MyMenu1

TIPP: A cikkek alatt rákattinthatsz a kapcsolódó cikkekre is.

2011. november 17., csütörtök

Isten szíve szerint – 1

Milyen jó dolog egy pár napra félrevonulni egy mátrai kulcsosházba néhányan, hogy keressük Istent, olvassuk Isten Igéjét és megtudjuk belőle az Ő szívének gondolatait. Nos, mi is ezt tettük a múlt hétvégén. Egy hangos Biblia segítségével pár nap alatt át is olvastuk a teljes Zsoltárok könyvét. Egy-két kivételével az összesből ki tudtam írni, ami szólt hozzám. Most ezeket szeretném közzétenni. Engem nagyon épített és bátorított, hogy milyen az Isten szíve szerinti imádság. Hátha téged is fel fog emelni Isten jelenlétébe. Mert ez a lényege a zsoltároknak: a személyes őszinte kapcsolat.

Technikai megjegyzések: 
A zsoltárok számát halványan jelöltem, és néhány mondatot témába rendeztem, így valamilyen szinten összefüggő egységet is alkotnak. Az átkötést, értelmezést dőlt betűvel jelenítem meg. Célszerű egyszerre csak egy témát olvasni, és elmélkedni rajta, átimádkozni. Mivel elég sok téma van, ezért több bejegyzésen keresztül fogom folytatni a sort. Csendesedjünk hát el, és menjünk az Úr jelenlétébe az Ő igéjén, szaván keresztül.

I. Istennel járni a legnagyobb öröm
1. Boldog, aki Isten Igéjéről elmélkedik. 2. Boldogok, akik Őbenne bíznak. 3. Lefekszem, elalszom, felébredek, mert az Úr támogat engem. 4. Szorult helyzetemben tág teret adtál nekem. Hozd fel rám orcád világosságát, ó Uram! Nagyobb örömet adsz szívembe, mint az anyagi jólét és az élvezetek másoknak.

II. Isten vezetése és védelme
5. Vezess a Te igazságodban, egyengesd előttem a Te utadat. Körülveszel a Te jóvoltoddal, mint pajzzsal. 6. Segíts meg engem kegyelmedért. 7. Az én pajzsom Istennél van, aki megszabadítja az igaz-szívűeket.

III. Isten hozzáállása az uralkodáshoz
8. Csecsemők szájával erősítetted meg hatalmadat, hogy a gyűlölködőt és a bosszúállót elnémítsd. 9. Az Úr örökké trónol. Nyomorultak kővára a szükség idején. Azért Tebenned bíznak, akik ismerik Nevedet. Felemelsz a halál kapujából, hogy hirdessem dicséretedet.

IV. Az igazak és a gonoszok viszonya Istennel
10. A gonosz haragos kevélységében senkit sem tudakoz, "Nincs Isten" – ez minden gondolata. De Tereád hagyja magát az ügyefogyott és az árvának is Te vagy segedelme. 11. Az Úrban bízom: hogy mondhatjátok: "Fuss!"? Az igazat csak megpróbálja, 12. de ezt is mondja: "Biztonságba helyezem, aki arra vágyik." Az Úr beszédei tiszta beszédek. 13. A Te kegyelmedben bíztam: örüljön a szívem a Te segítségednek, hadd énekeljek az Úrnak, hogy jót tett velem! 14. A gonoszok az Urat segítségül nem hívják. Aki Isten tökéletes vezetésében jár, igazságot tesz, igazat szól nem csak a szájával, hanem a szívében, a gondolataiban is, nem rágalmaz, nem tesz rosszat. Emberileg erre egyedül Jézus volt képes.

V. Istenben való megelégedettség
16. Feletted való jóm nincsen. Te támogatod sorsomat. Teljes öröm van Tenálad. Gyönyörűségek vannak jobbodon. 17. Mutasd meg csodálatosan a Te kegyelmedet, tarts meg engem, mint szemed fényét! Megelégszem a Te ábrázatoddal!

VI. Isten jóságáról való elmélkedés
18. Az Úr az én kősziklám, váram és szabadítóm; az én Istenem, az én kősziklám, az én pajzsom, üdvösségem ereje, Benne bízom! Lenyúlt a magasból és felvett engem. Tökéletessé teszi utamat. A Te jobbod megszilárdított, jóvoltod felmagasztalt engem. 19. Az egek hirdetik Isten dicsőségét. Az Úr törvénye megeleveníti a lelket, bizonyságtétele biztos: bölccsé teszi az együgyűt. Rendelései helyesek: megvidámítják a szívet. Parancsa világos: megvilágosítja a szemet. Szavai kívánatosabbak az aranynál – még a sok színaranynál is –, és édesebbek a méznél – még a színméznél is.

VII. Jobb Istenben bízni, mint a testi dolgokban
20. Ezek harci szekerekben, amazok lovakban bíznak, mi pedig az Úr nevéről emlékezünk meg. Azok meghanyatlanak és elesnek; mi pedig felkelünk és megállunk. 21. Segítségedben örvendezem: szívem kívánságát megadtad, elém vitted javaid áldását! 22. Születésem óta a Te gondod voltam. Isten nem veti meg a szegény nyomorúságát. Dicsérik az Urat, akik Őt keresik.

VIII. Az ember lelkének legmélyebb sóvárgása
23. Az Úr lelkemet megvidámítja. Jóságod és kegyelmed kísérnek életem minden napján s az Úr házában – mintegy családtagként – lakozom hosszú ideig: már itt a földön is a mennyben érezhetem magam. 24. Te vagy Jézus a dicsőség királya, akit várnak a városok.

IX. Isten elveszi a bűnét bánó gyalázatát és a helyes útra tereli
25. Senki se szégyenüljön meg, aki Téged vár! Vezess bele a Te igaz mivoltodba, mert Te vagy szabadító Istenem! Bűneimről ne emlékezzél meg: kegyelmed szerint emlékezz meg rólam. Aki féli az Urat, megmutatja neki az utat, amelyet válasszon.

X. A helyreállított ember Isten szeretetében gyönyörködik
26. Hűségedben járok-kelek, kegyelmed szemem előtt van. 27. Az Úr az én világosságom és üdvösségem. Egyet kérek az Úrtól: Életem minden idején nézhessem az Ő szépségét. Örömáldozatokkal áldozom: éneklek és zengedezek az Úrnak. Az Úr magához vesz engem!

Folytatom...

Isten Igéjét olvasva nyugodt lesz az életed.

Kapcsolódó cikkek:

facebookos hozzászólás:

1 bloggeres hozzászólás: