Menü

TIPP: A cikkek alatt rákattinthatsz a kapcsolódó cikkekre is.

2011. november 3., csütörtök

Saul, Dávid és Góliát

Kétféle hozzáállás létezik egy adott problémához. A talán ismert bibliai történetet fogjuk megnézni problémamegoldási oldalról. Sokan csak Dávid és Góliát történeteként ismerik. Azonban van ebben még egy harmadik szereplő, a félénk Saul király. A problémához való egyik fajta hozzáállást nevezzük tehát Saulnak, a másikat Dávidnak, magát a problémát pedig Góliátnak.

A sztori eleje (Saul):
Az ellenséges filiszteus sereg hadban áll Izrael seregével. Mindkét sereg egy-egy dombon áll, közöttük völgy. A filiszteusok közül előlép egy kb. két és fél méteres vitéz pikkelyes rézpáncélban, hatalmasnak számító dárdával, lándzsával. A pajzsa is olyan hatalmas volt, hogy egy külön ember hordozta előtte. Szóval, ez a Góliát kiállt, és elkezdett gúnyolódni Izrael seregén, hogy nem tudnak előállítani egy épkézláb katonát, aki meg tudna vele küzdeni. Ezt egy pár héten keresztül csinálta. Saul király ott rágta a körmét az egész hadsereggel, mert a tét az volt, hogy ha Góliát győz, egész Izrael a filiszteusok szolgája lesz (persze fordítva is igaz volt).

Magyarázat: Saul önmagában és az emberekben bízik 
Itt egy olyan problémával álltak szemben, amit emberileg lehetetlenség volt megoldani. Saul, bár rangját tekintve király volt, egy félénk ember volt, békeidőben is vagy hatszáz erős testőrrel védette magát. Saulról azt kell még tudnunk, hogy mivel nem azt tette korábban, amit Isten kért tőle, ezért Isten békéje eltávozott tőle és így egy rettegő és aggódó emberré vált. Bűne miatt elidegenült Istentől és nem bízott többé benne, hanem hozzá hasonló félénk emberekkel vette magát körül.

Kérdések a sauli problémamegoldásról:
Rendezve vannak-e bűneid Isten előtt? "A bűnösöknek nincs békességük" - mondja Isten. Eltértél az Úrtól és nem maradt más, mint a félelem. Arra vársz, hogy az idő majd megoldja a problémádat? Góliát nem távozott el! Kitől vagy mitől vársz védelmet és biztonságot? Emberekben bízol, mert nincs Istened? Megoldották-e embereid a problémádat?

Felhívás Saul számára:
Rendezd a kapcsolatodat Istennel és higgy az Úr Jézusban! Ő meghalt bűneidért, hogy békességed lehessen, hogy bízni és hinni tudj benne, hogy rá tudd bízni életedet minden problémáddal együtt.

A sztori folytatása (Dávid kontra Saul):
Ekkor érkezett meg a kamasz Dávid, valami ennivalót hozott hadköteles testvéreinek. Amikor meglátta Góliátot, hogy gúnyolódik, és megtudta, miféle jutalom vár a királytól annak, aki legyőzi őt, elkezdett gondolkozni azon, hogy nekimegy Góliátnak. Persze a testvérei és a többiek kinevették: "Ez a fiatal srác azt se tudja, mit beszél! Csak a bajt keresi." Pedig Dávid gyerekkora óta pásztor volt (már ezért a lenézett szakmájáért is kiröhögték), ahol megtanulta, hogyan kell legyőzni a medvét és az oroszlánt, ha azok elragadtak egyet a nyájból. Dávidot odavitték Saul elé, akinek elmondta: "A te szolgád pásztor volt, és megtanulta, hogyan teperje le a medvét és az oroszlánt. És ha nekem támadt, szakállánál fogva letepertem és megöltem. Istené a dicsőség, aki eddig megmentett a vadállatok karmaitól és ennek a filiszteusnak a kezéből is meg fog menteni!" A király látta az ifjú hitét és tapasztalatát. Először megpróbálta őt felöltöztetni saját harci ruhájába, ami Dávidnak inkább hátrányt, mint előnyt jelentett, ezért levetette. Helyette felkapta pásztorbotját, parittyáját és öt sima kövecskét rakott tarisznyájába, majd elindult Góliát felé.

Magyarázat: Dávid túllép Saulon és módszerein 
Az emberek próbálnak minden problémát egy öntőformába tenni: ha háború van, akkor harci ruha kell. De Dávid nem okoskodott, hanem cselekedett. Úgy, mint eddig. Ahogy Isten őt tanította. Dávid agyát még nem tömték tele a tudománnyal, ami megmondja, mi lehetséges és mi lehetetlen. Ő el volt rejtve a pusztában, és Istentől megtanulta, hogyan győzhet, ha Őbenne bízik. Dávidot leginkább az bosszantotta, hogy Góliát (a probléma) végül is Istent gyalázza, mintha Isten nem is létezne, vagy ha igen, úgy sem tud segíteni. Így leginkább azért vállalkozott, hogy bebizonyítsa, Isten igen is szeret minket, és igen is be tud avatkozni, és legyőzni a problémát! Figyeld meg, nem várt Dávid, hogy Góliát moccanjon: ő indult neki!

Kérdések a dávidi problémamegoldásról:
Segített már Isten téged valaha az életben? Neki tulajdonítottad? A problémánál saját bőröd mentése a lényeg, vagy egyfajta lehetőségnek látod, hogy Isten bizonyítson?

Felhívás, ha Dávid szeretnél lenni:
Könyvekből és egyéb helyekről tanult ismereteid nem érnek semmit Istenről és az életről, hacsak Istent magát nem kérted már meg, hogy legyen meg az Ő akarata életedben. Fedezd fel Isten kezét életedben, adj hálát ezekért, és úgy vágj neki a jövőnek, bizalommal, Isten erejébe vetett hittel elindulva.

A sztori befejezése (Dávid kontra Góliát):
Góliát is elindult, de még morgott ilyeneket, hogy "Kutya vagyok én, hogy bottal jössz ellenem? Megöllek és tetemedet feletetem a madarakkal és a vadállatokkal!" Erre Dávid: "Te itt jössz nekem dárdával és lándzsával? Tudd meg hogy én meg Istennek, a minden háború fölött való Úrnak a nevében megyek ellened, aki kezembe ad téged seregeddel együtt". Ezzel fogta a parittyáját, elröppentette a követ, mely belefúródott Góliát homlokába, aki összeesett és meghalt. Dávid kihúzta Góliát kardját és levágta a fejét. Erre az izraeli sereg üldözni kezdte a filisztesokat. Dávid meg szépen hazavitta Góliát fejét és kardját.

Magyarázat: A dávidi problémamegoldás Isten erejét tartja szem előtt
Ha Isten nevében indulsz, és elméleteidet (Sault) hátrahagyod, a Sátán a problémát (Góliátot) mindig úgy állítja be, hogy hagyd ki belőle Istent. Hogy meg fogsz halni. Próbál megrémíteni téged. Dávid meg úgy reagált, hogy nem Góliát fegyvereit nézte, hanem Istent, aki minden probléma fölött Úr és király. Bár tudott célozni, mégis Istentől tette függővé a győzelmet.

Kérdések az Olvasó hozzáállásáról:
Saul vagy, aki Istent nem ismered vagy félsz tőle, nem a Biblia Istenét követed, a magad esze szerint próbálsz problámát megoldani, stb, és ezért van félelem az életedben, vagy Dávid, aki már hagytad, hogy Isten bizonyítson életedben, és így ez a mostani problémád sem fog számára gondot okozni? Ha értesz valamihez, és sikerül, kinek adod a dicsőséget? Magadnak, vagy Istennek?

Felhívás:
A könyv, amiben ez a történet szerepel (Sámuel első könyve), így kezdődik, megadva a témát: "Akik engem dicsőítenek, dicsőséget szerzek, de akik engem megvetnek, azok gyalázatra jutnak" (1Sámuel 2:30). Lehet, hogy tán ezért nem kapsz fentről segítséget? Mert eddig mindig magadnak tulajdonítottad a sikereket? Változtass ezen, bánd meg és ezentúl Istentől jövőnek fogadj el mindent, ami sikerült, még azt is, amit jól csináltál.
Istent akarod tisztelni? Egy lehetősed van csak, nincs más! Tiszteld Jézust. Jézus mondta: aki őt nem tiszteli, Istent, az Atyát sem tiszteli. Ha nem hiszel Jézus valós feltámadásában, Istent sem tiszteled, hiszen nem hiszed el, hogy Isten mindenható. Ő ezt az egyet kérte tőled, ha szeretnél vele kibékülni és kapcsolatba lépni: száddal valld Úrnak Jézust mindenek fölött és szívedben hidd el, hogy Isten feltámasztotta Jézust a halálból.

Garancia:
Egyrészt én magam is garantálom, hogy működni fog. Nekem nyugodt az életem, holott most is épp egy anyagi probléma (Góliát) került elém. A kérdés számomra is az, hogy Saulként fogok rettegni, vagy Dávidként Isten kezét fogom látni ebben a dologban a beavatkozásra? Mert (és ez a "másrészt") a garancia maga Isten, és amit Ő leírt önmagáról hozzánk hasonló hús-vér embereken keresztül a Bibliában.

Zárszó:
A fenti történet tehát arról szólt, hogy Problémáid kezelése az élő Istenbe vetett bizalmad függvénye. Ha esetleg vallásosnak (filozófusnak) gondolod magad, de nincs élő, bizalmi kapcsolatod Jézussal, akkor térj észhez, hagyd ott az elméleti vallást, ami úgy sem segít neked, és kezdd rábízni életed arra a Jézusra, aki életét sem kímélte, hogy meghaljon bűneidért, de ráadásul még a halálból is feltámadt. Ő mondta: Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Ne feledd: A probléma azért adatott, hogy kiderüljön, mennyire élő a kapcsolatod Istennel.

A problémát tekintsd Isten lehetőségének és nyugodt lesz az életed.

Kapcsolódó cikkek:

facebookos hozzászólás:

0 bloggeres hozzászólás:

Megjegyzés küldése