Menü

TIPP: A cikkek alatt rákattinthatsz a kapcsolódó cikkekre is.

2012. november 26., hétfő

Gyere és éld át velem te is! :)

Készítettem egy egyszerű segítséget, hogyan osszuk meg Jézusban kapott örömünket lelkesedéssel úgy, hogy a másikban is öröm támadjon. Ez nem egy kőbe vésett törvény, hanem csak egy amolyan „forgatókönyv”, amitől természetesen el lehet térni, át lehet alakítani és ki lehet egészíteni az alkalomnak megfelelően. A lényeg, hogy legyen nagyon személyes és Jézus személyes jóságát kihangsúlyozó. Észérvek helyett egyszerűen csak hívjuk fel környezetünket, hogy tapasztalják meg Isten jóságát (mint ahogyan egy ételről sem beszélni kell, hanem meg kell kóstolni). Kezdhetjük pl. valahogy így:
ÉREZZÉTEK és LÁSSÁTOK meg, hogy JÓ AZ ÚR! BOLDOG az az ember, aki ŐBENNE BÍZIK.
Zsoltár 34:9
Mondd el magadról, mit tett már eddig is veled az Úr és így bátoríts másokat:
EZ A SZEGÉNY kiáltott [közben magadra mutatsz], és az Úr meghallgatta, és MINDEN BAJÁBÓL KIMENTETTE őt.
Zsoltár 34:7
Bátorítsd környezetedet, hogy ők is vessék problémáikat Istenre:
Vessed az Úrra a te terhedet, Ő GONDOT VISEL RÓLAD, és nem engedi, hogy valamikor ingadozzék az igaz.
Zsoltár 55:23
Tedd még egyértelműbbé: ne válogassanak gondjaik közül, hanem mindet bízzák az Úrra:
MINDEN GONDOTOKAT őreá vessétek, mert neki gondja van rátok.
1Péter 5:7
Ismerve Istent, mint „gazdag amerikai nagybácsit”, dicsekedj Vele előre másoknak, és így biztasd őket:
Az ÉN ISTENEM pedig be fogja tölteni minden szükségeteket AZ Ő GAZDAGSÁGA SZERINT dicsőségesen a Krisztus Jézusban.
Filippi 4:19
Eloszlatva kételkedésüket, hogy ők nem elég méltók és jók erre, mutass rá Isten feltétel nélküli kegyelmére, hogy azt ő bőségesen ránk áraszthatja (ellenhasonlatként hivatkozz az özönvízre, és mutass rá a Krisztus miatti különbségre, hogy a kereszt miatt már a jóságot árasztja, hogy mi is jók lehessünk másokkal):
Az Istennek pedig van hatalma arra, hogy RÁTOK ÁRASSZA MINDEN KEGYELMÉT [érdemeinktől független jóindulatát]; hogy mindenben, mindenkor TELJES ELÉGSÉGETEK lévén, minden JÓTÉTEMÉNYRE bőségben legyetek.
2Korinthus 9:8
Emlékeztesd őket arra, hogy Jézusnak az a szándéka, hogy őrá hivatkozva kérj és kapj dolgokat Istentől, hogy örömöd teljes legyen:
Eddig NEM KÉRTETEK semmit az ÉN NEVEMBEN: kérjetek és MEGKAPJÁTOK, hogy ÖRÖMÖTÖK TELJES LEGYEN!
János 16:24
Ha esetleg arra hivatkoznának, hogy nem tudják, mi Isten akarata és mit kell kérniük, pl. így bátorítsd őket:
Istenünk [elsősoron] azt akarja, hogy MINDEN EMBER ÜDVÖZÜLJÖN [megmeneküljön mindenféle értelemben: a pokoltól és a földi bajoktól egyaránt], és eljusson az IGAZSÁG MEGISMERÉSÉRE.
1Timóteus 2:4
Vezesd is el őket az igazságra, ami nem egy intellektuális fogalom, hanem egy személy:
JÉZUS így válaszolt: „ÉN VAGYOK az út, AZ IGAZSÁG és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam.
János 14:6
Vezesd őket oda Jézushoz, hogy személyesen kérjék meg Jézust a következőre:
VEZESS URAM A TE IGAZSÁGODBAN, mert ellenségeim vannak: egyengesd előttem az utat!
Zsoltár 5:9
Mutass rá, ki az ellenségünk, és mi a fegyvere:
AZ ÖRDÖG EMBERGYILKOS volt kezdettől fogva, és nem állt meg az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor a HAZUGSÁGOT SZÓLJA, a magáéból szól, mert hazug, és a hazugság atyja.
János 8:44
Mutass rá az ördög és Jézus szándéka közti különbségre:
A TOLVAJ csak azért jön, hogy LOPJON, ÖLJÖN ÉS PUSZTÍTSON. De ÉN azért jöttem, hogy ÉLETÜK LEGYEN, SŐT BŐSÉGBEN ÉLJENEK.
János 10:10
Mondd el nekik, hogy Jézus képes minket megszabadítani az ördög láncaiból, a bűneinkből és függőségeinkből:
Aki a bűnt cselekszi, az az ördögtől van, mert AZ ÖRDÖG CSELEKSZI A BŰNT kezdettől fogva. Azért jelent meg az ISTEN FIA, hogy az ÖRDÖG MUNKÁIT LERONTSA.
1János 3:8

AKI BŰNT CSELEKSZIK, A BŰN SZOLGÁJA. Ha tehát A FIÚ MEGSZABADÍT titeket, VALÓBAN SZABADOK lesztek.
János 8:34-36
Mutasd meg nekik, mi várt volna ránk, ha megmaradunk Sátán kezében, és hogy mit kaptunk ehelyett Krisztusban:
A BŰN ZSOLDJA A HALÁL, az ISTEN kegyelmi AJÁNDÉKA [feltétel nélküli jóakaratából származó ingyenes adománya számodra] pedig az ÖRÖK ÉLET Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.
Róma 6:23
Hangúlyozd ki számukra, hogy Krisztus miatt igazzá lettünk nyilvánítva, és ezért semmilyen vádlás és halálbüntetés nem róható fel ellenünk az ítélet napján (a pozíciója, a „protekciója” számít, nem a viselkedésmódja):
Mert azt, aki nem ismert bűnt [Jézus bűntelen volt], bűnné tette értünk, hogy MI ISTEN IGAZSÁGA LEGYÜNK őbenne [olyan ártatlanokká és tisztákká lettünk nyilvánítva Jézusba vetett hitünk miatt, mint amilyen ártatlan és tiszta maga Isten].
2Korintus 5:21

NINCS tehát most már SEMMIFÉLE KÁRHOZTATÓ ÍTÉLET azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak.
Róma 8:1
Mondd meg nekik, hogy Jézus által tényleg örök életük van:
Ez most nyilvánvalóvá lett a mi Üdvözítőnk, Krisztus Jézus megjelenése által, aki MEGTÖRTE A HALÁL EREJÉT, és az evangélium által világosságra hozta az elmúlhatatlan örök életet.
2Timóteus 1:10

JÉZUS KRISZTUS maga AZ IGAZ ISTEN ÉS AZ ÖRÖK ÉLET.
1János 5:20
Győződj meg arról, hogy elhisznek mindent Jézusról:
Jézus ekkor ezt mondta neki: „ÉN VAGYOK A FELTÁMADÁS ÉS AZ ÉLET: aki hisz énbennem, ha meghal is, él; és AKI ÉL, ÉS HISZ ÉNBENNEM, AZ NEM HAL MEG SOHA. Hiszed-e ezt?”
János 11:25
Foglald össze az evangéliumot a számukra:
ELSŐSORON én azt adtam át nektek [a lényeg a következő] ..., hogy tudniillik KRISZTUS MEGHALT A MI BŰNEINKÉRT az Írások szerint. ELTEMETTÉK és - ugyancsak az Írások szerint - FELTÁMADT a harmadik napon, és MEGJELENT ... több, mint ötszáz testvérnek egyszerre. Mi ÍGY PRÉDIKÁLUNK, és TI ÍGY LETTETEK HÍVŐKKÉ.
lásd 1Korintus 15:1-11
Végezetül életelvként bátorítsd őket, hogy kövessék Jézust hittel és bizalommal mindenben:
BÍZZÁL AZ ÚRBAN teljes szívből, és NE A MAGAD ESZÉRE TÁMASZKODJ! Minden utadon róla elmélkedve őt lásd meg és őt dicsérd, és ő EGYENGETNI FOGJA ösvényeidet. NE TARTSD BÖLCSNEK ÖNMAGAD, féljed az Urat, és KERÜLD A ROSSZAT! GYÓGYULÁS LESZ ez testednek, és FELÜDÜLÉS csontjaidnak.
Példabeszéd 3:5-8

Kérj bátran Jézus nevében és örömöd teljes lesz!

Kapcsolódó cikkek:

facebookos hozzászólás:

0 bloggeres hozzászólás:

Megjegyzés küldése