MyMenu1

TIPP: A cikkek alatt rákattinthatsz a kapcsolódó cikkekre is.

2011. június 28., kedd

Amit Isten nem tud megtenni

Isten két dolgot képtelen megtenni.
Nem tud hazudni és változni.
A valóság az egy halmaz. A hazugság meg egy másik halmaz.
Isten nem tud átlépni a valóságból a hazugságba.
Ha van egy rossz istenképed, akkor az a hazugság halmazban van.
Azért nem találod Őt, mert rossz helyen keresed.
Jézus állította egyedül: "Aki engem lát, látja az Istent."
Istenről a valóságot emberi formában, emberi nyelven Jézus mutatta be.

Isten nem lehet egyszerre is a valóság halmazban és a hazugság halmazban.

A valóság egy olyan halmaz, melyben csak olyan adatokból álló leírások vannak, amik létező dolgokat írnak le.

Leírás 1
 • Adat 1
 • Adat 2
 • ...
Leírás 2
 • Adat 1
 • ...
Leírás ...

Ha van egy fekete háromlábú műanyag forgatható zongoraszéked, akkor a valósághalmazban erről a székről a leírás a következő adatokkal szerepel:

Leírás a székről
 • fekete
 • háromlábú
 • műanyag
 • forgatható
 • zongoraszék
 • a tied
A lista maga a leírás, a leírás sorai pedig az adatok. A valósághalmaz listái tehát csak helyes adatokat tartalmaznak. (Minden sora igaz.)

A hazugsághalmazban olyan leírások vannak, melyek adatai vagy megfelelnek a valóságnak, vagy nem. (Épp ezért veszélyes.) Minimum 1 adatnak kötelezően eltérőnek kell lennie!

Hamis leírás
 • Adat 1  (helyes / eltér)
 • Adat 2  (helyes / eltér)
 • Adat 3  (helyes / eltér)
 • ...
Tehát, az előbbi székkel kapcsolatban egy lehetséges hamis leírás a következő:

Hamis leírás a székről
 • fekete
 • háromlábú
 • fa !
 • forgatható
 • zongoraszék
 • a tied
Látjuk az eltérést? Bár majdnem ugyanaz, mégsem ugyanaz! Ez a leírás így, együtt a hazugság. Nem csak egy része, hanem az egész leírás hamis, mert egy másik zongoraszéket ír le, nem az eredetit.

A hazugság tehát azon leírások halmaza, melyekben található eltérés attól a dologtól, amit leírnak. Ha Istennek van x-millió tulajdonsága, és abból csak az egyiket megváltoztatjuk, akkor már nem az igaz Istenről beszélünk, hanem egy nem létezőről.

A hazugsághalmaz azért veszélyes még, mert ugyanarról a dologról több hamis leírás is megfér benne.

Hamis leírás a székről 1
 • ...
 • fa !
 • ...
Hamis leírás a székről 2
 • ...
 • műanyag
 • négylábú !
 • ...
A hamis halmazba az is belefér, hogy keveri ezeket a hamis leírásokat:

Hamis leírás a székről 1+2
 • ...
 • fa + műanyag
 • négylábú
 • ...
Így az eredeti műanyag háromlábú székből máris csináltunk egy négylábú félig fa, félig műanyag széket. 

Ezért van annyi vallás. Mert az eredetit hamisítják, torzítják és keverik sokféleképpen. Jézus mondja sátánról, lelkünk vádlójáról, pokolra kívánójáról: "Embergyilkos volt kezdettől fogva, és nem állt meg az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor a hazugságot szólja, a magáéból szól, mert hazug, és a hazugság atyja. Mivel pedig én az igazságot mondom, nem hisztek nekem." (János ev. 8:44-45) Ezt olyan embereknek mondta, akik nem az igazságot keresték, hanem a maguk "igazát"

Néhány hamis leírás Istenről:
 1. "Istennek nincs fia" -- Sziklamecset felirata 
 2. "A Jóisten mindig X-re játszik" -- Csiszár Jenő
 3. "Jó tett helyébe jót várj" -- Magyar népmesék
 4. "A jó embereket szereti Isten" -- vallásos emberek, névleges "keresztények"
Ezzel szemben az az igazság Istenről, hogy:
 1. Van Fia:
  "[Jézus] a halottak közül való feltámadásával Isten hatalmas Fiának bizonyult." -- Biblia, Római levél 1:4
  "Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen." -- Biblia, János ev. 3:16
 2. Isten a javadra játszik (és nem X-re), hogy örök életet nyerj:
  "Ahol sok a bűn, ott sokkal inkább kiárad a kegyelem." -- Biblia, Római levél 5:20
  "Mert az Isten nem azért küldte el a Fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem, hogy megmeneküljön a világ általa." Biblia, János ev. 3:17
 3. Istennek nem a jótetteink kellenek, hanem hogy kegyelmét elfogadjuk:
  "Nem az általunk véghez vitt igaz cselekedetekért, hanem az ő irgalmából mentett meg minket." -- Biblia, Tituszhoz írt lev. 3:5
  "Nem cselekedetekért, mivel a kegyelem akkor már nem volna kegyelem." Biblia, Római lev. 11:6
 4. Isten nem a magukat jónak, hanem a magukat bűnösöknek tartókat szereti és menti meg:
  "Krisztus Jézus azért jött el a világba, hogy a bűnösöket megmentse, akik közül az első én vagyok." Biblia, Timóteushoz írt 1. lev. 1:15
  "Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk." -- Biblia, Római levél 5:8
  "Ez a szeretet, és nem az, ahogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte a Fiát engesztelő áldozatul bűneinkért." -- Biblia, János 1. lev. 4:10
Ne feledd, az ördög azon van, hogy beedd a sok hülyeségét, és torz istenképeket állítson eléd, hogy jól összezavarjon. Egyetlen célja, hogy ne értsd meg, hogy Isten szeret téged, olyan bűnösen, amilyen vagy, annyi hibával és annyi kudarccal, amennyid csak van. Azért torzítja el Jézus szeretet-halálát, mert azt akarja, hogy ne hidd el, hogy Ő érted halt meg, és így ne kerülj kapcsolatba Istennel, ne éld át bűneid bocsánatát és ne szabadulj fel a Sátán vádlásai alól. (Most olvasd egybe a kiemelt szöveget.)

Isten kegyelmes! A kegyelem azt jelenti, hogy nem a teljesítményed miatt szeret Isten, hanem mert Ő maga a szeretet. Ő azon fáradozik, hogy lerombolja az előítéleteket, a Gonosz által épített falakat közted és Őközte, hogy megismerd Őt. Amikor Jézust megkérdezték, mit kell cselekednünk [teljesítenünk] Isten tetszésére, azt felelte: semmit, sőt: "Az az Isten dolga [azon fáradozik], hogy higgyetek abban, akit Ő elküldött."

Állj le tehát a saját jóságodért, igazadért, Istenért, stb... való görcsöléseddel, és engedd, hogy Isten fáradozzon azon, hogy megismerd az Ő szeretetét Jézus bűneid miatti halálában és feltámadásában! Az igazság megszabadít téged!

Ha tényleg az igazság érdekel, nyugodt lesz az életed.

Kapcsolódó cikkek:

facebookos hozzászólás:

0 bloggeres hozzászólás:

Megjegyzés küldése