Menü

TIPP: A cikkek alatt rákattinthatsz a kapcsolódó cikkekre is.

2015. október 25., vasárnap

Egyszerű imaalkalmak („Áztass el!”)

Jézusban hívő körökben ismerős a kifejezés: Ébredés. Azt jelenti, hogy az Úr Lelkének jelenléte sok emberre kiárad, és ilyenkor sokan élik át az újjászületés élményét vagy szívük megenyhülését. Az emberekre rászáll az Isten jelenlétének tudata, szent Istenfélelem támad rajtuk, és megbánva bűneiket, elfogadják Jézust Megváltónak és Úrnak, és az Ő követése iránti valódi döntések születnek.

Igazából az ébredés egy nagyon egyszerű dolog:

Isten szomjazik ránk!

És ezt a szomját ráterheli néhány nyitott szívű gyermekére, olyanokra, akik pedig Őreá szomjaznak!
Mert az ÚR szeme körbejár az egész földön, hogy hatalmát megmutassa azoknak, akik teljes szívvel ragaszkodnak hozzá.
2Krónika 16:9
Ha megnézzük a történelem ébredéseit, legtöbbször csak néhány emberrel kezdődött. Ezek a nyár-csináló egy-fecskék, ha lehet így mondani. Ők azok, akik nem érik be a hiábavalósággal, a kompromisszumokkal. Amikor mások kirándulgatni mennek, ők azok, akik a térdeiken a mennybe vágyódva Isten szívébe tesznek egy utazást. De az egész mégsem róluk szól.

Istennek hihetetlenül hatalmas és szép szíve van. Ő mindenkit meg akar áldani, és ehhez keres imádkozókat, akik egyetértenek vele. Az a vágya, hogy a sötétben és rabságban, hiábavalóságban ülő emberekre kiáraszthassa fényét, jelenlétét.

Isten áldása elsősorbana a bűntől való elfordítás Önmaga jelenlétével:
Isten elsősorban nektek támasztotta fel és küldte el Fiát, Jézust, hogy megáldjon titeket azzal, hogy mindegyikőtöket elfordítja gonoszságától.
Apcsel 3:26
Az ilyen imádó alkalmak egyszerűek, minden sallangtól mentesek. Néhány (pl. két-három) testvér összejön, kifejezetten Istenre éhesen, hogy Vele legyenek. Néhány igével, dallal, akár keresztény filmmel bátorítják egymás hitét, és meghívják a Szentlelket. Megindul az imádat, az ima, egymás megáldása kézrátétellel vagy átöleléssel, és spontán hol ima, hol imádat váltja egymást, olyan gördülékenyen, hogy a kettő átfolyik egymásba szünet és megállás nélkül. A dicsőítés egy spontán válasz az imában elhangzottakra, egy ének, ami beugrik, és anélkül, hogy kizökkennénk az imádkozásból a hangszer után kapkodva, csak úgy a'capella éneklünk, majd folytatjuk az imát.

Teljesedjetek be Lélekkel!
Aztán betelünk Isten jelenlétével teljesen. S elindul egy néhány akkordos prófétai dicséret, egy valamilyen alap énekkel, mint „Jézus, jó veled, olyan jó veled, nincsen senki más, ki úgy szeret, mint te.” S a testvérek elkezdik énekelni együtt. Majd akinek van kijelentése, beleénekel a dalba egy újabb szöveget, és a többiek is átveszik. A prófétaság szabálya szerint (1Korintus 14:30), amikor valaki kijelentést kap, az előbbi hallgat el, és teret ad az újnak. Mint a KRESZ-ben, az új szólalónak van elsőbbsége. Amikor az Úr jelenlétében vagyunk, az ehhez szükséges alázat már megvan, így a korábbi szóló el tud hallgatni, és teret tud adni az újnak. Ezáltal kialakul egy folyása a dalnak, a Szentlélek folyója árad, hol innen, hol onnan. Hol az egyik testvértől, hol a másiktól, és egy kerek egészt alkot.
Teljesedjetek be Lélekkel, beszélgessetek egymás között zsoltárokban, dicséretekben és lelki énekekben; énekeljetek és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak.
Efezus 5:18-19
Ez az ébredés. 
Együtt folyni Istennel.

És ebből nem elég. Az idő repül, órák törpülnek el Isten jelenlétében. Az a negyven nap Mózesnek a hegyen Istennel talán csak egy másodperc lehetett.

A szomjas Isten ránk árasztja az Isten-szomjat. És egyre többet és többet akarunk Belőle.

Bejön az alázat és a bűnbánat, a tisztaság iránti vágyakozás, és hogy Isten mind jobban legyen nyilvánvaló életünkben, hogy ezt környezetünk is lássa:


Az ezékieli látomás alapján (Ezékiel 47:1-9) egy szent Folyó árad ki Isten Templomából, és amerre elfolyik a víz, gyógyulást hoz. Mivel az Új Szövetségben a mi testünk lett Isten temploma (1Korintus 6:19 és 2Korintus 6:16), nekünk csak hagynunk kell, hogy a Folyó túl- és így kiáradjon belőlünk, és amerre elfolyik, gyógyulást hozzon. Jézus erről így beszélt:
Aki hisz bennem, amint az Írás mondta, élő víz folyamai áradnak annak belsejéből.
János 7:38
Az ébredés bámulatos. Hamarosan el fog jönni. Ezért fontos minél több imaösszejövetel, minél több testvér a térdein legyen, és valóban kifejezze Isten, a Király iránt a tiszteletét, hódolatát és alázatát. És akkor ez ragályos lesz, és minél több ilyen testvért látnak majd a többiek, azt fogják kérdezni: „Te miért vagy olyan más?” Nos, azért, mert Jézussal töltöttünk időt!!! Nem értük be kevesebbel, és Ő annak, aki kér, ad, nem fog követ adni, ha Szentlelket kér. Ő minden gyermekét el akarja áztatni, hogy erőt kapjanak, hogy Jézus tanúi lehessenek. Tanúi, akik nem valamikor huszonnyolc éve tértek meg, hanem most, ma találkoztak vele és friss élményük van vele, ami lejön, ami árad róluk.

Ez az ébredés. Egyszerű. Semmi agyalás. Gyermeki hittel, azzal a vággyal a szívemben, hogy csak…

Veled akarok lenni, 
Apu, mert szeretlek.

Gyere Apuhoz, nyugodj le Nála és izgalmas lesz az életed.

Kapcsolódó cikkek:

facebookos hozzászólás:

1 bloggeres hozzászólás:

  1. Ez gyönyörű, és igaz is. Haj, bárcsak átélhetnék a vallásos emberek is...

    VálaszTörlés