MyMenu1

TIPP: A cikkek alatt rákattinthatsz a kapcsolódó cikkekre is.

2011. április 25., hétfő

Izsák

Derek Prince: Az önátadás kegyelme c. könyvét olvasva néhány gondolatot osztanék meg, melyekkel azonosulni tudok. Jó látni, ahogy más és más szolgálókat Isten hasonlóképpen vezet el ugyanolyan igazságokra.

Milyen jó a teljes szabadság, mely mégis abból származik, hogy Istentől függünk. Ez a húsvét nagy paradoxonja: az istenfüggőség végtelen szabadsága. Az egész Biblia erről szól. A húsvét is.
Ha a búzaszem nem esik a földbe, és nem hal meg, egymaga marad; de ha meghal, sokszoros termést hoz. János 12:24
Ez az isteni nagy alapelv, ami által az élet működik. Ezt Jézus akkor mondta, amikor tudta, hogy közel az Ő órája: az Ő küldetésének bevégzése a kereszten. Ha Jézus folyamatosan csodát tenne és tanítana a földön, úgy, hogy nem hal meg, akkor szolgálata csak az Övé maradt volna, nem hozhatott volna többszörös termést. De el tudta engedni, rá tudta bízni életét és szolgálatát az Atyára, és ezáltal érte el győzelmét: bűneink bocsánatát és az örök életet.

Ábrahámnak Isten megígérte, hogy saját utódán keresztül fogja megkapni örökségét mind az Ígéret földjén, mind az örök életben. Ez az utód végül Isten időzítése szerint egy csoda folytán megszületett, mikor is Ábrahám már 100 éves volt, felesége pedig 90, ami biológiailag tényleg csoda. Ám mégis, ezt a csodagyereket, Izsákot, el  kellett engednie Ábrahámnak. Fel kellett áldoznia Istennek. Ábrahám élete és hitének növekedése az 1Mózes (Teremtés könyve) 12-22. fejezeteiben olvasható. A 12. fejezetbeli hitével Ábrahám még nem tudta volna, de a 22-belivel már fel tudta ajánlani Istennek, el tudta engedni Izsákot.

Így van ez a mi hitünkkel is. Isten megáld minket dolgokkal, de megtanít arra is, hogy ezeket visszaadjuk neki. Ez lehet szolgálat, munkahely, tanulás, egy ember, család, bármi, ami oly fontos a számunkra. De amit nem tudsz elengedni: az igazából nem is a tiéd, hanem te vagy annak foglya. Amit el tudsz engedni, az a tiéd, afölött van teljes hatalmad. Bízd Istenre, amit elengedsz, hogy miután meghalt a számodra, feltámassza azt és megsokasítsa áldásait életedben!

Ez az igazi húsvéti hit: átadni Izsákodat Istennek, hogy Ő azt kezdjen vele, amit akar. Ez az igazi szabadság: nem a te erőfeszítésedtől függ, hanem a feltámadás Istene kegyelmétől.

Ha sikeres és szabad akarsz lenni, tanulj meg átadni dolgokat, hátrahúzódni és megfigyelni, Isten mit hoz ki belőle.

Engedd el Izsákot és nyugodt lesz az életed.

Kapcsolódó cikkek:

facebookos hozzászólás:

0 bloggeres hozzászólás:

Megjegyzés küldése