MyMenu1

TIPP: A cikkek alatt rákattinthatsz a kapcsolódó cikkekre is.

2012. április 22., vasárnap

"Aki ??? a kevesen, a sokon is ??? az."

Folytatom az előző cikkemet. Szóval, mennyei Apuval kávézgattunk, és beszélgettünk a kegyelemről. Befejeztük az irgalmas Felebarát történetét, és ráadásként még megmutatta, hogy nézzem meg az ezt követő részt. Máriáról és Mártáról szólt....

Mária és Márta

Röviden, tudjátok ez az a sztori, ahol Jézus a "szorgos" Mártát feddi meg a "lusta" Mária helyett, aki ahelyett, hogy segített volna Jézus kiszolgálásában, egyszerűen nem csinált semmit, "csak" hallgatta Őt. Apu megmutatta, hogy nem véletlenül történik ez az irgalmas samaritánus példája után, a Lukács 10 végén, mert azt akarta ezzel is bizonyítani, hogy Jézus az irgalmas Felebarát, és te vagy a kirabolt, akinek nem arra van szükséged, hogy jókat tegyél és szolgálj Istenért, hanem arra, hogy hallgasd Őt, hogy meggyógyítson. Míg Márta azt hitte, a felebarát az, akin segíteni kell, addig Mária elhitte, hogy Jézus az ő Felebarátja, aki meggyógyítja őt.

Mikor ezt is átbeszéltük, azt mondtam: "Apu, ha abban telik kedved, hogy kegyelmet adsz (Mikeás 7:18), akkor ezentúl én direkt úgy fogok kérni tőled dolgokat, hogy azért add meg, mert nem érdemlem. Olyat adj, amilyet nem érdemlek!" Ekkor viszont hirtelen beugrott egy ige, hogy vádoljon engem, hogy azért ácsi-bácsi, nem szabad olyan nagyokat kérni! "Aki hű a kevesen, a sokon is hű az; és aki a kevesen hamis, a sokon is hamis az." (Lukács 16:10) Ez az ige a hamis sáfár példázata után szerepel.

Apu nem vádol, hanem igazzá nyilvánít

Apu ismét megszólalt és azt mondta: nézd meg a mobil bibliádban a görögöt, hogy milyen szó szerepel a helyén a görögben! Nos, a görögben a pisztosz szó szerepel, aminek igei alakja a piszteüó, hinni jelentéssel. Ez a szó szerepel a Márk 16:16-ban, hogy aki hisz (piszteüó), üdvözül, illetve az azt követő mondatban is: akik hisznek (piszteüó), ezek a jelek követik... De miben kell "piszteüózni", azaz hinni? Nos, amikor Jézus azt mondja Tamásnak, "ne légy hitetlen, hanem hívő", ezt a pisztosz szót használja, éppen akkor, amikor feltámadt testét mutatja meg neki! Tehát abban kell hinni, hogy Jézus feltámadt.

Tehát a Sátán által vádlásra használt mondatunk első fele így szól: "Aki hívő a kevésben, a sokon is hívő az." Kicsit érthetőbben: "Ha a kicsi dolgokat is Jézus feltámadására tekintő hittel kéred, a nagyokat is ilyen hittel fogod kérni."

Még magam sem akartam elhinni ezt az örömtől! Mintha a menny áldásainak kulcsát tarthatnánk a kezükben! Apu szeret, és adni akar dolgokat, nyílván úgy, hogy egyeztetünk és kérjük, tegye a mi szívünkre az Ő dolgait. Majd tovább folytattuk, és beugrott, hogy Jézus ugyanerről a piszteüóról beszélt a János 14:12-ben is, amikor azt mondja: "Akik hisznek (piszteüó) bennem, azokat a dolgokat megteszik amiket én teszek, sőt nagyobbakat is tesznek." Hoppá! Itt is ez az összehasonlítás: kicsi dolgok, nagyobb dolgok (már amennyiben Jézus "kicsi" dolgokat tett). Jézus feltámadására és az Ő érdemére tekintő hit, ez a kulcs. Erről lenne tehát szó? Nem az én izzadságszagú megfeleléskényszeres hűségemről, hanem a Jézusba vetett hitről? Ugye, a kegyelem szemüvege és a törvény szemüvege mindig máshogy mutatja, mit mond az Írás...

Aki nem igaz, az hamis

Még tisztázni kellett a mondat másik felében a "hamis" szót is: "Aki a kevesen hamis, a sokon is hamis az." A göröben ez az adikosz, jelentése: nem igaz ember. Nos, a kereszt után tudjuk, hogy mi Jézusban igazak (dikosz) vagyunk, hiszen Ő kicserélte a mi bűnösségünket (adikosz) az Ő igazságára (dikosz). A Bibliában az "igaz mivolt", hogy egy ember igaz, nem tőlünk függ, hanem Jézustól. Tehát egy adikosz ember olyasvalaki, aki önmagára nem megigazítottként, hanem bűnösként tekint.

A vádló mondat másik fele tehát így szól: "Aki a kevesen sem megigazítottként jár el, a sokon sem fog megigazítottként eljárni." Ez azt jelenti, hogy ha a kicsiben sem Jézusra tekintő hittel kérek az Atyától (tehát bűnösként tekintek magamra), akkor a nagyot sem az Ő érdeméért fogom kérni, tehát sose fogok nagyot kérni.

Olyat kérj, amit nem érdemelsz!

Rakjuk össze. "Aki érdemek nélkül kér kicsit, Jézus érdemeire néző hittel, az a nagy dolgokat is Jézusra néző hittel fog kérni, a saját érdemeitől függetlenül. De aki már a kicsi kérésekor is úgy viselkedik, mint egy bűnös, hogy csak annyit kér, amennyit megérdemel, akkor az a nagy dolgok kérésénél is így fog viselkedni." Tehát egy bűntudatos ember sose fog nagyokat kérni, mert a Jézusra nézés helyett azt fogja gondolni: "úgy sem érdemlem meg, ilyet már nem kérhetek!"

Ezután elbeszélgettünk Apuval egy kegyelemre épülő leendő nemzetközi missziós társaság megalapításán, és megértettem, hogy kezdjek el már most a kis személyes problémáimban érdemek nélkül segítséget kérni tőle. Még pedig azért, hogy mire eljutunk a misszióig, a számos kiküldöttel és a rengeteg problémával, már teljesen megszokjam ezt a hozzáállást: "Apu, ne azért segíts, mert annyira megérdemeljük, hanem azért, mert szeretsz minket Jézus keresztje miatt."

Törvény vagy kegyelem?

Visszatérve Máriához és Mártához: A "csak" Jézust hallgató Mária a jobb részt választotta, mert míg Jézust hallgatta, nőtt a hite. A szorgos "hűséges" Márta a rosszabbat választotta, mert nem hogy a hite nem nőtt, de aggódalmaskodott és megfeleléskényszerében nem hogy közelebb került Jézushoz, hanem csalódott benne. Bizony, én is megjártam Márta útját, hogy hűnek kell lenni a kicsi szolgálatokban, de nem erről van itt szó. Bele is fáradtam, csalódtam. És végül odakerültem Jézus lábához, hogy megtanítson az izzadságszagú hűség helyett egyszerűen csak vele lenni, ott a lábainál és hinni.

Akarsz hát nagy dolgokat Isten országában, világfelforgató eredményeket? Itt a válasz: "Aki hittel fordul Hozzám a kevés problémában, a sok probléma miatt is hittel fog jönni, de aki már a kevés problémánál is bűnösnek érzi magát, hogyan fog Hozzám jönni a sok problémával?"

Azzal zárnám, ha még mindig kételkednél, engedd meg, hogy maradék büszkeségedet, méltatlankodásodat és tenni akarásodat is kiirtsam: "Kicsoda pedig az közületek, aki aggodalmaskodásával megnövelheti termetét egy arasszal? Azért ha a legkisebb dolgot sem tudjátok megtenni, mit aggodalmaskodtok a többi felől?"(Lukács 12:25-26) Barátom, Jézus szerint az Isten számára legkisebb dolgot sem vagy képes megtenni. Kérlek, hagyd abba az aggódást felelősséged felől, és egyszerűen csak kezdj el hinni Jézus felelősségében.

Kezdj el végre olyan dolgokat kérni, amiket nem érdemelsz meg, és nem tudom, mit jót fog Isten kihozni életedből. :)

Kapcsolódó cikkek:

facebookos hozzászólás:

0 bloggeres hozzászólás:

Megjegyzés küldése