Menü

TIPP: A cikkek alatt rákattinthatsz a kapcsolódó cikkekre is.

2017. június 7., szerda

Üzenet Wittenbergből

Nemrég egy véleményem szerint égetően fontos üzenet hallatszott el a dán Torben Søndergaardtól (ejtsd: tóbn szünegár) a Reformáció 500. évfordulója alkalmából. A videó magyar nyelven feliratozva itt megtekinthető, valamint az üzenetet írásban is közzéteszem. Szívleljétek meg!


Torben videója magyar felirattal:

(Megjegyzés: Torben gyakran hivatkozik az Evangélikus, azaz Lutheránus egyházra. Dán és német viszonylatban ez a felekezet terjedt el a Katolikus egyház mellett. Hazánkban ilyen a Református egyház, amire Torben észrevételeiből néhányat talán szintén lehet alkalmazni. Szomszédainknál pedig hasonló vonatkozhat még az Ortodoxokra, a Görög-keltiekre és a Görög-katolikusokra, stb.)


Az üzenet szöveges formában:


Sziasztok! Jelenleg Wittenbergben vagyok, Németországban, a helyen ahonnan a Reformáció Lutherrel elindult. Nos, elég sokan vannak
körülöttem, ahogy látjátok. Ez itt a nagy templom, és a kapu, ahol Luther Márton 500 éve ezekben a napokban kifüggesztette 95 pontját. Most itt van egy új ajtó és más dolgok is változtak, de az ajtóra ki van írva az a 95 pont. És innen indult, amit mi Reformációként ismerünk. És innen indult a Lutheránus (Evangélikus) egyház.

Ami annyira elszomorító, hogy manapság az emberek elhiszik, hogy a tiltakozásnak vége, és vonzódnak vissza a Katolikus egyházba. Ez egy megtévesztés. Láttam annyi Szent Szellemmel teljes embert, akik nyelveken szólnak, akik elbuknak és beveszik a Katolikus egyház hazugságait. Ez annyira rossz. Van egyfajta hamis egység, ami most egyre növekszik az Egyházban. Jézus nem ilyen egységet hirdetett. Ő az igazsággal jött, és nekünk még egyszer vissza kell térnünk az igazsághoz. Ha Luther Márton akkor úgy gondolkozott volna, mint manapság sokan, akkor ma világszerte mi mind a Katolikus egyház részei lennénk. Ma azért állunk ki mi is az igazság mellett – abban, hogy mi az igazi bemerítés, a Szent Szellem dolgaiban és más egyebekben –, mert voltak annak idején, akik nem kötöttek kompromisszumot az igazság tekintetében!

A tiltakozásnak még mindig nincs vége. A Katolikus egyház még mindig egy csomó hazugságot hordoz magában. Nagyon sok a hazugság. Próbálj meg gondolkozni, annyira meg vagyunk tévesztve! Azt mondod: „Jó, de a Katolikusok is imádkoznak nyelveken!” Igen, de még mindig be kell merítkezniük vízbe, mindegy mennyire szólnak nyelveken. Még mindig ki kell jönniük abból a rendszerből, ami megfojtja az életet. 99,9%-uk még mindig azt hiszi, újjá vannak születve és azért jutnak a mennybe, mert csecsemőként megkeresztelték őket, és szentáldozáson vesznek részt a Katolikus egyházban, és ez egy hazugság! Ez egy olyan hazugság, amivel szemben ki kell állni és prédikálni kell ellene.

Már mondtam, én nem egy egységpárti srác vagyok – ahogy sokan a mai értelemben, és sose fogom meghajtani a térdemet
ezek előtt a hazugságok előtt. Jézus sem tette, ő sem kötött kompromisszumot az igazságban. Az igazságot kell szólnunk.

Képzelheted, mennyire félre lettünk vezetve! Képzeld el, van egy gyülekezeted, és odajön egy srác, aki ezt mondja: „Hé, én a barátod vagyok, engedd, hogy felszólaljak és beszéljek a gyülekezet előtt.” Szereti Jézust, és szól nyelveken. Igen, de van néhány különös dolog vele kapcsolatban. Halottakhoz imádkozik van egy szellemi vezetője és azt hiszi, amit ez a pap mond, az Isten igéje. Te ilyesvalakit meghívsz a gyülekezetedbe, hogy tanítson, aki a halottakkal van közösségben? Ne már! Hinnél valakinek, akinek az elképzelése, hogy amit ő mond, az az Isten igéje, és hogy bűn nélkül való? Na neee! Közösségben vagy ilyenekkel? Nem! Csak azért legyél velük közösségben, hogy elmondd nekik az igazat! Hogy mily nagyon meg vannak tévesztve, mennyire hazugságban vannak, hogy ebből meg tudjanak térni és igazságra jussanak.

De oly szomorú, hogy ma annyira sokan megeszik ezt a hamis egységet, és elhiszik, hogy ó, hát Jézus is imádkozott egységért a János 17-ben, és hogy a világ azért fog hinni, mert mi együtt összejövünk. Ez egy hazugság! Jézus egy olyan egységről beszélt, ami Közte és köztünk van! Ha egy vagyok Vele, a világ ezt látni fogja! Persze, hogy ha egy vagy Vele, akkor egy vagy másokkal is, akik szintén egyek Jézussal. Persze, hogy hiszek ebben a fajta egységben, hogy ha egy vagy Jézussal, akkor egy vagy azokkal is,
akik szintén egyek Jézussal. De nem szabad kompromisszumot kötnünk!

Ezrek voltak, akiket megöltek, és itt most nagyon sok ezer emberről beszélünk, akiket megölt a Katolikus egyház, majd később a Lutheránus (Evangélikus) egyház, csak mert saját hitükre szerettek volna teljesen a víz alá merülni. Ez nem változott. A Katolikus egyház ebből még mindig nem tért meg, és nem mondta ki, hogy: „A keresztelésünk helytelen.” Még mindig nem változtak meg, és nem mondták, hogy: „Meg kell változtassuk amit csinálunk, és bocsánatot kérünk azért, hogy megöltük azokat az anabaptistákat, és mostantól az igazi biblikus teljes bemerítést hirdetjük.” Még mindig nem változtak meg! Még mindig nem változtatták ezt meg! Még mindig azt hiszik, hogy Mária Isten anyja?! És hogy imádkozhatunk Máriához?! És hogy közösségünk lehet a szentekkel – halott emberekkel?! Ez egy hazugság!

Most mi itt állunk, mert az emberek nem tudják, honnan jöttek, nem ismerik a történelmet. Beveszik ezeket a hazugságokat az egység szellemében. Meg fogsz lepődni, hogy vannak emberek, akik szeretik Jézust, akik imádkoznak a betegekért, mégis meghajtják térdüket a Katolikus egyház hazugságai előtt.

Szeretnék kihívást intézni feléd, és azt mondani, hogy az egyetlen oka annak, hogy az emberek elfogadják a Katolikus egyházat: mert nem ismerik az evangéliumot. Tudom, hogy emiatt problémáim lesznek. De az evangélium nem az, hogy kimegyünk, és azt mondjuk, hogy:
„Hé, Jézus szeret téged, csak mondd el a megtérők imáját, és üdvözülsz!” Az evangélium a bűnbánat, a saját hitre való teljes vízbemerítkezés Jézus Krisztus nevében, és a Szent Szellembe való bemerítkezés. Erről szól a kereszt, a kereszt, ahol Jézus meghalt, eltemették és feltámadt. Nekünk is az Ő példáját kell követnünk. Ez a rendszer, ami odabent van a
templomban, nem erre az alapra van építve. Hanem a rossz alapra építették.

Annyi bálvány van ebben az egyházban! Braziliában voltam múlt héten, találkoztam egy hölggyel – láthatod is egyik videómban –, akiben a halál szelleme volt, és meg akart halni. Ez a halál szelleme akkor lépett be az életébe, amikor édesanyja felajánlotta őt egy szentnek a Katolikus egyházban. Ez démoni! Ez bálványimádás! Ezek démonok, ez démonikus!

Luther Márton próbált ezek közül a dolgok közül néhánynak ellene menni, de hadd mondjam el, hogy a Lutheránus egyház sem különb. Újra látnunk kell egy reformációt! „Igen, de te provokálod azokat, akik a Lutheránus és a Katolikus egyházban vannak és tényleg szeretik Jézust!” De ha tényleg szereted Jézust, akkor gyere ki ebből a rendszerből! Térj meg és gyere ki ebből a rendszerből! Igen, van néhány Lutheránus, aki szereti Jézust, de azzal, hogy ebben a rendszerben vagy, folytatod ezt a hazugságot, és hagyod, hogy tovább terjedjen!

Engem is az evangélikus egyházban kereszteltek meg. Konfirmáltam. Dánok millióihoz hasonlóan én is azt hittem, hogy ha a Lutheránus egyház az igazi, akkor minden rendben van velem. Miért? Mert jó vagyok és megyek a mennybe. Miért? Mert erre tanítottak. A testvérem
nem élt Istenért, két éve meghalt, a bátyám. Ő nem élt Istenért. Elveszett, én ebben hiszek. Szomorú. Az Evangélikus egyház temette el. Ott voltam a temetésén, és a pap felállt az egész családom előtt, és azt mondta: „Minden rendben van!” Miért? Mert a bátyám 45 évvel ezelőtt ugyanebben a templomban meg lett keresztelve csecsemőként, és nincs már pokol. Minden rendben van. Ezt a hazugságot, ezt a hamis evangéliumot prédikálják az Evangélikus és a Katolikus egyházban vasárnapról vasárnapra millióknak és millióknak és millióknak!

Persze, van egy igen kicsi, úgy kb. 0,5% vagy 1% vagy még annál is kevesebb, akik tényleg szeretik Jézust, és talán még a Szent Szellemet is megtapasztalták, de ők is továbbviszik ezt a hazugságot! Mert ők maguk nem állnak ki ez ellen a rendszer ellen! Hogy lehetsz katolikus pap, aki szólsz nyelveken, de nem kezdesz el prédikálni a saját embereidnek? Hirdetve a rendszerben lévő embereknek, hogy tévednek? Miért nem teszed meg? Nos, azért, mert abban a hazugságban hisznek, hogy akiket csecsemőként megkereszteltek, és konfirmáltak és szentáldozáson vesznek részt, hogy ezért ők a menny felé tartanak. Most itt van több millió ember, akik meg vannak tévesztve!

A tiltakozásnak nincs vége! A protestálásnak még nincs vége! Tovább kell tiltakoznunk ez ellen a hazugság ellen, és ki kell mondanunk az igazságot! Én azt mondom, a Katolikus egyház több módon is sokkal veszélyesebb az Iszlámnál. Mert azt tudjuk, hogy az Iszlám egy hamis vallás, és így nincs közünk hozzá. De a Katolikusok sokkal közelebb állnak hozzánk. „Igen, de ők is megvallják Jézust!” Persze! De a mormonok is megvallják Jézust! Jehova Tanúi is megvallják Jézust. „Igen, de ők szólnak nyelveken!” Nos, a mormonok is szólnak nyelveken! Más vallásokban is szólnak nyelveken. Ez nem elég. Vissza kell térnünk az Élethez.

Annyira felzaklatott néhány videó, ahol látom, hogy egyesek térdet hajtanak a Katolikus egyház előtt. Egyre több és több Karizmatikus, Pünkösdi vagy Evangéliumi gyülekezet borul le a pápa és a Katolikus egyház előtt. Hadd mondjam el, hogy én ezt nem fogom megtenni! Soha! Nem a hamis egység miatt vagyok itt, hanem azért, hogy Jézust prédikáljam. Azért vagyok itt, hogy az igazságot prédikáljam! Hiszek az egységben, de az nem kompromisszum kötés! Az az igazi egység, amikor mindnyájan egyek vagyunk Szellemben, mert mind újjászülettünk és ugyanaz az alapunk, és ugyanazt az evangéliumot tudjuk hirdetni megtéréssel, bemerítéssel és a Szent Szellem vételével. Szóval ez felzaklatott!

Itt vagyunk tehát. Miért? Mert filmet készítünk, ami októberben fog kijönni, „Az Utolsó Reformáció: Az Élet” címmel. Ez a film, „Az Utolsó Reformáció: Az Élet” innen indul, ahonnan úgy véljük, Luther Márton is elindult. Elkezdjük mondani: „Még nincs vége! Csak most kezdődött el!”

A reformációnak még nincs vége. Hamarosan jön a közeledben levő városba is! Készülj! Isten áldjon mindnyájatokat! Tarts ki a hitben, hirdesd továbbra is az igazságot, nem számít mit mondanak. Nézz Jézusra, Ő sem volt a kompromisszumok embere. Ezért mi se legyünk azok! Isten áldjon, szeretlek titeket! Sziasztok!


Kutasd az igazságot és Istennel nyugodt lesz az életed.

Kapcsolódó cikkek:

facebookos hozzászólás:

0 bloggeres hozzászólás:

Megjegyzés küldése