róma 6 szerint, hogy meghalunk a bűnnek, meghalunk a réginek. Ezt nem lehet félvállról venni. Nem szimbolikus a jelentése, ahogy azt az evangéliumi egyházak akarják elhitetni velünk, hanem tényleg belemerítkezünk és elázunk Krisztus halálában és vele együtt meghalunk a vízben. S ha visszatérünk Fülöphöz a cikk elejéről, ő egyértelműen elmondja, hogy a beavatás csak akkor lehetséges, „ha teljes szíveddel hiszel” (ApCsel 8:37). Senkit sem akarok felbosszantani, de egyes hagyományos egyházak annyira túlzásba estek, hogy nem fogod elhinni. Ugyanis ez a vers, hogy „ha teljes szíveddel hiszel, meglehet”, annyira ellentmond a csecsemő-keresztelésnek, hogy egyes angol Bibliákból arcátlanul kihagyják ezt az igeverset! Az ártatlan olvasó a 36-os vers után a 38-as verset olvassa. Néha lábjegyzetben közlik, vagy egy üres 37-es számmal, de ennyi. Mert ellentmond a teológiájuknak, hogy „ha teljes szíveddel hiszed”, akkor történhet meg a beavatás, aminek része, hogy „ne lógjon ki belőle.”


Térj meg!

Őszinte kell most legyek: engem nem érdekel az egyházad, a felekezeted, a hagyomány, amiben felnőttél, a teológiai végzettséged, sem az egyházi tisztséged. Inkább most intelek, mert szeretlek, mintsem az ítélet napján kelljen végignézzem, ahogy az Úr Jézus a nagy fehér trónról a tűz tavába vet téged. Inkább most bántódj meg, amiből még meg tudsz gyógyulni, mintsem az örök tűzben gyötrődj.

Nem érdekel a reformáció. Nem érdekel Luther, sem Kálvin, sem a többiek. Nem követheted Jézust és őket is egyszerre. Lehet, hogy nagy emberek voltak és sok jó dolgot tettek, de amíg az ő hagyományuk fontosabb, mint amit Jézus mond, addig ugyanúgy bálványimádó vagy, mint egyes félrevezetett katolikusok. Csak te pl. nem Szent Antal szobra előtt térdelsz le a ceglédi katolikus templomban és könyörögsz hozzá, hanem a kálvini vagy lutheri stb. teológiától és egyházadtól várod a létbiztonságodat. Két urat nem szolgálhatsz.

Ha nem vagy Jézus szerint beavatva, akkor nagy bajban vagy: az a textil, amelyet nem avattak be, eldeformálódik, és nem fogja a készítője akaratát és elképzelését képviselni. Viselője pedig cikinek fogja magát érezni benne.

A bemerítkezésnek a lényege az, hogy bűneiddel leszámolsz és meghalsz magadnak. A szövet teljesen átalakul. Semmi sem lóghat ki. Mindezt érted és nem ellened írom. Hanem, hogy megtérj és örök életed legyen. Isten előtt minden szép vallásos cselekedeted olyan, mint a szennyes ruha, nem ér semmit. Ezért kell a halálba adnod mindent, amit önmagadban jónak látsz.

Persze az is lehet, hogy aki ezt olvasod, már egyszer bemerítkeztél. A baptistától „felfelé” a legtöbb egyház teljes vízbemerítést használ. Például a mormonok és Jehova Tanúi is, akik egyértelműen nem Jézust hirdetik. De ha azért merítkeztél be, hogy a gyülekezetnek a tagja legyél, akkor a bemerítkezésed érvénytelen. Sok baptista bemerítkezés is érvénytelen, mert nem a bűneik bocsánatáért merítkeznek be, hanem, mert szeretetet tapasztalnak, és a „család” részei akarnak lenni (vagy úrvacsorát akarnak venni, mert bemerítés nélkül nem adnak nekik). Lehetsz úgy bemerítkezve, hogy nem Jézus halálába merítkeztél bele, hanem az egyháztagságba. De ugyanúgy bűnben élsz és sosem mentél át az Isten szerinti megszomorodáson. Sosem ítélted el magadat, egyetértvén Istennel, hogy méltó vagy a pokolra. Bemerítkeztél, mert jó keresztény akarsz lenni és tetszik ez az értékrend. A vallásosság szelleme fogságában élsz: „az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy” (Jel 3:1).


Összezúzza magát

Az egészséges újjászületés része nem csak az intellektuális hit Jézusban. Sajnos a reformáció túlságosan is egy elmebeli szintre kicsinyítette le a hitet. Ha egy hitvallással egyetértesz, az már elég nekik. De nem!!! Ezért hamis emberi hagyomány a konfirmáció is, amit a többivel együtt meg kell tagadnunk és szemétként kárnak kell ítélnünk. Az újjászületés része amit Jézus mondott:
aki erre a kőre esik, összezúzza magát,
akire pedig ez a kő ráesik, azt szétmorzsolja.
Máté 21:44
Valaki egyszer találóan fogalmazott: ha egy gyerek odajönne hozzád, és azt mondja, „Képzeld, ma a síneken játszottam, jött a vonat és elütött a mozdony”: ott áll és semmi karcolás, semmi nincs az arcán, a testén, makk egészséges. Elhinnéd neki?

Olyan nincs, hogy amikor találkozol Jézussal, a bűneid miatt ne zúzódj össze. Olyan nincs, hogy találkozol a Szent Istennel, és simán bűnben élsz: apró hazudozások, lopások, tisztátalan gondolatok, stb., amiket szeretsz csinálni, és nem is tartod bűnnek. Sőt: ha valaki megjegyzi, akkor még neked áll följebb! Hiába vagy református, baptista, stb., ha nem zúzódtál össze és nem rogytál össze bűneid súlya és Isten jósága miatt: ha sose szégyellted el magadat Isten Szent jelenlétében: akkor a bemerítésed sem ér semmit. Mert a bemerítés arról szól, hogy megutáltad a saját lelkedet, a saját gonoszságodat, megértetted a súlyát, hogy Jézusnak mit kellett fizetnie érted és hogy tényleg nincs más út, mert Isten előtt a bűnöd annyira utálatos. Kárnak és szemétnek ítéltél mindent és meghaltál magadnak, hogy Isten éljen benned. Ha ez nem történt meg, akkor az összes templombajárásod, dicsőítésed, szolgálatod, teológiád, gyülekezeti családod, stb. ezek mind nem érnek semmit: „szennyes ruha”.


Mit késlekedsz? Mosd le bűneid!

Az ősegyház nem ismer olyat, hogy megtérés és bemerítkezés közti időszak. István megkövezésekor ott volt Pál apostol is a gonoszok táborában, még Saul néven. Ő üldözte az egyházat. Lehet, hogy te is üldözöd azokat, akik az újra, helyes módon történő bemerítést hirdetik. Fülöp is Saul miatt menekült el Samáriába. Később ez a Saul találkozik Jézussal és összezúzza magát Szent Jelenlétében. Azért imádkozom, hogy ez most veled is megtörténjen! Hogy semmi se lóghasson ki, egy kifogásod se maradhasson! Sault ezután egy Anániás nevű testvér elvezette az újjászületéshez, és azt mondta neki:
Most tehát miért késlekedsz? Kelj fel, merítkezz be, mosd le bűneidet, segítségül híván az Úr nevét.
ApCsel 22:16
Saulnak három nap elég volt a Jézussal való találkozása után, hogy felismerje a bűnösségét és hogy gyilkolta Jézus követőit. Tudta, hogy a poklot érdemli, ezt leveleiben is kifejti. De amikor már megértette, hogy bűnös, nem késlekedett, nem járt még hónapokig gyülekezetbe vagy előkészítőre, hanem azonnal bemerítkezett. Három parancsot látsz:
  1. Kelj fel!
  2. Merítkezz be!
  3. Mosd le bűneidet!

E három dologgal fejezed ki az Úr nevének segítségül hívását. Mielőtt bemerítkezel, már ott van benned a fenéken billentés, hogy elég volt a nyavalygásból, megyek és megteszem! Aztán bemerítkezel, és a büszkeséged összemegy, mint a textil a beavatáskor! Közben megvallod a bűneidet és lehet, hogy ki is fakul a túlzott egód, színességed, és végre formálhatóvá, szabhatóvá válsz Isten, a Szabó kezében. A hagyományos megtérő ima nem elég. A fenti három pont együtt a megtérő ima! Jézus nevének segítségül hívása.

Ha szeretnél bűnt vallani és bemerítkezni, bátran keress meg a kapcsolat oldalon és segítek neked. Addig is kérlek, hallgasd meg David Pawson: A normális keresztény újjászületés c. tanítását.


Bemerítés után még szükséged lesz a Szent Szellem vételére is, hogy erővel teljes tanúja lehess Jézusnak (ApCsel 1:8 és ApCsel 8:15-17).

Merítkezz be Jézus halálába és szabható lesz az életed.


* A MySword app letölthető magyar bibliákkal Baranyi László Zsolt weboldaláról. Köszönöt neki a fáradságos munkájáért!

Kapcsolódó cikkek:

facebookos hozzászólás:

0 bloggeres hozzászólás:

Megjegyzés küldése