MyMenu1

TIPP: A cikkek alatt rákattinthatsz a kapcsolódó cikkekre is.

2011. március 24., csütörtök

Dolgozzanak-e a nők munkahelyeken?

Egy hete meglátogattunk egy 4-gyerekes lelkipásztor házaspárt, ahol az anyuka mesélte, hogyan vezette őt Isten azzal kapcsolatban, hogy dolgozzon-e pénzkeresetért, vagy pedig a családja felé lássa el szolgálatát. Azon lepődött meg, hogy munkahelyén nem érezte magát olyan jól, mint betegen otthon. Mikor lustasággal vádolta volna magát, és csodálkozott a helyzeten, a gyerekekkel épp egy gyerekbibliát olvastak a teremtésről, ahol felfigyelt: Isten a bűnbeeséskor a férfinál átkozta meg a megélhetési munkát, a nőnél viszont a gyerekszülést. Vagyis mindkettőnél az Isten által elrendelt alapvető feladata lett nehezebb. A férfinak kell dolgoznia, a nőnek viszont gyereket szülnie.

Ez indított el, hogy kicsit én is gondolkozzak a témán. Már ott felötlött bennünk, hogy ha tényleg csak a férfiaknak kellene dolgozniuk, akkor megszüntethető lenne a munkanélküliség. Csak hát az emberek mindig okosabbak Istennél, és kitalálták, hogy a nők a munkában is legyenek egyenjogúak a férfiakkal... De vajon ez Isten terve a Bibliában is? Nézzük meg az Új- és az Ószövetséget e kérdésben!
[Az öregasszonyok intsék józanságra a fiatalasszonyokat, hogy legyenek] józanok, szentül tiszták, háziasak (otthon munkálkodók), jók, saját férjük iránt engedelmesek legyenek, nehogy az Isten szavát káromlás érje... Titusz 2:5 (Vida Sándor fordítása)
A fentebbi mondatban nem csak az anyukákról van szó, hanem a fiatalasszonyokról is, hogy legyenek "otthon munkálkodók". Ez a kifejezés a görög oikourgosz szó fordítása. (A legtöbb bibliafordításnál a házias nem adja vissza az eredeti jelentést.) Ez egy összetett szó: az oikosz jelentése otthon, az urgoszé pedig munkálkodó (az ergon szóból ered, jelentései: "munka", "foglalkozás", "feladat").1

A nő munkája, feladata tehát az otthonra való felügyelés. John Gill kommentárja szerint a zsidók így tanították, hogy mit is jelent a férj "segítőtársának" lenni: "amíg a férj odavan munkáját végezni, az asszony feladata "otthon ülni" és vigyázni a férj házára."

Hogyan éri káromlás Isten igéjét, ha nem követjük helyesen? Ugye Éva úgy keveredett beszélgetésbe a kígyóval, hogy Ádám valamiért nem szólt bele (pedig bele kellett volna). A nők érzékenyebbek a kísértésekre hiszen a gonosz vele kezdett el beszélgetni. Éva nem volt Ádám védelmében.

Hasonlóan, Dina is akkor keveredett bajba (megerőszakolták), amikor elhagyta otthonát egy kis körülnézésre, hogy "meglátogassa a vidék lányait" (Teremtés 34:1).

Ma a válási ráta (amerikai adat) kb 50%. Néhány házassági tanácsadó szerint a házasságtörő kapcsolatok legtöbbje a munkahelyeken alakul ki. Hány életet tettek tönkre ilyen munkahelyi afférok? Elgondolkoztató...

A Példabeszédek 31 szirint a "derék asszony" a férje számára áldást hoz, nem bajt. Lehet, hogy van vállalkozása, de azt nem látjuk, hogy más férfi alá, mint főnök alá lenne beosztva. A Titusz 2:5 szerint az asszonyok a saját férjük iránt engedelmesek legyenek. Az itt szereplő görög összetett hüpotasszó szó jelentése: "alárendelve" lenni. Mégpedig a saját férjének. Tehát nem más férfinak! De mi van akkor, ha egy asszony a munkahelyen dolgozik, ahol a főnök férfi? Akkor neki van alárendelve? A főnök/beosztott kapcsolat ilyen esetben tehát nem lehet Istentől elrendelt alárendeltség!

Valaki előhozhatná még Lídiát, a gazdag tiatirai bíborárus asszonyt. Őróla nem sokat tudunk. Amit tudunk, hogy bíborkereskedő volt, istenfélő, volt családja, valamit a házánál volt egy gyülekezet. De két dolog, ami fontos: 1) ő maga vállalkozó volt (nem volt férfi főnöke), 2) nem a zsidó szokások szerint élt, hanem az akkori világ szerint. De még így sem azt látjuk, hogy karrierista lett volna, hiszen amikor megtért, első dolga az volt, hogy az evangéliumot átadja családjának, és elindítson egy gyülekezetet házában (Apcsel 16:14-15 és 40).

Mi akkor a nő eredeti feladata, ha nem a kenyérkereset? Segítőtársnak lenni a férj számára, valamit a gyerekszülés és azok felnevelése! (1Tim 2:15) Nem hinném, hogy ez nem szép elhívás, sőt! A "főz-mos-takarít" rutin és a gyerekre való odafigyelés önmagában is kiteszi a nő mindennapjait, és ez nem alacsonyrendűséget takar! A Szentlélek is egy mellénk küldött segítő, mégsem tekinti magát alacsonyrendűnek azzal, hogy halkan és szelíden Jézusra irányítja figyelmünket. Micsoda dicsőséges munka ez! Hasonlóan a hozzáillő segítőtársé.

Végül is mi a megoldás? Hiszen bele vagyunk ragadva már a XXI. sz. magyar társadalmába. Nos, akit az Úr speciálisan munkahelyre hívott el, az természetesen maradjon ott. "Ha viszont szabaddá lehetsz, inkább élj azzal!" (1Korinthus 7:21). Ne felejtsük el az indítékainkat megvizsgálni, mi vezérel minket, hogy nőként dolgozzunk? Ha az aggódás, akkor lehet, hogy baj van. De van megoldás: "Keressétek először Isten országát és igazságát, és mindezek (ruha, étel) megadatnak nektek" (Máté 6:33). Nyílván, mivel az ideális esetben a férfi hozza a kenyeret, az asszony eteti a gyereket.

Mint már említettem, a foglalkoztatási túltelítettség is csökkenthető lenne, ha a házas asszonyok valahány százaléka otthon maradhatna. (Ezt hívőként el lehet kezdeni, pl. imádsággal, hogy Isten rendezze úgy, hogy a férfit megáldja tisztes munkavégzéssel és előléptetéssel munkahelyén, a nő pedig eljöhessen a gyerekekhez.)

Utópiaként még el lehet mondani, hogy ha a nőnek nem kéne dolgozni menni, nem lenne szükség bölcsődére, óvodára (ezek tipikus "női munkahelyek", a Bibliában ilyet nem is látunk [ezzel nem elítélni akarom őket]). Tehát más gyerekei helyett a sajátjával törődne, azokat ráadásul szeretné is (lásd Salamon ítéletét, amikor az idegen gyerekét akár ketté is vághatták volna)! A titkárnősködést ideális esetben a férj saját feleségének kellene megoldania (mint derék asszony és segítőtárs). Nyílván vannak még más "női" munkahelyek is. Mindenesetre az egyedülálló lányok az önfenntartás aggályai által vezérelt tanulásba menekülés helyett inkább a házaséletre készülhetnének. És nem utolsósorban, mint misszionárius mondom (nem biztos, hogy jól látom), de talán egy picit könnyebb lenne számukra hitből élő őrültekhez csatlakozniuk az evilág gondjába-bajába való belesüppedés helyett.

Persze a társadalmat nem lehet megváltoztatni. De ezek olyan alapelvek, amiket talán meg lehet szívlelni és amik alapján érdemes elképzelni (és imádsággal kérni Istent, hogy alakítsa) életünket. Mivel én is csak gondolkozom ezeken a dolgokon, előfordulhat, hogy valamit nem jól látok, mindenesetre érdemes ezt a dolgot továbbgondolni. Ki-ki döntse el, mi a helyes számára. De ha megérintett a cikk, vidd Isten elé életedet.


Ha Isten szerinti szerepedet éled, előfordulhat, hogy nyugodtabb lesz az életed.

1 Forrás: http://www.raptureready.com/faq/faq259.html

Kapcsolódó cikkek:

facebookos hozzászólás:

7 bloggeres hozzászólás:

 1. Szia Atti!
  Azért vannak dolgos nők a Bibliában és nem feltétlenül csak háztáji munkáról van szó... és sajnos hiába szül gyerekeket, ha nem tudja eltartani, itt már a nőnek is dolgoznia kell sajnos... ettől még lehet jó anya! A dolgok nem itt csúsznak el... És az egyedülálló lányok tömkelege csak várakozik és, hogy ne unja magát halálra, okosodik közben... Szeretettel írtam!

  VálaszTörlés
 2. Bezony rendbe kéne rakni a FÉRFI szerepet is. Amy, vedd észre, NEM A NŐNEK KELL eltartania a gyerekeket, hanem az APÁKNAK! De ne felejtsük el, hogy a felvilágosodás utáni forradalmak voltaképp lázadások, és a lázadások pedig a Biblia szerint egyenlők a varázslás bűnével.

  Ami pedig a kereszténységet illeti, az HIT-tel működik. Mégpedig a Biblia Istenébe vetett hittel. Mi Ábrahám hitét követjük, aki hitte, hogy Isten 1) feltámasztja a halottakat, 2) létre hívja a nem létezőket.

  Mit akarok mondani? Azt, hogy NEM KELL BELETÖRŐDNÜNK a látható dolgokba. Van egy mindenható Istenünk. Jézus épp azt nevezte keményszívűségnek tanítványainál, hogy A KENYÉRRE GONDOLTAK, mikor ő épp azelőtt látott el 4 majd 5 ezer családot!!! Az élet több mint az eledel, a ruházat és a számlák. Tegyünk tanítványokká minden népet, hogy megtartsák mindazt, amit Jézus a 12-nek parancsolt. S ebben benne volt ez is: "Ne aggódjatok a holnapért", hanem: "Keressük először Isten Országát." Ámen?

  Áldás,
  Attila

  VálaszTörlés
 3. De mint mondtam, a cikk elgondolkozni való. Senkit se bántani akarok. Ki-ki éljen az ő hite szerint.

  VálaszTörlés
 4. Én azért kíváncsi lennék egy olyan társadalomra, ahol csak a férfiak keresnek pénzt, a nők pedig a háztartást vezetik. Meg mondom őszintén, kezdem megérteni, hogy az Úr engem is erre készít, hogy legyek az, akinek rendelt.

  VálaszTörlés
 5. Én már elfogadtam az Úrtól azt is, ha nem akarja, hogy dolgozzak! Óriási békesség van a szívemben. Sokkal nagyobb, mint amikor agyba-főbe munkát kerestem. Most feladtam a keresést, és rábíztam Isten tervére!

  VálaszTörlés
 6. A nő és a férfi ugyanazon emberi faj kétféle nemű egyede, melyek úgy alkotnak egészet, mint a negatív és pozitív pólus.
  S ahogy a negatív és pozitív pólus között sincsen alá-és fölérendeltségi viszony, úgy nem lehet a nemek között sem !!!
  Az a társadalmi kreáció, amely a vallással megtámogatva a férfit a nő FÖLÉ rendelte, hazug, sunyi, féloldalas, a férfiak érdekeit propagáló, általuk kitalált és nyomatott GAZDASÁGI ÉRDEK.
  Így lett a mai világ is olyan, amilyen ! Amiben a nőknek nincs érdemleges beleszólásuk sorsukba (itt Mo-on pl. a teljes elit férfinemű), és világviszonylatban pedig immár 200 millió nő hiányzik, mert Ázsiában a hasonlóan férfiaknak kedvező, igaztalan örökösödési szokásjog miatt a tudomány mai fokán képesek a nőnemű magzatokat kiszelektálni.Így lehetséges, hogy a világszerte tobzódó pornográfia és prostitúció (halálos!) áldozatai évente milliónyian szegénysorsú fiatal nők - míg a haszonélvezői középkkorú pénzes férfiak, akiknek ez nem létszükséglet, csak egy "extra".
  Amibe a másik fél nem mellesleg belehal...
  Körülbelül az ilyen igaztalanságokat meg sem kérdőjelező "hagyományok" mentén gondolkodónak érzem a cikk szerzőjét is.
  A munkahelyi szerelmi viszonyok fő mozgatórugói a házas férfiak - elég furcsa, hogy az ő gerjedelmüknek a cikkíró szerint a nők falak közé száműzése lenne a módja (ld, iszlám) nem pedig a hatalmuk és az azzal való visszaélés megfékezése, egyensúlyra törekvés. Szerintem pl. nem szabadna főnöki jogokkal felruházni olyan férfiakat, akik szakmailag alkalmatlanok, mert visszaélnek vezető pozíciójukkal. Pl. több nőt a vezetésbe !!!
  Folytathatnám a kritikát, mert ennek az írásnak egy szavával sem tudok egyetérteni, sőt kifejezetten károsnak és hátráltatónak találom.

  VálaszTörlés
 7. A nemek közti egyenrangúaág fő propagálója és megvalósítója Svédország.
  A "hagyományos" női szerepek fő propagálója és megvalósítója Szaúd-Arábia.
  Kérdezzünk hát meg minden magyar embert, hogy ha választania kéne, melyikben folytatja az életét - és látható volna, hogy Svédország a maga egyenlőség-eszményével mennyivel vágyottabb hely.
  Grátiszként Svédországban a férfiak is jóval boldogabbak, mint Szaúd-Arábiában, azaz a pólusok egyenrangúsítása mindkét félnek (a látszólag kedvezményezettnek is) előnyére szolgál.

  VálaszTörlés