Menü

TIPP: A cikkek alatt rákattinthatsz a kapcsolódó cikkekre is.

2017. augusztus 21., hétfő

Ami kimaradt a reformációból: a mozgó Jézus-gyülekezet

A feltámadt Jézus utolsó parancsa az volt, hogy menjenek el és bemerítve tegyenek olyan tanítványokká mindenkit, akik Jézus apostoloknak adott minden parancsát megteszik. Ez az, amit a reformáció a nagy igyekezetében mindeddig figyelmen kívül hagyott.

Amint ismeretes, a reformáció öt pontja a következő:
 1. Egyedül hit által van az üdvösség (Sola Fide).
 2. Egyedül kegyelemből (Sola Gratia).
 3. Egyedül Krisztus (Solus Christus).
 4. Egyedül a Szentírásra hagyatkozunk (Sola Scriptura).
 5. Egyedül Istené a dicsőség (Soli Deo Gloria).
Ha tehát figyelmbe vesszük a feltámadt Jézus kiküldetési parancsolatát, az öt „Sola” így néz ki:
 1. Az „egyedüli hit”, mely üdvözít, élő hit, mely engedelmességet szül.
 2. Az „egyedüli kegyelem” egyben meg is szentel (elkülönít Istennek) és tanítvánnyá tesz.
 3. Az „egyedül Krisztus” egyben Úr is: „Miért mondjátok nekem: Uram Uram, ha nem teszitek, amit mondok?”
 4. Az „egyedüli Írás” Krisztus életét tárja elénk, hogy a Szentlélek megelevenítse azt bennünk.
 5. Az „egyedül Istené a dicsőség” életünkben akkor lesz igaz, ha önmagunkat megtagadjuk.
A valódi reformáció tehát arról szól, hogy míg Krisztus mintát adva bemutatja AZ ÉLET-et, addig Pál megadja hozzá nekünk a kegyelem általi GONDOLKOZÁSMÓD-ot: amely által segít meghalnunk magunknak és átengednünk a terepet a Szentléleknek (Galata 2:20). Krisztusban ingyen örök életet kapunk, mely igazából Saját Maga. A Saját Élete.

Ha Jézus a példa, akkor még meg kell említenünk, mi is az a gyülekezet. „Saját összegyülekezéseteket ne hagyjátok el!” – ezt az igét idézve tette fel valaki nekem a kérdést, hogy hogyan éljük meg a gyülekezetet mi, akik nem járunk a hagyományos értelemben gyülekezetbe.

Először is ki kell törölnünk a rossz beidegződést, hogy a hagyományos értelemben a gyülekezet mindig egy épülethez van kötve, de a Bibliában az összegyülekezés nem épület. Hanem pontosan az: összegyülekezés.

A Sziget fesztivál bejáratánál volt gyülekezésünk. Imádkoztunk egymásért és közösségben voltunk, az egyik lány félelemből szabadult, majd utána Isten meggyógyított általa egy beteget. Tehát a szigetesek felé is szolgáltunk, a bejáratnál és a Szigeten is egyaránt. Egy alkalommal például értem is kellett imádkozni, mert rosszul volt a gyomrom. Utána jobban lettem, és folytathattuk a szolgálatot.

Továbbá, részt vettem egy másik testvéri csapattal egy lekvárfőző fesztiválon is. Mind odaúton, mint a lekvárfőzés közben közösségben voltunk egymással, sokat beszélgettünk ténykedéseink alatt és segítettük egymást, tanultunk is egymástól. Mindemellett szolgáltunk a kívülállók felé is, voltak, akik megtértek, mások meggyógyultak, hallották az evangéliumot, könnyekre fakadtak, megérintette őket a Szentlélek.

A gyülekezet egy természetes dolog. Csak eddig a vallásos koncepciónk miatt korlátok közé szorítottuk azt, amit Isten gondolt a gyülekezettel kapcsolatban. A Biblia ugyanis sehol sem mondja, hogy a gyülekezet:
 • egy épületben történik
 • néhány énekkel vagy dicsőítő dallal kezdődik
 • liturgiát vagy programot követ
 • egy ember tanítása köré épül
 • során gyűjtést kell tartani az épület és a rendszer fenntartására
 • csak a hét bizonyos napján és meghatározott időben történhet
Példánkat mindig Jézusról kell vegyük. Az Ő életét és szolgálatát kell tanulmányozzuk, hogy hogyan osztotta és élte meg Isten Országát, miközben tanítványokat képzett. Ez nagyon egyszerű. Csak épp teljesen különbözik a „keresztény hagyományainktól”. Az „Egyedül a Szentírás”-nak Jézusra kell mutatnia, az „Egyedüli kegyelem”-nek pedig aktiválnia kell bennünk Jézus életét. S ha mindez sok testvérben történik meg, akiket a Szentlélek egymás mellé vezérel, akkor együtt meg is történik a mozgó Jézus-gyülekezet. Ez egy olyan Isten fiaiból álló „egység”, melynek a megjelenését a világ sóvárogva várja.

S valóban ezt éljük meg: szinte mindenhol nyitottság van Isten érintésére, gyógyítására, az örömüzenetre, melyet a világiak saját közegükben tapasztalnak meg, ahogy a mozgó gyülekezet Jézust utánozva szertejár, jót tesz és meggyógyít mindenkit, akik az ördög igájában vergődnek, mert Isten van benne.

Jelenlegi ismereteim alapján úgy vélem tehát, ez a reformáció tökélyre vitele: a jézusivá válás a magunknak való meghalás által, miközben a Szentlélek Isten Igéjét=Jézust testté teszi életeinkben.

A valódi Solá-k által Jézus lesz az életed.

Kapcsolódó cikkek:

facebookos hozzászólás:

0 bloggeres hozzászólás:

Megjegyzés küldése