Menü

TIPP: A cikkek alatt rákattinthatsz a kapcsolódó cikkekre is.

2012. augusztus 26., vasárnap

Jóságmérő

Egy humoros, de frappáns kisfilm arról, Isten hogyan is méri le, mennyire vagy elég jó ahhoz, hogy bejuss a mennybe. Figyelem, a tanulság lehet, hogy sokkoló lesz sokak számára...

A film megnézése után egy kis magyarázat.


Az első delikvens: „Próbáltam jó életet élni.”

Hazudozás, lopás, meg azért itt-ott egy kis jótett – ezzel a listával állt Isten mérlege elé idősebb barátunk. Az ember ősbűne, hogy megválogatja, szerinte mi a jó és mi a gonosz. Ez a próbálkozósdi nem más, mint a „magam-módján” élet. A Biblia ezt tévelygésnek nevezi:
Mindnyájan tévelyegtünk, mint a juhok, mindenki a maga útját járta.
Ézsaiás 53:6
Mindezt Isten elítéli, mint Isten akaratát és vezetését figyelmen kívül hagyó független és lázadó életet: „Nem elég jó.” Valaminek akkor másképp kell lennie...


A második kisasszony: „Kiegyenlíti, ugye?”

Az előző esetet látva kisasszonyunk őszintére váltott, és próbálta menteni a menthetőt. „Tudom, hogy tettem rosszat, de azért tettem jót is, hogy kiegyenlítsem a számlát.” Az ő bűne az volt, hogy a „rendrakástól” várta az üdvösséget. A Biblia ezt így mondja:
Micsoda népség az, amely tisztának tartja magát, pedig ki sem mosták szennyéből!
Példabeszéd 30:12
A kisasszony azon kérdésére, hogy „kiegyenlíti ugye?”, Isten válasza az, hogy nem. A jótett nem törli el a rosszat, a bűnt, de még csak stiklisségünk felismerése sem. Ezekkel tehát nem lehet a szőnyeg alá söpörni a bűnt: „Nem elég jó.” Valami más kell legyen hát a megoldás...


A harmadik lenyűgöző barátunk: „Jobbá tettem a világot!”

A következő eset egy olyan ember, akire aztán tényleg felnézett a világ, annyi sok jót tett. Barátunk büszkén felsorolja, mi mindent tett le az asztalra azért, hogy a világot jobbá tegye. Első ránázésre a mérlegkezelőt is lenyűgözte, amíg észre nem vette a srác pornóújság előfizetését. Bár próbált mentegetőzni, átlátszó volt. A Biblia világosan fogalmaz testi ösztöneink követését illetően:
A test cselekedetei azonban nyilvánvalók, mégpedig ezek: házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás;  irigység, gyilkosság, részegeskedés, tobzódás és ezekhez hasonlók. Ezekről előre megmondom nektek, amint már korábban is mondtam, akik ilyeneket cselekszenek, nem öröklik Isten országát.
Galata 5:19-21
A srác továbbá a beképzeltségét sem tudta hová tenni. Igazából Isten így néz az ember saját maga által felállított „önjóságára”, amivel általában dicsekedni szokott:
... minden igazságunk olyan, mint a szennyes ruha. Elhervadunk mindnyájan, mint a falevél, bűneink elsodornak bennünket, mint a szél.
Ézsaiás 64:5 
Fekete testvérünk végül felháborodva érdekes arcot vágott. Így bizonyult igaznak Jézus mondása:
... mindenki, aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik.
Lukács 18:14
Isten országában, ahogy egy kis kovász is megkeleszti az egész tésztát, ugyanígy egy kis bűn által bizonyítható az ember bűnössége. „Nem elég jó.” Az igazságot megalkuvás nélkül el nem hallgatva – az esetleges felháborodásokkal számolva – ezen „sok nagy dolgot tevő jóemberek” közé kell sorolnunk Böjte Csaba atyát is és mindenkit, aki ezen az úton, a jócselekedetek útján próbál bejutni a mennybe. Egyre frusztráltabbak vagyunk. Keressük hát tovább a megoldást...


A negyedik és ötödik próbálkozó: „Isten unokái vagyunk.”

A következő két szereplőt azonnal kifütyülték. Míg az egyik szereplő az édesanyja templomba járására, addig a másik a csecsemő korában megkeresztelt voltára hivatkozott. De a szülők névleges vagy valódi hite és templomba járása senkit sem fog a mennybe juttatni, bármiféle hókuszpókuszt, ceremóniát és esdeklést is hajtottak végre gyermekük üdvösségéért. Jézust ezt így fogalmazta meg egy vallásos embernek:
Bizony, bizony, mondom neked: ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát... Ne csodálkozz, hogy ezt mondtam neked: Újonnan kell születnetek.
János 3:3,7
A fizikai, szülőktől való születés kevés. Istennek nincsenek unokái vallásos szülőktől. Fentről, újonnan kell megszületni, Isten gyermekévé. „Nem elég jó.” Nos, talán még azért van valami a tarsolyunkban, ami Istennek lehet tetszeni fog...


A hatodik humorista: „Bankkártyával lehet fizetni?”

Mennyi humoros ember van manapság is, akik viccelődnek mennyel és pokollal, ám nem veszik komolyan. Elég a „Hell” márkájú energiaitalra gondolni a piros vigyorgó buligyíkkal a logóján. De kicsit olyan ez, mint a „ki nevet a végén” játék. Az élet és a halál kérdését el lehet humorizálni, el lehet odázni a témán való komolyabb gondolkozást, de nem tudom, kinek éri meg. Bölcs Salamon így ír erről:
A bölcsek a gyászolók házára gondolnak, az ostobák pedig a vigadozók házára.
Prédikátor 7:4
Többek között, amikor Isten engem is elkezdett hívni magához, az én fejem is tele volt olyan gondolatokkal, hogy a földi élet rövid és igazából semmi értelme, ha a halállal is komolyan számolunk. Az ateista, istentagadó életről Istennek is meg van a maga frappáns és humoros véleménye:
Azt gondolja magában a bolond, hogy nincs Isten! Romlottak és utálatosak tetteik, senki sem tesz jót.
Zsoltár 14:1
Nos, épp azért, hogy ne maradjak bolond, Isten a szívemre helyezte, hogy „Ha van Isten, az élet értelme Őt dicsérni.” De még ne szaladjunk ennyire, nézzük meg a megoldást, hogyan lehet örök életünk, hogyan is juthatunk be a mennybe.


A hetedik, a megváltott: akinek meg se kell szólalnia!

Első ránézésre tudtuk, mi fog barátunkkal történni, amikor emberünk egy nagy bűnlistát adott át a mérlegkezelőnek: „Na ennek aztán semmi esélye nem lesz!” Ám mindenki meglepetésére kicserélték a mappáját, amiben ez állt: „Isten gyermeke”, majd egy fekete ruhás Jézus nevű fickót kértek meg, hogy álljon helyette a mérlegre.
Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg. ... Igaz szolgám sokakat tesz igazzá, és ő hordozza bűneiket.
Ézsaiás 53:5,11
Isten Jézust büntette meg a kereszten miattunk, bár ő igaz volt és nem követett el bűnt. Ám erre azért volt szükség, hogy bűneinket elhordozza, elvegye rólunk. Az ő halála volt az egyetlen lehetőség, hogy bár bűneink igazságosan meg legyenek ítélve, viszont Jézus szeretete által mégis igazakká legyünk nyilvánítva. Erre utalt a kisfilmben a mappacsere. Az új mappán ez állt: „Isten gyermeke”. Hogyan válhatunk Isten gyermekévé? Mert korábbról már láttuk, ez nem automatikus, nem minden ember Isten gyermeke, csak aki újjá van már születve Istentől. Hogyan történik hát meg ez az újjászületés? Nos, ennek semmi köze cselekedeteinkhez, sokkal inkább ahhoz, hogy rábízzuk magunkat Jézusra: 
Aki nem fáradozik, hanem hisz abban, aki igazzá teszi az istentelent, annak a hite számít igaz mivoltnak.
Róma 4:5
Mutatok egy konkrét példát is az életből. Egy börtönőr megkérdezte egyik foglyától, aki már Istené volt, hogy hogyan üdvözülhet. A válasz így hangzott:
Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz!
Apostolok cselekeetei 16:31
Nem mellékesen nekem is ezt mondták, amikor megtértem. Semmi extra varázslat nincs benne. Ha ide eljutottál, már valószínű, zavarban vagy és tudod, hogy nem jutsz a mennybe, mert bűnös vagy. Nos, jó ha őszinte vagy, de ne állj itt meg, mert nem az őszinteség üdvözít, hanem Jézus, aki ezt mondta az Atya-Istenről és saját magáról:
Mert az én Atyámnak az az akarata, hogy annak, aki látja a Fiút, és hisz benne, örök élete legyen; én pedig feltámasztom őt az utolsó napon.
János 6:54
Mire vársz? Bízd rá magad Jézusra, és mindenféle fáradozás, bizonygatás és hókuszpókusz nélkül eltörli bűneidet örökre. Ennyi az egész, szerintem fölösleges kell túlbonyolítani. Ha be akarsz menni az életre, fordulj az Úr Jézushoz és kérd meg, személyesen, hogy mentsen meg. Más nem tudja ezt megtenni helyetted.


„Ezért hívják kegyelemnek.”

Sose feledd: a kegyelem azt jelenti: nem a saját erődből, hanem Jézus szeretetéért és édeméért kapod meg ingyen a mennybejutás lehetőségét. Bár alázatra indító, de még mindig a te kezedben a döntés, hogy elfogadod-e, vagy elutasítod. Ha ezek után még mindig büszke vagy magadra, úgyis el fogod utasítani ezt az ajánlatot. Nem is erőltetem, mert kamu-megtérőket nem akarok, sem elhitetni veled, hogy jó helyen vagy, amíg büszke vagy magadra és elért eredményeidre. Mert maga Jézus mondta:
Aki szereti az életét, elveszti; aki pedig gyűlöli az életét e világon, örök életre őrzi meg azt.
János 12:25
Viszont te, akinek már eleged van ebből a világból, a bűnből, a saját próbálkozásaidból és az embereknek való megfelelésből, neked mondom: válaszd az életet! Válaszd Jézust! És akkor az ítélet napján majd te is ezt fogod hallani: „Elég jó!”

Bízd rá magad teljesen az Úr Jézusra és nyugodt lesz az életed.

Kapcsolódó cikkek:

facebookos hozzászólás:

0 bloggeres hozzászólás:

Megjegyzés küldése