Menü

TIPP: A cikkek alatt rákattinthatsz a kapcsolódó cikkekre is.

2010. december 8., szerda

Isten hobbija

Sokszor aggódunk azon, hogy Isten vajon tényleg úgy szeret, ahogy vagyok és tényleg Ő az, aki engem megváltoztat és kigyógyít úgymond bűneim betegségéből és a rossz szokásaimból. Ez talán azért van, mert nagyon nehezen értjük meg (ahogy én is) a kegyelem lényegét. De még ebben is az a jó, hogy Isten ezt a kételkedést is látja szívünkben. Ő azt akarja, hogy Őróla beszéljünk; hogy az Ő jóságával egyenesen dicsekedjünk:
Aki dicsekedni akar, azzal dicsekedjék, hogy érti és tudja rólam, hogy én vagyok az ÚR*, aki szeretetet, jogot és igazságot teremtek a földön, mert ezekben telik kedvem - így szól az ÚR! 1
Kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt, és elengedi népe maradékának büntetését? Nem tartja meg haragját örökké, mert abban telik kedve, hogy kegyelmet ad. 2
*ÚR: az eredetiben JaHVeH, jelentése: voltam és vagyok, aki leszek, tehát: Örök Létező; továbbá: az VAGYOK neked, amire és akire szükséged van. Azért ezt jó tudni Istenről, nem?

Hobbi az, amiben kedvünket leljük, amit különösebb megerőltetés nélkül szeretünk végezni. Ha Isten, mint legjobb barátunk "hobbijáról" kellene beszélnünk, akkor minden bizonnyal azt mondanánk, hogy Ő kegyelmet ad az embereknek, aminek következménye: szeretet, jogosság, igazságos eljárás. Isten egy dolgot nagyon szeretne. Ha az emberek értenék és tudnák róla, hogy Ő igazából legbelül kicsoda és milyen a hozzáállása az emberekhez. Egyrészt Ő JaHVeH, aki örökké ott van nekünk, hogy segítsen. Segítsége által szívünk meglágyul, és szeretet lesz bennünk Isten felé és mások iránt is (erre én magam, az egykori gyűlölködő vagyok a legjobb példa). A szeretet jogszerűen fog eljárni, és nem az lesz a célja, hogy mások rovására hogyan szerezzünk előnyt. Hiszen erre amúgy sincs szüksége azoknak, akiket az Úr megáld. S továbbá "a szeretet együtt örül az igazsággal" 3, tehát Isten azt is kimunkálja bennünk, hogy ne akarjunk vékezni. Ezt pedig az által éri el, hogy rájövünk, hogy igazából az Ő szerető szívének okozunk bűneinkkel fájdalmat.

De a jó hír még ezen is túlmegy, hiszen ha most meg netán azzal vádolnánk magunkat, hogy "jaj, vétkemmel megint megbántottam Istent", akkor emlékezzünk arra, hogy Ő azon fáradozik, hogy a kapcsolat tiszta maradjon, és helyre álljon. Ő sokkal jobban fáradozik értünk, mint mi Őérte: "Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket, hogy visszatérjenek Hozzám." 4 Mivel kegyelmes, nem büntetni akar, vagy móresre tanítani a bűn következményének kemény elszenvedése által, hanem azt elengedni. Ez már meg is történt a kereszten! Mi is engedjük el a bűntudatot, ha már egyszer értjük és tudjuk Istenről, hogy abban telik kedve, hogy kegyelmet ad. Felszabadít az átok alól, mert szeret: elfogad, befogad, és örök életet ad. Van-e más vallás, más filozófia, más emberi elképzelés, mely hasonló a mi kegyelmes Istenünkhöz? Ha ezt megértjük, soha semmilyen más irányzat és eszme nem fog érdekelni az élő Jézuson kívül.

Amikor megérted, hogy Isten örömét leli abban, hogy kegyelmet ad neked, akkor nyugodt lesz az életed.

1 Jeremiás 9:23
2 Mikeás 7:18
3 1Korinthus 13:6
4 ld. Lukács 5:32

Kapcsolódó cikkek:

facebookos hozzászólás:

0 bloggeres hozzászólás:

Megjegyzés küldése