MyMenu1

TIPP: A cikkek alatt rákattinthatsz a kapcsolódó cikkekre is.

2012. április 21., szombat

Győzelem a bűnök fölött!!!

Valaki a minap megkérdezte tőlem:
- Neked voltak valamiféle változások, miután megértetted a keresztet? Életmódbeli vagy viselkedésbeli?

(Ezt a párbeszédet fogom most közzétenni, az illető beleegyezésével, mindannyiunk épülésére.)

Van néhány változás, többek közt, hogy mostanában mindenkinek könnyen meg tudok bocsátani. Azt szoktam mondani: "Már meg van bocsátva 2000 éve!" :) És az is változás, hogy gyakrabban érzem a Szentszellem jelenlétét, különösen amikor a kegyelmet hirdetem. Mindez azt is magával hozza, hogy édesapámmal is jó a kapcsolatom, és hogy nem ítélkezek annyit. :) Mert úgy látom őt is, mint akinek meg van bocsátva!!! Ez a megigazítás dicsőséges szolgálata.

A megigazítás szolgálata azért dicsőséges, mert miután elhittük, hogy Jézus miatt igazak vagyunk, akkor abban az esetben, amikor jön a kísértés a visszatérő életviteli (vagyis a minket állandóan leuraló) bűneinkkel, egyszerűen csak kijelentjük, hogy "Bocsi, de én már olyan igaz és tiszta vagyok, mint Jézus, enélkül is jól megvagyok." Tapasztalatból mondom, a kísértő erre lekopik, mert ezt teljességgel nem szereti hallani. :)

Sok gyülekezetben még a vezetők is úgy hirdetik, hogy keresztényként "bűnösök vagyunk", de én többé nem akarom magam bűnösnek mondani, hanem valósággal szentnek, ahogy Pál is így hív már minket leveleiben. A Róma 5:8 azt monjda: "mikor még bűnösök voltunk" (látjátok a múlt időt?), tehát már nem vagyok bűnös, hanem igaz. A bűneim a kereszten vannak, Jézus igazsága meg rajtam. Ez hit kérdése. S ezt megértve kijelentettem a kísértéskor: "Bocsi, én igaz és tiszta vagyok."
- De ez attól függ, hogy értelmezed, mert a gyakorlati dolgokat tekintve egyikünk sem bűntelen.

Meg kell értenünk, hogy a gyakorlati dolgok kisebbek a szellemi dolgoknál, mert nem a láthatóra nézünk, hanem a nem láthatóra.
- De én úgy szoktam néha mondani, hogy halálraméltó bűnös vagyok én is, de van egy Helyettes Megváltóm.

Csak voltál. A nem láthatóból áll elő a látható. Matekozzunk, azt szereted. Ha a nem láthatóból áll elő a látható, melyik a nagyobb? A szellemi a nagyobb vagy a fizikai?
- A nem-látható > látható.

Igen. És mi az időbeli sorrend? A szellemi van előbb, vagy a fizikai?
- Szerintem itt is a szellemi (a bűnösségemet a fizikaira értettem természetesen).

A vízenjárásnál melyik törvény volt az erősebb: a szellemi, vagy a fizikai? 
- Úgy tűnik, ott is a szellemi.

Mit csináltak azok a tanítványok, akik csak a fizikai törvényben hittek? 
- Ők a csónakban maradtak azt hiszem. Lapátoltak, mentették az életüket.

Pontosan! Mit jelent a lapátolás? Az melyik szinten van? Szellemi vagy fizikai?
- Eléggé fizikainak tűnik nekem, igen, határozottan fizikai.

Igen! Mit látott meg Péter?
- Csak Jézust.

Milyen szinten volt Jézus? Szellemi vagy fizikai?
- Szellemi, mivel ő is ment a vízen.

Igen. Szellemi síkon mozgott, de nyílván a fizikai síkon is ott volt húsvérként, de mégis a fizikai fölött. Na most, amikor Péter ránézett Jézusra, és megkérte, hogy parancsolja, mehessen ő is hozzá a vízen, akkor végül is mit kért Péter? Szellemit vagy fizikait?
- Szellemit.

Kezdjük érteni. Na most, melyik a nagyobb: a szellemi megigazulás vagy a fizikai?
- Ezt így még nem gondoltam át, de értem, igen: a szellemi a nagyobb.

Akkor a bűnnel harcolva hányféle módszer létezik a csónakos példa alapján?
-Kettő.

Igen. Van a lapátolás, ugye és van a Jézusra nézés.
- Végül is a lapátolós módszer is jó lehet, mert az is megtart, a hátránya, hogy nem Jézus dicsőül meg, hanem az emberi erő.

Így van. A Jézusra nézés meg valahogy úgy kezdődhet, hogy "Jézus, parancsold meg nekem, hogy vízen járjak, tehát a bűn fölött járjak!" Amikor Jézus azt parancsolta, hogy "többé ne vétkezz", végül is mi történt a bűnös nővel, akit Ő nem ítélt el? (Ne feledd, ez ugyanaz a szó, ami teremtette a világot!)
- Nehezet kért, ha a nő lapátolni akart volna.

Az biztos! Viszont van egy másik lehetőség is: "Minden általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami létrejött." A teremtés forgatókönyve: Atya = tervező, Jézus = kimondta: "Legyen!", Szentszellem = megvalósító, aki ott lebegett a tett helyszíne fölött. Na most, ha Jézus kimondta: "Legyen!", akkor mi történt pl. a fénnyel?
- Megjelent.

Pontosan. Ha most Jézus kimondta: "Ne vétkezz!", akkor mi történt a nővel?                
- Így kell érteni, a "Ne vétkezz" parancsot is?

Pontosan! Ha kegyelem szerint olvasod.
- Ezzel gyakorlatilag igaznak teremtette át a nőt?

Nos, nézzük meg, a százados hogyan ismerte, hogyan értelmezte Jézus parancsait? "Nekem szolgáim vannak, parancsolok, és megteszik, amit mondok. Jézus, elég ha csak egy szót szólsz, és meggyógyul a szolgám." A százados hitt Jézus parancsában, mint teremtő erőben.
- "Izraelben sem találtam ekkora hitet."

Míg a hitetlenség törvényt lát Jézus parancsaiban, addig hit teremtő erőt. Ezért mondta Péter is: "Parancsold meg nekem, hogy vízen járjak"

- "Legyetek tökéletesek..."
Ez is lehet egy törvény, vagy lehet egy beteljesedés a megigazultságban. Mert mit mond a Zsidók 10:14? Milyenné tett minket Isten egyetlen áldozattal?
- Tökéletessé örökre.

(Utólagos megjegyzés: Isten egyetlen áldozata nem más, mint szeretetének bemutatása (Róma 5:8). Az ember a tökéletes szeretetben lesz tökéletes. A tökéletes szeretet kiűzi a félelmet, de aki még fél, az nem lett tökéletessé a szeretetben (1János 4:18). Isten szeretete Jézusban jelent meg (Róma 8:39). Nincs annál tökéletesebb és nagyobb szeretet, mint amikor valaki életét adja barátaiért (János 15:13). Ez Isten tökéletes szeretete irántad, ami kiűzi félelmeidet. Ez által az önfeláldozó szeretet által fogod végre elhinni, hogy Isten szemében tökéletes vagy. Tehát így lettél tökéletessé a szeretetben, ami kiűzte a félelmet és bizonytalanságot belőled.)

Tehát, kétsíkú a dolog: 1) van a bizalmatlanságból meglátott törvény - a földi, a testi, az ördögi, az önerő, a halál; 2) és van a hit által felismert kegyelem - a tökéletes ajándék fentről, az Istenre hagyatkozás, az élet.
- Érdekes amit mondasz, mert pont azon elmélkedtem, hogy a törvénykező emberek a törvényt látják folyton azokban az igékben is, amikben mi a kegyelmet.

Ez így van rendjén: 12 tanítványból csak 1 lépett a vízre. De mit akarok mondani? azt, hogy a szellemi igaz mivoltunk > a fizikai igaz mivoltunknál. A kérdés csak az, mennyire járunk vízen? Mi az, ahol még lapátolunk és ezért ismétlődnek a bűnök, és mi az, ahol már vízen járunk, a megigazultságot átvéve a szellemiből a fizikaiba? Akár egy "Jézus, parancsold meg" kéréssel, akár a kereszten bevégzett tökéletes munkára nézve. Jézus úgymond vízenjárt a bűnök fölött. Jézus nem csupán megtartotta a törvényt, hanem eleve fölötte járt, a nagyobb szellemi igazságban, ahogy a Szentszellem folyamatosan vezérelte Őt. Látod az analógiát? "A kegyelem és az igazság Jézusban jelent meg." Ha Jézus a tökéletes kegyelem volt, akkor neki gyerekjáték volt a törvényen vízenjárni. Persze jöttek a kísértések, de mit csinált? Nos, semmi olyat nem tett, amit az Atya nem mondott neki. :) Teljesen ráhagyatkozott Istenre, és a Szentlélekre végig. Végül is egyszerűen összefoglalva: ez a kegyelemben járás. :)

(Zárszó: Jézus azt mondja, hogy keressük először az Istentől való megigazulásunkat, és ráadásul megadatik minden egyéb. Nos, ha Jézus keresztjét tesszük életünk középpontjába, és Őt csodáljuk, amit Ő tett értünk, nos, ez a vízenjárás. Ez a győzelem a bűn fölött: Hittel igaznak látjuk magunkat Jézus keresztje miatt. Csak egy dolgunk van: ne tegyünk semmi egyebet kísértéskor. Persze a viharban nehezebb nem a szelekre nézni és a lábunk alatt imbolygó tengerre, mint Jézuson tartani tekintetünket: de hát kérem, ez a hit nemes harca.)

Kísértés esetén hagyd az önmenekítés lapátját, lépj ki a régi csónakodból, és Jézus bevégzett munkájára nézve járj vízen a bűn fölött: és nyugodt lesz az életed.

Kapcsolódó cikkek:

facebookos hozzászólás:

0 bloggeres hozzászólás:

Megjegyzés küldése