Menü

TIPP: A cikkek alatt rákattinthatsz a kapcsolódó cikkekre is.

2017. június 17., szombat

Máté 10, avagy: a végidők evangelizálási stratégiája

Minap olvasgattam Máté evangéliumát, és volt valami, ami lesokkolt. Isten rávilágított valamire, amit eddig még nem láttam. Te mit felelnél arra, ha Isten megkérdezné tőled: „Szeretnél részt venni a mostani világkorszakot befejező projektemben?”?

Máté 10-et legtöbben ismerjük. Ha nem, kérlek, mindenképp olvasd el! Jézus felhatalmaz név szerint 12 apostolt, hogy ördögöket űzzenek és betegeket gyógyítsanak, és hogy kiküldje őket különféle izraeli városokba és falvakba, hogy megkeressék Izrael elveszett juhait. Kizárólag izraelieket. Ezek az 1-6. versekben vannak.


Mit és hogyan kell csinálniuk:

Összeírtam egy tömörített listát arról, hogy mit parancsolt nekik Jézus:
 1. Mit kell mondjanak? „Elközelített a mennyek országa!” (7)
 2. Tegyenek csodákat (8)
  1. gyógyítsanak betegeket
  2. támasszanak fe halottakat
  3. tisztítsanak leprásokat
  4. űzzenk ördögöet
 3. Mindezt ingyen tegyék! (8)  
 4. Kiszolgáltatva magukat Isten gondviselésének: Ne vigyenek se pénzt, se cuccokat az útra, majd az út során meglesz minden. (9-10)
 5. Keressék meg a méltó (alkalmas, megfelelő, előkészített) embert a városban, és maradjanak nála, amíg továbbmennek. A Lukács 10-ben békesség fiaként említi. (11)
 6. Köszönteni kell őket. Héberül ez: „Salom”, ami békességet jelent. (12)
 7. Ha méltó, szálljon rájuk a Salom, ha nem, szálljon a tanítványra vissza (13-15)
  1. hogy száll rájuk a békesség? (pl.: ima, kézrátétel, Szent Szellem jelenléte)
  2. ha nem, a tanítványra tér vissza (pl.: higgadtság, megbocsátás)
  3. ha be se fogad: akkor porlerázással kell demonstrálni a gyászt, ami egy zsidó prófetikus jelkép az ítéletről, és tovább kell lépni.

Mire kell felkészülniük?

Van itt egy másik lista arról, amire ezek után intette őket Jézus, hogy készüljenek fel:
 1. Veszély!!! A tanítvány bárány, odakinn farkasok lesznek. Megfontoltnak lenni (16)
 2. Az emberek átadják őket a hatóságoknak és megverik (17-18)
 3. Ne aggódjanak, és ne agyaljanak, mit mondanak: a Szent Szellem szól általuk (19-20)
 4. Családi viszályokra is lesznek, és mindenki gyűlöli őket Jézus nevéért (21-22)
 5. Üldözés során meg kell tartani a fókuszt: ne feladják, hanem érjék el a többi várost (23)
 6. Ilyen üldözés során jelenik meg Jézus (23)
Na, és ez a 23-as vers az, ami kiverte nálam a biztosítékot!
… még végig sem járjátok Izráel városait, mire eljön az Emberfia.
Máté 10:23

Végidők???

Micsoda, hogy jön ide Jézus visszatérése?! Hiszen a Márk 6-ban azt olvassuk ugyanerről az eseményről, hogy miután Jézus kiküldte őket (Márk 6:12), visszatértek még az 5000 ember számára történt kenyérszaporítás előtt!!! (Márk 6:30-44) Még meg se halt Jézus, hogyan jönne máris el ezelőtt?

Az „eljön az Emberfia” ugyanis egy zsidó prófécia beteljesedése, amit maga Jézus használt a főpap előtt, amikor az vallatta, hogy ő-e a Messiás:
Jézus ekkor így felelt: „Te mondtad. Sőt azt mondom nektek: mostantól fogva meglátjátok az Emberfiát, amint a Hatalmas jobbján ül, és eljön az ég felhőin.”
Máté 26:64
Az említett prófécia Dániel könyvében van:
Láttam az éjszakai látomásban: Jött valaki az ég felhőin, aki emberfiához hasonló volt; az öregkorú felé tartott, és odavezették hozzá. Hatalom, dicsőség és királyi uralom adatott neki, hogy mindenféle nyelvű nép és nemzet őt tisztelje. Hatalma az örök hatalom, amely nem múlik el, és királyi uralma nem semmisül meg.
Dániel 7:13-14
A szövegkörnyezet egyben meghatározza ennek idejét is:
Láttam, hogy ez a szarv hadakozott a szentek ellen, és föléjük kerekedett, míg el nem jött az öregkorú, és igazságot nem szolgáltatott a Felséges szentjeinek. És akkor bekövetkezett az az idő, amikor a szentek foglalták el a királyságot.
Dániel 7:21-22
A szarv a negyedik vadállat 11. szarva. Tehát „az emberfia eljövetele” egy végidő prófécia! Nem lehetett Jézus napjaiban, tehát nem vonatkozhatott az apostolokra.


Kikre vonatkozik?

Akkor kikre vonatkozik? Nézzük meg Máté 28-ból a nagy missziós parancsot:
Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, bemerítve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, és tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.
Máté 28:18-20
Jézus azt mondta, tegyenek minden népeket tanítvánnyá. Ki a tanítvány? Aki megtanul mindent, amit Jézus az apostoloknak parancsolt, és meg is tartja. Ebbe a Máté 10 is beletartozik.

A végidőkben azok a tanítványok, akik Izraelben lesznek, ugyanazt fogják csinálni, mint amit Jézus az apostoloknak parancsolt. Lásd a „Mit és hogyan kell csinálniuk” listát feljebb! Ugyanazkra kell számítaniuk, mint amik a fenti „Mire kell felkészülniük?” listában szerepelnek. 

Folytassuk a Máté 10-ben ott, ahol abbahagytuk!


További instrukciók:

 1. A tanítvány ugyanolyan, mint a mestere. Ne várjunk jobbat, mint amit Jézussal tettek (24-25)
 2. Jézust Belzebubnak nevezték (25)
  1. Mikor? Amikor ördögöt űzött (Mt 12:24)
  2. Kik? A vallásos emberek, akik nem űztek ördögöt (Mt 12:27)
  3. Az ítéletnap az ördögűző zsidók lesznek a vallásos zsidók bírái (Mt 12:27)
 3. Nem szabad megijednünk az üldözőktől, hanem prófétálnunk kell, méghozzá nyíltan és hangosan, a háztetőkről és nyílt színen, a világosságban (26-27)
 4. Az élet-adó/élet-elvevő Isten véleményét kell szem előtt tartanunk, nem pedig az emberek fenyegetésétől félnünk (28-21)
 5. A próbában kiderül, megvalljuk-e Jézust, vagy gyávák vagyunk (újjá vagyunk-e születve) (32-33)
 6. A jóléti teológiát azonnal felejtsük el! (34-39)
  1. Jézus követése által a békénk nem az emberektől fog jönni, toleráns vagy ökümenikus módon (34)
  2. Családi szembeállás is lesz (35-36)
  3. Döntenie kell a tanítványnak, kit szeret jobban: embereket vagy Jézust? (37)
  4. Az életét szereti-e jobban, vagy Jézust? (38-39)
 7. A tanítványt és üzenetét elfogadó ember jutalma (40-42)
  1. Atya üzenete = Jézus üzenete = tanítvány üzenete. Aki a tanítványt befogadja, Jézust és az Atyát fogadja be (40)
  2. A tanítvény: próféta. A befogadó prófétai jutalmat kap (41)
  3. A tanítvány: igaz (megigazított) ember: a befogadó a megigazultak jutalmát kapja (41)
  4. A tanítványon segítés jutalmat érdemel az üldöztetés idején (42)

Ez történik ma

Már elindult világszerte az a tanítványi mozgalom, mely nem köt kompromisszumot Jézus parancsai és az emberi hagyományok magyarázkodó teológiája között. Ez egy utolsó reformáció, mely visszatér ahhoz, amit Jézus az apostoloknak tanított, és meg is cselekszik. Világszerte kimennek az emberek a kényelmes vasárnapi kereszténységükből, ki az emberek közé, és hirdetik a megtérést és gyógyítják a betegeket. Jelen cikk szerzőjével is megesett, hogy az utcán, amint valakivel a bűnökről beszélgettünk, és adtunk neki egy listát a bűnökről, hogy nézze át: az ördög elkezdett benne megnyilvánulni, és ki kellett űzni. Miután megszabadult az illető, azonnal elkezdte Jézust dicsérni és hálás volt, hogy Isten megszabadította őt. Nagy alázatot igényel ez a fajta munka, és valóban a lényegre kell fókuszálni: Isten Országára és a Jézusnak való engedelmességre, a lelkek mentésére, függetlenül az emberek negatív véleményétől.


 

Már vannak tanítványok, akik ezt teszik Izraelben is. Néhány videó erről (angolul):

 
Aki nyitott szemmel nézi a híreket, láthatja, hogy vészesen közeledünk az antikrisztusi világrendszerhez, de közben Isten is helyreállítja az evangelizálás módját. Nincs idő bohóckodni és kényelmes kis életünket építgetnünk.
Vigyázzatok magatokra, nehogy szívetek elnehezedjék mámortól, részegségtől vagy a megélhetés gondjaitól; és hirtelen lepjen meg titeket az a nap…
Lukács 21:34

Összefoglalás

Megnéztük a Máté 10-ből, hogyan hívta el Jézus a tanítványait és küldte ki őket Isten országát hirdetni, ördögöket űzni, gyógyítani és halottakat támasztani. Láttuk, hogy ez nem csak rájuk vonatkozik, hanem ugyanez lesz, amikor Jézus eljön az ég felhőin. Láttuk, hogy Jézus apostoloknak adott parancsai minden tanítványára vonatkozik. Megfigyeltük, hogy a végidők milyen üldöztetéseiben lesz részük azoknak, akik pontosan azt teszik majd Izraelben, amit Jézus parancsolt. Láttuk Jézus kemény feddését is az engedetlenek számára, akik nem hirdetik őt, de láttuk bátorítását is az engedelmeseknek, hogy hogyan fog Isten Szelleme rajtuk keresztül szólni és munkálkodni, illetve hogyan fog Isten gondoskodni felőlük – vagy épp ha meg is kell öletniük, akkor sem kell félniük az ember által okozott haláltól. Végül, láttuk, milyen jutalomban részesülnek azok, akik az antikrisztusi üldözés alatt befogadják a tanítványokat és azok üzenetét. A tanítványok még végig se járják az izraeli városokat a Máté 10 utasításai alapján, mire eljön az Emberfia.

A kérdést tegyük fel magunknak: Ha az Úr netán azt mondaná, „Szeretnél részt venni e világkorszaknak a befejező projektjében?”, mit felelnél?

Hirdesd Jézust, ahogy Ő parancsolta, és izgalmas lesz az életed.

Kapcsolódó cikkek:

facebookos hozzászólás:

2 bloggeres hozzászólás:

 1. Kr. u. 70.-ben lerombolta a Római B. a templomot és Jeruzsálemet. Nézz utána Josephus beszámolóiban. Jézus akkor jött vissza és azóta is itt van. Így teljesül be, amit te is idézel, a Mt 10:23-ból.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Addig ül az Atya jobbján, amíg ellenségeit lábai zsámolyává nem teszi. A jelenések könyvében, amit 91-ben írt János, Jézus a trónnál van. Jézus nem jött vissza. Amikor visszajön, az az armageddon lesz, a Jelenések 19-ben a szentekkel, vérbe mártott fehér ruhában, és megöli ellenségeit szájának a kardjával. A vér a lovak zablájáig fog érni. Ez még nem történt meg tudtommal. Vagy tévedek?

   Törlés