MyMenu1

TIPP: A cikkek alatt rákattinthatsz a kapcsolódó cikkekre is.

2012. május 7., hétfő

Hab a tortán!

Régóta forgatom a Bibliát. Már sokszor olvastam azt a részt, hogy "Keressétek először Isten országát és az Ő igazságát, és ezeket is mind megkapjátok" (Máté 6:33). Többször is megérintett, és már sok nehézségen vitt keresztül Isten az által, hogy újra és újra elém hozta ezt a mondatot. De sose magyarázták el a gyülekezetekben, hogy mit is jelent ez... le fog esni az állatok, annyira fantasztikus!

Amikor még Bibliasulis voltam...

Amikor éreztem Isten elhívását a Bilbliaiskolába 2005 nyarán, sok kétségeskedés közepette tudtam belül, hogy fel kell számolnom mindent korábbi életemből. Egy olyan új úton indultam el, amelyet még nem ismertem. Voltak dolgok életemben, amiket csak úgy lehetett hátrahagyni, ha szándékosan szakítok velük. Ilyen volt például az életbiztosításom, a munkám, a régi gyülekezetem, a családom és mindazok a dolgok, amiktől az ember a biztonságot kapja. Diákhitelemet letörlesztve és befizetve a Bibliaiskola tandíját, húsz-harmincezer forintom maradt zsebpénznek és missziós utakra. De az év felén elindult az aggódás bennem, hogy "és télen mi lesz?" Nos, Isten gondoskodott egy "véletlen telefonhívás" során, hogy télen egy hónapra visszahívtak dolgozni. "Véletlenül..." :) Miután tágabb családom szétkritizált a szeretet ünnepén, hogy hülye vagyok és tönkreteszem az életem Istennel ahelyett, hogy kiépíteném saját kezemmel. Meglett a pénzem a következő szemeszterre.

A "level kettő", a második szint akkor jött, amikor nyár elején Isten már nem akarta hogy a hagyományos úton járjak gondoskodás területén. Elindult a vonat, és "az ajtók záródtak!" Csak egy ajtó maradt nyitva, Isten nyári szolgálatra hívott (Jeremiás 45:5, Ézsaiás 33:6), és bár a nyár során nem volt bevételem, mégis mindenem megvolt. Egy ott szolgáló etióp boxedző által Isten megkezdte a második menetet az aggodalmaskodással szemben: "Hű az, aki elhívott és Ő az, aki megcselekszi" (1Thesszalonika 5:24). Khm... kié a felelősség? Nos, következő ősszel a szemeszter során repülőre ültem és Finnországban találtam magamat... Esküszöm, ártatlan vagyok! :) Semmi közöm az anyagiak előteremtéséhez! Majd ezután, 2006 téliszünetében az ifiben ismét hallottam ezt az igét: "Keressétek először Isten országát és az Ő igazságát, és ezeket is mind megkapjátok" (Máté 6:33). Elhihetitek, ismét aggódással küszködtem... és azóta sok víz folyt le a Dunán és sok izzadság testemen... De nem értettem, mit is jelent ez

Irány a daráló!

Bibliasuli után belevetettem magam a különféle szolgálatokba és missziókba. Majd ezek alatt kiégtem. De nem bánom, ne sajnáljatok, ez a lehető legjobb dolog, ami történhetett velem. Sok mindent tanultam ezalatt, hogy igazából mire is van szükségünk, és hogy valójában milyen mesterségesek, erőltetettek is ezek a keresztény missziók. De így jutottam el erőm végére és így vált életté az új, kizárólag kegyelem által való élet. Éheztem és szomjaztam Isten szeretetét. Isten pedig olyan, egymástól független tanítókhoz vezetett az interneten, akik állandóan Jézus keresztjéről beszéltek, mindent azon át szűrtek. Kezdem megérteni gondolkozásmódjukat és elsajátítani. És így jöttem rá, mit is érthetett Jézus azalatt, hogy "Isten Országa" és "az Ő igazsága".

Upsz, tévedtem...

Korábban ezt az igét úgy értettem, hogy odaszánás. Mindenesetre hála Istennek, nem erről beszélt Jézus. Ennél valami sokkal dicsőségesebbről, sokkal szeretettelibb dologról! Sajnos nekem nem tanították meg, hogy a Bibliát kétféleképpen lehet értelmezni. Lehet úgy is, hogy törvényként és betűként kezeled, és lehet úgy is, hogy ez maga Jézus, aki benned él (tehát nem te csinálod). A rossz értelmezés miatt sokat szenvedtem. Nézzük meg például a hegyi beszédet!
"Boldogok (áldottak),
akik éhezik és szomjazzák az igazságot,
mert ők megelégíttetnek." (Máté 5:6)
Már az is bonyolítja a dolgot, hogy a magyarban az igazság szónak két jelentése van: valóság (tehát: nem hazugság), illetve jogilagos igazság (igazságosság, igaz mivolt). Persze tudjuk a görögből, hogy itt a jogos igazság szerepel. Ám szerintem itt bukik el a hagyományos kereszténység, hogy ezt az igazságosságot hogyan tanítják és mire teszik a hangsúlyt? Nos, nekem a Bibliasuliban úgy tanították, hogy oké, Jézussal is járok, de a Biblia előírásai szerint is élek. Vagy én nem értettem valamit és nekem ez jött le. Mindenesetre nem volt annyira tiszta a dolog, hogy felfogjam, hogy megértsem, hogy felszabaduljak, hogy örüljek! Tehát nem hibáztatom őket, biztos nekem nem esett még le valami. Ki kellett égnem, hogy most már vevő legyek a dologra.

Isten igaz mivoltját keresd, ne a sajátodért izzadj!

És így vettem észre, miről is beszél Jézus igazán!!!
"Keressétek először Isten ... igazságát, és ezeket is mind megkapjátok" (Máté 6:33). 
Látjátok? Isten igazságát keressük és ne a sajátunkat! Az "igazságosság" ugyanis a Bibliában lehet a te igaz mivoltod is, amit a törvény betartása ártal nyersz el, de lehet Isten igaz mivoltja is Jézus Krisztusban. Kétféleképp lehet olvasni. Ha Jézus keresztje után olvassuk, akkor mindig arra utal, amit Pál tanított a 2Korinthus 5:21-ben. Megpróbálom érthetően tolmácsolni és kihangsúlyozni a lényeget!
Mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk Őbenne.
Mit jelent ez? Azt a Jézust, akinek földi élete során nem volt semmi köze a bűnhöz, Isten a kereszten kívül-belül, minden porcikájában teljesen bűnné, a bűnnel azonossá tette. Ezt a mi érdekünkben tette Isten. De ahogy Jézus nem ismerte a bűnt, ugyanúgy mi sem ismertük azt a szent és tiszta ártatlanságot, mint amilyen Isten. Nem ismertük Isten igazságát, ahohy Jézus sem ismerte az ember bűnét. Nos, ugyanilyen mértékben, ahogy Isten 100%-ig bűnné tette Jézust, tett minket is Isten 100%-ig a maga igazságává! Tehát nem csak olyan igazak vagyunk, mint Isten, hanem egyenesen mi magunk vagyunk Isten igazsága! Mindez Jézus befejezett váltságmunkájában a mienk. Most már megismerhetjük Isten szent és tiszta ártatlanságát!

Vetted az "adás"-t? :)

Érthető már, mit adott nekünk Isten a kereszten? A 100% igaz Jézust 100% bűnné tette, minket, a 100% bűnösöket pedig 100% igazakká! Felfogtad, mit adott neked Isten? Vetted az adást? Vagy még mindig vásárolni akarod? :)

A Római levélben Pál ezt mondja: Isten a saját igaz mivoltját tulajdonította neked Jézus által! Mintegy "átutalta" a te "bankszámládra" Krisztus Jézus által. Nem te dolgoztál meg érte és raktad félre, hogy elérd a szintet. Nem: jött egy sms a bankodtól, hogy "Az Ön számlájára Isten Igazságát utalták." Majd levél jött a hiteleződtől is: "Hiteladósságát túltörlesztés miatt megszüntettük és a többletet visszautaltuk az Ön számlájára. " A kórházból pedig: "Értesítjük Önt, hogy összekevertük a leleteit egy bizonyos Jézus nevű ember leleteivel. Az Ön lelete negatív." És ismét a bíróságról: "Minden peres ügyét lezártuk. Továbbá kérjük, jelenjen meg ekkor és ekkor itt és itt a Köztársaság által önnek ítélt 'Legtisztességesebb polgár' címért!"
Nem, nem te lettél Őszentsége! Viszont megkaptad az Ő szentségét, ártatlanságát, igazságát, dicsőségét, gazdagságát Jézus szegénysége és bűnné válása által! Figyeld meg, Jézus nem azt mondta, hogy "Áldottak lesznek, akik..." Hanem: "Áldottak, akik..." Nem jövő idő, hanem már áldottak! Miért? Azért, mert a kereszten Jézus ezt mondta: "Elvégeztetett!" A törvények és elvárások szivacsként szomjazták és követelték a te igaz mivoltodat. De Jézus kioltotta a törvény szomját a te igaz, tökéletes és ártatlan mivoltod iránt. Nem eltörölni jött a törvényt, hanem kioltani a szomját. Feltöltötte a törvény gyomrát vízzel, így az már nem szomjas többé rád. Jézus olyan tökéletesen élt a földön, hogy a törvény megelégedett vele!

Tehát, amikor az a legfontosabb a számodra, hogy azt a fajta igaz mivoltot keresed, amit Istentől ingyen megkapsz az Úr Jézus Krisztus kereszen befejezett munkájába vetett hit által: akkor áldott vagy! Minden olyan áldás, amihez a törvény feltételt szabott, elérhetővé lesz számodra, mert Jézus a te érdekedben betöltötte a törvényt. Ezért mondta Jézus, hogy már eleve áldottak vagytok, akik ugyanazt az igazságot éhezitek és szomjazzátok, mint amilyen igaz maga Isten.

Mit jelent az, hogy Isten Országa?

Az evangéliumokban egy lépcsőzetes leleplezést láthatunk, egy progressziót.

1. KÖZELÍT feléd, barátkozz a gondolattal
Amikor a törvényt és a prófétákat véglegesen képviselő Bemerítő Jánost börtönbe csukták és hatástalanították, Jézus erőteljesen elkezdte hirdetni: "Betelt az idő, és elközelített az Isten uralma: kezdjetek el máshogy gondolkozni és higgyetek az új király hadigyőzelmében!" (Márk 1:15, szándékosan vallástalanítva!) A római birodalomban egy "császár evangéliuma" azt jelentette, hogy az adott császár leigázott egy gyengépbb országot. Jézus azt mondja: vége a törvény uralmának, közeleg az új és erősebb császár uralma, aki át fogja venni a vezetést! Ezért tegyétek magatokévá az új felállást és szokjatok hozzá, hogy többé nem a törvény, hanem Isten fog fölöttetek uralkodni!

Jó, de hogyan? Ha nincs vezetés, elvadul a nép, mondja a példabeszéd. Ha nem a törvény és mindenféle szabályok vezérlik az embereket, akkor mi fogja őket kordában tartani és arra vezérelni hogy a bűn helyett helyesen éljenek?

2. MEGÉRKEZIK a szabadulás
Nos, amikor Jézus Isten ujjával űzte ki az ördögöket, azt mondta: késtség kívül elérkezett hozzátok Isten országa (Lukács 11:20). Minden keresztény tudja, hogy a Szentszellem ereje űzi ki ördögöket, a gyengébb szellemeket. Jézus Isten ujjával azonosította a Szentszellemet. De amikor Isten a zsidó népet felszabadította az egyiptomi fáraó rabszolgasága alól, a fáraóra mért csapásokat is Isten ujjának tulajdonították! A Szentszellem dolga felszabadítani Isten népét az elnyomástól! Isten Szelleme tehát az az új császár, aki jön és felszabadít téged a régi, gyenge király, a törvény rabszolgasága alól!

3. BELÉP életedbe
A Szentszellem a kegyelem Szelleme (Zsidók 10:29). Isten a kegyelme által készíti a trónját (Ézsaiás 9:7). A kérdés, hogy hol van Isten trónja? Hol van Isten Szellemének uralma? Nos, maga Jézus mondta el, hogy "Isten országa nem itt van, sem nem ott, nem is láthatóan jön el, hanem: bennetek van." (Lukács 17:21) Akiket Isten Szelleme vezérel, akiknek Isten Szelleme a királyuk, azok Isten fiai. De hála Istennek, a Szentszellem nem szolgasággal és félelemmel vezérel, hanem úgy, hogy újra és újra arra emlékeztet minket, hogy Isten a mi "Abbánk"! Nos, ha jártál kint Izraelben, a kisgyerekek szájából állandóan ezt hallod: "Ábá, ábá, ábá." Egy zsidó kisgyerek nem "Atyázza" az apját, hanem "Apuzza"! Isten a te szeretett Apud! Apucid! Mint a kisgyereknek! Látod, nem az a kissé távolságtartó "Édesapád", vagy a hivatalos "Tisztelt szülőd", se nem a vallásos és régies "Atyád", esetleg öreges "Papád". :) Hanem sokkal inkább "Apucid", akit szeretsz és akivel dicsekedsz a többi "gyerek" előtt!!!

4. ÁTÖLEL a hozzátartozás örömével és békéjével
"Isten uralma alatt nem a külsőséges dolgok fölött veszekedünk (mint pl.: mit ehetünk és mit ihatunk), hanem a Szentszellem által igazságunk, békességünk és örömünk van" (Róma 14:17). A Szentszellem Isten szeretetéhez visz vissza. Hogy ne félj Istentől. Hogy gondoskodó "Apuként" kezeld végre, mintha 4-5 éves lennél! Hogy úgy örülj neki és olyan békéd legyen közelségében, mint a kisgyereknek. Hogy hozzátartozónak érezd magad, aki az életedet is rábízod. Ha nem leszünk olyanok, mint a kisgyerekek, nem fogjuk megérteni, hogyan uralkodik Isten. Nos, a Szentszellem segít újra gyermeki szívvel látni! Mert Isten országa, uralma azoké, akik úgy fogják fel Istent, mint a gyerekek az apjukat, aki szereti őket és gondot visel róluk. Apuval az élet csupa játék és öröm lesz! Elvisz kirándulni, világot látni, csodadolgokat mutat neked, mert szeret, és azt akarja, hogy mosolyogj és mindig odaszaladj hozzá, és azt mondd neki: "Apu, szeretlek!"

Az Istentől kapott igaz mivolt által leszel erős!

Az eddigiekben kerestük és meg is találtuk  Isten országát és a Tőle kapott igazságot. Számíthatunk rá most már, hogy a többi ráadásul megadatik nekünk!
Igazság által leszel erős, ne gondolj a nyomorral, mert nincsen mit félned, és a rettegéssel, mert nem közelít hozzád. És ha össze is gyűlnének, hogy rémísszenek, ez nem éntőlem lesz! Aki ellened összegyűl, elesik általad. Ímé, Én teremtettem a kovácsot, aki a parazsat éleszti és fegyvert készít mestersége szerint: és Én teremtettem a pusztítót is a vesztésre! Egy ellened készült fegyver sem lesz jó szerencsés, és minden nyelvet, mely ellened perbe száll, kárhoztatsz: ez az Úr szolgáinak öröksége, és az ő igazságuk, mely tőlem van, így szól az Úr.  Ézsaiás 54:14-17
Isten úgy bánik veled, mint egy méltó Király a fiával. Büszke rád. Féltőn szeret és óv téged. Örökbe lettél fogadva, ki lett fizetve az összes tartozásod. Ha beteg vagy, bevisz a kórházba és meggyógyít. Ha kell, kiáll érted az "osztályfőnökin" (amikor vádolnak a törvénnyel) és jajj az ellened szólónak! Isten használja a világ problémáit és bajait is, de nem ellened, hanem azok ellen, akik ellened támadnának. Akik vádolnának azért, mert azt mered mondani, hogy te Isten örökre igaz gyermeke vagy Jézus érdeméért! Téged megerősít igaz mivoltod, a nyomor, félelem már csak a múlté! Ez mind a te örökséged Jézus Krisztus által. Élj vele!

Hab a tortán!

Isten az Ő szeretetével törli el fogkozatosan az aggodalmaskodást belőlünk! A küszöbön van már Isten uralkodása életedben: Térj hát te is észhez :), és higgy végre Isten dicsőséges evangéliumában, Apuci-császár szeretet-győzelmében! Ne félj, hadd hódítsa meg szíved és minden sebed begyógyul! "Szíveket hódít, sebeket gyógyít az Úr ma is!"

Sose feledd el ezt, amit most mondok neked: Isten számára te vagy a torta, és mindaz a jó, amit Tőle kapsz az élettől, csak a hab a tortán! 

Most pedig ne felejtsd el visszarakni az álladat a helyére. :)

A Mennyei Apuci örökbefogadott téged, ezért nyugodt lehet az életed.

Kapcsolódó cikkek:

facebookos hozzászólás:

0 bloggeres hozzászólás:

Megjegyzés küldése