Menü

TIPP: A cikkek alatt rákattinthatsz a kapcsolódó cikkekre is.

2012. november 8., csütörtök

Szeretnél kijönni adósságaidból?

Engedd meg, hogy megmutassak valamit, ami eddig talán lehet, hogy el volt rejtve szemünk elől. Meg fogsz lepődni, de a „Miatyánk”-ról fogok beszélni.

A közismert Bibliafordítások szerint így hangzik egy mondat Jézus imádságából:
És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek.
Máté 6:12, Magyar Bibliatanács fordítása
Nos, bár a fenti jelentéstartalom is megállja a helyét, hogy meg kell bocsátanunk egymásnak, ám az eredeti szöveg az ógörögben valahogy így hangzik:
És engedd el adósságainkat, amint mi is elengedjük a nekünk tartozóknak.
Máté 6:12, Vida Sándor szószerinti fordítása
Szemfülesebbek megfigyelhetik a szövegkörnyezetet, hogy a mindennapi kenyér után mondja Jézus az adósságkezelést, az élet-szükségleteink között. (Ez nem mond ellent a hagyományos értelmezésnek sem, hogy bűneink rendezése is élet-szükségeleteink közé tartozik, sőt: a legnagyobb szükségletünk.)

Az adósságaid elengedésének lépései:
1) Elhiszed, hogy Jézus a teremtő Isten („Minden általa lett és nélküle semmi sincs, ami létrejött”), aki emberként járt itt a földön, és amit mond, az úgy igaz, ahogy van, mellébeszélés nélkül. Amíg nem hiszel se Jézus Isten-emberségében, se abban, amit mondott, nem fogsz részesülni az ígéretből. (Jézusról és a hitről bővebben János evangéliumában olvashatsz.)
2) Elhiszed, hogy Jézus meghalt a téged Istentől eltávolító összes bűnödért a kereszten, s így az „aki vagy a mennyekben” többé már nem egy távoli ismeretlen istenség, hanem a te szerető mennyei Édesapád. (Erről Pál apostol Római levelében olvashatsz.)
3) A Bibliát olvasva az Ő akaratát keresve élsz és elhiszed, hogy többek között az az akarata, hogy minden nap legyen eledel az asztalodon és szükségeid be legyenek töltve. (Zsoltárok könyve, pl. a 23. zsoltár)
4) Elhiszed, hogy szerető mennyei Édesapádnak van hatalma úgy rendezni életedet, hogy adósságaid eltörlődjenek. Hiszen a legnagyobb adósságodat, a bűnadósságodat már eltörölte a kereszten.
5) Az ő igéretébe vetett hited megmutatásául előre elengeded az összes neked tartozó tartozását, legyen az anyagi, erkölcsi vagy érzelmi adósság (tehát meg is bocsátasz, ahogy neked is meg van bocsátva).
6) Kéred Istent, hogy szabadítson meg a Gonosztól, aki el akarja lopni az áldást életedből kísértések, átverések és nem megfelelő szituációk által.
7) Előre iszol a medve bőrére és elkezded nyiltan dicsérni és magasztalni Istent azért, mert összes adósságodat egyszer s mindenkorra eltörölte a golgotai kereszten Fiának, Jézusnak, a testté lett Istennek kiontott vére által.

Ha hiszed, hogy Isten a semmiből teremt és hogy értünk meghalva és feltámadva bűnöket bocsát meg: akkor minden lehetséges neked, aki hiszel!

Kérd adósságaid elengedését Istentől és te magad is enegedd el a neked tartozóknak és nyugodt lesz az életed.

Kapcsolódó cikkek:

facebookos hozzászólás:

0 bloggeres hozzászólás:

Megjegyzés küldése