MyMenu1

TIPP: A cikkek alatt rákattinthatsz a kapcsolódó cikkekre is.

2010. november 2., kedd

Halottak napja vagy az Élő Úr napja?

Amíg a világ november elsején a halottak napját "ünnepli", a guatemalai Almalonga városa a feltámadást és az élő Jézust ünnepli e napon. Bárcsak egyre több és több olyan város létezne, ahol az emberek nem hitetlenkednek, nem siránkoznak, hanam végre elhiszik, amit a Biblia mond, hogy "Jézus halála által megsemmisítette azt, akinek hatalma van a halálon, vagyis az ördögöt." 1
A halottak napja igazából egy szép emberi hagyomány, de valójában semmi köze a bibliai kereszténységhez. "Nem szeretnénk, testvéreink, ha tudatlanok lennétek az elhunytak felől, és szomorkodnátok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük" 2 -- mondja Pál apostol. Valamint: "Elrendeltetett, hogy egyszer élünk, utána ítélet." 3 De az is meg van írva, hogy aki Jézusban hisz, "nem jut ítéletre, sőt, átment a halálból az életre." 4 Gyertyáinkkal, virágainkkal, alamizsnáinkkal pedig -- bármily kegyesnek tűnik is -- senki sem tudja lekenyerezni Istent. Az embernek most ebben az életben kell meghoznia a döntést, hogy bűneitől Jézushoz fordul, vagy elutasítja a bűnei bocsánatát. A rokonok imái mit sem változtatnak Isten ítéletén. Jézus mindent megtett, hogy Te a mennybe juss. Csak el kell fogadnod Jézust személyes Megváltódnnak, vérével lemosván bűneidet. A rokonaid nem "hihetnek be" téged a mennybe.

Viszont a jó hír az az, hogy az ítélet napján egy olyan Isten fog ítélni, aki előzőleg meghalt értünk, számára elviselhetetlen bűneink miatt, hogy ne kelljen elítélnie. A kereszten egyszer s mindenkorra minden (múlt-jelen-jövő) bűnünk adósságát eltörölte, amikor azt mondta: "Elvégeztetett" 5. Ő lett bűnné, hogy Te igaz legyél és ne juss ítéletre. Aki viszont nem fogadja ezt el ingyen* Jézustól, az maga választja az ítéletet (Istent nem okolhatja ezért). Aki bölcs, az Jézust követi és tudja, hogy hová megy. Válaszd Te is az Életet!

Aki Jézust követi, az tudja, hová tart, és ettől lesz nyugodt az élete.

*Az ingyenesség egyfelől azt jelenti, hogy beismerem: sose tudnék megfelelni Istennek, és megfizetni bűneim árát, ezért a bocsánatot nem kiérdemelni, hanem csak elfogadni tudom; másfelől azt jelenti, hogy Istennek a legdrágábba, a Fiába került és ezzel fejezte ki irántunk, bűnösök iránti végtelen szerelmét.

1 Zsidókhoz írt levél 2:14
2 Pál első levele a thesszalonikaiakhoz 4:13
3 Zsidókhoz írt levél 9:27
4 János evangéliuma 5:24
5 János evangéliuma 19:30

Kapcsolódó cikkek:

facebookos hozzászólás:

0 bloggeres hozzászólás:

Megjegyzés küldése