MyMenu1

TIPP: A cikkek alatt rákattinthatsz a kapcsolódó cikkekre is.

2012. május 28., hétfő

Méltatlankodsz?

Mostanában Egri Sándor "parasztpróféta" tanításait szoktam hallgatni, aki már az 50-es években is nagyon jól rávilágított a kegyelem és a vallásosság közti különbségekre. Sokan nem szerették őt, mert nem úgy hirdette az igét, ahogy sokan megszokták és hallani szerették volna. Nos, ahogy most hallgattam a régi recsegős magnoszalag digitalizált verzióját, elindult bennem ez a gondolat: Mit jelent Isten szemében méltónak illetve méltatlannak lenni?


Jézus minden és mindenben

Sanyi bácsit kezdem megszeretni. Úgy tanít az ószövetségi törvény legszárazabb dolgaiból is, hogy mindenből Jézust hozza ki és Őt magasztalja. Na, ő az én emberem!

Például vette a szent sátorban az Úr asztalán levő szent kenyereket, és elmagyarázta, hogy Jézus az élet kenyere. Majd vette a példát, hogy Dávid miért ehetett abból a kenyérből, holott törvény szerint nem lett volna szabad? Nos, mert az a kenyér a kegyelem értelmezése alatt Jézus, akiből éppen a bűnösök ehetnek, akik nem lennének méltók Istenhez jönni a törvény alapján.

Sanyi bácsi beszélt a kenyérszaporítás történetéről is, amikor Jézus néhány kenyeret hálát adva megtört, majd odaadta azokat a tanítványoknak, hogy ők adjanak enni belőlük az éhezőknek. Amit megfigyelhettünk, hogy úgy sokszorozódott, minél többeknek adtak belőlük. (Ezt most én teszem hozzá: a 4000 személy megetetetésekor "csak" 7 tele kosár maradt, míg az 5000-nél 12!) Sanyi bácsi elmondta, minél több lelkileg éhes embernek adod "eledelül" a megtöretett Jézust, annál többen fognak belőle megelégedni, és neked is annál több minden fog belőle (az Ő megismeréséből) "jutni".

Ezek után elmondta, mit jelent "méltatlanul" enni az úrvacsorából és beindultak bennem is a gondolatok. Amit ő mondott, ugyanazt fogom elmondani, csak kiegészítem azzal, amire már korábban én is eljutottam a méltó mivolttal kapcsolatban. Ha megfigyeljük Jézus életét a Bibliában, Ő sosem a bűnökön akadt ki, hanem mindig a hitetlenségen. Istent egyedül az akasztja ki, hogy felajánlotta mindenkinek a bűnbocsánatot és az örök életet saját Fia megtörésével ingyen, és vannak olyanok, akik ezzel nem kívánnak élni. Mondok egy példát az Apostolok cselekedte 13-ból. Pál is ugyanolyan volt, mint Sanyi bácsi. Mindig Jézust hozta ki az ószövetségből (a törvényből és a prófétákból).


Ne félj, csak higgy!

Pál és Barnabás a pizidiai Antiókhia városába érkeztek és bementek a zsinagógába. A törvény és a próféták felolvasása után megkérték őket beszélni, mire ők Jézust hozták ki az egészből (mint Sanyi bácsi) és elmondták a keresztre feszítés és a feltámadás történetét. Majd így folytatták:
Azért legyen néktek tudtotokra, férfiak, hogy ez által (Jézus által) hirdetjük nektek a bűnöknek bocsánatát. És mindenből, amiből a Mózes törvénye által nem tudtátok elérni, hogy Isten igazzá nyilvánítson titeket, ez által (Jézus által) mindenki, aki hisz, megigazul. 
Ez a beszéde tetszett a törvényt és a zsidó vallást nem ismerő pogányoknak, és megkérték Pált, hogy tanítson nekik is erről legközelebb. Az egész város összejött, hogy halljanak Jézusról. Erre beteltek irígységgel a vallásos hagyományokat és a törvényt ismerő "mechanikusok" és elutasították őket. Ekkor... 
Pál és Barnabás nagy bátorsággal szólva ezt mondták: Szükséges volt, hogy először nektek hirdessük az Isten beszédét; de mivelhogy ti megvetitek azt, és nem tartjátok méltóknak magatokat az örök életre, ímé a pogányokhoz fordulunk.
Mi történt itt? A törvényt ismerő "mechanikus" emberek egész életükben a törvény betartásától tették függővé Istennél a megfelelésüket. Erre jön Pál és azt mondja, ezekre nincs szükség, mert sose tudott igazzá tenni titeket. Azt hirdette, hogy a mechanikus törvények megcselekvése által sohasem lehetsz igaz ember Isten előtt, viszont ha elhiszed Jézus befejezett művét, akkor igen, méghozzá azonnal, egyszer és mindenkorra. Egy személy tesz igazzá tehát, s nem egy mechanika. Majd elmondta, hogy hit által ingyen igazak vagyunk. Amikor ezt az úgymond "mechanikus" emberek elutasították, figyeljük meg, mint mond Pál? "Nem tartjátok magatokat méltónak az örök életre!"

Érdekes. A probléma nem a bűnnel és a bűnvallással volt, hanem a méltónak tartással. Hogy nem tartották magukat méltónak. A Bibliát nem ismerő pogányoknak azért tetszett ez a beszéd, mert még nem voltak átitatva a törvény által megkövetelt mechanikus maximalizmussal. Ha most ezt úgy olvasod, hogy rágóta gyülekezetbe vagy templomba jársz, talán neked is nehéz lesz elhinned, amit most mondani fogok.


Méltó vagy az örök életre!

Jézus által méltónak tarthatod magad az örök életre, és semmit nem kell tenned! Hiszed-e ezt? A zsidók azért utasították ezt el, mert nem tartották magukat méltónak! Tehát még kell valamit tenniük, hogy méltókká legyenek. Itt állj meg, és kérlek, gondolkozz el azon, miért nehéz elhinned ezt az üzenetet? Mik azok a "de"-k, amik most eszedbe jutottak? Írd le őket, és bátran tedd fel a keresztre mindet örökre.

Ha "csak" hiszel Jézusban, akkor elhitted, hogy Isten már méltóvá tett téged az örök életre. Ám ha Jézushoz hozzáteszel valamit még, akkor ezzel Pált idézve: "nem tartod magad méltónak az örök életre." Hisz, ha méltónak tartanád magad, nem tennél hozzá semmit! Igen, még a bűnvallás is ide tartozik.

Barátom! Egy király nem tesz semmit azért, hogy felvehesse a koronáját. Elhiszi, hogy az a korona már az övé, mert királlyá koronázták egyszer és egyszerűen felveszi. Jézusban Isten téged "királlyá koronázott". Felkoronázott az örök életre. Királyi pappá tett téged, szent nép tagjává. Jézus keresztje volt a te koronázási beavatásod. Érthed ugye-e ezt a hasonlatot? Méltónak tartod magad az örök életre? Hiszel Jézus tökéletes művében?


Önvizsgálat, bűn és úrvacsora

Mi tehát a helyzet az úrvacsorával? Miért mondja Pál, hogy vizsgálja meg az ember önmagát? Miért voltak betegek sokan? Azért, mert bűnben éltek és nem vallották meg? Vagy azért, mert méltatlanul ettek, tehát úgy, hogy nem is tartották magukat méltónak az örök életre? Nézzük meg, mit jelent Pál szerint "megvizsgálni magunkat" a 2Korinthus 13:5 szerint?
Kísértsétek meg magatokat, hogy a hitben vagytok-e? Magatokat próbáljátok meg. Hát nem ismeritek-e magatokat, hogy a Jézus Krisztus bennetek van? Kivéve, ha méltatlanok vagytok.
Három dolgot figyelhetünk meg az önvizsgálattal kapcsolatban:
  1. Önvizsgálat, hogy a megfelelő hitben vagy-e üdvösségeddel kapcsolatban?
  2. Ismered-e magad, és tudod, hogy Jézus Krisztus már benned van?
  3. Mikor nincs benned Jézus? Mikor nem vagy hitben? Ha méltatlan vagy.
Mi ez a méltatlanság? Az, hogy nem tartod magad méltónak az örök életre, tehát nem hiszel Jézus befejezett munkájában. Nem tekinted magadat halottnak Jézussal együtt a bűnnek, és nem támadtál fel Jézussal. Tehát nem is Jézus éli életét benned, hanem még mindig te saját magad akarsz jó lenni a "keresztény törvények" által. Mi ennek az eredménye? Mindenféle vétkek, amikről Pál is beszél. Vétkeid oka, hogy nem Jézusban hiszel.

Pál azt mondja, hogy ha nem értjük meg, hogy Jézus befejezett munkájába vetett hit által már méltók vagyunk Istenhez és ha nem értjük meg, hogy Jézus bennünk lakik,  akkor bűnben fogunk élni. Miért? Mert törvény és szabályok alatt élsz, és éppen a törvény a bűn ereje. Tehát ilymódon vallásosan közeledsz Istenhez, és nem Jézus keresztjére való megemlékezéssel, amíg eljön.

Az úrvacsorát akkor esszük tehát méltón, ha megértjük azt, hogy Jézus méltóvá tett minket az örök életre. Ha ezt még nem értjük és valamiféle "szentség" gyanánt vennénk, egy rituális "megigazító" cselekedetként, akkor ne vegyünk úrvacsorát. Mert nem az úrvacsora üdvözít, hanem Jézus befejezett munkája, amire csak megemlékezünk, amíg eljön.

Hidd el, hogy Jézus álral méltó vagy az örök életre és nyugodt lesz az életed.

Kapcsolódó cikkek:

facebookos hozzászólás:

0 bloggeres hozzászólás:

Megjegyzés küldése