Menü

TIPP: A cikkek alatt rákattinthatsz a kapcsolódó cikkekre is.

2012. november 11., vasárnap

Játsszunk Mennyországosat!

Amikor gyermek voltam, szerettem a karácsonyi várakozást, mert tudtam, hogy ajándékot fogok kapni. Amikor kaptam egy játék tűzoltóautót, én lettem a világ legjobb tűzoltója. Elképzeltem, ahogy mindenféle tűzzel könnyedén el tudok bánni! Amikor Legó építőkockákat kaptam, én lettem a világ lejobb építésze, olyannyira, hogy szüleim megjegyezték: „Ébből építész lesz”. Amikor pedig beléptem a számítógépes korszakomba, tele virtuális játékkal, én lettem a legjobb katona, a legszuperebb bandita, a legkirályabb focijátékos, a legügyesebb gördeszkás, sőt, a legsikeresebb hadvezér, aki legyőzte az egész földet, az összes történelmi koszakot, sőt, az egész univerzumot a maga csillag-kapuival együtt!!!

Akkor Isten megszólított: miért elégszel meg csak annyival, hogy meghódítsd a virtuális világűrt (ami csak egy fekete üresség), ami csak a számítógéped merevlemezén létezik? Szeretnék neked valami sokkal nagyobb és maradandóbb küldetést adni: hogy megnyerd a világot Számomra a szeretetemmel! Azt hiszem, 19 éves voltam akkortájt, és épp egy űrhajós stratégiai játékkal játszottam, aminek az volt a neve, hogy „Imperium Galactica”...

Jézus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Ma is ugyanazzal a szenvedéllyel és egyűttérzéssel akarja szeretni a világot, mint amikor itt élt a földön.
Odavittek hozzá kisgyermekeket is, hogy érintse meg őket; mikor pedig a tanítványok ezt látták, megfeddették őket. De Jézus magához hívta őket, és ezt mondta: Engedjétek, hogy a kisgyermekek énhozzám jöjjenek, és ne tiltsátok el őket; mert ilyeneké az Isten országa. Bizony mondom néktek: Aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint gyermek, semmiképen nem megy be abba.
Lukács 15:15-17
Jézus ma is olyan gyermekeket keres, akik mint egy ajándékot fogadják Isten Országát. Olyan gyermekeket, akik könnyedén játszanak gyógyítósdit, csodatevősdit, prédikátorosdit, a kivetettek megsegítőjét, szolgálósdit. Igen, olyan gyermekeket, akik tényleg elhiszik, hogy lehetnek szupermenek -- nem saját érdemükből és erejükből, hanem Jézus Krisztus érdeméért és az Ő Szentlélekkel való felhatalmazása által. Olyan gyermekeket, akik úgy tekintenek az életre, mint játékra, amiben ők a legnagyszerűbb teremtmények, minthogy ők fiai és lányai nem akárkinek, hanem magának a Királyok Királyának és Uraknak Urának!!!

Jézus azt mondta, még a szükségben levő ember barátja is fog az éjszaka során annyit adni számára, amennyire szüksége van: nem azért, mert barátja, hanem mert folyamatosan zaklatja őt. Jézus azt is mondta, hogy még az igazságtalan bíró is végül lezárja peres ügyét a szegény özvegyasszonynak, nem azért, mert kedveli őt, hanem a folyamatos könyörgése miatt. Mennyivel inkább fog a mi barátunk és szerető Édesapánk adni számunkra adni annyit amennyire szükségünk van, amikor egyszerűen csak kérünk tőle, mint gyermekei?

Figyelmeztetésül áll a számunkra, hogy közvetlenül azután, hogy Jézus megáldotta a gyermekeket, akiket annyira meg akart érinteni: valaki odalépett Jézushoz, hogy kiérdemelje az örök életet, ezt kérdezte tőle: „Mit kell tennem, hogy elnyerjem az örök életet?” És erre Jézus egy olyan lehetetlen feladatot adott neki, hogy az illető szomorúan eltávozott. Miért? Mert nem úgy akarta fogadni Isten Országát, mint a gyermekek, ajándékba, hanem meg akart dolgozni érte, ki akarta érdemelni.

Így hát mi legyünk inkább olyanok, mint azok a kisgyermekek, akik azért mentek Jézushoz, „hogy megérintse őket”, mint az a gazdag ifjú, aki le akarta nyűgözni Istent az ő tetteivel. Olyanok se legyünk, mint azok az elutasító tanítványok, amikor látjuk, hogy barátunknak nagyobb és elfogadóképesebb hite van, mint nekünk.

Uram, Igéd szerint, adj nekem annyit, amennyire szükségem van, de ne csak annyit, hanem mindent, amit szeretnél nekem adni. Azért jövök hozzád, hogy megérints engem, és nem érdekel más tanítványok véleménye és teológiája. Szeretnék Isten Országásat játszani veled együtt, amíg itt vagyok ezen a földön, és látni társaságodat és a körülöttem levő lelkeket megmentő csodás munkádat. Szeretnék én lenni a te legjobb stratégád, azon a téren, ahogy az embereknek elmondom az Örömhírt a te befejezett keresztmunkádról. Hozd hát ki a lehető legtöbb dicsőséget életemből a te számodra, és tégy engem a legvidámabb és legsikeresebb emberré a földön kegyelmed által, ahogy teljesítem akaratodat! Ámen!

Isten áldjon meg minket olyan gyermeki őrült hittel, hogy lehetetlenül nagy dolgokat tudjunk kérni a Mennyből!!! Higgyük el, hogy Ő nem fog adni szemetet, kígyót, skorpiót és mindenféle rossz dolgokat. Mert Édesapánk annyira szeret minket, hogy mindent nekünk szeretne adni. Emlékezzünk arra, hogy Ő nem kímélte az Ő legdrágább szeretett Fiát sem, hogy odaadja bűneink fizetségéül!

Merj úgy viszonyulni Istenhez, mint kisgyermek, és örömteli lesz az életed.

Kapcsolódó cikkek:

facebookos hozzászólás:

0 bloggeres hozzászólás:

Megjegyzés küldése